Se voi kestää jopa 1000 vuotta

Jykevän penkin teko on kiinnostavaa puuhaa. Työ vie ajatukset talonpoikaiskulttuurin aikoihin. Tällaisia olivat ennen mahtitalojen tyylikalusteet.

Penkillä on painoa yli 20 kiloa. Se seisoo tukevasti hieman vinojen jalkojensa varassa, kuin ikitammi juurillaan. Penkki tehtiin jykevästä lehtikuusilankusta, joka höylättiin, sahattiin, lovet-tiin, liimattiin kokoon ja lakattiin. Penkki kestää ulkokäytössäkin, mutta varsinaisesti se on kyllä sisätilojen kaluste.

Johdanto

Puusepän menetelmiä jäljitellen syn-tynyt penkki vie nykyihmisen ajatukset keskiajalle. Olo on kuin mah-titalon puutyörengillä, kun talttaat jyke-vään puuhun suuria, kulmikkaita reikiä ja kokoat kalusteen puutappien avulla.

Nykyaikana voit vielä vahvistaa liitokset liimalla, mikä sinänsä ei lainkaan vähennä kalusteen viehätystä.

Puutavaran hankinta

Mallin mukaisen penkin tekoon ei ole saatavana vakiopuutavaraa. Sitä saattaa löytää sahoilta, jotka sahaavat tilaustavaraa huonekalutehtaille. Paksua ja leveää, mahdollisesti särmäämätöntä lankkua voi saada myös pikkusahalta tai kotitarvesahurilta.

Mallipenkki on tehty lehtikuusesta, jota myyvät, myös särmäämättömänä, tuonti- ja erikoispuutavaraa toimittavat puutavaraliikkeet. Isojen ketjujen liikkeet voivat tilata tällaista lankkua.

Puutavaran pitää olla kuivaa. Vasta sahattu lankku voi kuivuessaan taipua pahasti. Puulajin valinta on sekä maku-asia että kustannuskysymys. Järeänä tilaustavarana saatava tammi, kellanruskea douglaskuusi sekä lehtikuusi ovat kallista, etenkin parin lankun erinä.

Valitse järeitä, vähintään 50 mm paksuja lankkuja. Kotimaisesta männystä sahataan enintään 200 tai 225 mm le-veitä lankkuja, särmäämättömässä tilaustavarassa saattaa olla 400 mm levei-tä kappaleita. Puu voi vielä sijoituspai-kankin lämpötila- ja kosteusoloissa kui-vuessaan vääntyä. Valmiiksi höylättynä mallipenkin paksuus oli 40 mm.

Yleensä lankut joutuu ostamaan - tai ainakin maksamaan - sen mittaisina kuin ne sahalla ovat. Kuvan penkki on 130 cm pitkä ja siihen käytetty lankku oli 230 cm mittainen.Yksittäisen lankun pituus on käytännössä vähintään kolme neljä metriä.

Varaa aikaa työhön

Tarvitset puun työstämiseen ison höylä-penkin tai järeän työpöydän. Puu painaa alkuvaiheen koossa noin 50 kg. Valmiin penkin paino on vielä 20-25 kg.

Voit heti aluksi höylätä puun pinnan esiin niin, että näet, miten puunsyyt ku-vioivat sitä. Anna puun sitten kuivua si-joituspaikan lämpöön ja kosteusoloihin varastoituna pari kuukautta, jotta se on lopullisessa kuivuudessaan ja vääntymi-sensä vääntynyt.

Sait ehkä sahalta valmiiksi höylättyä puutavaraa. Ellet, unohda hetkeksi kes-kiajan kutsu ja tartu kunnolliseen säh-köhöylään. Sillä saat kohtuullisella vai-vannäöllä lankun suoraksi.

Älä pelästy tappiliitoksia. Ne ovat penkin alla ja näkymättömissä. Pienet epätarkkuudet eivät pistä silmään.

Puulajin valinta

Puulaji määrää, miltä valmis penkki näyttää. Se vaikuttaa myös säänkestävyyteen eli käyttöön ulkona.

Kuvan penkki on tehty lehtikuusesta ja lakattu. Ohessa vinkkejä puun ja puulajin valintaan.

Lehtikuusi
Puu on kauniin kellanruskeaa ja rus-keammat syyt piirtyvät selvinä esiin. Lehtikuusi kannattaa lakata, ettei se ala hikoilla pihkaa kesäkuumilla. Penkkiin tarvittavan puutavaran hinta 50-100 euroa.

Douglaskuusi
Puu on vaaleankellertävää selkeästi erottuvine syineen. Pinnan voi lakata tai jättää käsittelemättä. Sopii niin ul-ko- kuin sisäkäyttöönkin. Kaksi noin 3 m pitkää ja 35 cm leveää lankkua maksoivat 80 euroa.

Tammi
Kaunista, painavaa ja kestävää puuta, joka kestää ulko- ja sisäkäytössäkin, käsittelemättömänä tai lakattuna. Noin 50 cm leveän, 4-5 metrisen lan-kun hinnaksi tulee 100-120 euroa.

Jalava
Kaunis, vaalean kellanruskea, kuin vaaleaa mahonkia. Pinta on lakattava. 30-50 cm leveän, kaksi metriä pitkän lankun hinta oli noin 70 euroa.

Ohjeet

01
Penkki kootaan lujilla liitoksilla 6 Vaihe

1

Sähkökäsihöylä on lähes välttämätön, jos oikaiset ja silotat itse lankun pinnan. Pidä puutavaraa sisällä, mielellään lopullisessa sijoituspaikassa, vähintään pari kuukautta ennen höyläystä. Kuivata puu koto-nasi, vaikka höyläytät sen jossain muualla.

2

Höylätyt lankut sahataan määrämittaan. Muotoile jalkojen alapäiden kaaret vasta, kun penkki on muuten liimausta vaille valmis. Muotoille jalkojen päihin kolme tappia sahalla ja taltalla. Viimeistele tapit ja lovet esim. puuraspilla.

3

Istuimen kumpaankin päähän tulevat kolme koloa koverrat taltalla. Naputtele puunsyihin nähden poikkisuuntaan vuoroin molemmilta puolilta. Talttaa lopuksi pois keskelle jäänyt pieni harjanne. Kolot ulottu-vat 8-10 mm päähän penkin yläpinnasta.

4

Poraa jalkoihin vaakatuen tapituksia varten reiät, jotka ovat hieman reiän lopulli-sia mittoja pienemmät. Talttaa reiät. Reiät voi avata nopeasti pistosahalla ja viimeis-tellä taltalla. Piirrä ääriviivat ja sahaa vaa-katuen toinen pää muotoonsa.

5

Piirrä tapin merkkiviivat vaakatuen toiseen päähän, kun olet kiinnittänyt jalat väliaikaisesti, ja vaakatuen tapiksi jo saha-tun pään toiseen jalkaan. Tarkista osien asento kulmamitalla ja merkitse sekä sahaa tappi vaakatuen toiseenkin päähän.

6

Talttaa vaakatuen päihin kiilamaisten lukkotappien reiät. Sahaa jalkojen alapäihin kaaret ja pyöristä kulmia vähän ennen ko-koonpanoa. Ennen penkki koottiin pelkillä lukkotapeilla. Nykyisissä liimalla kootuissa ne ovat lähinnä koristeellisia yksityiskohtia.

Materiaalit

38–40 mm lankkua
• 1 istuinlankku, 330 x 1300 mm
• 2 jalkaa, 330 x 450 mm
• 1 tukilankku, 130 x 1300 mm
• 2 lukkotappia, 40 x 170 mm
Muuta
• Puuliimaa tai kosteutta kestävää
polyuretaaniliimaa

Työkalut
• Sähkökäsihöylä
• Käsipyörösaha
• Nauhahiomakone
• Kulmamitta
• Käsisaha
• Taltta
• Käsihöylä
• Porakone
• Iso pora

Hinta

Noin 50–100 euroa

Voit tehdä penkistä reilusti suuremman tai paljon pienemmänkin. Mallityön mitat ovat hyvin pienet, lähinnä pieneen kaupunkiasuntoon sovitetut.

Piirustus

Vinoon asennettavat jalat tekevät penkistä tukevan. Jalkojen väli on alapäässä noin 100 mm suu-rempi kuin istuimen alla. Piirroksen mitat ovat suuntaa antavia ja sovi-tat ne hankkimasi puutavaran mittoihin. Älä sahaa vaakatukea lopullisiin mittoihinsa ennen kuin olet koonnut kokeeksi penkin ja siihen tapitetut jalat (kuva 5).

HUOM!
Piirroksen mitat ovat ohjeellisia, koska penkkiä ei ole tehty vakiomittaisesta puutavarasta. Mitat sovitetaan työn edetessä (esim. kuva 5).

Vinkit & niksit

Kaksi muuta liitostapaa

Kuvien penkki koottiin näkymättömiin jäävällä tappiliitoksella, mutta voit tehdä liitokset muillakin tavoilla.

Mallipenkin jalat ja istuin yhdistettiin tappiliitoksilla, joista ei tullut mi-tään näkyviä jälkiä istuinpintaan. Voit valita liitostavan muutamasta erilaisesta tapitustavasta. Yksinkertaisin tappiliitos on porata penkin läpi jalkaan neljä rei-kää ja liimaat niihin pyöreät poratapit. Liitos on siisti ja kestäväkin, mutta ei ul-konäöltään perinteinen. Suosittelemme tappeja ja lukituskiiloja.

Suuret pyöreät tapit
Helpoin tapa yhdistää jalat istuimeen on käyttää tappeina noin 25 mm paksuja puutappeja. Tämänkin liitoksen voi jättää näkymättömiin, mutta helpointa on porata reiät suoraan istuimen läpi jalkoihin, jotka on tuettu liikkumatto-miksi tarkasti lopulliseen asentoon. Porauksen jälkeen istuin, tapit ja jalat liimataan yhteen. Tappien päät saha-taan ja hiotaan istuimen pinnan tasoon, kun liima on kuivunut.

Kiilattu tappiliitos
Menetelmä on ajalta ennen liimojen keksimistä. Kiilaa saattoi aina naputtaa hieman syvemmälle tai rakoon lyödä uuden kiilan, kun liitos alkoi löystyä. Tee istuimen läpi normaalisti tappien reiät ja iske jalat paikoilleen. Tappien päät painetaan puukolla tai taltalla halki ja reikiin lyödään kiilat. Saman voi tehdä piilotapillekin. Sen päähän asetetaan kiila ennen kuin tappia (jalkaa) ruvetaan iskemään paikalleen. Tapin reiän pohja painaa kiilan syvälle tapin halkioon.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Huonekalut