Houkuttele kellariisi lisää eloa

Putket koteloidaan, lattia laatoitetaan ja seinät ja katto maalataan. Näin pimeä, tylsä ja kulunut kellari herää uuteen valoon ja eloon – osaksi muuten kaunista taloa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 viikkoa
Hinta
800 euroa

Johdanto

Kellari on harvoin ensimmäinen kohde, jota tutkitaan, kun ollaan talo-os-toksilla. Tässä talossa kellari oli pal-vellut läpikulkuväylänä ja varastona vuo-sikaudet ennen kuin asukkaat päättivät luopua kellarin kuluneista korkkilaatoista ja seinien hurjasta värikirjosta.

Satsaus tuotti rahoille katetta. 800 €, puolet laattalattiaan ja puolet rappauk-seen, maalaamiseen ja vanhojen rumien putkien kotelointiin. Muutoksesta tuli valtava: pimeästä ja nuhruisesta kellarista muotoutui valoisa ja houkutteleva tila.

Urakka kannattaa aina aloittaa hyvällä suunnittelulla. Kun jaoimme tämän ura-kan kolmeen osaan, putkien kotelointiin, maalaustöihin ja lattian asennukseen, huijasimme oikeastaan hieman. On nimit-täin kätevää, jos voi koko ajan siirtyä teh-tävästä toiseen, koska silloin välttyy sot-kemasta ja vaurioittamasta valmiita pintoja työn edetessä.
Näin etenimme töissä:

  1. Vanhat korkkilaatat rikottiin ja poistettiin, lattia oikaistiin.
  2. Katto tasoitettiin ja maalattiin.
  3. Portaat hiottiin puhtaiksi.
  4. Putkien kotelot rakennettiin.
  5. Seinät tasoitettiin ja maalattiin.
  6. Lattia laatoitettiin.
  7. Puuosat maalattiin.

Ohjeet

01
Putkien kotelointi

VAAKAPUTKET peitetään kahdella levyllä, joihin asennetaan halogeenilamput. Huoneesta tulee rauhallisempi, eikä putkien ympärille enää kerry vaikeasti puhdistettavaa pölyä.

Katon alla olevat vaakaputket keräävät pölyä ja hallitsevat montaa kellaria. Niiden piilottaminen siististi ja turvallisesti ei kuitenkaan ole vaikeaa.

Mdf-levyt sopivat hyvin tähän työhön: ne ovat vakaita, kevyitä ja helposti leikattavia, ja lisäksi ne voi maalata. Kiinnitämme ne ruuvaamalla ensin seinään ja kattoon pari 24 x 45 mm:n listaa. Levyt kiinnitetään listoihin. Uudet vaakapinnat on helppo varustaa halogeenilampuilla. Valmislamppusarja on paras valinta, jos tiedät, mihin haluat asentaa lamput pysyvästi. Voit asentaa itse myös muuntajan siten, että lamppuihin on helppo päästä käsiksi.

Kotelot maalataan puolikiiltävällä akryylimaalilla, samalla, jolla maalaamme muutkin kellarin puupinnat, kuten ikkunan ja porraskaiteen.

Putket ovat poissa, ja uudet kohdevalot valaisevat tilaa.

02
Kotelon teko 8 Vaihe

1

Kotelon mitat saa selville nivelmitalla ja vesivaa’alla. Putkien alapinta ei ole vaakasuora, joten mittaa useasta kohdasta, jotta putket varmasti mahtuvat koteloon koko pituudeltaan. Muista varata tilaa myös mahdollisille lampuille.

2

Lista (C), jonka päälle etulevy (A) tulee, kiinnitetään kattoon. Listan etureuna asetetaan niin, että putkille jää kotelossa tilaa. Levyjä ei leikata vielä, sillä jos listoja on hankala kiinnittää kattoon, voimme joutua säätämään listojen paikkaa.

3

Kaksi etulevyä (A) leikataan ja asennetaan listan (C) etupuolelle 3,5 x 40 mm:n ruuveilla. Jos ruuvit eivät ole riittävän pitkiä, kokoa levyt listakohdasta (E). VINKKI: Katto on harvoin täysin suora, ja jos saumasta tulee liian leveä, katkaise levy osiin.

4

Seinällä oleva lista (D), jonka päälle pohjalevy (B) tulee, asetetaan ala-reunastaan samaan tasoon etulevyn ala-reunan kanssa. Paikka on helppo merkitä vesivaa’alla. Esiporaamme tulpille ja kiinnitämme listan 5 x 60 mm:n ruuveilla.

5

Pohjalevy (B) sahataan. Koska seinät ovat harvoin suorat, on varminta ottaa mitat etulevyn pystyreunasta seinään ja mitata useasta kohdasta ennen kuin leikkaa levyn. Mittaa putkien ja johtojen läpi-vientien paikat ja leikkaa aukot pistosahalla.

6

Pohjalevyyn porataan reikäsahalla reiät kolmea halogeenilamppua varten. Tarkista vielä, että johdot yltävät koko matkalta reikien läpi, ennen kuin poraat reiät. Teippaa johdot kiinni, jos ne on hanka-la saada myöhemmin paikoilleen.

7

Pohjalevy nostetaan paikalleen. Selviät tästä yksinkin, jos sahaat ensin listan (G), joka on hieman pidempi kuin lattian ja kotelon välinen etäisyys, ja asennat sen niin, että se on jo sopivasti käden ulottuvilla, kun nostat pohjalevyä ylös.

8

Pohja (B) kiinnitetään seinälistaan ja etulevyyn (A). Lista (G) puristaa levyä pitäen sen paikallaan. Käytä 3,5 x 40 mm:n ruuveja. Muista esiporata ja upottaa kannat koviin mdf-levyihin, varsinkin kohdissa, jois-sa ruuvi pureutuu pehmeään reunaan.

03
Kotelon maalaus 4 Vaihe

1

Valmis kotelo maalataan, mutta tätä ennen seinäpinnat puhdistetaan, silotetaan ja maalataan. Kun seinät ovat valmiit, aloitetaan kotelon maalaaminen pohjustekerroksella. Kun pohjuste on kuivunut, kotelon pinta hiotaan kevyesti.

2

Täytä halkeamat ja reiät akryyli-saumamassalla - pistoolilla on help-po saada vana saumamassaa myös laatikon ja seinän väliin. Pinnan voi silottaa kostealla siveltimellä, mutta lasta tai tarkoitukseen kehitetyt pehmeät muovipalat käyvät myös.

3

Kotelo maalataan kahteen tai useampaan kertaan sisämaalilla. Jokaisen uuden maalikerroksen jälkeen tehdään kevyt hionta, joka jättää upeimman ja tasaisimman pinnan.

4

Halogeenilamput yhdistetään pistorasioihinsa ja asennetaan reikiinsä. Sarjaan kytketään sähkövirta. TÄRKEÄÄ! Et saa tehdä muutoksia 12 V:n halogeenisarjaan, ja muuntajaan pitää päästä helposti käsiksi ilman työkaluja.

04
Laatat lattiaan

KESTÄVYYS JA SIIVOUKSEN HELPPOUS olivat pääkriteereitä, kun päätimme laatoittaa kellarin lattian keraamisilla laatoilla. Keskikokoisten laattojen asennus ei vaadi paljon kokemusta.

Kun kellari rakennettiin 1970-luvulla, lattioihin asennettiin korkkilaatat. Kun ne tummuivat ja alkoivat irtoilla ja kun niiden puhtaanapidosta tuli yhä hanka-lampaa, kellari päätettiin kunnostaa.

Tällä kertaa lattiasta haluttiin helposti puhdistettava ja pinnoitteeltaan pit-käikäinen. Valitsimme tämän vuoksi keraamiset laatat. Kun löysimme 20 x 20 cm:n laattoja tarjouksesta 16 €:n neliöhin-taan, valintamme ei tullut edes kalliiksi.

Tämänkokoiset laatat vaativat tasaisen alustan. Kun vanhat laatat ja liimanjäänteet oli poistettu, riitti, että oikaisimme lattiaa muutamasta kohdin, ja selvisimme työstä itsetasoittuvalla lattiatasoitteella. Jos olisimme rakentaneet kelluvan lat-tian, meidän olisi pitänyt levittää tätä kallista tasoitetta koko lattiapintaan, jotta lattia ei narisisi ohuemmista tasoi-tekohdista. Nyt pystyimme jatkamaan suoraan laattakiinnitteellä.

Laattoja joutuu lähes aina sovitta-maan, ja siistein tulos saadaan kaventa-malla laattoja yhtä paljon vastakkaisilla seinillä. Jos haluat tehdä näin, kannattaa ensin asentaa 1-2 laattariviä keskelle huo-netta ja työskennellä siitä ulospäin täysillä laatoilla ja asentaa seinän vierustoilla leikkuuta vaativat laattarivit viimeiseksi.

Uudet laatat valaisevat, ja laatat on helpompi pitää puhtaina kuin korkkilattia.

05
Lattian valmistelu 4 Vaihe

1

Vanhat korkkilaatat poistetaan. Tässä kohteessa se sujuu hyvin. Useimmat laatat irtoavat työntämällä niiden alle sorkkarauta. Korkin jäänteitä joudutaan kaapimaan irti lastalla ja vasaralla vain muutamasta kohdasta.

2

Viimeiset nyppylät hiotaan tai kaavitaan irti. Koska talosta löytyi reunahiomakone portaiden hiontaa varten, käytimme sitä ja hioimme lattian tasaiseksi. Kohoumat voi hioa myös puupalan ympärille kierretyllä hiomapaperilla.

3

Kuopat täytetään itsetasoittuvalla lattiatasoitteella. Massa sekoitetaan huolellisesti veteen käyttöohjeiden mukaan. Noudata mittoja, sillä ainakin kokemattoman on vaikea arvioida, milloin massan koostumus on juuri oikea.

4

Tasoite kaadetaan matalimpaan kohtaan niin, että seos levittyy itsestään sinne, minne pitää. Levittymistä voi auttaa tarvittaessa lastalla - tai vielä parempi työväline on piikkitela, jos saat sellaisen jostakin käsiisi.

06
Kokonaiset laatat 7 Vaihe

1

Aseta rivi laattoja irralleen huo-neen pituuteen ja leveyteen, kun lattia on sileä ja kuiva. Kokeile, miten laatat asettuvat parhaiten ja hukkapaloja jää vähi-ten. Useimmiten halutaan saada yhtä leveät laatat vastakkaisille reunoille, mutta ei aina.

2

Merkitse ensimmäisen laattarivin paikka ja kiristä tähän naru linja-merkiksi. Kannattaa aloittaa keskeltä - siellä kohdassa laatat näkyvät eniten, ja sieltä ulospäin siirtyvät mahdolliset epätasaisuu-det eivät pysty kasvamaan liian laajoiksi.

3

Ensimmäisten laattojen takapin-taan sivellään laasti, mutta tämän jälkeen on helpointa ja nopeinta sivellä laasti lattiapintaan. Laasti sivellään ensin sileällä lastalla ja tasoitetaan sitten 6,5 x 13 mm:n hammaslastalla, jonka raot on pyöristetty.

4

Saumaleveyttä ohjataan saumanarulla, kun siirryt ensimmäistä laattariviä alaspäin. Näihin 20 x 20 cm:n laattoihin sopii 5 mm:n saumakoko. Laatat painetaan laastiin pienin heiluttavin liikkein.

5

Laatoitusta jatketaan keskirivistä sivulle päin. Ensin laasti levitetään alueelle, jotta laatta ottaa kokonaan kiinni lattiapintaan. Vedä sitten hammaslastalla laastin läpi 60°:n kulmassa, jotta kaikkien laattojen alle jää yhtä paljon laastia.

6

Harjoittelun jälkeen voit levittää laastia isommalle alueelle, ehkä 6-8 laatalle, mutta ole kärsivällinen äläkä koskaan levitä laastia enemmän kuin pystyt laattoja asentamaan, sillä laastiin syntyy tällöin helposti vaalea kalvo.

7

Jatka kokonaisilla laatoilla, kunnes vain seinien viereiset laattarivit puuttu-vat. Laasti voi kovettua työn edetessä, joten nosta silloin tällöin juuri laastiin painamaasi laattaa ja tarkista, että laatan takapinta on edelleen kokonaan laastin peitossa.

07
Leikattavat laatat 3 Vaihe

1

Seinän viereiset laattarivit leikataan viimeiseksi, sen jälkeen kun laasti on kovettunut muiden laattojen alla täysin ja voimme jatkaa työtä niiden ympäriltä. Vuokrasimme laattaleikkurin, jolla laatan saa leikattua parissa sekunnissa.

2

Kulman ympärille tulevat laatat on helppo leikata kulmahiomakoneella. Tämä on parasta tehdä ulkona, jotta koko kellari ei täyty pölystä.

3

Seinänvierustan pienten laatta-palojen takapintaan sivellään laastia - eikä lattiaan, missä hammaslastaa on hankala pitää oikeassa kulmassa. Saumanarulla varmistetaan jälleen oikeankokoinen sauma.

08
Saumat 2 Vaihe

1

Laatat saumataan saumamassalla, kun laasti on ehtinyt kovettua noin vuo-rokauden. Saumamassa (tässä on valittu vaalea hiekanväri) työstetään saumoihin levittämällä sitä viistosti laattojen yli. Saumat pitää saada täyteen massaa.

2

Ylipursuava saumamassa pes-tään pois vedellä ja sienellä, kun massa on kuivahtanut – parin tunnin kuluttua sauma on jo niin kiinteä, että se ei enää vaurioidu. Massa vajoaa ämpärin pohjalle, joten vettä ei tarvitse koko ajan vaihtaa.

09
Valkoiset seinät

SEINIEN MAALAAMISELLA syntyy iso vaikutus pienin kei-noin. Se, mikä vie eniten aikaa ja maksaa paljon, on vanhan maalin poisto ja seinien silottaminen jokseenkin tasaisiksi.

Jos meillä ei olisi ollut aikaa ja energiaa muuhun, olisimme keskittyneet ensisijai-sesti kellarin seinien kunnostamiseen. Se nimittäin takaa suurimman hyödyn sijoitettuun työpanokseen nähden. Rapatut seinät eivät ole niin sileitä kuin voisi toivoa olohuoneen seiniltä, mutta tämä ei riitä syyksi niiden ehostamiseen. Kysehän on vain kellarista, ja meille riittää, että seinät ovat kutakuinkin sileät ja uusi maali pysyy seinässä ongelmitta vuosi-kausia. Tämän vuoksi päätimme poistaa vanhan maalin ja täyttää seinän reiät.

Ennen maalaamista kannattaa kunnostaa katto. Näin teimme tässä kellarissa aivan ensimmäiseksi, ennen kuin raken-simme putkille kotelot.

Maalausurakka sujuu nopeasti, kun se on hyvin valmisteltu. Kaksi akryylimaali-kerrosta riittää hyvin peittämään pinnan.

Ehostimme vanhan kellarin seinät vaalealla maalilla ja kehystetyillä valokuvilla.

10
Katto ja seinät 6 Vaihe

1

Katto maalataan aivan ensimmäi-seksi - siis ennen lattian ja putkien kotelointia. Näin pintoja ei tarvitse suojata. Irtomaali kaavitaan irti ja vauriot tasoite-taan. Pitkän varren päähän kiinnitetyllä telalla työ sujuu kätevästi.

2

Seinistä kaavitaan irtomaali pois. Muovimaalit voi kaapia isoina pintoina, mutta osassa seinää muovimaali oli vedetty kalkkipintaan. Oli vain yksi ratkaisu: poistaa maalikerros ja ryhtyä sen jälkeen kalkkipinnan käsittelyyn.

3

Kalkkikerros kaavitaan ja pestään pois. Tämä ei ole kiva työ, mutta se on välttämätön, jotta uusi maali tarttuu hyvin.
VINKKI: Kun et enää saa enempää kalkkia poistettua, sivele seinään kiinnittävä poh-juste, niin loput kalkkijäänteet eivät leviä.

4

Joitakin pieniä reikiä täytetään korjauslaastilla. Alue kostutetaan roiskimalla korjattavaan kohtaan harjalla hieman vettä ennen kuin laasti painetaan paikalleen. Kaikki rikkonaiset seinäpinnat kaavitaan puhtaiksi irtoaineksesta.

5

Laasti silotetaan hiertimellä, kun se on saanut asettua joitakin minuutteja. Hierrintä painetaan kevyesti ja liikutetaan samalla pyörein liikkein, kunnes täytetty alue on seinäpinnan tasolla. Käytä vain sileää lastaa, jos aiot myöhemmin tapetoida seinän.

6

Seinä maalataan matta-akryylimaalilla. Voit valita silikaattimaalin, varsinkin ulkoseinässä se saattaa pitää paremmin. Voisimme myös asentaa seinään kuidun tai vahviketapetin, mutta kellarista tulee riittävän hieno näinkin.

Materiaalit

12 mm mdf-levy:
• 2 etulevyä (A) á 16 x 240 cm
• 2 pohjalevyä (B) á 35 x 240 cm

24 x 45 mm listoja:
• 4 listaa kiinnittämiseen (C) á 240 cm
• 1 lista yhdistämiseen (D) á 30 cm
• 1 lista yhdistämiseen (E) á 13 cm

Lisäksi:
• 3 halogeenilampun sarjaa (F)
• 3,5 x 40 mm ruuveja
• 5,0 x 60 mm ruuveja
• Kiviseinätulppia
• Pohjustetta
• Sisämaalia

Vie aikaa

2-3 viikkoa

Hinta

Tarvikkeet ja konevuokrat maksoivat noin 800 €. Laatat löysimme tarjouksesta 16 €:n neliöhintaan.

Vaikeusaste

Useimmat kokevat laatoituk-sen haastavimmaksi työksi, mutta tämä riippuu täysin kokemuksen määrästä.

Piirustus

Putkien kotelointi

Putkien kotelointi

Video

TEKNIIKAT: Itsetasoittuva lattiatasoite

Levitä massa tasaisesti hammasharjalla ja piikkitelalla

Video

TEKNIIKAT: Laattojen leikkaaminen

Se sujuu helposti ja nopeasti laattaleikkurilla

Video

TEKNIIKAT: Laattojen saumaaminen

Työskentele nurkittain, jotta saumat täyttyvät siististi

Video

VINKIT: Suojaa kylpyhuoneen laatoitus

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …