Juuri sopivan korkea työpöytä

Tunkkia voi käyttää muuhunkin kuin auton renkaiden vaihtoon. Sen avulla voi kätevästi nostaa ja laskea työpöytää.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
100 euroa

Johdanto

Tämä pöytä on sekä siirreltävä että täysin vakaa, ja kahvasta kiertämällä sen saa tarkalleen haluamalleen korkeudelle. Työpöytä koostuu pyörällisestä alaosasta, jota on vaivaton siirrellä, ja kätevästä yläosasta, jonka korkeutta on helppo säätää niin, työskentelykorkeus on aina paras mahdollinen.

Kun pöytä on nostettu täysin ylös, sen ääressä on hyvä työsken-nellä pienempien töiden parissa.

Ohjeet

01
Rakenna laatikko 5 Vaihe

Työpöytä koostuu useasta osasta: kiin-teästä alaosasta, joka kootaan laatikoksi ja irrallisesta yläosasta, joka toimii pöy-tälevynä ja jota voi liikuttaa ylös- ja alas-päin. Näiden kahden osan väliin, laati-kon päälle, kiinnitetään edullinen saksi-tunkki, jolla pöytää voi nostaa ja laskea.

Tässä käytettävä tunkki maksoi noin 20 €. Sen korkeus on kokoon taitettuna 10,5 cm ja kokonaan avattuna 30 cm, joten pöytälevyä voi nostaa ja laskea noin 20 cm. Tunkissa on iso jalkalevy. Siihen porataan reikiä, joista tunkki voidaan kiinnittää.

Työpöytä rakennetaan kestävästä ja edullisesta vanerista.

1

Tarkista tunkin korkeus - sekä vähimmäis- että enimmäiskorkeus, jotta tiedät mitat, joiden mukaan rakennat pöydän. Saksitunkkeja on erilaisia.

2

Kokoa laatikko. Levyt (B ja C) kootaan U-muotoon. Poraa levyihin (B) reiät noin 20 cm:n välein, jotta saat levyt kiinni levyyn (C). Esiporaa 4 mm poralla. Poraa lisäksi kaksi reikää levyihin (B) levyn (E) kiinnitystä varten.

3

Merkitse ja esiporaa pohjalevyyn pyöriä varten reiät. Reiät on helpointa porata, ennen kuin laatikko on kiinnitetty pohjalevyyn. Kiinnitä ylälevy (A) myöhemmin liimalla ja 4 x 45 mm ruuveilla.

4

Kiinnitä lista (L) pohjalevyyn (D). Näin voit olla varma, että pöytä seisoo vakaasti. Sijoita lista 10 mm:n päähän pöytälevyn reunasta. Sivele liitokseen myös puusepänliimaa. Kiinnitä pyörät 6 x 30 mm:n lukkoruuveilla.

5

Työpöytä on saanut pyörät ja jalat, joiden varassa se seisoo. Nyt ylälevyn keskelle kiinnitetään tunkki, jolla pöytälevyä voidaan nostaa ja laskea.

02
Sivut ja pöytälevy 7 Vaihe

Nyt on laatikon yläosan vuoro. Se koostuu pöytälevystä ja kahdesta sivulevystä (E). Ne ovat liikkuvia osia ja niitä voi ”ajaa” ylös ja alas jyrsittyjä uria pitkin niin, että pöydän saa aina juuri halua-malleen korkeudelle. Sivulevyt kiinnite-tään uriin lukkopulteilla.

Vaikka tunkki nostaa ja laskee pöytä-levyä keskikohdasta, sivut voivat hieman kallistua. Tämän takia laatikon kul-miin kiinnitetään kaksi tukilistasarjaa (M ja N). Vahvat listat (M) on ohjaustehtä-vänsä lisäksi rei’itetty. Reikiin voi työn-tää pieniä pyörökeppejä, joiden varaan voi tukea pienempiä levyjä, jos niitä halutaan esim. höylätä.

1

Valmista ohjainlistat (M), jotka pitävät ulkopuolen sivuja paikoillaan. Poraa listoihin halkaisijaltaan 22 mm:n reiät. Ne sopivat pienille pyörökepeille, joita voi käyttää pienempien levyjen tukemiseen. Hio reiät hiomapaperilla.

2

Kiinnitä ohjainlistat (M) liimalla ja 4 x 60 mm ruuveilla sivulevyjen (B) reunaan. Kiinnitä ”laatikon” toiselle sivulle listakappaleet (N).

3

Tarkista, onko sivulevyille (E) vielä tilaa, kun tukilistat (M ja N) on kiinnitetty. Ne ovat noin 10 mm sivulevyjä (B) korkeampia, jotta ne voivat ohjata liikkuvia sivulevyjä (E).

4

Jyrsi sivulevyjen (E) lovet. Pöytä pidetään paikoillaan oikeassa asennossa lovien ja lukkopultin avulla. Tässä käytetään 14 mm urajyrsinterää, jotta 12 mm pultit eivät istu loviin liian tiukasti.

5

Kiinnitä kaksi tukilistaa (G) pöytälevyyn (F) liimalla ja 4 x 30 mm ruuveilla. Niiden välinen etäisyys on sama kuin ylälevy (A) + 1 mm molemmissa sivuissa, joten uloimmat sivulevyt (E) liuku-vat helposti sisempien levyjen (B) päälle.

6

Kiinnitä sivut (E) listoihin (G). Käytä tähän 4 x 45 mm ruuveja. Sekä listat että sivut on työnnetty 5 cm pöytälevyn pitkästä sivusta sisäänpäin.

7

Aseta pöytälevy (F) sivuineen (E) paikalleen. Ruuvaa ensin tunkki alimpaan asentoon. Sivut (E) nostetaan sivujen (B) päälle. Niihin on on porattu kaksi reikää, joiden läpi lukkopultit työntyvät.

03
Viimeistely 3 Vaihe

Pöytälevyä vankistetaan listakappaleilla koko pöytälevyn ulkoreunan alueelta. Tässä tukilistoihin tehdään ”puolik-kaita” reikiä. Niiden avulla pöytään on helpompi kiinnittää kappaleita ja tarvik-keita ruuvipuristimilla.

Pitkät ja lyhyet tukilistat (H ja J) valmistetaan samalla tavalla. Valmista kehikkoa tuplasti leveämmän listan keskelle porataan rivi 70 mm:n reikiä rei-käsahalla. Myöhemmin lista halkaistaan reikien keskilinjasta, jolloin syntyy kaksi tukilistaa, joissa kummassakin on reiänpuolikkaat.

1

Valmista kehikko tukilistoista (H ja J). Merkitse ensin kahden reiän paikka keskelle listaa ja poraa reiät 70 mm reikäsahalla. Sahaa sitten lista halki reikien keskilinjan mukaan, niin saat kaksi samanlaista kehikon osaa.

2

Kiinnitä kehikon osat (H ja J) niin, että ne myötäilevät pöytälevyn ulkoreunaa. Kiinnitä ne 4 x 30 mm ruuveilla. Huomaa pieni lovi kehikon päätyosassa (J). Se antaa tilaa tunkin kahvalle, kun tunkki on veivattu alimpaan asentoonsa.

3

Kun pöytä on veivattu ylös tai laskettu haluttuun asentoon, mutterit kiristetään niin, että pöytälevy on täysin vakaa.

Materiaalit

18 mm vaneria:
• 1 ylälevy (A), 50 x 55 cm
• 2 sivulevyä (B) á 50 x 45 cm
• 1 takalevy (C), 45 x 51,4 cm
• 1 pohjalevy (D), 60 x 65 cm
• 2 sivulevyä (E) á 49,8 x 57,5 cm
• 1 pöytälevy (F), 60 x 80 cm
• 2 ohjainlistaa (G) á 49,8 x 57,5 cm
• 1 kehikon levy (H), 12,4 x 80 cm (sahataan kahdeksi levyksi)
• 1 kehikon levy (J), 12,4 x 56,4 cm (sahataan kahdeksi levyksi)
• 2 tukijalkaa (K) á 10 x 13 cm
• 1 lista jalkaa varten (L), 10 x 58 cm

43 x 43 mm listaa:
• 2 tukilistaa (M) á 46,8 cm

9 x 27 mm listaa:
• 2 tukilistaa (N) á 46,8 cm

Lisäksi:
• 2 pyörökeppiä (0 22 mm) á 10 cm
• Saksitunkki
• 2 pyörää
• 4 lukkoruuvia, 12 x 60 mm
• 4 siipimutteria, 12 mm
• 4 suojalevyä, 12 mm
• 12 lukkopulttia, 6 x 30 mm
• 12 mutteria, 6 mm
• 12 aluslevyä, 6 mm
• Ruuveja: 4 x 30, 4 x 45 ja 4 x 60 mm
• Puusepänliimaa

Erikoistyökalut

• Porakone ja porateline

Vie aikaa

1-2 päivää

Hinta

Noin 100 €

Vaikeusaste

Urien ja kolojen mitoitus on tehtävä huolellisesti, jotta ne sijoittuvat oikeisiin kohtiin.

Piirustus

Työpöytä koostuu pyörällisestä alaosasta, jota on vaivaton siirrellä, ja kätevästä yläosasta, jonka korkeutta on helppo säätää niin, työskentelykorkeus on aina paras mahdollinen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Työpöytä