Käytännölliset pikkuhyllyt - 4 erilaista kulmaliitosta

Yhdestä pöydän kannen kokoisesta puulevystä saa kaksikin tyylikästä pikkuhyllyä. Hyllyjen kulmaliitokset on toteutettu neljällä eri tavalla, joista voit valita mieleisesi.

Johdanto

Kaupan pikkuhyllyt ovat laminoitua tai maalattua, ohutta levyä. Puu-jäljitelmä pintana tai viilupinta ei- vät näytä aidoilta. Valmiiksi tehty vank-ka puuhylly on kallis.

Tämän ohjeen hyllyt on tehty pöytäle-vyksi tarkoitetusta sauvaliimatusta saarnipuulevystä. Levy oli 40 mm paksu ja sen mitat ovat 620 x 3000 mm. Tuon-kokoisen levyn hinta on tavallisista puu-lajeista tehtynä 90-120 euroa.

Puulevy sahattiin halki kahta hyllyä varten ja niistä katkaistiin päätypalat. Kolmimetrisestä levystä voisi tehdä hel-posti noin 250 cm pitkät hyllyt.

Jatkossa selostetaan neljä erilaista menetelmää päätykappaleiden liittämi-sestä hyllylevyihin. Työkaluiksi hyllyjen tekoon tarvitaan pyörösaha tai pöy-täsirkkeli sekä porakone ja hiomaväli-neitä. Sahalla sahataan päätykulmien jiirit (45°). Päätypalojen takasyrjiin asennettavien ripustushelojen upotuk-sien teossa olisi yläjyrsin suureksi avuk-si, mutta se ei ole välttämätön. Upotuk-set voi tehdä puutaltoillakin.

Hyllyjen viimeistely oman mielen mukaan

Kaikissa tapauksissa hyllyjen pinnat pitää puhdistaa ja silottaa kokoonpanotyön jälkeen. Pinnat ovat todennäköisesti ainakin vähän likaiset, joten ne pestään yleis- tai maalipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat hiotaan noin nro 80 paperilla, mieluiten koneel-lisesti. Tämä riittää pohjatyöksi öljykäsittelyä varten.

Lakattavat pinnat kannattaa hioa vielä karkealla paperilla tehdyn alkuhionnaan jälkeen paperilla nro 120 tai 150. Väritön lakka tuo parhaiten esiin puun kauniin sävyn ja vivahteet. Lakkapinta on myös helpoin pitää puhtaana. Lakoissa on normaalisti UV-suoja-ainetta, joka hidasta puun tummumista. Sävymuutoksen vaikutusta voi ehkäistä myös valitsemalla hieman valkoisella sävytetty lakka tai öljy.
Lakattu hylly on seuraavana päivänä asennusvalmis. Öljykäsitte-lyn jälkeen on hyvä odottaa muutama päivä ennen käyttöönottoa.

4 erilaista kulmaliitosta

Kolme ensimmäistä liitosta tehdään puulevyn päät jiiriin sahattuina. Neljäs on suorakulmainen.

Näkyvät, jalopuusta tehdyt liitosliuskat.

Piiloliitos poratappeja käyttäen.

Poratappiliitos tapit läpi kiinnitettyinä.

Suora kulmaliitos näkyvin puutapein.

Ohjeet

01
Puulevyn sahaus hyllyjen osiksi 5 Vaihe

Puulevyn halkisahaamisessa pitäisi olla iso työpöytä tai pari pukkia ja kannatin-rimoja. Halkaisun voi tehdä pöytäsirk-kelillä, mutta lisäkannattimia ison levyn sahaaminen vaatii. Pyörösahalla sahaamisessa on oma vaikeutensa, sillä sivu-ohjaimen mitta ei riitä. Levyyn pitää kiinnittää pitkä ohjainlauta tai apuna täytyy käyttää sirkkelin omaa ohjainkis-koa. Jos käsisirkkelin sahaussyvyys ei riitä paksun levyn jiirisahaukseen, liitos on tehtävä suorana mallin 4 mukaan.

1

Pyörösahan omalla ohjainkiskolla sahaukset onnistuvat mukavasti. Kummankin hyllyn osat on paras sahata keralla levyt vierekkäin listoilla ja liimapuristimilla tuettuina.

2

Jiirausta varten sahan pohja kallistetaan 45° kulmaan. Sahaus tehdään tarkasti ja tasai-sesti työntämällä. Kun katkaistavan osan alla on tuki, se ei putoa ja murru katketessaan.

3

Päätykappaleiden takasyrjiin jyrsittiin urat, joihin kiinnitetään hyllykön ripustus-helat. Urat jyrsitään koneen sivuohjaimeen tukeutuen. Urat voi tehdä myös puutaltalla. Uran pitää olla kaksi kertaa helan mittainen.

4

Ripustushelat kiinnitetään ruuveilla uran yläosaan. Vieressä ovat nähtävä tämän helatyypin vastakappaleet, jotka kiinnitetään seinään. Näitä heloja käytetään mm. sängyn laitojen liittämisessä sängyn päätyihin.

5

Hyllyn päädyt liimataan hyllylevyjen päihin. Kulmat tuetaan liiman kuivumisen ajaksi kul-mien sisäpuolelle asetettavilla rimanpätkillä sekä liimapuristimilla, joilla levyt vedetään sisäkulman tukirimaa vasten.

02
Kulmien lujittaminen jalopuuliuskoilla 9 Vaihe

1

Hyllyn levyosat liimataan yhteen, kun osien päät on sahattu ensin jiiriin. Osat kiris tetään yhteen sisäkulmaan asetettavilla riman pätkillä ja neljällä liimapuristimella.

2

Tee 40 mm etäisyydelle kulmasta merkkiviivat. Aseta pyörösaha palan päälle ja merkitse siihen sahan pohjan etureunan paikka. Siihen kiinnitetään pysäytin. Terän pitää ulottua 40 mm merkkiviivoille.

3

Lujiteliuskojen paikat merkitään kulmaan. Hyllylevyyn kohtisuoraan kiinnitetään lista tai levynpala sahan pysäyttimeksi. Pysäyttimen paikka on nuolella merkitty kohta kuvassa 2.

4

Aseta sahan pohja pysäytinlevyä vasten ja varmista, että terä osuu merkityn sahaus-linjan kohdalle. Käynnistä saha, käännä teränsuojus pois tieltä ja laske terä puuhun, kunnes pohja osuu levyä vasten.

5

Mallityössä lujitelistat sahattiin jalopuusta. Jalopuu ei ole pakollista, mutta se tekee koristeelliset väriraidat hyllyn kulmiin. Kaunista puuta on myös punainen ydinmänty sekä tervaleppä.

6

Sahattuihin uriin ja lujiteliuskoihin annostellaan/sivellään puuliimaa ja liuskat naputellaan uriin. Uraa ei ole pakko täyttää yhdellä liuskalla, niitä voi painella uriin montakin vierekkäin ja päällekkäin.

7

Liiman kuivuttua lujiteliuskojen pinnasta ulos pistävät osat sahataan pois. Levyt on syytä suojata sahan terän raapaisuilta esim. kartonki liuskoilla.

8

Vielä ennen hyllyn pintakäsittelyä kulmien lujiteliuskat hiotaan pintojen tasoon. Hio kuitenkin kulmasta poispäin, ettei liuskan kulmasta vain lohkea palaa.

9

Valmis hyllyn kulma on kaunis ja luja, kun se on lujitettu hyllyn muusta väristä selvästi erottuvalla jalopuuliuskalla. Pieni mutta silmiinpistävä yksityiskohta.

03
Ulman lujittaminen piilotapituksella 5 Vaihe

1

Tapittaminen aloitetaan poraamalla levynpäiden vinoihin pintoihin kohtisuo-raan 8 mm reiät. Reiät kohdistetaan ehjään puuhun, ei saumaan. Reiät porataan 5 mm syvemmiksi kuin puolen tapin pituus.

2

Porattuihin reikiin painetaan merkin-tänastat. Vastakkainen levynpala (pääty-kappale) painetaan paikalleen merkintä-nastoja vasten. Nastojen pistamien merk-kien kohdalle porataan 8 mm reiät.

3

Tappeihin sivellään liimaa (tai ne kastetaan liimaan) ja tapit naputellaan toiseen liimattavista osista. Pursota vielä muutama tippa liimaa toisen osan reikiin sekä levyjen toisiaan vasten tuleviin pintoihin.

4

Paina osat vastakkain ja naputtele tiukasti yhteen. Älä lyö valmiiseen pintaan vaan sitä vasten pantuun välikapulaan. Kiristä liitos riman ja liimapuristimien avulla.

5

Piilotapituksella liitetty kulma on kuin sitä ei olisi kiinnitetty millään tavalla. Saumassa olevat tapit pitävät kuitenkin hyvin ja lisäävät kulman taivutuslujuutta.

04
Kulmaliitos pinnasta läpi menevillä tapeilla 5 Vaihe

1

Poraa kulmiin levyjen suuntaisesti levyn sauvojen keskelle ruuvien esireiät ja liitä levyt liimalla ja muutamalla esim. 80 mm ruuvilla. Tämän liitoksen tekoon ei tarvita liimapuristimia.

2

Liiman kuivuttua ruuvit kierretään irti. Ruuvinreikien kohdalle porataan liitoksen avautumista varoen noin 60 mm syvät 10 mm reiät (= tapin paksuus).

3

Tapeiksi on hankittu vähintään 60 mm pitkiä 10 mm tappeja tai ne katkaistaan 10 mm puukepistä. Tapit ja reiät liimoitetaan ja tapit naputellaan reikiin.

4

Liiman kuivuttua tappien päät katkais-taan hienohampaisella sahalla pinnan tasoon. Levypinnat suojataan kartongilla.

5

Taas liiman kuivuttua hyllyn kulmat veistetään ja hiotaan sileiksi lakkausta varten. Tapit antavat kulmille näköä.

05
Suora liitos pinnasta läpi menevin tapein 2 Vaihe

Levyjen päät voi liittää myös suora-kulmaisesti. Työssä ei tarvita omaa pyörösahaa, jos osat on sahautettu puutavaraliikkeessä. Levynpäät voi kiinnittää tapeilla piilotapituksena tai näkyvin tapein. Oheisissa kuvis-sa on mallina pinnasta läpi menevil-lä tapeilla tehty liitos. Tapit ovat tummaa erikoispuuta. Liitos tehdään samaan tapaan kuin liitos nro 3 eli kulma kiinnitetään ensin liimalla ja 80 mm ruuveilla, ruuvit irrotetaan liiman kuivuttua ja tapeille porataan reiät. Tähän liitokseen asennettiin 15 mm tapit, joille porattiin 100 mm syvät reiät. Tappien päiden katkaisu ja muu viimeistely tehdään samalla tavalla kuin menetelmässä 3.

1

Kulmaan porataan esireiät 80 mm ruuveille ja kiinnitys tehdään liiman kera.

2

Helpoin liitosmenetelmä. Tapit ovat tummaa tuontipuuta, mikä erottuu selvästi.

Materiaalit

40 mm sauvaliimattua puulevyä
• 1 hyllyn pituuden (L) mittainen levy ja noi 550 mm päätylevyiksi

Lisäksi
• 4 ripustushelaa
• 50 mm yleisruuveja
• tarvittaessa ruuvitulppia
• puulimaa
• hiomapaperia
• lakkaa tai puuöljyä

TYÖKALUT

• käsipyörösaha

Hinta

Noin 120–150 €, jolla saa kahden 2450 mm pitkän hyllyn aineet tarvikkeineen.

Piirustus

Puulevyn sahaaminen hyllyn osiksi

Mallihyllyt tehtiin 40 mm paksusta sauvaliimatusta saarnipuulevystä, jonka mitat olivat 620 x 3000 mm. Sopivaa puulevyjä on tarjolla eri puulajeista tehtynä monta kokoa.

Puulevyn sahaaminen hyllyn osiksi

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Säilytys