Sisusta verstas hyvin toimivaksi

Hyvin toimivassa verstaassa ei ole kyse siitä, ovatko ratkaisut halpoja vai kalliita, onko tila iso vai pieni ja onko työkoneita paljon vai vain muutamia. Yksityiskohdat atkaisevat verstaan toimivuuden. Tällöin ei myöskään ole oikeastaan väliä, käytetäänkö verstasta päivittäin vai kerran kuussa.

Jotkut asiat ovat yleismaailmallisia: tilaa ei koskaan ole tarpeeksi, ja se tila, joka löytyy, käytetään aina kokonaan riippumatta siitä, onko kyse verstaasta, keittiöstä tai makuuhuoneen vaatekaapista.

Jos käytössä on kaksi hyllyä, ne käytetään, ja jos tarjolla on 10 hyllyä, myös ne täyttyvät varmuudella. Iso huone lukuisilla hyllyillä ei siis välttämättä tarkoita toimivaa verstasta, jossa välineet ovat hyvässä järjestyksessä.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Järjestä verstaasi oikein

Yksityiskohdat nimittäin ratkaisevat viime kädessä, toimiiko verstas hyvin. Jos tilaa on paljon, sinne mahtuu useampia yksityiskohtia kuin pienen kaapin nurkkaan. Mutta jos on aikeissa rakentaa uutta, pientä tai isoa, tai jos omistaa jo verstaan, josta haluaisi saada enemmän iloa, kannattaa jatkaa lukemista.

Seuraaville sivuille on kerätty ehdotuksia ja sisustusvinkkejä asiantuntijoilta. Kokemuk-sesta tiedetään, että kaikenlaisia verstaita voi kehittää yhä paremmiksi niin, että nikkarille on niistä entistä enemmän iloa. Poimi jutusta ideat ja yksityiskohdat, jotka sopivat omiin verstastarpeisiisi ja -toiveisiisi, niin saat viimeinkin verstaan, joka todella toimii.

Pohdi näitä asioita, kun sisustat verstastasi

Useimmista verstaista saa paljon toimivampia, jos panostaa hieman suunnitteluun. Keinot eivät ole kalliita.

Kun kiinnittää huomiota viiteen pääasiaan pääsee jo hyvään alkuun.

1. Työkalut

Oikeat työkalut ovat puo- let työstä. Varmista, että ne ovat hyvin ulottuvilla.

Taulussa on tilaa

Säilytys, yleisnäkymä ja järjestys samassa. Hyvästä isosta työkalu-taulusta löytää nopeasti tarvitsemansa työkalun.

Jos nikkaroi pääsääntöisesti verstaalla, hyvästä työkalutaulusta on paljon iloa. Ruuvimeisseleille, vasaroille, pihdeille jne. on omat paikkansa, työkalut näkee kertavilkaisulla, ja ne on helppo poimia käteen. Taulun voi ostaa valmiina tai rakentaa itse. Molemmissa tapauksissa on varmistettava, että kaikki työkalut mahtuvat tau-luun, ja jäljelle jää tilaa vielä uusillekin työkaluhankinnoille.

Työkalujen pitää olla helposti käsillä

Oikeat työkalut ovat puolet työstä, sanotaan. Varmasti totta, mutta ne on myös kyet-tävä löytämään. Varmista aina, että käsityökalut ovat helposti saatavilla silloin, kun niitä tar-vitaan. Ratkaisumalleja on paljon. Itselle sopivin ratkaisu riippuu pitkälti siitä, kuinka monta työkalua omistaa, ja missä ja miten usein niille on käyttöä.

Verstasvaunu - järjestystä pyörillä

Jos verstaalla ei ole tarpeeksi seinätilaa isolle työkalutaululle, tai verstas on todella suuri, voi verstasvaunu olla hyvä ratkaisu käsityökalujen säilytykseen. Vaunua voi rullata verstaalla edes takaisin, joten sen saa aina käsien ulottuville. Kun lokerot ja laatikot sulkee, työkalut pysyvät samalla suojassa lialta ja pölyltä.

Työkalulaukut ja -kassit

Työkalulaukut ja -kassit ovat joustava ratkaisu. Ne saa käte-västi mukaansa, ja käsityökalut ovat helposti saatavilla riippu-matta siitä, työskenteleekö verstaalla, pystyttääkö pihaaitaa tai remontoiko mökki-keittiötä. Työkalulaukussa saa olla useita lokeroita työkalu-pidikkeineen. Jos valitsee todella isokokoisen laukun, on hyvä, jos siinä on pyörät alla. Työkaluja kerääntyy yleensä nopeassa tahdissa niin paljon, että laukusta tulee painava kannettavaksi pitkiä matkoja.

2. Säilytys

Työkaluille ja mate- riaaleille ei ole koskaan tarpeeksi säilytystilaa.

Rojut kannen alle

Esineet on mukava saada pois tieltä siivotessa. Älä kuitenkaan kätke tavaroitasi liian etäälle. Niiden luo pitää päästä helposti ja oikeiden tar-vikkeiden pitää löytyä.

Kokemuksen mukaan kannattaa tavoitella helppoja ja käteviä ratkaisuja, mikäli haluaa säilyttää kurin ja järjestyk-sen verstaalla pidemmän päälle. Toteutus onnistuu kannellisilla muovilaatikoilla. Kannen ansiosta laatikot voi pinota päällekkäin. Tilaa säästyy, ja esineet pysyvät turvassa lialta, pölyltä, vedeltä ja muurahaisilta. Kirkkaan muovin läpi on helppo löytää oikea laatikko, ja sen saa helposti käsiinsä, kun sen sisällölle tulee tarvetta.

Hyvää hyllytilaa ei koskaan ole tarpeeksi

Jos tilaa on käytettävissä, laati-kot kannattaa sijoittaa isoon hyllyyn. Hyllyillä ollessaan laatikoita ei voi siirrellä edes takaisin, mistä on yleensä etua pidemmän päälle.

Vaikka varastoisi useimmat työ-välineet pinottaviin laatikoihin, hyllystä on hyvä löytyä tilaa myös kaapelikelalle, maaliäm-pärille, bensatankilla ja kaikille niille tarvikkeille, jotka eivät sovi tai mahdu laatikoihin.

Voit rakentaa seinälle kiinni-tettävät hyllyt tai koota vanhat tikashyllyt. Mallilla ei ole väliä, vaan tärkeintä on, että kaikelle on verstaalla paikkansa, eivätkä tavarat loju työpöydällä.

Levyille oma hylly järjestystä varten

Levypaloja kertyy helposti pal-jon. Yksinkertainen levyhylly auttaa saamaan levyistä yleis-kuvan, ja hyllystä on helppo valita sopiva pala joutumatta siirtämään kaikkia muita levyjä. Kuvan hylly on lisäksi varus-tettu putkella, jossa lyhyet listat pysyvät järjestyksessä.

Suljettava kaappi suojaa pölyltä ja lialta

Verstaalla on lähes aina pölyä ja likaa, kun siellä tehdään töitä. Kannattaa siis panostaa niin moneen kannelliseen ja suljetta-vaan pintaan kuin mahdollista. Kaappi on parempi kuin avohylly.

Kun tavarat ovat ovien takana, ne eivät pölyynny tai likaannu. Lisäksi verstas näyttää siistimmältä, ja se on helpompi pitää puhtaana.

Säilytysmahdolli-suuksia katon rajaan

Listat, putket ja muut pitkän malliset kappaleet, jotka ovat liian pitkiä pysyäkseen pystyssä, ovat hankalia säilytettäviä.

Hyvä ratkaisu on ripustaa ne ylös katon rajaan. ”Listahyllyn” voi rakentaa monin eri tavoin: parista isosta seinälle kiinnite-tystä katon rajaan yltävästä kolmiosta aina hienoihin, katosta roikkuviin ristikoihin.

Kuvassa näkyy suuri puusta ja verkosta tehty toteutus, joka tar-joaa tilaa useassa kerroksessa.

Tärkeintä tietenkin on, että hylly on avonainen, jotta mate-riaalit ovat helposti nähtävillä. Ripustettavan rakenteen on hyvä olla sellainen, että siihen voi sijoittaa monia eri pituuksia.

3. Työpöytä

Ajattele työpöytääsi verstaan leikkauspöytänä ja alttarina.

Tarkista verstaan alttari

Jos on tottunut istumaan lattialla ja viimeistelemään siinä tee itse -työt, ei mieleen ehkä juolahda, miten suuri onni on tilava työpöytä. Se voi jopa määrittää verstaalla vallitsevan tunnelman.

Työpöytä on verstaan ehdottomasti tärkein kaluste. Sen ääressä vietetään lukemattomia tunteja eri hankkeiden parissa. Pöytä on lähtökohtana kaikille muille verstaan sisustusratkaisuille.

Työpöytä voi olla suuri tai pieni, ja enemmän tai vähemmän moderni. Pöydälle on kuitenkin joukko vaatimuksia, jotka sen pitää täyttää toimiakseen kätevänä työpisteenä kuten on tarkoitus. Ennen muuta on varmistettava, että pöytä seisoo vakaasti ja sellaisella työskentelykorkeudella, joka sopii käyttä-jälleen. Mieti myös pöydän sijaintia huoneessa, tai varusta pöytä tarvittaessa pyörillä, jolloin voit siirtää sitä työtehtävän mukaan paikasta toiseen. Lisäksi työpöytä kannattaa varustaa ainakin joillakin säilytysmahdollisuuksilla.

Kiinteän työpöydän on seistävä vakaasti

Jos työpöydän tekee itse, se kannattaa rakentaa vahvoista materiaaleista ja jäykistää hyvin. Vanha taitto- tai retkeilypöytä ei siis käy. Työpöydän pitää seistä hyvällä työskentelykor-keudella tukevasti, ja se on oltava kiinni jossakin. Mikään ei ärsytä yhtä paljon kuin sahan ja viilan kanssa samaan tahtiin huojuva työpöytä. Työpöydän alustaksi sopii hyvin vanha ruoka- tai pihapöytä. Sitä pitää kuitenkin korottaa, esimerkiksi uudella pöytälevyllä, ja usein rakennetta joutuu jäykistämään.

Säilytyshyllyt voivat jäykistää pöytää

Säilytystilaa ei ole, kuten jo totesimme, koskaan tarpeeksi. Pöytään sisältyviä säilytystiloja on myös hyvä miettiä.

Jos esimerkiksi kiinnittää verstaan pöydänjalkojen väliin hylly-tason, saa käsien ulottuville käte-vää säilytystilaa. Hyllylevy toimii samalla jäykisteenä, joka tekee pöydästä erityisen vakaan ja tukevasti seisovan.

Ylimääräinen pöytälevy ”puhtaille” töille

Pöytälevy joutuu verstaalla usein koville. Sen päällä hakataan, liima-taan, maalataan, sivellään öljyä, yms. Tämä on toki työpöydän tarkoituskin, mutta joskus on tarvetta täysin puhtaalle pinnalle.

Työpöytää ei esimerkiksi ole mukava käyttää tuolinistui-mien päällystämisessä, jos kangas roikkuu ja tahraantuu ja likaantuu. Lisää pöytään ylimääräinen pöytälevy, joka sopii työpöydän päälle. Tällöin saat aina tarvittaessa käyttöön puhtaan ja siistin työpöydän, kun sille tulee tarvetta.

Varmista kunnolliset pöydänreunukset

Verstaan pöytälevyn pitää olla vahva. Yhtä tärkeää on, että levy ulottuu alustansa yli kaikilta reunoilta, jotta reunoissa on tilaa kiinnityksille. Tämä koskee esimerkiksi ruuvipenk-kiä, mutta leveä reunus tarjoaa myös monia muita hyödyllisiä mahdollisuuksia kiristää erilai-sia kappaleita ruuvipuristimilla pöydänreunaan.

Sijoita pöytä juuri oikealle paikalle

Työpöydän paikka pitää miettiä huolella. Jos huoneessa on ikkuna, pöydän voi sijoittaa niin, että työhön kohdistuu päi-vänvaloa. Jos työskentelee pää-sääntöisesti pienten kappalei-den parissa, voi säästää tilaa sijoittamalla pöydän seinää vasten. Jos työstettävät kappaleet ovat suuria, levyjä, huone-kaluja tai vastaavia, pöytä kannattaa sijoittaa keskelle huo-netta. Tämä vaatii tilaa, mutta tarjoaa mahdollisuuden työs-kennellä eri puolilla pöytää. Jos tilaa on vähän, siirettävä pyö-rillä varustettu pöytä on kätevä ja monipuolinen ratkaisu.

Piilota laatikoihin

Laatikko on hyvä ja pölytön säilytyspaikka työkaluille ja muille pienille esineille. Jos olet näppärä käsistäsi, voit rakentaa pari laatikkoa ja asentaa ne pöytälevyn alle.

Jos pöytälevyn alla on hylly-taso, voi laatikoiden alle asentaa pyörät ja sijoittaa laatikot hyllylle. Toinen kätevä ratkaisu voi olla asettaa vanhanaikainen pesu-allaspöytä tai jokin muu laatikol-linen huonekalu pöydän alle.

Koneet levyille

Ihanteellinen tilanne olisi, kuten sanottua, että verstaalla on niin paljon pöytätilaa, että koneet voi kiinnittää pöytään pysyvästi. Useimmiten tämä jää kuiten-kin ikuiseksi haaveeksi. Asenna sen sijaan penkkihiomakone, pylväsporakone ja esimerkiksi ruuvipenkki levyyn. Voit kehittää kuvan kaltaisen ratkaisun, jossa levyt ruuvataan kiinni pöydän etureunaan. Voit myös tehdä levyistä hieman pidempiä ja kiinnittää ne parilla ruuvipuristi-mella silloin, kun niitä tarvitaan. Tällä tavoin saat koko joukon koneita ”parkkeerattua” ja samalla säilytät pöydän ”puhtaana”, kun sitä tarvitaan.

4. Sähkö

Akkukoneet eivät ole tehneet pistorasioista suinkaan tarpeettomia.

Laita johdot kuriin

Kun talon muista huoneista vedetään verstaalle johtoja tai verstaalla on joukoittain jatkojohtoja, jotka lojuvat sikin sokin verstaan lattialla, on aika laittaa sähköasiat järjestykseen.

Sähköä tarvitaan. Nykyaikaisilla verstailla käytetään röykkiöittäin koneita, jotka vaativat valtavasti sähköenergiaa.

Vaikka pora- ja hiomakoneissa ei välttämättä enää ole johtoa, koneiden akut on ladattava säännöllisesti latauslaitteissa, jotka puolestaan vaativat pistorasian. Mitä pistorasioiden sopivaan määrään tulee, tilanne on käytännössä aivan sama kuin keittiössä: niitä ei ole koskaan liian monta!

Varmista, että sähköä on helposti saatavilla

Ehdoton vähimmäisvaatimus verstasvirralle on 230 voltin maa-doitettu pistorasia työpöydän lähettyvillä. Jos verstaskäyttöön ajatellussa tilassa ei ole pistora-siaa, pyydä sähköasentajaa vetä-män tilaan johdot ja asentamaan rasiat. Keskustele tarvittaessa sähköasentajan kanssa mahdol-lisuudesta saada verstaalle oma erillinen sähkötaulu. Näin voi olla aina varma, ettei ylikuormita olemassaolevia sähköasennuksia, ja työkäytössä on aina riittävä määrä virtaa ahneimpiakin sähkö-työkaluja varten.

Hyvä jatkojohto on ehdottoman tärkeä

Riippumatta verstaalle asennet-tujen pistorasioiden määrästä hyvää jatkojohtoa tarvitaan aina.

Jos pistorasioita on käytettä-vissä vain muutama, kannattaa valita rasia, jossa on paikkoja use-ammalle pistokkeelle. Tällöin voi käyttää myös jatkojohtoa, kun useita työkaluja tarvitaan yhtä aikaa. Tällaiseen tilanteeseen joutuu hyvin usein.

jatkojohdon kumimateriaalin pitää olla vahvaa laatua ja siinä pitää olla iskunkestävä pistoke. Tällöin todennäköisyys sille, että johto kestää kovaa verstas-elämää, kasvaa merkittävästi. Lisäksi laadukkaasta jatko-johdosta on paljon iloa myös erilaisissa pihatöissä.

Kiinteä pistorasia työpöydän ylle

Työpöydän ympärillä on hyvä olla pistorasioita laturia, työ-kaluja ja työvalaisimia varten. Jos pöydän ääressä ei ole virtaa, pyydä sähköasentajaa asentamaan rivi pistorasioita. Jos pistorasiat löytyvät pöydän ympäriltä jo entuu-destaan, kiinteä jatkojohto pistokkeineen on hyvä ratkaisu, ja sen voi kiinnittää seinään itse.

Virtaa kelalle

Irrallisella jatkojohdollakin pärjää, mutta koska se on 10 metriä pitkä, sitä on vaival-loista aina kelata auki ja taas kokoon. Harmista pääsee hel-posti eroon hankkimalla kelan. Valitse malli, joka yltää pihan kauimpaan kolkkaan. Muista kuitenkin vetää sähköjohto kokonaan ulos kelasta, kun kytket kelaan paljon virtaa käyt-täviä koneita. Taittunut tai mut-kalle jäänyt kelan sähköjohto voi nimittäin helposti kuumeta.

5. Valaistus

Näe, mitä teet. Hyvä valo on hyvän lopputuloksen edellytys.

Huolehdi työvalosta

Monella verstaalla on käytössä vain lähinnä hätäisesti kyhätty valaistus. Hyvällä työ-valaistuksella on kuitenkin suuri merkitys työn lopputuloksen ja työilon kannalta.

Hienoinkaan työpöytä ei ole juuri minkään arvoinen, jos ei voi nähdä, mitä sen ääressä tekee. Kuulostaa järkevältä, mutta tästä huolimatta monet tihrustelevat verstaalla pimeinä talviiltoina. Huono työvalaistus voi olla jopa este viettää aikaa verstaalla. Onneksi asialle on helppo tehdä jotakin, vaikka päi-vänvalo on usein harvinaista herkkua vajoissa tai kellareissa, joissa verstas usein sijaitsee.

Klassinen arkkitehdin lamppu

Hyvällä yleisvalolla pärjää useimmissa työtilanteissa. Jotkut tehtävät vaativat kuiten-kin parempaa ja ennen muuta tarkemmin kohdistuvaa valaistusta. Hyvästä työvalaisimesta, jota voi säätää ja kohdistaa valaisemaan työkohdetta, on paljon hyötyä. Vastaava säädettävä pöytälamppu toimii myös hyvin.

Käsivalaisin tai taskulamppu

Siirrettävä, sähkökäyttöinen käsivalaisin tai tavallinen paris-tokäyttöinen taskulamppu on lähes korvaamaton apuvä-line verstaalla.

Se valaisee työkappaleen, kun on kurkistettava esimerkiksi putken sisään, ruohon-leikkurin kotelon alle tai muihin korjattaviin kohteisiin, jolloin on hyvin vaikea käyttää kiinteitä valaisimia.

Hyvä ja riittävä valaistus koko tilaan

Hyvä yleisvalo on vähimmäisvaa-timus hyvällä verstaalla. Johdon-pätkästä roikkuva tai seinään ruuvattu lamppu ei riitä. Hyvä ja tasaisesti jakautuva valo vaatii tietyn määrän valonlähteitä, jol-loin valoputket ovat hyvä valinta. Lamppujen määrä ja tehok-kuus riippuu huoneen koosta, kattokorkeudesta, putkien tehokkuudesta ja seinien, katon ja lattian väristä. Nyrkkisääntönä on, että valaisinputkia pitää olla niin paljon, että valo jakautuu tasaisesti. On parempi valita useampi 18 W:n putki kuin muutama 36 W:n putki.

Päästä päivänvalo sisään, jos mahdollista

Tämä voi vaikuttaa toisarvoiselta asialta, mutta on totta, että päi-vänvalossa työskentely antaa enemmän energiaa. Kannattaa siis yrittää saada verstaalle niin paljon päivänvaloa kuin mahdol-lista. Vaihda esimerkiksi lyijylasi tai mattapintaiset ikkunalasit kirkkai-siin tai asenna kattoikkuna. Myös umpipuisen oven vaihto ikkunalli-seen auttaa usein.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Verstas