Kodinhoitotila kuntoon viikonlopun aikana

Ota kodinhoitotila tehokäyttöön kätevien kevytbetonilevyjen avulla.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
800 euroa

Johdanto

Useimmat kodinhoitohuoneet ovat yleensä melko sotkuisia ja toiminnoiltaan epäkäytännölli-siä. Jos oman tilasi sisustusratkaisut eivät vastaa tarpeitasi, tilanteen voi korjata. Kevytbetonilevyistä on helppo rakentaa esimerkiksi iso uusi hyllykkö yhden viikonlopun aikana.

Kevytbetonilevyistä tai -harkoista rakentaa nopeasti. Lisäksi ne kestävät pesukoneen painon ja sietävät kosteutta. Levyt taipuvat melko helposti, jos niitä käytetään vaakasuuntaisesti. Tämän vuoksi asennamme pöytätasot ja massiivipuulevyhyllyt kevytbetoni-levyjen väliin. Puulevyt ovat vankkoja ja koristeellisia, ja tällä tavoin kevytbetonirakenteesta saadaan helposti vahva.

Yleensä kevytbetonilevyt kootaan erikoisheloilla, jotka kiinnitetään taka-seinään, mutta pitkiä karmiruuveja käyttämällä työ sujuu paljon nopeam-min. Niitä voi käyttää lähes kaikkiin materiaaleihin eivätkä ne ole tiellä seuraavaa betonilevyä asennettaessa.

Kevytbetonilevyt on nopeampi asentaa, jos hyllykön takaseinään kiin-nittää pystyyn ohjauslistat. Liitoskoh-dista tulee niin siistit, että niitä ei juuri tarvitse hioa ja tasoittaa. Kokematon-kin nikkari yltää hienoon tulokseen.

Ohjeet

01
Perusta 4 Vaihe

Ennen kuin uutta hyllykköä pääsee rakentamaan, pitää purkaa vanha.

Vedentulo vesihanalle ja pesukoneel-le suljetaan, ja liitokset puretaan. Vanhat kaapit puretaan vasaran ja sorkkarau-dan avulla. Kun kaikki vanhat kaapit on saatu pois, rasva-, saippua- ja kalkki-jäänteet poistetaan seinistä ja lattioista. Lopuksi pinnat pestään vedellä.

Nyt voimme ryhtyä rakentamaan uutta hyllykköä. Aloitamme alimmista lattiaa vasten tulevista levyistä. On hel-pompi aloittaa tällä tavoin sen sijaan, että ryhtyy rakentamaan lattiasta suo-raan pystyseinää, sillä alin levy pitää hyllykön alaosassa leikata.

1

Asenna ensimmäinen kevytbeto-nilevy. Tee merkkiviiva väliseinän kohdalle takaseinään. Kiilaa ensimmäiset levyt kiilapalojen avulla, kunnes saat levyt varmasti suoraan tasoon.

2

Poista levy ja laita lattiaan laastinokareet. Kevytbetoni-levyn sijainti on merkitty teipinpaloilla, jotta se tulee varmasti asennettua oikeaan kohtaan.

3

Aseta ensimmäinen levy jälleen paikalleen ja paina se lattiaan. Asenna seuraavat levyt samalla tavoin. Laita laastia myös levyjen reunoihin.

4

Asenna sisimmäinen levyseinä päätyseinän kohdalle. Vedä seinään pystyviiva, joka osoittaa levyjen etureunan paikan. Levitä seinään ja levyjen reunoihin laastia ja paina levyt paikalleen.

Nämä levyt kiinni-tetään 6 x 120 mm ruuveilla kevyt-betoniseinään.

02
Väliseinät 7 Vaihe

Kun seinät rakennetaan kevytbetoni-levyistä, on tärkeää, että ne asetetaan tarkalleen toistensa päälle pystyyn ja vaakaan. Jos rakennat useita korkeita seiniä, kuten tässä, säästät aikaa ruu-vaamalla takaseinään listat, joiden mukaan levyt asennetaan. Näin et joudu tarkistamaan jokaista levyä. Ohjaus-listojen käyttö helpottaa myös tasoite-ja hiomatyövaiheita.

Aikaa saa säästettyä myös ruuvaa-malla levyt seinään karmiruuveilla sen sijaan, että käyttäisi kevytbetonilevyille tarkoitettuja erikoisheloja. Niiden käyttö nimittäin vaatii, että seuraavaan levyyn sahataan tilaa helaa varten.

1

Merkitse ohjauslistojen paikat väliseinään. Aseta vesivaaka tai suora lauta seinää vasten (joka voi olla epätasainen), kun vedät perustaan merkit väliseinien kohdalle. Käytä mielellään isoa kulmaviivainta.

2

Kiinnitä ohjauslistat. Merkitse ensin väliseinien paikat myös takaseinään. Ruuvaa listat (tässä 21 x 43 mm höylätty mänty) seinään viivojen kohdalle. Näin voit olla varma, että levyt tulevat tarkasti oikeille paikoille.

3

Sivele levyihin laastia, ensin laastikauhalla, sen jälkeen liimakauhalla. Pidä liimakauhaa 45° kulmassa reunaan nähden. Vedä kauhaa reunan yli, jotta laasti levittyy ”pötköittäin” tasaisesti koko pintaan.

Liimattavat reunat kostutetaan vedellä kalkkiharjan avulla. Näin laasti saadaan kiinnittymään kunnolla. Laasti sekoitetaan veteen.

4

Aseta betonilevyt paikalleen listoja vasten. Kostuta levyn yläreuna vedellä ennen kuin asennat sen päälle seuraavan levyn. Paina levyjä alaspäin ja pitele niitä samalla listaa vasten. Laita reunan päälle vesivaaka ja tarkista, että levy on suorassa.

Naputtele kumi-nuijalla, kunnes reuna on suorassa. Voit käyttää myös vasaraa ja puupalikkaa.

5

Kiinnitä levy seinään. Kiristä ensimmäinen levy listaan ruuvi-puristimilla. Suojaa levyä tarvittaessa puupalikalla. Poraa levyn läpi seinään viisto reikä pitkällä 6 mm:n kiviseinäporalla. Asenna reikään 7,5 x 132 mm:n karmiruuvi.

6

Naulaa levyt yhteen etureunasta. Purista kaksi listaa reunan ympärille ruuvipuristimilla. Iske uppokantanaula (2,5 x 55 mm) viistosti sisään ja upota kanta.

7

Pyyhi ylipursunnut laasti pois. Ylipursunnut laasti pyyhitään pois asennuksen jälkeen. Jos se ehtii kuivua, siitä tulee kovaa ja se on hankala hioa pois.

03
Puulevyt 8 Vaihe

Urakan aikana kolmen yhtä korkean seinän keskelle asennetaan pöytätaso.

Pöytätasoa ei saa kiinnittää kevytbe-tonilaastilla, se saa kevytbetonilevyt halkeavat. Käytä sen sijaan Sikaflexin 11 FC:tä, jolla saumasta tulee elastisempi, ja joka sallii puulevyjen elävän.

Massiivipuulevyt katkaisevat kau-niisti suuret valkoiset pinnat, kun levyjä sijoitetaan useampaan kohtaan kevyt-betonihyllykköä. Me valitsimme tähän kohteeseen massiivitammilevyt.

Kevytbetoniseinät sovitetaan kattoluukun alle. Kattoluukun kohdalla levyt leikataan puoleen syvyyteen.

1

Ensin asennetaan pöytälevy. Kun kaikki kolme väliseinää on rakennettu yhtä korkeiksi, asennetaan seinien yläreu-naan pötkylät Sikaflex 11 FC:tä. Imuroi pinnat ensin, jotta Sikaflex kiinnittyy kunnolla.

2

Aseta pöytätaso paikalleen. Varmista, että se on sahattu tarkasti ja hiottu hyvin, tarvittaessa pyöristetyin etu-reunoin, ja että siihen on esiporattu 7 mm:n reiät upotuksineen. Kiinnitä pöytälevy 6 x 120 mm:n ruuveilla.

3

Pursota pöytätasolle vana Sika-f exia seuraavaa kevytbetonilevyä varten. Kiinnitä levyn etureunaan ruuvipuristimilla lista, jotta voit ohjata seuraavan kevytbetonilevyn paikalleen.

4

Jatka seinän rakentamista pöytätason päälle. Aseta levy paikalleen pöytätasolle ja kiinnitä karmi-ruuveilla yläpuolelta seinään. Kiinnitä etureunaan uppokantanaulat viistosti.

5

Kolme seinäkettä ovat yhtä korkeat ja päättyvät puulevyyn. Puulevy asennetaan saumamassavanojen (Sikaflex) päälle kuten pöytälevy, ja ruuva-taan kiinni seinäkkeiden etureunaan.

6

Vasen seinäke asennetaan paikalleen myös seinälistan avulla. Ylin kevytbetonilevy kiinnite-tään viistoon isketyillä uppokanta-nauloilla kattoon.

7

Asenna viimeiset kattoa vasten tulevat kevytbetonilevyt. Nämä ylimmät levyt sahataan 30 cm:n syvyisiksi. Takareunaan laitetaan laastia. Levy asennetaan Sikaflex-vanan päälle ja kiinnitetään viistoon iskettävillä uppokantanauloilla.

8

Levyn ja katon välinen rako tasoi-tetaan kipsilaastilla. Laastin pitää olla sopivan jäykkää koostumukseltaan. Tasoita pinta mahdollisimman sileäksi, sillä sitä ei voi hioa myöhemmin. Anna kuivua yön yli.

04
Lopputyöt 8 Vaihe

Nyt kevytbetoniseinät tasoitetaan. Se tehdään kipsilastalla. Muista, että vesi imeytyy kipsitasoitemassasta nopeasti. Tämä tarkoittaa, että on työskenneltävä nopeasti lastalla, joka ei ole liian leveä. Jos lastaa ei voi käyttää, kevytbetoni-pintaan on levitettävä ensin akryyli-primeri (kiinnite).

Altaan kohdalle takaseinään asennetaan mdf-levy, joka peittää putket, ja allas asennetaan pöytätasoon. Se kannattaa tehdä sen jälkeen, kun kevyt-betonilevyt on tasoitettu, jotta voit hyödyntää kuivumiseen menevän ajan tehokkaasti ja maalata akryylimaalilla toistamiseen.

1

Hio kevytbetonilevyjen pinnat ja reunat tasaisiksi. Käytä hiomapalaa, johon on kiinnitetty hiomapaperi (karkeus 40). Kulmien reunat kannattaa pyöristää tai ”leikata”, jotta ne kestävät iskuja paremmin.

2

Tasoita kaikki pinnat ja reunat kipsitasoitteella. Peitä levyt ja lattia suojamuovilla tai pahvilla ennen kuin aloitat. Kun tasoite on kuivunut tunnin kuluttua, hio pinnat (hiomakarkeus 100).

3

Levitä levyille telalla kerros kuitutäytettä. Maalaa myös 12 mm:n mdf-taustalevy, joka asennetaan altaan taakse. Maalaa se sen jälkeen, kun olet ensin esiporannut ja upottanut siihen reiät levyn asentamiseksi.

4

Tee altaalle aukko. Poraa pari 8 mm:n reikää viivan sisäpuolelle, jotta voit sahata pistosahalla, ja sahaa aukko sillä aikaa kun kuitutäyte kuivuu. Piirrä aukko suojapaperille, joka on jo valmiiksi levyn päällä. Näin et tee merkintöjä puuhun.

Piirrä aukko suojapaperille, joka on valmiiksi pöytälevyn päällä. Näin et joudu piirtämään puulevyyn.

5

Kiinnitä taustalevy altaan ylä-puolelle. 21 x 43 mm höylätyt män-tylistat uusiokäytetään taustalevyn rimoi-na. Kiinnitä taustalevy listoihin 4 x 40 mm:n ruuveilla. Kattoa ja sivuja vasten jätetään 5 mm:n raot, jotta levy voi elää.

Listat kiinnitetään betonilevyihin 7,5 x 72 mm:n karmiruuveilla ja kattoon ja pöytä-levyyn 5 x 80 mm:n ruuveilla.

6

Maalaa kaikki kevytbetoniseinät akryylimaalilla, myös taustalevy. Tähän on valittu kiiltoaste 25, joka on puoli-kiiltävä ja siten helposti puhdistettava.

7

Poraa hyllyihin karmiruuvit. Sijoita hyllyt sen mukaan, mitä tavaroita olet ajatellut asettaa niille. Poraa 6 mm:n reiät ja kiinnitä 7,5 x 72 mm:n karmiruuvit hyllynkannattimiksi.

8

Aseta hyllyt paikoilleen. Hyllyt ovat piste i:n päällä. Ne ovat upeat, ja tammipuu katkaisee kauniisti isot, valkoiset kevytbetonipinnat.

Materiaalit

• 75 mm kevytbetonia, 40 x 60 cm
• Kevytbetonilaastia
• Pöytätaso, (tässä 40 mm tammea)
• 12 mm mdf-levy
• Listoja, 21 x 43 mm höylättyä mäntyä
• Ruuveja: 4 x 40, 5 x 80 ja 6 x 120 mm
• Karmiruuveja: 7,5 x 72 ja 7,5 x 132 mm
• Uppokantanauloja, 2,5 x 55 mm
• Sikaflex 11 FC
• Kipsilaastia ja kipsitasoitemassaa
• Kuitutäytettä ja akryylimaalia, kiilto 25
• Valkopigmenttiöljyä
• Allas, sekoittaja ja saniteettisilikonia

Erikoistyökalut

• Laastikauha, 75 mm
• Tarv. kevytbetonisaha, kuminuija
• Tarv. kiilapaloja
• Pitkä 6 mm kiviseinäpora

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

800 euroa

Piirustus

Piirrä rakennelmasta luonnos

Tämä sisustusratkaisu toimikoon hyvänä inspiraation lähteenä. Tee omasta hyllyratkaisustasi luonnos. Kevytbetonilevyt on numeroitu asennusjärjestyksen mukaan riveittäin. Pesukone vaatii 61 cm leveyttä ja 86 cm korkeutta (1 cm koneen mittoja enemmän). Hyllykön yläosa on vain puolet alaosan syvyydestä kattoluukun vuoksi. Takalevy tarvittiin putkien piilottamiseksi.

Piirrä rakennelmasta luonnos

Vinkit & niksit

Levyjen sahaaminen

Kevytbetonilevyjä voi leikata monella eri tavalla, mm. tähän tarkoitukseen kehitetyllä kevytbetonisahalla. Voit käyttää myös tavallista käsisahaa, mutta pidä mielessä, että sahan hampaat kuluvat aika lailla.

Kevytbetonisahassa on karkeat, kovetetut hampaat, jotta levyjä olisi helppo sahata.

Voit käyttää myös pyörösahaa 230 mm:n timanttilaikalla. Katkaisulinjasta tulee näin todella tarkka.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Kodinhoitohuone