Hyvin toimiva verstas

Kun pöydät, höyläpenkit ja sahapöydät sijoitetaan kaikki samaan tasoon, verstas tuntuu paljon suuremmalta kuin se ehkä onkaan. Myös työskentely sujuu tehokkaammin kuin tavallisessa pienessä huoneessa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
400 euroa

Johdanto

Kun verstas jää pieneksi tai siellä käytetty aika kuluu enimmäkseen tavaroiden siirtelyyn paikasta toiseen, pöytätilan raivaamiseen ja puolihuterien tukien rakentamiseen isoja levyjä ja pitkiä listoja varten, on aika antaa periksi ja sisustaa koko huone alusta alkaen uusiksi. Kun seuraat ohjeitamme, säästät aikaa ja saat verstaastasi enemmän iloa irti.

Paneudumme artikkelissa suuriin linjoihin ja perustaviin ratkaisuihin. Suunnittelu käynnistyy työpöydistä. Suunnittelun lähtökohtana on se, että kaikki pöydät ovat kerrankin kiinteitä, vankkoja ja muunneltavissa, ja ne asennetaan samalle korkeudelle.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Järjestä verstaasi oikein

Kyse on todella kaikista pöydistä, myös pöytäsahalle ja katkaisu- ja jiirisahalle tarkoitetuista tasoista. Näin kaikkia pintoja voidaan käyttää moneen eri työtehtävään, ja niitä voidaan yhdistää toisiinsa, jolloin saadaan käyttöön paljon isompia työpöytiä kuin pieneen huoneeseen yleensä pystytään sovittamaan.

Jotta kaikki työpisteet toimisivat mahdollisimman hyvin, on tärkeää, että lattiatila jää vapaaksi ja pöytiä ei käytetä säilytyspaikkoina. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet ripustetaan seinille ja kattoon, ennen kuin työpisteet rakennetaan.

Pöytä, hyllyt ja kaapit valaistaan hyvin, koneille varataan riittävästi tehokkaita pistorasioita ja verstaan tuuletuksesta huolehditaan. Asiat järjestyvät, kunhan pöydät saa paikoilleen. Verstaan toimivuus rakentuu kätevien pöytien varaan.

Iso työpöytä rakennetaan pyörösahapöydän kanssa samaan tasoon, jotta pinnat voidaan yhdistää.

Likaisille töille pyhitetty taso taitetaan alas, ennen kuin pyörä nostetaan sille. Alempi pöytätaso pysyy puhtaana puutöitä varten.

Pitkä taso koostuu kolmesta seinälle ripustetusta hyllystä: keskimmäinen on katkaisusahalle, ja muut kaksi tasoa ovat samalla tasolla.

Höyläpenkkiä voi siirrellä vankkojen pyörien varassa, ja sen voi nostaa ylöspäin ja yhdistää pöytätasoon työskentelyä varten.

Ohjeet

01
Saranoitu työpöytä

Iso työpöytä on ripustettu seinälle pyörösahan korkeu delle. Levy jaetaan ensin kahteen osaan, jotka yhdistetään sara noilla niin, että valtaosan pöy dästä voi taittaa alas, jos lattiatilaa tarvitaan paljon.

02
Työpöytä 5 Vaihe

Verstaan pääelementit ovat kaksi eri-laista 38 mm:n tammipöytätasoa. Työs-tämme niitä niin, että huoneen toiselle seinustalle muodostuu iso työpöytä ja toiselle seinustalle pitkä katkaisupöytä katkaisusahaa varten.

Toista peräti 3 metriä pitkää levyä käytetään isona työpöytänä. Se halkais-taan ensin pituussuunnassa mutta kootaan heti yhteen saranoilla. Näin voimme kiinnittää kapeamman osan ruuveilla seinään ja taittaa leveämmän osan alas klahvipöydän tapaan, kun lat-tiatila tarvitaan käyttöön.

1

Toinen pöytälevy halkaistaan kapeak si seinälevyksi (B) ja leveäksi klahvitasoksi (A). Mittaamme 10 cm levyn molemmasta päädystä sisäänpäin ja halkaisemme levyn pituussuunnassa upotussahalla, jossa on koko levyn pituinen kisko.

2

Merkitsemme ruuvitaltalla paikat saranoille (G), joilla levyt jälleen yh-dis tetään. Saranat asennetaan levyjen reunaan akseli pöytätason alapuolelle. Uloimmat saranat sijoitetaan 12 cm:n pää hän päädyistä ja muut tasaisesti näiden väliin.

3

Saranat (G) piirretään levykappaleiden A ja B reunaan. Pidä saranan vasenta sivua talttausta vasten ja piirrä lyijykynän kärjellä molemmat reunalinjat. Muista kääntää saranat, jotta nivelet sijoittuvat pöydän alapuolelle.

4

Talttaa saranoille tilaa. Kun talttaat puuhun, voit jättää reunaan millimetrin tai kaksi puuta. Kun olet taltannut valtaosan alasta oikeaan syvyyteen, selviät loppuosasta helposti. Näin saat kaikista reunoista siistit ja hienot.

5

Kiinnitä saranat, kun olet taltannut molempiin levykappaleisiin kaikki saranoiden paikat. Esiporaa, ennen kuin kiinnität ruuvit kovaan tammipuuhun. Käytämme 4,5 x 40 mm ruuveja, joten esiporaa 3,5 mm:n poralla.

03
Pöydän ripustus 5 Vaihe

Nyt pöytä ripustetaan. Ensin on selvitet-tävä verstaan työskentelykorkeus. Koko verstasta varten tarvitaan työpiirustus, ja sitä sovitetaan sen elementin mukaan, jota on hankalin muuttaa, nimittäin pöytäpyörösahan yläpinnan mukana.

Kun sahan korkeus merkitään kaikille seinille pitkän vesivaa’an avulla, sahaa ei tarvitse siirrellä ympäriinsä. Vesivaaka asetetaan seinälle ja korkeustaso merkitään huoneen kaikille seinäpinnoille.

Näin tiedämme tarkalleen, mihin kiinnitämme kapean pöytälevyn, ennen kuin vahvistamme pöytää kehikolla ja varustamme sen kolmella viistojalalla.

1

Työtason korkeus otetaan pöytä-pyörö sahan mukaan pitkän vesivaa’an avulla, jolloin lattian mahdollinen epätasai-suus ei haittaa. Kun seiniin on tehty rivi merkintöjä, vesivaakaa pidellään seinää vasten ja tasokorkeus merkitään.

2

Asetamme seinälevyn (B) eli kapean levykaistaleen seinän merkki-viivan mukaan ja kiinnitämme sen tukijaloilla varustettuun alas taitettavaan klahvilevyyn (A). Esiporaamme ja upotamme ruuvit ennen kiskon kiinnitystä seinään.

3

Jalat (F) sahataan pituuteen. Toisesta levystä sahataan 5 cm pituiset kaistaleet viistojalkoja (F) ja kehikkoja (C, D ja E) varten. Jalkojen alareunoihin sahataan 2 viistopin taa. Yläreunat viistetään niin, että ne asettuvat levyä vasten. Kärjet oikaistaan kehikkoa vasten.

4

Kehikon osat (C, D ja E) työstetään. On helpoin sahata ja esiporata, kun osat makaavat niiden levyjen (A ja B) päällä, joi-den alle ne sijoitetaan. Kulmat saha taan viistoon jiiriliitosta varten. Reiät esipora taan, jotta ne voidaan lukita liiman kuivumisajaksi.

5

Kehikon osat (C, D ja E) liimataan pöydän alle niin, että ne myö täilevät reunaa. Sivele osiin puuliimaa, ruuvaa ne levyyn kiinni ja kiinnitä ne ruuvipuristi milla (tai lisäruuveilla) 25 cm:n välein. Poista ruuvit, kun liima on kuivunut.

04
Pöytälevy likaisille töille 4 Vaihe

Ylimääräinen pöytälevy kiinnitetään seinään niin, että se voidaan laskea alas öljyisiä ja likaisia töitä varten, jolloin alla oleva puulevy pysyy puhtaana puutöitä varten. Suojalevy tulee siis hieman korkeammalle kuin työ taso, mutta sitä ei yhdis te täkään muihin pöytälevyihin.

Saranoitu suojalevy

Likaiset metallityöt eivät kuulu puutyöverstaalle, mutta jos niitä varten tarvitaan tilaa, kannattaa valita ratkaisu, jolla uusia pöytätasoja ja niiden päällä työs-tettäviä puukappaleita voidaan suojata metallilastuilta, öljyltä ja lialta.

Tämä on helppo toteuttaa: asetamme pöydälle mdflevyn likaisia töitä varten. Jotta se olisi helppo asettaa paikalleen ja tarvittaessa poistaa, se ripustetaan saranoista seinään. Näin työskentelytason saa nopeasti vaihdettua siistien ja likaisten töiden mukaan. Levy tehdään 22 mm:n mdflevystä, jotta siitä saadaan 2 m pitkä, hieman pyörää pidempi ja 2 cm leveämpi kuin uusi työpöytämme.

1

Kolmen saranan (J) paikat piirre-tään suojalevyyn (H). 75 x 209 mm:n lehtisaranat asennetaan niin, että kaksi uloimmaista sijoittuu 15 cm:n etäisyydelle päädystä ja kolmas keskelle. Paikkoja sovitetaan seinäkoolausten mukaan.

2

Talttaamme suojalevyyn (H) hieman tilaa (H), jotta saranat saa-daan levyn tasoon. Ensin taltataan jälleen muutamia millimetrejä merkkiviivo jen sisäpuolelta ja lopuksi reunat siistitään. Saranat kiinnitetään 20 mm:n ruuveilla.

3

Käännä suojalevy niin, että se sijoittuu oikein ja kiinnitä saranat seinään vankoilla ruuveilla, jotta levy kiinnittyy kunnolla. Tässä sijoitimme saranat seinän runkotolppien mukaan, mutta kiviseinään tarvitaan ruuvitulpat.

4

Kiinnitämme kaksi magneetti-salpaa (K) suojalevyn (H) etureunaan. Ruuvaa ensin salvan paksu osa levyyn, käännä levy ylös ja merkitse pienten metallipalojen paikat seinään. Kiinnitä palat seinään, niin voit ryhtyä metallitöihin.

05
Jalaton katkaisupöytä 5 Vaihe

Katkaisu/jiirisaha ansaitsee kiinteän paikan ja sivuilleen tasot niin, että ne ovat sahan oman pienen sahauspöydän tasolla. Näin saat katkai supöydän, joka säästää paljon aikaa ja tekee työnteosta tarkkaa ja tehokasta. Pöy tä ripustetaan seinälle muiden pöytien tasoon.

Katkaisupöydät

Verstaan toiselle pitkälle seinustalle asennetaan katkaisu/jiirisaha kahden pitkän, sahapöydän tasossa olevan sivupöydän väliin. Tuloksena on nk. katkaisupöytä, joka helpottaa huomattavasti listojen ja lautojen katkaisemista, sillä lautoja voidaan nyt tukea pitkästi molemmille sivuille.

Saha ja pöytä asennetaan tietenkin samalle korkeudelle kuin työpöytä ja pöytäpyörösaha, jotta verstaan eri osiosta syntyy toimiva kokonaisuus.

Noudatamme perusohjeitamme ja ripustamme sekä sahan että sivupöydät seinälle, jotta lattiatila jää edelleen mahdollisimman vapaaksi.

1

Hae seinän keskikohta ja ripusta katkai su sahan hylly siihen. Aina ei voi valita vapaasti, miten päin sahattava lista on kään-nettävä, joten saha on paras sijoittaa keskelle.

2

Kaksi sivupöytää (L) ja hylly (M) sa haa varten sahataan toisesta tammilevystä (josta aiemmin sa hat tiin kais-taleita työpöydän kehikkoon ja viisto jalkoi-hin). Saamme kaksi 30 x 150 cm:n levyä (L). Hylly (M) sahataan sahalle sopivaksi.

3

Poraamme katkaisusahan neljälle jalalle reiät pieneen hyllyyn (M). Katkai susaha seisoo neljän pienen jalan varas sa. Jaloille porataan kierreporalla pienet reiät niin, että saha saadaan seisomaan vakaasti ja siten, että saha on helppo ottaa käyttöön.

4

Kolmen levyn (L ja M) hyllynkan-nat ti met (N) kiinnitetään seinään. Käytämme kahta hyllynkannatinta jokaisen levyn alla. Kiinnitys sovitetaan seinä materiaalin mukaan. Ruuvaamme ne kiinni ja varmistamme, että ruuvit tarttuvat runkotolppiin.

5

Sivupöytä (L) ja hylly (M) kiinnite-tään kannattimiin (N) 5 x 30 mm ruuveilla. Kiinnitä ensin sahan hylly (M) kannati meensa, aseta saha sen päälle ja oikaise tämän jälkeen sivupöydän (L) oikea ja va sen reuna tiiviisti sahaa vasten.

06
Lisänä irrallinen höyläpenkki 5 Vaihe

Räätälöimme lyhyestä koulun höyläpenkistä nopeasti työpöydän osan kohtaan, jossa sille on eniten käyttöä, ja josta se on helppo jälleen poistaa. Höyläpenkkiin saa hyvin kiinnitettyä puukappaleita työskentelyn ajaksi, ja tällä pöydällä voi työstää pitkiäkin kappaleita.

Nosta höyläpenkkiä

Hankimme vanhan kouluhöy läpenkin, joka sopii mainiosti verstaan muihin mittoihin. Asennamme siihen neljä vankkaa pyörää, jotta saamme sen muiden työpöytien tasoon - ja teemme siitä helposti työpöytään yhdistettävän, jolloin se toimii kuin iso höyläpöytä.

Jotta liitoksesta tulisi tarkka, jyrsimme pöydän reunaan uran, johon höyläpenkin takasivun tapit sovitetaan.

Jos haluat sovittaa yhteen jonkin toisen höylätai työpenkin, jossa ei ole kolmea tappia, tehtävä on ehkä vieläkin helpompi: jyrsi vain molempien pöytien reunaan ura ja liimaa toiseen uraan sopivan leveä pontti.

1

Höyläpenkki varustetaan pyörillä, kaksi ilman jarruja ja kaksi jarrullista, jotta penkkiä on helppo siirrellä ja se seisoo vakaasti. Jotta pyörät saadaan kiinnitettyä ja penkki nostettua pöydän tasolle, jalkoihin kiinnitetään ylimääräiset listat (P).

2

Nyt penkki yhdistetään isoon työ pöytään. Höyläpenkkimme on aikoi naan ollut yhdistettynä toiseen pöytään, ja sen takareunassa on tätä varten kolme tappia. Nyt tapeille jyrsitään ura työ pöydän reunaan.

3

Pöydän reunaan jyrsitään ura höy lä penkin tappien korkeudelle. Asetamme yläjyrsimeen 14 mm:n urajyrsin terän ja säädämme rinnakkaisohjaimen niin, että ura tulee yhtä etäälle työpöydän yläpin nas ta kuin tapit ovat höyläpenkin yläpinnasta.

4

Ura jatkuu pöydän lyhyen sivun ympäri. Seinän lähellä uraa jatketaan taltalla, sillä tähän kohtaan ei pääse yläjyrsimellä käsiksi.

5

Tarkistamme, sopivatko osiot yhteen. Säädä tarvittaessa rinnakkais-ohjainta ja oikaise uraa hieman.

VINKKI: Jos jyrsit uran ensin vain 5 mm:n syvyyteen, voit nyt helposti säätää yläjyrsi-men oikein ja jyrsiä siistin uran.

07
Kiinnitä höyläpenkki 5 Vaihe

Nyt höyläpenkki myötäilee varmasti työpöytää. Vielä tarvitsee varmistaa,

että penkki pysyy pöydässä kiinni, kun sen päällä työskennellään.

Höyläpenkki on ollut joka sivultaan pulteilla kiinni toisessa pöydässä. Pult-tien reiät sijaitsevat liian korkealla, joten poraamme uudet reiät keskelle työpöy-dän kehikkoa. Kun poraamme vastaavat reiät penkkiin, voimme kiristää pöydän ja penkin yhteen pulteilla ja siipimutte-reilla.

Jos penkissäsi tai pöydässäsi ei ole kulmalappeita, voit vaikkapa ruuvata kulmiin helan, josta pultin voi työntää läpi kummallakin sivulla.

1

Otamme mitan uutta lukkopulttia varten, jotta se osuu keskelle työpöydän kehikkoa.

2

Ensin porataan reikä lukkopultin kannalle. Poraamme 25 mm:n oksaporalla 10 mm:n syvyyteen höylä penkin molempien sivujen kulmalappeisiin.

3

Sitten pultille porataan reikä sekä höyläpenkin että pöydän läpi. Varmista, että höyläpenkki on työnnetty hyvin paikal leen uraan. Poraa pitkällä 12 mm:n puu poralla keskelle upotusta sekä penkin että pöydän läpi.

4

Poraamme reikiä useampaan koh-taan pöydänreunaa, jotta penkin voi kiinnittää monesta kohtaa. Reikävälin tulee vastata penkin reikien väliä. Jokaisen uuden reiän jälkeen penkki kiristetään kiinni oik. reunasta ja uusi reikä porataan vas. reunaan.

5

Hio lopuksi vanha höyläpenkki epäkeskohiomakoneella. Hio kevyesti ristikkäissuuntiin, jotta pinta tasoittuu. Pyöristä terävät reunat käsihöylällä tai hiomapalaan kiedotulla hiomapaperilla.

Materiaalit

Saranoitu työpöytä

38 mm:n sauvaliimattu pöytätaso:
• Klahvi (A), 50 x 300 cm
• Seinälevy (B), 10 x 300 cm (cirka)
• Kehys etureunan alle (C), 5 x 300 cm
• 2 kehystä sivujen alle (D) á 5 x 60 cm
• 2 kehystä seinäkiskon alle (E) á 5 x 10 cm
• 3 viistojalkaa (F) á 66 cm (sovitettu!)

Lisäksi:
• 5 lehtisaranaa (G) á 38 x 88 mm
• Ruuveja: 4,5 x 40, 4,5 x 60 ja 4,5 x 160 mm (tarvittaessa kiviseinätulpat)
• Puusepänliimaa

Pöytälevy likaisille töille

22 mm MDF-levy:
• 1 suojapöytälevy (H), 62 x 200 cm

Lisäksi:
• 3 lehtisaranaa (J) á 75 x 209 mm
• 2 magneettisalpaa (K)
• Ruuveja: 4 x 20 mm ja 4 x 60 mm heloja varten (mahdoll. tulppia)

Jalaton katkaisupöytä

38 mm:n sauvaliimattu pöytälevy:
• 2 sivupöytää (L) á 30 x 150 cm
• 1 hylly (M) katkaisusahalle, n. 30 x 40 cm (koko riippuu sahastasi)
• 6 hyllynkannatinta (N)
• Ruuveja: 5 x 30 mm ja 5 x 80 mm (+ tulpat, jos kyseessä on kiviseinä)

Lisänä irrallinen höyläpenkki

• Käytetty koulun höyläpenkki (tai vast.)
• 2 kalustepyörää, Ø 75 mm
• 2 jarrullista kalustepyörää Ø 75 mm
• 2 lisälistaa (P) – penkkiin ja pyöriin sovitettuina
• 2 lukkopulttia, 10 x 80 mm, mukana aluslevyt ja siipimutterit

Vie aikaa

2-5 päivää tai vastaava aika jaettuna useammalle lomaviikolle.

Hinta

Noin 400 €

Vaikeusaste

Verstasta ei ole vaikea raken taa, mutta pöytien asentami nen tarkasti samaan tasoon vaatii huolellisuutta. Huomaa, että verstas on pois käytös tä sen rakentamisen ajan.

Vinkit & niksit

Työkalut saadaan pois lattialta hyllyin, hyllyköin ja kaapein.

Koko työ alkoi vanhan verstaan raivaamisella. Jäljelle jätettiin pieni kouluhöyläpenkki, pöytäpyörösaha ja pari hyllykköä.

Mikäli suinkin mahdollista, lattia on hyvä jättää mahdollisimman vapaaksi. Hyllyköt kiinnitetään seinälle, ja ne asennetaan niin, että ne eivät ole pöydillä työskentelyn tiellä.

Myöhemmin työpöydän yläpuolelle kiinnitetään kapea kaappi. Se toimii työkalutauluna, jonka voi nopeasti sulkea pölyltä suojaan sekä siivoustoimien helpottamiseksi että työkalujen suojaamiseksi.

Vanhasta hyllyköstä poistetaan jalat. Hyllykkö uusiokäytetään seinähyllykkönä.

Kiinnitämme hyllykön seinälle niin korkealle, että se ei ole työnteon tiellä.

Listat ja laudat hyllynkannattimille ja seinälle

Haluamme säilyttää lattia-alan mahdollisimman vapaana, mutta johonkin tavarat on voitava sijoittaa. Pitkät laudat ja listat on kätevämpi asettaa hyllynkannattimille kuin hyllyille, sillä tällöin niihin pääsee helpommin käsiksi.

Kiinnitämme neljä verstaan vanhaa hyllykannatinta seinään, kun olemme ensin pidentäneet kannattimien vaakaosaa laudanpätkällä.

Jos huonekorkeus riittää, voit ripustaa vastaavia kannattimia myös kattoon. Ni itä on tosin vaikeampi käyttää, sillä tavaroi ta ei saa kannattimille sivulta päin.

Kannattimien vaakaosia jatketaan, jotta listoille saadaan enemmän tilaa.

Kannattimet kiinnitetään seinään. Tiheät kiinnitysvälit sopivat lyhyille listoille.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Verstas