Kengät kaappiin

Lenkkikengät, juhlakengät, sandaalit, kotitohvelit – ja kaikki muut kengät! Niitä on lähes mahdotonta saada järjestykseen, eikö? Me otimme haasteen vastaan ja kehitimme täydellisen ratkaisun sinulle ja perheellesi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
200 euroa

Johdanto

Loputon määrä kenkiä – hujan hajan eteisen lattialla. Mutta nyt siihen tulee loppu! Meillä on ratkaisu: karuselli, jossa on tilaa jopa 45 kenkäparille, jotka on helppo löytää kaapista niitä tarvittaessa. Ainutlaatuinen ratkaisu, joka sopii useimpiin koteihin, sillä mitat on sovitettu ihan tavalliseen korkeaan kaappiin sopiviksi.

Karuselli koostuu terästangon ympärillä pyörivistä pyörölevyistä (pyörökepillä varustetuista MDF-levyistä). Tanko puolestaan on kiinnitetty kaapin pohjaan ja kattoon. Työ ei vaadi monimutkaisia työkaluja, mutta tarvitset kuitenkin hyvälaatuisen poraustelineen, koska poraus on tehtävä tarkasti. Tämä koskee niin pyörölevyihin pyörökepeille ja terästangolle tehtäviä aukkoja kuin terästankoon porattavia, yksittäisten pyörölevyjen korkeuden määrääviä reikiäkin.

Karusellin valmistuksessa ja sen paikalleen kaappiin saattamisessa ei ole monia kompastuskiviä, vain mittaamisessa ja poraamisessa on oltava tarkkana. Suurin haaste on saada perheen jäsenet laittamaan kengät niille kuuluville paikoilleen!

Ohjeet

01
Suuret pyörölevyt 5 Vaihe

Karuselli on valmistettu 22 mm:n MDF-levystä ja pitimet 22 mm:n pyörötan-gosta. Pyörölevyt pyörivät 40 mm:n terästangon ympärillä.

MDF-levyt leikataan 56 x 56 cm:n nelikulmaisiksi paloiksi, joihin mitataan ja etsitään pyörökepeille porattavien rei-kien paikat listanpalan ja harpin avulla.

Teemme kaksi mittausta, jotta levy tulee hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan. Kolme levyistä jaetaan kan-nattelemaan 12:ta pienempää kenkäpa-ria, ja ylimmässä niistä on tilaa ”vain” 9 parille suurempia jalkineita.

1

Jaa levynkappale ”kakunpaloihin” ja etsi kappaleen keskipiste. Pyörölevyn ulkoreunan piirtämiseen käytetään listanpalaa, joka kiinnitetään nastalla keskelle. Piirrä nastasta ulospäin 27 cm:n säde ja sen jälkeen 24 cm:n säde.

2

Pyörölevy jaetaan vielä harpin avulla 12:een tai 16:een yhtä suureen kappaleeseen ja leikataan irti. Reunat hio-taan hiomapalalla. Jälkihionta helpottuu, jos kappaleen reunan hioo ensin nauhatai muulla sähköhiomakoneella.

Kun leikkaat pyörölevyä, leikkaa viivan ulkoreunaa pitkin pistosahalla.

3

Kiinnitä pyörölevy puristimella ja keskeltä ruuvilla. Näin voit koko ajan työskennellä oikealla etäisyydellä, kun poraat uloimman rivin reikiä. Kun irrotat puristimen, voit helposti pyöräyttää pyörölevyä seuraavaa reikää varten.

Pyörölevy asetetaan porausalustalle. Levy tuetaan ja tasapainotetaan levyn alle laitettavilla levynpaloilla.

4

Levyn keskellä oleva reikä porataan 41 mm:n reikäsahalla (terästanko kulkee levyn läpi). Tähän ei voi käyttää poratelinettä, joten sinun on saatava aikaan tarkka, täysin pystysuora reikä käsin pidettävällä porakoneella.

Poraa reikä levyn molemmilta puolilta ja hio reikä kevyesti.

5

Pyörölevyn keskustaan porattu reikä toimii poratelineen jalustana, kun poraat sisäkehän reikiä 22 mm:n lusikkaporalla (kts. ”Tärkeää”: porateline). Syvyysrajoittimella kaikista aukoista tulee tarkalleen 15 mm syvät.

02
Pienet pyörölevyt 6 Vaihe

Pienet pyörölevyt pitävät sekä tankoa että suuria pyörölevyjä paikallaan oikealla korkeudella ja keskellä kaappia.

Myös pienet pyörölevyt valmistetaan 22 mm:n MDF-levystä. Kaikkiaan tarvi-taan yhdeksän pyörölevyä, joiden kaik-kien halkaisija on 12 cm. Myös näiden levyjen keskireiän halkaisija on 41 mm.

Kaksi levyistä (ohjaavat pyörölevyt) asennetaan kaapin pohjaan ja kattoon pitämään tankoa paikallaan. Loput levyt asennetaan suurten pyörölevyjen päälle ja alle. Suurten pyörölevyjen alle asennettaviin ja niitä oikealla korkeudella pitäviin pyörölevyihin asennetaan pie-net kulmaraudat molemmin puolin levyn keskireikää.

1

Piirrä pyörölevyjen ääriviivat MDF-levyyn harpin avulla. Merkitse keskusta ja jaa ympyrä tarkasti neljään yhtä suureen osaan ennen kuin ryhdyt leikkaamaan levyä pistosahalla. Hio reunat jälkeenpäin.

2

Poraa 41 mm:n reikäsahalla reikä tarkalleen levyn keskelle. Pyörölevyt on muistettava kiinnittää puristimilla poratelineen alustaan ja reikä on porattava molemmilta puolilta. Hio reikä kevyesti.

3

Käytä terästangon palaa keskittä-misapuna, kun kiinnität ohjauslevyjä suurten pyörölevyjen alle. Pienet pyörölevyt liimataan ja ruuvataan kiinni 4 x 35 mm:n ruuveilla. Esiporaa ruuvien reiät ensin.

4

Jokainen kannattava pyörölevy varustetaan kahdella kulma-raudalla (yhteensä kuusi). Jokaisen kulmaraudan ruuvinaukot porataan Ø 6,5 mm:n kokoisiksi. Kulmarautojen pitkät aukot jäävät ennalleen.

5

Kulmaraudat kiinnitetään tarkal-leen toistensa päälle - ja aukon molemmin puolin (tämän vuoksi levyt tuli merkitä tarkasti). Putkenpalalla varmiste-taan, että raudat tulevat tarpeeksi lähelle tankoa mutta eivät puristu sitä vasten.

6

Terästankoon porataan 6,5 mm:n reiät, joihin kulmahelat kiinnitetään. Reikien paikat näkyvät. Ylimääräisiä reikiä poraamalla suurten pyörölevyjen paikkoja voi myöhemmin tarvittaessa muuttaa.

03
Kaapin asennus 6 Vaihe

Terästanko asetetaan kaappiin, kun kaikki pyörölevyt on laitettu paikoilleen oikeassa järjestyksessä. Suuria pyöröle-vyjä joutuu irrottamaan työn aikana, jotta karusellin asentamiselle saadaan tilaa. Ne nostetaan ja kiinnitetään pai-koilleen väliaikaisesti alimman ohjaus-pyörölevyn kiinnittämisen ajaksi. Ylim-mät suuret levyt on nostettava paikoil-taan ennen kuin ylin ohjauspyörölevy voidaan ruuvata kiinni kaapin kattoon.

1

Hae kaapin pohjan ja katon keski-piste. Keskipiste toimii keskustana, kun ohjaavan pyörölevyn ulkoreuna (ääriviivat) piirretään harpin avulla.

2

Asenna kaikki pyörölevyt teräs-tankoon - oikeassa järjestyksessä ennen koko karusellin siirtoa paikoilleen.

TÄRKEÄÄ! Kaikkien kantavien pyörö-levyjen kulmarautojen on oltava alaspäin.

3

Jokaisen suuren pyörölevyn sijainti lukitaan tankoon pujottamisen jälkeen väliaikaisesti paikoilleen työntämällä ruuvi-meisseli terästangon reikien läpi. Näin saadaan tilaa alimman levyn asentamiselle.

4

Alin ohjauspyörölevy asennetaan ensin, tämän jälkeen kiinnitetään ylin ohjaava pyörölevy. Pyörölevyt sijoitetaan tarkalleen merkittyjen ympyröiden kohdalle ja kiinnitetään 4 x 35 mm:n ruuveilla.

Tanko on tukevasti paikallaan keskellä kaappia, kun ylin ohjaava pyörölevy on kiinnitetty kaapin kattoon.

5

Suuret pyörölevyt voidaan kiinnittää oikealle korkeudelle. 6 x 60 mm:n aluslaatallinen koneruuvi työnnetään kulmaraudan ja terästangon läpi ja mutteri kiristetään.

6

Isän kengät ovat ylimpänä ja äidin jalkineet niiden alapuolella. Lasten kengät ovat kaikkein alimpana lapsille sopivalla korkeudella.

Materiaalit

22 mm:n mdf-levyä

 • 4 pyörölevyä (A), Ø 54 cm
 • 9 pyörölevyä (B+C), Ø 12 cm

22 mm:n pyörötankoa:

 • 18 kenkäpidikettä (D) à 36,5 cm
 • 24 kenkäpidikettä (E) à 31,5 cm
 • 16 kenkäpidikettä (F) à 26,5 cm
 • 32 kenkäpidikettä (G) à 21,5 cm (yhteensä tarvitaan 6 pyörökeppiä à 2,4 metriä)

Lisäksi:

 • Terästanko, Ø 40 mm (H), 186,5 cm
 • 90 muovista suojusta, Ø 22 mm
 • 4 x 35 mm:n ruuveja ja 4 x 40 mm:n ruuveja koristeellisilla aluslaatoilla
 • 7 pientä kulmarautaa
 • 3 koneruuvia ja niille aluslaatat ja mutterit, 6 x 60 mm
 • Pohjamaalia, 0,5 litraa
 • Akryylimaalia, 0,5 litraa

Erikoistyökalut:

 • Tukeva porateline
 • Reikäsaha (41 mm)
 • Lusikkapora (22 mm)
 • Metallipora (6 mm)

Vaikeusaste:

Kaikkien mittojen on osuttava kohdalleen. Kaikki reiät on porattava tarkasti, ja pyörökeppien reikien on oltava täysin samansyvyiset. Hyvän poratelineen avulla tehtävästä selviää hyvin.

Ajankäyttö:

Pari päivää (+ kuivumisaika)

Hinta:

Noin 200 Euroa

Piirustus

Selkeä rakenne

Tässä nikkaroitu karuselli sopii vakio-kokoiseen kaappiin. Pienillä säädöillä sen saa sopimaan myös toisenkokoiseen kaappiin.

Meidän lähtökohtamme oli 60 x 60 cm:n kaappi, jonka sisäkorkeus on 187 cm, leveys 56,8 cm ja syvyys 56 cm. Mitat voivat vaihdella kaapista kaappiin, joten ne tulee ottaa huolelli-sesti etukäteen. Pyörökepit sijoitetaan porat-tuihin reikiin ja kiinnitetään alhaaltapäin 4 x 40 mm:n ruuveilla, joissa on koristeelliset aluslaatat. Kaikki aukot on porattu lusikkapo-ralla, jonka terä läpäisee levyn juuri ja juuri. Pienet reiät toimivat esiporauksena ruuveille.

Selkeä rakenne

Kaksi mallia

Suurissa pyörölevyissä (A) on tilaa joko 12 parille pie-niä kenkiä tai yhdeksälle suuremmalle ja leveäm-mälle kenkäparille. Näin voit valita juuri sinun per-heellesi sopivan ratkaisun.

Vas. pyörölevyn ulkokehälle mahtuu 6 kenkäparia ja sisäkehälle 3.

Oik. pyörölevyn ulkokehälle mahtuu 8 kenkäparia ja sisäkehälle 4.

Kaksi mallia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …