3 omaperäistä putkikalustetta

Vanhanaikaista vesijohtoputkea voi käyttää muuhunkin kuin vesijohtojen tekoon. Putkista voi tehdä esimerkiksi tyylikkäitä vaatetankoja ja ilmavan lasihyllykön. Putkitelineiden osat pitää mitata todella huolellisesti.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
210 euroa

Johdanto

Mallitöinä meillä on tässä kaksi erilaista vaatetankoa ja kevyt lasihyllykkö. Kierteillä varus-tetut putket tilattiin mittojen mukaan putkiliikkeestä.

Tämän sivun hyllykön pys-tysuorien putkien pituuden määrää huoneen korkeus. Sama koskee vaateripustimen pystyputkien mittaa, jos ri-pustin sovitetaan katon ja lattian väliin. Helpointa on viedä putkiliikkeeseen piir-ros, johon on merkitty huo-neen korkeus.

Piirrosten mitat sopivat 2413 mm korkeaan huonee-seen. Mitat on otettava todella tarkasti.Tämä on erityisen tärkeää ensimmäisen vaatetangon kohdalla, sillä sen pi-tää sopia tarkasti lattian ja katon väliin. Ota huomioon, että huonekorkeus voi vaih-della eri kohdissa huonetta.

Putkien kiinnityslaipat ja niiden ruuvit on valittava ky-seessä olevien kattolevyjen mukaan. Malliteline asennettiin huoneeseen, jonka katto oli verhottu kipsilevyllä. Se vaati kipsilevytulppia.Putkia ei tarvitse kiinnittää lujasti lattiaan, koska vaatetanko painuu tiukasti sitä vasten.

Kevyt

Kirkas

Ilmava

Ohjeet

01
Kevyt: vaatetanko lattiasta kattoon 8 Vaihe

Lattialla seisovien tukiputkien varassa oleva vaatetanko on kätevä tilanjakaja. Sen voi asentaa myös seinän viereen. Mitoita tangon pituus vaatekappaleiden mukaan.

Yksinkertainen rakenne Kokoa ensin ripustimen yläosan putket (A) ja vaate-tanko (C) T-muhveilla (E). Tarkista, että putket ovat yhdensuuntaiset. Ruuvaa sitten alimmat putket (B) T-muhveihin ja lopuksi lai-pat (D) putkien alapäihin.

Tee ensin tanko, jonka avulla voit ruuvata päätylaipat putkiin. Aputangoksi sopii noin 110 cm pitkä U-teräs, johon poraat kaksi reikää, joiden etäisyys ja koko on sama kuin laipoissa.

Kokoa ripustimen yläosa vaatetanko mukaan lukien T-muhveilla. Ruuvaa yläputkien päihin kiinnityslaipat. Kiristä laipat putkien päihin aika tiukalle aputankoa käyttäen.

Ruuvaa kiinni alimmat pys-typutket ja kiinnitä niiden ala-päihin kiinnityslaipat. Tässäkin tapauksessa U-teräksestä tehty väännin on tehokas ja voimia säästävä apuväline.

Siirrä nyt kokoamasi vaatetanko oikealle paikalleen ja merkitse porattavien reikien paikat hyvin tarkasti kattoon.

Reikiä ei tarvitse porata, jos katosta löytyy runkopuu. Levy-kattoon tehdään reiät ja niihin painetaan sopivat tulpat.

Kiinnitä putkien päätylaipat 40-60 mm ruuveilla katosta riippuen. Siistimmän ulkonäön saa koristekantaisilla ruuveilla.

Tarkista vesivaa’an avulla, että tanko on varmasti suorassa.

Ruuvaa lopuksi alimmat kiin-nityslaipat lattiaan.

02
Kirkas: Selkeän tyylikäs hyllykkö 9 Vaihe

Lasin ja teräksen yhdistelmä antaa hyllylle tehokkaan ja selkeän ilmeen. Hyllyt voisi tehdä myös puu- tai lastulevystä.

1

Tee ensin tanko, jonka avulla voit ruuvata päätylaipat kiinni. Aputangoksi sopii noin 110 cm U-teräs, johon poraat kaksi rei-kää, joiden etäisyys ja koko on sama kuin laipoissa.

2

Kierrä ensin kahteen alim-paan putkeen päätylaipat eli putkien jalat aputankoa käyt-täen. Sitten kierrät niiden toisiin päihin eli yläpäihin T-liittimet.

3

Jatka muiden osien kokoa-mista. Käytä vaakasuuntaisia putkia vääntiminä, joilla kiristät T-kulmaliittimiä alempaan put-keen. Näin asentaminen käy mahdollisimman helposti.

4

Ylimmät pysty- ja vaakasuuntaiset putket liitetään toisiinsa kulmamuhveilla. Myös tässä voit käyttää vaakasuuntaisia putkia vääntiminä.

5

Sijoita kaksi päätyä hyllyn pystytyskohtaan. Tarkista, että osat ovat vaakasuorassa.

6

Lasihyllyt pysyvät varmasti ja liukumatta O-renkaiden pääl-lä. Pujota renkaat vaakaputkien päälle ja asenna ne samoille etäisyyksille päistä.

7

Etsi kiinnityskohdaksi runko-puu ja kiinnitä laipat. Kivisei-nään tarvitaan ruuvitulppia.

8

Asenna seuraavaksi päätylaipat, joilla hyllykkö kiinnitetään sei-nään. Tärkeää: T-liittimien ja päätylaippojen välien tulee olla sama (mallityössä 480 mm)!

9

Kiinnitä laipat 60 mm yleis- tai koristekantaisilla ruuveilla. Asen-na lopuksi lasihyllyt.

03
Ilmava: katosta riippuva vaatetanko 2 Vaihe

Ilmavan tyylikäs vaatetanko tehdään lähes koko-naan samalla tavalla kuin ensimmäinen, lattialle asennettu malli. Poikkeavat kohdat näet tästä.

Tukeva ripustustanko Vaatetankoa ei kannata koota kahdesta pystysuorasta putkesta ja ripustustangosta, vaikka se helppoa olisikin. Piirroksen mal-lin mukaan saadaan enemmän tilaa ja parempi kantavuus.

1

Kokoa putket liittimillä. Varmista kulmien suorakulmaisuus. Kierrä putket tiukalle kulmayhteisiin.

2

Kuvan katosta löytyi runko-palkki, minkä vuoksi ruuvit ruu-vattiin suoraan siihen. Pinnan murenemista piti vain varoa.

Materiaalit

Vaatetanko lattiasta kattoon

Sinkittyä 19 tai 25 mm teräsputkea
• 2 kpl, 490 mm (A)
• 2 kpl, 1877 mm (B)
• 1 vaatetanko (C), 1064 mm

Päätylaippoja ja T-muhveja putken koon mukaan
• 4 päätylaippaa (D), joissa 3 tai 4 ruuvinreikää
• 2 kpl T-muhveja (E)

Muuta
• 16 kpl kupukantaisia 60 mm yleis- tai koristeruuveja
• 16 kpl 6 mm peitenastoja koristekantaruuveihin
• Noin 10 kpl kipsilevylle tarkoitettuja ruuvitulppia. Betoni vaatii omat tulppansa. Puupalkkiin ruuvi kierretään ilman tulppaa.

Hinta: noin 30 euroa.

Selkeän tyylikäs hyllykkö

Sinkittyä 19 tai 25 mm teräsputkea
• 10 kpl (A), 501 mm
• 8 kpl (B), 350 mm
• 2 kpl (C), 345 mm

Päätylaippoja ja T-muhveja valitun putken koon mukaan
• 12 päätylaippaa (D), joissa 3 tai 4 ruuvinreikää
• 2 kulmaliitintä, 900 (F)
• 2 T-liitintä (G)

Muuta
• 5 hyllyä (E), 8 mm lasia, mitat 475 x 970 mm
• 48 kpl koristekantaisia 60 mm ruuveja
• koristenastat edellisiin
• ruuvitulppia päätylaippojen kiinnityksiin
• 20 kpl kumisia 20 mm O-renkaita, pujotetaan putkille lasien alle

Hinta: noin 100–150 €. Lasihyllyn hinnaksi tulee laadusta ja paksuudesta riippuen 50–150 euroa.

Katosta riippuva vaatetanko

Sinkittyä 19 tai 25 mm teräsputkea
• 4 kpl (A), 490 mm
• 4 kpl (B), 239 mm
• 1 vaatetanko (C), 1064 mm

Päätylaippoja ja T-muhveja putken mukaan
• 4 kpäätylaippaa (D), joissa 3 tai 4 ruuvinreikää
• 4 kulmaliitintä, 900 (E)
• 2 T-liitintä (F)

Muuta
• 3 tai 4 yleisruuvia tai koristekantaista 60 mm ruuvia
• koristenastat edellisiin

Hinta: noin 30 euroa.

Piirustus

Ota mitat tarkasti

Mittaa putkien paikat. Mittaustapa soveltuu kummankin ripustimen ja lasihyllykön mittauksiin. Varsinkin lattian ja katon välille asennettavan vaatetangon mitat pitää ottaa tarkasti. Ota mittauksissa huomioon putken pään pituus, jonka verran putki menee kiinnityslaipan tai esim. kulmamuhvin kierteelle. Se on yleensä 15 mm. Jätä noin 5 mm ylimääräistä tilaa sekä ylä- että alapäähän rakenteen säätämistä varten.

Ota mitat tarkasti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …