Ikkunalauta leveämmäksi: Lisää tilaa kukille ja kasveille

Vain 15 cm syvällä ikkunalaudalla ei ole tilaa monellekaan kasville ja koriste-esineille. Vaihtoehtoja on kaksi, joko rajoittaa kasvien määrää ja kokoa tai leventää ikkunalautaa. Ikkunalaudan voi leventää näinkin!

Johdanto

Vanha ikkunalauta irrotetaan ensin, jot¬ta uudelle olisi tilaa. Uuden laudan sijoituspaikan mitat kannattaa kuitenkin ottaa ennen vanhan irrottamista.

Mallikohteen ikkuna on kerrostalon kolmannessa kerroksessa paksujen seinien muodostamassa syvennyksessä seinän ulkopinnan tasalla. Talossa ei ole hissiä ja 22 mm lastulevy on painavaa ja hankalaa kantaa portaikossa. Siksi levystä sahattiin tarvittava kaista.

Ikkunasyvennykseen mahtui 40 cm leveä levykaistale. Sillä olisi jo reilusti laskutilaa, mutta patterista nousevan lämpimän ilman virtaus ei vielä häiriintyisi sanottavasti.

Ikkunasyvennyksen sivut olivat hivenen vinot, joten tarkkojen mittojen ottaminen oli tärkeä ennakkotyö.

ENNEN: 15 cm syvä ikkunalauta ei houkuttele sisustamaan kasveilla ja koriste-esineillä.

Leveällä ikkuna-laudalla on tilaa kasveille ja muillekin tavaroille.

Ohjeet

01
Uusi lauta tilalle 5 Vaihe

Vanha ikkunalauta irrotetaan ensin, jot-ta uudelle olisi tilaa. Uuden laudan sijoi-tuspaikan mitat kannattaa kuitenkin ottaa ennen vanhan irrottamista.

Mallikohteen ikkuna on kerrostalon kolmannessa kerroksessa paksujen sei-nien muodostamassa syvennyksessä sei-nän ulkopinnan tasalla. Talossa ei ole hissiä ja 22 mm lastulevy on painavaa ja hankalaa kantaa portaikossa. Siksi le-vystä sahattiin tarvittava kaista.

Ikkunasyvennykseen mahtui 40 cm leveä levykaistale. Sillä olisi jo reilusti laskutilaa, mutta patterista nousevan lämpimän ilman virtaus ei vielä häiriin-tyisi sanottavasti.

Ikkunasyvennyksen sivut olivat hive-nen vinot, joten tarkkojen mittojen otta-minen oli tärkeä ennakkotyö.

1

Ikkunalaudan mitat mitataan tarkasti. Otetaan mittauspiste ikkunan keskivaiheilta. Pisteeseen asetetaan suorakulma kanta ikku-naa vasten. Sen ulospäin osoittavasta kiskosta lähtien otetaan mitat aukon laitoihin aivan ikkunan vierestä sekä 40 cm etäisyydeltä siitä.

2

Mitat siirretään levylle. Levyn keskelle vedetään kohtisuora viiva. Viivasta otetaan määritellyt mitat molempiin suuntiin. Levyn toiseen reunaan merkitään ikkunan vierestä saadut mitat ja toiseen 40 cm päästä mitatut mitat. Pisteiden väliin vedetään suorat viivat.

3

Ylimääräinen levy sahataan heti pois. Lastulevyn sahaaminen käy kärkikarkaistulla hienohampaisella käsisahalla, mutta sopivin väline on käsipyörösaha. Levyä voi joutua kaventamaan tai sahaamaan suunnikkaan muotoon, jos sijoituspaikan mitat sitä vaativat.

4

Vanha ikkunalauta irrotetaan. Maalikalvo kannattaa leikata halki levyn päiden ja aukon sivuseinien saumasta. Näin purkaminen sujuu helpommin, kun maalia ei repeä irti. Maali kannattaa leikata alapinnallakin, jos siellä on ehjä ja yhtenäinen kalvo.

5

Ikkunalauta on helpoin poistaa paloina. Paloina irrotettaessa ikkuna-aukon sivupintoja on helpoin suojata purkukolhuilta. Ikkunalau-ta sahataan poikki parista kohdasta. Palat irrotetaan taltalla ja vasaralla. Vanhaa ikkuna-lautaa kannatelleet listatkin on poistettava.

02
Ikkunalauta kiinni 6 Vaihe

Ensin on kiinnitettävä kannatinlistat. Pitkä lista ulottuu aukon laidasta toiseen ja se kiinnitetään ensimmäisenä. Poikittaiset, syvennyksen sivuihin kiin-nitettävät listat (tai rimat) katkaistaan 50-100 mm ikkunalaudan leveyttä (sy-vyyttä) lyhyemmiksi. Niiden ulospäin osoittavat päät katkaistaan noin 20° kulmassa tai ne pyöristetään sahalla tai puukolla ja raspilla sekä hiomalla.

Ikkunalaudaksi voi ostaa valmiiksi pinnoitettua tai pohjamaalattua levyä. Valmis pinta ei vaadi mitään käsittelyä, mutta sitä pitää varoa työn aikana. Poh-jamaalattu levy on helppo maalata valmiiksi. Melamiinikalvolla pinnoitetut (esim. Wilhelmi Mel) eivät maalia tarvitse. Ne ovat käytössä hyvin pitkäikäisiä.

1

Kovaan ja ohueen listaan on hyvä porata kiinnitysruuvien esireiät. Kannatinpuu voisi olla vankempaa rimaa kuin kuvan lista.

Kiinnitysruuvit (kannatinriman ja levyn) on sijoitettava lomittain, etteivät ne osu toisiinsa kiinni kierrettäessä.

2

Karmia vasten tulevan listan paikka löytyy vesivaakaa ja mittaa käyttäen. Vesivaaka asetetaan alasivu ikkunalaudan yläpinnan halutulle tasalle. Mitan avulla vedetään merkit siitä 22 mm alaspäin. Tämä merkki on nyt kannatinlistan tai -riman yläpinnan tasalla.

3

Kannatinlista kiinnitetään 100 mm nauloil-la tai ruuveilla. Paksu rima vaatii pitemmät naulat/ruuvit. Sivulistat asennetaan yläsyrjä pitkän listan yläpinnan tasalle. Vaakasuunnat tarkistetaan. Ikkunalauta nostetaan kannatin-listojen varaan ja sen sopivuus varmistetaan.

4

Ikkunalauta ruuvataan kiinni altapäin. Mallityössä kiinnitys tehtiin 60 mm yleisruu-veilla, jotka ulottuvat melko hennon kanna-tinlistan läpi levyyn mutta eivät tule sen läpi. Kiinnityksen voisi tehdä myös pienehköillä naulaus- tai muilla kulmalevyillä.

5

Ikkunalaudan saumat tiivistetään esim. akryylimassalla. Levy on vaikea sovittaa aivan tarkasti seiniin ja karmiin, mutta pienet raot saa helposti umpeen saumamassalla. Levyn syrjät ja pinnat maalataan ennen kiinnitystä, jos materiaali sitä vaatii.

6

Hyvin sopivasta ikkunalaudasta on mahdoton huomata, ettei sitä ole tehty jo talon rakennus-vaiheessa.

Materiaalit

22 mm lastulevyä
• ikkunalauta, 400 mm x ikkuna-
syvennyksen leveys

33 x 45 mm listaa
• pituus = ikkunasyvennyksen leveys
• 2 lyhyttä listaa, 300 mm

Lisäksi
• 60 ja 100 mm yleisruuveja
• tiivistemassaa (akryyli)
• tarvittaessa maalia

Hinta

Noin 35 euroa. Ikkunalautaa varten ostettiin kokonainen lastulevy, joka sahattiin liikkeessä. Siitä saisi kolmekin mallikohteen kokoista ikkunalautaa. Levyä voi ostaa ja sahauttaa myös juuri tarvittavan palan.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …