Sisusta kaunis ja toimiva pyykkitila

Kun rakennat avokaapiston puu- ja mdf-levyistä pesukoneen ja kuivausrummun ympärille, saat tyylikkään pyykkitilan, jossa myös pyykit ja pesuaineet pysyvät järjestyksessä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
200 euroa

Johdanto

Tämä hyvin palvellut pyykkitila vaati jo kipeästi remontointia. Tilaan on jo aikaisemmin rakennettu koroke pesukonetta ja rumpukuivainta varten, joten pyykinpesu ei tähänkään asti onneksi ole vaatinut työlästä kyykkimistä.

Ohjeet

01
Rungot kahdelle kaappiseinälle 7 Vaihe

Pystytämme kaksi 45 x 70 mm soiroista tehtävää runkoa, joille koko kaapisto rakennetaan. Aivan aluksi mit-taamme, suunnittelemme, kokeilemme ja korjaamme - ja vasta tämän jälkeen kokoamme rungot ja kiinni-tämme ne lattiaan ja kattoon.

Kaapiston koko idea on siinä, että sen voi sovittaa tilaan. Tolpat (H) mitoitetaan kattokorkeuden mukaan ja uloimman seinän leveys vastaa korokkeen leveyttä.

1

Rungon osat sahataan mittaan. Sahaamme neljä kulmatolppaa (H) pituuteen ja kiilaamme ne kiinni korokkeen ja katon väliin. Tämän jälkeen lautojen (K ja J) sahauskohdat on helppo merkitä.

2

Rungot kootaan lattialla. Tolpat (H) ja alin lauta (K kapealla seinällä ja J leveällä seinällä) asetetaan lattialle, yhdistetään puristimilla ja kootaan kulmista 5 x 100 mm ruuveilla.

3

Muut laudat (J ja K) ruuvataan kiinni tolp-pien (H) väliin molemmilla sei-nillä. Kiinnitämme kaikki liitokset kahdella 5 x 100 ruuvilla.

4

Kapea runko kiinnite-tään lattiaan. Se sääde-tään paikalleen ja alalautaan (K) esiporataan reiät kahdelle karmi-tulpalle. Monitoimipora poraa puuta ja laattaa. Reiät imuroi-daan ja karmitulpat kiinnitetään.

5

Runko kiinnitetään yläosasta kattoon 5 x 100 mm ruuveilla.

6

Leveän väliseinän runko kiinnitetään samaan tapaan lattiaan. Tämä runko kiinnitetään myös kahdella karmitulpalla seinään.

7

Runko kiinnitetään myös ylhäältä seinään 5 x 100 mm ruuveilla, putkien takia meidän on ensin kiinnitet-tävä lauta (X) kattoon. Väli-seinä voidaan myöhemmin kiinnittää siihen ruuveilla.

02
Rungon sivut verhoillaan 3 Vaihe

Kaksi runkoseinää verhoil-laan sileillä levyillä, jotka myöhemmin maalataan val-koisiksi. Levyt ovat ohuita mdf-levyjä: 10 mm on sopiva paksuus, sillä levyt toimivat vain puurungon verhoiluna.

Aloitamme verhoilemalla ensin kahden rungon sivut.

1

Seinät verhoillaan sivuilta. Leikkaamme upotussahalla neljä levyä (A ja B) seinää varten. Voit käyttää myös pyörösahaa ja suoraa ohjain-lautaa, mutta upotussaha kiskoineen on kuin tehty tähän.

2

Kiinnitämme ensin molemmat sivut runkoon puristimilla. Aseta mdf-levypala tolppaa (H) vasten, niin voit tukea levyjä (A ja B) sitä vasten ja saat ne tarkasti paikoilleen.

3

Sivut (A ja B) kiinnite-tään 4 x 30 mm ruuveilla kaikkiin lautoihin (J ja K). Jokai-seen lautaan tulee 3 ruuvia.

VINKKI: Tee tolppiin suorakul-mainen lyijykynäviiva ruuviri-vejä varten, niin osut oikeaan.

03
Kaapiston etu-sivun paneelit 7 Vaihe

Kaapin etusivu rakennetaan kolmesta mdf-levypaneelista.

Katon vastainen tila kate-taan etupaneelilla, jota muo-toillaan katonrajassa olevien putkien mukaan. Paneeli yhdistyy myöhemmin katto-paneeliin. Se asennetaan koneiden päällä olevien hyl-lyjen yläpuolelle tilaan, johon on muuten hankala yltää.

Sivuseinien eteen asennetaan kaksi kapeaa paneelia niin, että etuseinästä tulee siisti ja sileä.

1

Putkien paikat piirretään etupaneeliin E. Paneeli nostetaan kattoa kohti ja siihen merkitään suorakulmaimen avulla putkikohdat.

2

Putket piirretään paneeliin (E) - käytä harp-pia tai lasia tai sopivan kokoista purkinkantta. Etäisyys levyn ylä-reunasta pyöristykseen on sama kuin etäisyys katosta putkeen.

3

Sahaa muoto kapea-teräisellä pistosahalla. Koko putkikohta sahataan irti ja jäljelle jääneet palat (EX) ote-taan talteen ja käyttöön, kun levy on nostettu paikalleen.

4

Sahattu etupaneeli (E) kiinnitetään kahteen seinään 4 x 30 mm ruuveilla.

5

Loput pienet levynpalat (EX) liimataan putkien yläpuolelle. Kiinnitämme ensin listanpalan paneelin taakse jokaisessa leikkauskohdassa, jotta pienet leikatut palat saadaan johonkin kiinni.

6

Etupaneelit F kiinnite-tään kahteen seinään. Niihin on sivelty vanat valkoista puuliimaa.

VINKKI: Sahaa paneelit hieman liian leveiksi, niin voit hioa ne lopuksi sivujen tasoon.

7

Jälki näyttää viimeistellyltä, kun sahaat etupaneelit (F) hieman liian leveiksi ja hiot ne lopuksi.

04
Taustaverhoilu ja kaapin katto 5 Vaihe

Kaapistossa on nyt kapea tila kellarinseinustalla ja leveä kahden uuden seinän välissä. Kapea tila katetaan kiinteällä takaseinällä, mutta leveä tila pidetään avoimena kahden koneen takana. Koneiden ja leveiden hyllyjen päällä oleva taustaverhoilu pitää voida poistaa helposti, jotta putkiin ja johtoihin päästään käsiksi. Nyt luomme kehyksen kaapiston irrallista taustalevyä varten (pois lukien takaseinä ja leveän seinän katto).

1

Kapean tilan taustalevy (G) sahataan niin, että se jatkuu ylhäällä 5 cm leveän tilan puolelle. Tämä ylimääräinen yläkappale toimii alustana taustalevylle (G).

2

Taustalevy (G) sahataan ja kiinnitetään 4 x 30 mm ruuveilla väliseinään. Edessä se myötäilee seinää, ylhäällä se muodostaa 5 cm leveän alustan.

3

Nyt kiinnitetään piiloon jäävät listat (L, N ja M) sivuseinien sisäpinnoille ja etupaneeliin (E) 4 x 35 mm ruuveilla. Takimmainen kantava lista (L) kiinnitetään lyhyen kantavan listan (N) päätyyn.

4

Kattolevy (D) kiinnite-tään kantaviin listoihin (L ja N) 4 x 30 mm ruuveilla. Loput listat (P) kiinnitetään alimman hyllyn (R) reunaan ja katon takaosaan niin, että takaver-hoilu (C) on tuettu joka sivulta.

5

Kaapisto maalataan valkoiseksi. Ensin levyt pohjustetaan, sitten ruuvien reiät ja liitokset tasoitetaan. Tasoite hiotaan ja kaapisto pohjamaalataan vielä kerran ennen pintamaalausta.

05
Irtohyllyt ja taustaverhoilu 8 Vaihe

Kaapiston tasoitus ja maalaus vei muutaman päivän. Nyt maali on kuivunut ja tar-peeksi kovaa, joten voimme työntää koneet paikoilleen, asentaa irtohyllyt hyllynkan-nattimille ja kiinnittää vii-meisen takalevyn, joka asetetaan listoille ylimmän irralli-sen hyllyn kanssa.

Maalin kuivuessa voit öljytä hyllyt, jotta öljylle jää aikaa kovettua.

1

Kaikille hyllynkannatti-mille porataan reiät 4,5 mm poralla. Reikien poraus on tehtävä huolellisesti ja täysin suoraan, jotta hyllyt eivät pääse vippaamaan.

2

Hyllynkannattimet iske-tään reikiin. Käytämme pieniä pyöreitä, kauluksellisia metallikannattimia. Toisin kuin tasaiset mallit, nämä estävät urallisia hyllyjä liukumasta.

3

Kellarinseinään kiinnitetään pienet kalustekulmat kapeille hyllyille (S). Kalustekulmat kiinnitetään ruuveilla ja kiviseinän ruuvitulpilla.

4

Hyllyihin (R ja S) pora-taan urat, joiden avulla hyllyt pysyvät hyvin hyllyn-kannattimissa. Tämä tehdään puristamalla hyllyt yhteen ja poraamalla suoraan liitoksen keskelle 8 mm poralla.

5

Hyllyt (R ja S) öljytään pöytälevyöljyllä. Öljy sivellään vastahiotulle puulle ja työstetään puuhun märkähio-mapaperilla tai karkealla sienellä. Ylimääräinen öljy pyyhitään pois liinalla 20 minuutin kuluttua.

6

Koneet ja alin hylly (R) asennetaan. Tarkista, että molemmat koneet seisovat vaa-terissa. Hyllyn takareunan päälle tulee takalevyn (C) edessä oleva 4. ja viimeinen lista (P).

7

Takaverhoilu (C) työnne-tään paikalleen. Sitä ei kiinnitetä, vaan se painetaan listoja (P ja M) vasten, kun ylin hylly (R) asetetaan kannatti-mille. Kapeat hyllyt (S) asennetaan, ja näin työ on valmis.

8

Ylin leveä hylly pitää irrallisen takaverhoilun paikallaan. Koneiden taakse on näin tarvittaessa helppo pääsy.

Materiaalit

10 mm MDF-levyä:
• 2 sivua (A) á 69 x 190 cm
• 2 sivua (B) á 39 x 190 cm
• 1 taustalevy (C), 81,4 x 122 cm
• 1 kattoverhoilu (D), 39 x 122 cm
• 1 etupaneeli (E), 20 x 170 cm
• 2 etupaneelia (F) a 9 x 170 cm

12 mm melamiinilevyä:
• 1 taustaverhoilu (G), 44 x 190 cm

45 x 70 mm soiroja:
• 4 tolppaa (H) á 190 cm
• 5 lautaa (J) á 60 cm
• 5 lautaa (K) á 30 cm

20 x 45 mm listaa:
• 2 kantavaa listaa (L) á 122 cm
• 1 kehikkolistaa (M), 80 cm
• 2 kantavaa listaa (N) á 31 cm
• 2 kehikkolistaa (P) á 113 cm

26 mm sauvaliimattua nyatoh-levyä:
• 2 hyllyä (R) á 40 x 122 cm
• 3 hyllyä (S) á 30 x 40 cm

Lisäksi:
• 5 x 100, 4 x 35 ja 4 x 30 mm ruuveja
• 5 x 100 mm karminauloja
• 6 kalustekulmaa
• 14 hyllynkannatinta
• Puuliimaa
• Pohjustetta
• Puusepän tasoitetta
• Kiiltävää maalia
• Puuöljyä

Lattia ja seinät:
• Laattalaastia
• Laattoja
• Saumalaastia
• Kipsitasoitetta
• Maalia

Vie aikaa

1-2 päivää + pesukaapiston kuivumisaika

Hinta

Noin 200 €/kaapisto

Vaikeusaste

Kaapistoa ei ole vaikea pystyttää, mutta hanke sisältää monia erilaisia töitä ja vaatii räätälöintiä omien olosuhteiden mukaan.

Piirustus

Pyykkitila kahden koneen ympärille

Kaapiston runko tehdään 45 x 70 mm soiroista ja verhoillaan 10 mm mdf-levyillä. Hyllyt sahataan 26 mm nyatoh-levystä. Hyllyt voivat olla 60 cm syviä, mutta tässä sy-vyys on 40 cm, kuten syvennyksen, jotta myös hyllyjen takaosan tavarat saa helposti käyttöön. Laitteiden päällyslevy on irrallinen, jotta putkiin yms. päästään käsiksi.

Pyykkitila kahden koneen ympärille

Vinkit & niksit

Näin vaalennamme seinät ja lattian

Uusi kaapisto takaa järjestyksen, mutta pyykkitilan muutos alkoi lattian ja seinien vaalennuksesta.

Kulunut kellari ei ollut vain sotkuinen, vaan myös pimeä ja kolkko seinien ja lattian voimak-kaista väreistä huolimatta. Työ aloitettiin niistä.

Seinät maalattiin valkoisiksi. Kun ne oli poh-justettu, reiät ja kolot tasoitettiin kipsilaastilla. Tämän jälkeen kohdat hiottiin ja pinnat maa-lattiin vielä kahteen kertaan.

Lattiaan asennettiin vaaleat lattialaatat. Tämä sujui odotettua helpommin, sillä vanhat laatat olivat tiukasti kiinni ja olivat hyvä alusta uusille.

Pesun jälkeen seinät tasoitettiin ja maalattiin.

Laatat oikaistiin korokkeen mukaan, rivit molempiin suuntiin.

Korokkeen laatat leikattiin ja kiinnitettiin yksitellen.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kodinhoitohuone