Hieno pesupaikka sekä vaatteille että käsille

Vain neliömetrin pyykkitilasta, upeasta käsienpesualtaasta ja valkoisesta laatoituksesta syntyy toimiva ja tyylikäs kokonaisuus.

Vaikeusaste
Vie aikaa
10 päivää
Hinta
900 euroa

Johdanto

Pesukone, pyykkikorit ja kuivausnarut kokonaista koneellista varten on sovitettu kulmaan, jolloin uuden pesualtaan ympärille syntyy itsenäinen ja tyylikäs pesupaikka.

Vaikea uskoa, että pesukone, likapyykit ja kokonaiseen koneelliseen riittävät kui-vausnarutmahtuvat vain neliömet-rin tilaan siten, että tila on myös kaunis ja houkuttelevan näköinen.

Tämä kuitenkin onnistuu yhdistä-mällä kompakti pyykkäystila ja käsien- ja hampaiden pesupaikka, joka rakentuu modernin altaan ja lin-jakkaan tason varaan.

Huoneen ilme muuttuu täysin, sillä emme pelkästään poista kaap-peja ja tasoja altaineen vaan asennamme uudet lattialaatat ja rappaamme seinät.

Pyykki- ja pesuallastilat on nyt erotettu toisistaan. Ne muodostavat kuitenkin harmonisen kokonaisuuden.

Ohjeet

01
Vanhat kalusteet pois 3 Vaihe

Pesukone, vanhat kaapit, pöytätaso upotettuine altaineen... nämä kaikki poistettiin. Putkiliitokset irrotettiin ja viemäröinti suljettiin tulpalla.

Tilaisuus kannattaa hyö-dyntää ja remontoida samalla myös pinnat. Vaikka urakka saattaa tuntuu suuritöiseltä, työt sujuvat jouheasti, kun on jo hyvässä vauhdissa.

Tässä kohteessa laatoitettiin lattia ja rapattiin seinät.

1

Pesukone irrotetaan ja siirretään pois. Pesuko-neen korkeus määrittää tähän tilaan asennettavan hyllylevyn paikan. Hyllylevystä syntyy peseytymistilan pöytätaso.

2

Kaapit puretaan. Sähkö-johdot irrotetaan varovasti ja kaikki vesikytkentöjen ympä-rillä olevat levyt leikataan osiin ja poistetaan. Muilta osin purku-työt etenevät vauhdilla.

3

Vesiliitännät katkais-taan, valtaosa aina sulkuhanoille asti. Jos sulkuhanaa ei ole, vedentulon saa katkaista ja kytkeä vain LVIS-asentaja. Voit itse yhdistää uudet kalusteet.

02
Uusi seinäke kiinnitetään 7 Vaihe

Osa pitkästä kylpyhuone-seinästä eli se osa, jossa aikaisemmin oli pöytätaso ja upotettu allas, kaappi ja pesukone, jaetaan nyt kahteen yhtä suureen osaan seinäkkeen avulla.

Seinä rakennetaan Wedi-levystä, jossa on vaahtomuo-viydin, millimetrin paksui-nen rappauspinta ja vahviste-tut sivut. Levy on vahva, mutta ei sovellu ruuvikiinni-tyksille, joten levy vaatii liimauksen.

1

Wedi-levyt sahataan käsitai pistosahalla. Se onnistuu helposti ja nopeasti, mutta varaudu siihen, että saha on tämän jälkeen käyttökelvoton. Ohut laastikerros nimittäin vaurioittaa sahan hampaita.

2

Kahdesta levystä koo-taan yksi iso levy, jotta siitä voidaan rakentaa 68 cm leveä, pesukoneelle sopiva seinä. Sivut voi koota nopeasti erikoisliimalla, jota myydään saumauspistoolin patruunoissa.

3

Levynreuna sovitetaan seinää vasten. Ensin levy kiilataan niin, että etureuna on pystysuorassa. Sen jälkeen vedetään viiva, jonka avulla sei-nää vasten jää tarvittava etäi-syys. Lopuksi levyt sahataan.

4

Liimaa levitetään siksak-kuvioon lattiaan, kattoon ja seinään kohtiin, joihin levy asennetaan.

VINKKI: Merkitsemme molem-mat sivut. Näin liima - ja levy - on helpompi kohdistaa oikein.

5

Levy työnnetään paikal-leen liimaan. Vältä liiman leviämistä levyn kylkipintaan, sillä liima on todella tehokasta.

6

Kiinnitä levy kiilalla tai parilla. Tarkista levyn molemmistä päistä, että se seisoo pystysuorassa.

7

Saumaa raot liimalla. Wedi 610-liima toimii myös tiivistemassana, joten saumaamme ja kiinnitämme levyn yhdellä ja samalla kertaa.

03
Altaan pöytä-tason kiinnitys 3 Vaihe

Altaan alla oleva pöytätaso rakennetaan samasta levystä. Vaikka levy on kevyt, se on myös vankka. Voit täysin luottaa siihen, että levy kestää myös märkätilassa, sillä se ei ime kosteutta.

Toisaalta on syytä muistaa, että huokoinen levy ei kestä ruuvikiinnitystä. Kiinnitämme levyn kyllä ruuvilla, mutta liima takaa varsinaisen kantokyvyn.

Levy asennetaan vakiomi-toitusta alemmaksi, sillä allas asennetaan tason päälle.

1

Seinään pursotetaan vana Wedi-liimaa siihen kohtaan, johon pöytätaso kiin-nittyy. Levy on sahattu tarkasti aukon mukaan, ja samalla levyllä jatketaan hormin ympäri.

2

Levy painetaan paikal-leen liimaan ja sitä tue-taan niin, että se ei liu’u alas kuivumisen aikana. Levyä kallistetaan aavistuksen huoneeseen päin, jotta sen ja seinän yhtymä-kohtaan ei keräänny vettä.

3

Seinä ja pöytä kiinni-tetään 100 mm ruu-villa. Jos kiinnität levyn ruuvin kestävään alustaan, käytä eri-koisaluslevyjä. Tässä osat kiinni-tetään vain liimausajaksi, joten käytämme teippiä aluslevynä.

04
Puoliseinän rappaus ja maalaus 8 Vaihe

Wedi-levyt on tarkoitettu laatoitettaviksi tai rapatta-viksi. Me laatoitamme allas-alueen, jossa vesiroiskeiden riski on suuri. Muut pinnat rapataan ja maalataan.

Koko seinä rapataan ennen laatoittamista. Koska levyt on vahvistettu vain isoilta pinnoilta, etureunat ja ulkokulmat on suojattava vahvikeverkon kaistaleilla.

Ensimmäiseksi levyyn levitetään tartuntapohjuste ja ohut kerros laattalaastia.

1

Levyt katetaan ohuella laattalaastikerroksella tai jollakin muulla uudella tarttu-valla laastituotteella, joka on hienorakeista ja sitkeää. Pinta on käsitelty muutama tunti sitten tartuntapohjusteella.

2

Etureunaa ja ulko-kulmia vahvistetaan vahvikeverkolla, joka painetaan laattalaastiin. Verkkoa voi ostaa kaistaleittain levyjen yhteydessä. Ensin verkko painetaan etureunaan täysin sileäksi.

3

Vahvikekaistaleet taivutetaan reunan yli, silotetaan huollisesti ja katetaan ohuella kerroksella laattalaastia. Laastin annetaan kuivua seuraavaan päivään.

4

Rappauslaasti levitetään puoliseinään - ja ympä-röiviin seiniin, jotka oli entuudes-taan laatoitettu. Nyt ne käsitellään levyn tapaan ohuella laas-tikerroksella. Käytä työhön leveää teräslastaa.

5

Laasti silotetaan (hierre-tään), kun se on kosketus-kuivaa. Laasti on hienorakeista ja se voidaan työstää jopa 1 mm paksuksi kerrokseksi. Älä anna laastin kuivua liikaa, ennen kuin silotat pinnan huopahiertimellä.

6

Kuiva rappauspinta pohjustetaan muutaman päivän päästä tartuntapohjus-teella. Pohjuste kyllästää alustan, jolloin pinta ei ime vettä maalista. Maalaaminen sujuu helpom-min ja jäljestä tulee siistimpi.

7

Seinä maalataan seu-raavana päivänä märkä-tilaan sopivalla maalilla. Vaikka rappaus on pohjustettu, seinä maalataan kahteen tai kolmeen kertaan, jotta siitä tulee sileä, hieno ja helposti huollettava.

8

Kun levy on pohjustettu ja sen pintaan on levitetty laasti, levyyn on helpompi luoda upea rappauspinta.

05
Pöytälevyn laatoitus 3 Vaihe

Pöytälevy ja sen yllä olevat seinäpinnat verhoillaan valkoisilla 33 x 45 cm:n laatoilla. Laatat on koonsa vuoksi ase-moitava tarkasti, sillä saumat jäävät selvästi näkyviin. Pöydän katkaisee hormi, joten laatat leikataan niin, että yhtenäisen pöytäpinnan keskelle tulee neljän laatan kohtauspiste. Etureunaan tulevat laatat leikataan viistoon, jotta etureunan pysty- ja vaakalaattojen väliin jää kaunis sauma.

1

Laatat leikataan isolla laattaleikkurilla. Sitä on nopea ja helppo käyttää ja se on hyvin tarkka. Leikkaamme useaan kertaan yhä syvemmälle, jotta viillosta tulee siisti. Ensi-viilto läpisee vain lasitteen.

2

Laatoille levitetään laastia 3 mm saumalla. Jotta isot pinnat tarttuisivat hyvin kiinni, käytämme 10 mm hammaslastaa. Laasti levitetään joko laatalle tai pöytään.

3

Laatat asemoidaan paikalleen paksuun laastiin niin, että ne myötäilevät tar-kasti linjaa ja pieni pöydän pin-taan tehty pieni kaato säilyy. Etu-reunassa viisto pinta sijoittuu aivan levyn etureunan eteen.

06
Etureunan ja seinän laatoitus 6 Vaihe

Pöydän etureunan matalat laatat on myös leikattava 45° viistoon päältä päin, sillä ne yhtyvät vaakalaattoihin. Sahaamme laatat 75 mm korkuisiksi, jotta ne kattavat 60 mm korkean levyreunan, vaikka työntyvätkin hieman reunan yli.

Laattojen asennus niin, et-tä ne pitävät linjansa ja päät-tyvät ulkokulmissa 3 mm:n saumaan muiden laattojen tapaan, vaatii huolellisuutta.

1

Laattojen viistoreunat tehdään isolla laattaleik-kurilla. Nyt on tärkeää antaa laikan työntyä rauhassa alas ja yhä syvemmälle ja syvemmälle samassa urassa, jotta viillosta tulee mahdollisimman siisti.

2

Reuna pyöristetään hienolla hiomapaperilla. Laattareuna on siisti ja terävä, joten se pyöristetään, jotta kukaan ei loukkaa itseään siihen, kun pöytätaso on vamis.

3

Laatat asennetaan pöydän etureunaan. Laasti kannattaa nyt levittää laatoille. Terävät reunat jäävät noin 2 mm pöydän yläpintaa alemmaksi, jotta 3 mm leveälle saumalle jää tilaa.

4

Reunan laatat kiinnitetään teipillä laastin kuivumisen ajaksi.

5

Kulma tarkistetaan ja samalla varmistetaan, että kaksi laattareunaa sijoittuu yhtä etäälle kulman kärjestä, jotta niiden välinen sauma tulee tarkasti 45 asteen kulmaan.

6

Seinä laatoitetaan. Seinään vedetään viiva laattojen yläreunan linjaan. Koska pöydässä on pieni kaato etureunaa kohti, laattojen ala-reunat leikataan niin, että sau-maleveys on kaikkialla 3 mm.

07
Altaan ja hanan asennus 3 Vaihe

Pöytä laatoitettiin ja asennettiin 15 cm tavanomaista korkeutta matalammalle, jotta sen päälle voidaan nyt asettaa moderni posliiniallas sen sijaan, että allas upotet-taisiin tasoon, kuten yleensä tehdään.

Asennus sujuu helposti: viemäröinnille ja korkealle, altaan tyyliin sopivalle hanalle porataan reiät. Kun viemäröinti on kiinnitetty pöytätason alapuolelta, allas on valmis käyttöön.

1

Allas nostetaan pöydälle, jotta voidaan mitata mi-hin kohtaan viemäröinti asettuu. Allas laitetaan keskellä olevan sauman päälle, ja sitä työnne-tään sisään päin, kunnes altaan ja tason etureunat ovat linjassa.

2

Altaan viemäröinnin ja hanan reiät porataan. Halkaisijakoko riippuu altaasta ja hanasta. Poraamme 50 mm:n ja 30 mm:n vesijäähdytteisillä rei-käsahan timanttilaikoilla, mikä helpottaa hieman työtä.

3

Allas ja hana kiinnite-tään pöydän alapuolelta. Joudumme leikkaamaan levyn paksuudesta (6 cm) hiukan, jotta LVIS-osat sopisivat, mutta levyn kovaa vaahtoa on helppo muotoilla.

08
Kuivaustelineen kehikot 8 Vaihe

Pesukonekulmaus sisustetaan kunnon pyykinpesuti-laksi asentamalla pyykkiko-reille hyllyt ja koneen päälle kuivausnarut.

Säästöjä syntyy laadusta tinkimättä, kun vanhat tiik-kilaudat sahataan 21 x 21 mm listoiksi pöytäpyörösahalla. Voit yhtä hyvin käyttää män-tylautaa. Kuivausnarut kiris-tetään kehikkoihin. Niitä ei pingoteta seinästä seinään vaan ne asennetaan seiniin kiinnitettyjen listojen päälle.

1

Kuivausnarujen ja hylly-jen listat sahataan yli-jäämälaudoista. Pöytäpyörö-sahalla laudoista saa parissa tunnissa sahattua monta metriä 21 x 21 mm:n listaa. Myös oikotasohöylästä on apua.

2

Kuivausnarujen reiät merkitään 5 cm:n välein neljään päätyosaan (A). Uloim-mat reiät ovat 3 cm päädystä. Narut ovat melko lähellä toisiaan, mutta näin niille mahtuu enemmän pyykkiä.

3

Poikkisuunnassa reiät merkitään silmämää-räisesti. Kun etsit 21 mm leveän listan keskikohtaa, silmä on tarkempi kuin viivotin. Pitämällä sormea listan sivulla voi merkitä keskilinjan.

4

Reiät porataan ja naruille tehdään lovet kohtiin, joissa ne kulkevat listan (A) ja seinän välissä. Reiät pora-taan 4 mm poralla sisäpintaan, lovet sahataan ulkoreunaan.

5

Kaikkien listojen reunat oikaistaan höylällä. Voit poistaa hauraat ja terävät kulmat yläjyrsimellä tai hiomapaperilla, mutta helpoin tapa on silottaa pinta käsihöylällä, jolloin hieno viiste syntyy nopeasti.

6

Kaikkien listojen sivut hiotaan kevyesti. Epäkeskohiomakone on tehokas väline ja jättää upean pinnan, esim. karkeutta 180 käytettäessä.

7

Kehikko liimataan ja ruuvataan ja narut kiristetään. Päätyyn solmi-taan ylimääräinen naru ja solmu, jotta naruja on helppo kiristää. Ruuveille esiporataan reiät lyhyi-siin listoihin (A) 4 mm poralla.

8

Kannatinlistat (C) ruuvataan seiniin. Etupäädyt sahattiin viistoon.

VINKKI: Jos asennat kiinteän listan kehikon yläosan päälle, voit vetää kehikkoa hieman ulospäin, kun ripustat vaatteita.

09
Pöytä tehdään kapeista listoista 7 Vaihe

Pesukoneen yllä oleva kapea pöytä on hylly, samanlainen kuin koneen vieressä oleva kapea hylly.

Molemmat osat rakennetaan samoista listoista (21 x 21 mm) kuin kuivausnarujen kehikot. Tavoitteena on var-mistaa esteetön pääsy pyy-keille ja pesukoneelle, jolloin myös kaikki kosteus tuulettuu tehokkaasti.

Sekä pöytä että lyhyt hylly kootaan sivuilta poikkilistoil-la, ja pöytää vahvistetaan lisäksi keskilistalla.

1

Kaikki hyllylistat (D ja E) työstetään. Ne sahataan pituuteen ja terävät reunat oikaistaan höylällä tai esim. hiomapaperilla, jonka karkeus on 100. Sivut hiotaan sileiksi hiomapaperilla 180.

2

Hyllyn/pöydän pitkät listat (E) kiristetään työpöytään niin, että ne ovat tiiviisti toisissaan kiinni ja tarkasti suorassa kulmassa.

3

Lyhyiden poikkilistojen (D) urat sahataan 7 mm syvyyteen pitkiin listoihin (E). Sivut sahataan hyvin tarkasti pyörösahalla, jonka jälkeen ajetaan samaan syvyyteen kahden uran väliin 3-4 kertaa.

4

Urat siistitään taltalla haluttuun syvyyteen. Monet pienet viillot pitkissä listoissa (E) ja poikkilistoissa (D) pystyy sahaamaan reilussa tunnissa tähän tapaan.

5

Poikkilistat (D) kiinnite-tään pitkiin listoihin (E) 4 x 30 mm ruuveilla. Ensin ruu-vataan kaksi ulointa pitkää listaa poikkilistojen päälle ja osat saa-tetaan oikeaan kulmaan. Esipo-raa ohuisiin listoihin.

6

Vimeinen pitkä poikki-lista (D) ruuvataan keskelle pöytälevyn alapintaa. Ilmaraot jaetaan tasaisesti, ja listaa varten esiporataan upotus-terällä, jotta ruuvien kannat liu-kuvat listojen sisään ongelmitta.

7

Hyllyt kiinnitetään ruuveilla seiniin. Vanhassa laattaseinässä tulpille oli porat-tava reiät, uudessa ”vaahto-muoviseinässä” riittää, että ruuvit asennetaan suoraan ja niitä täydennetään liimalla.

Materiaalit

• Levyjä, liimaa (Wedi 610) ja 12,5 cm vahvikenauhaa (Wedi)
• 6 x 100 mm lastulevyruuveja
• Ankkurointipohjustetta
• Laattalaastia
• Rappauslaastia
• Märkätilamaalia
• 35 x 45 cm laattoja ja laattalaastia
• Akryyli- ja silikonisaumamassaa
• Käsienpesuallas (Eico Cono 8010, click up-venttiili)
• Sekoitin
• LVIS-tarvikkeita (mm. viemäröintiin)
• 21 x 21 mm puulistaa (tässä tiikkiä)
• Ruuveja
• 3 mm kuivausnarua

Erikoistyökalut
• 30 ja 50 mm laattapora
• Saumanarua/kiiloja
• 10 mm hammaslasta
• Saumaussarja, mm. sanko, telat yms.
• Iso laattaleikkuri (vuokrataan)

Vie aikaa

8-10 työpäivää + paljon kuivumisaikaa eri vaiheissa

Hinta

Noin 900 €

Vaikeusaste

Tämä ei ole aloittelijan hanke. Työhön sisältyy laatoittamista, rappaamista, maalaamista ja hienopuusepäntöitä.

Piirustus

Vinkit & niksit

3 erilaista saumaa

Kun laatat on asennettu, saumataan pöydän ja seinän ja laat-tojen ja seinän väliset saumat. Tämä vaatii kolmen erilaisen saumalaastin käyttöä. Valitse saman valmistajan tuotteita, niin voit olla varma, että laastien sävyt ovat täysin samat.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kodinhoitohuone