Puhdaslinjainen KOTIBAARI

Kaksi keittiön alakaappia, pieni jääkaappi ja lastulevyä. Lisäksi jonkin verran jalopuulla viilutettua levyä tai kokopuulevyä baaritiskin kanteen ja sokkeliin. Siinä keskeiset tarpeet, joista artikkelin tyylikäs kotibaari syntyy. Komea kotibaari antaa uutta viihtyisyyttä.

Johdanto

Kotibaarin teon selkeyttämiseksi työ jaettiin kolmeen osioon. Ne ovat erillisten rakenneosien valmistus, hylly-jen teko takaseinälle ja itse baarin kokoa-minen esivalmistetuista osista.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään baaripöydän kaarevat rakenneosat. Nii-den muoto antaa kotibaarille omintakei-sen ja tyylikkään ulkonäön. Kaarevien osien teko saattaa askarruttaa, mutta järin vaikeaa se ei ole, koska baarin lä-hes kaikki muut osat ovat kuitenkin suo-rakulmaisia.

Pöytälevyn ja valojen ripustuslaudan kaarevien linjojen piirtämisessä käytet-tiin omatekoista hyvin pitkää harppia, jonka periaate näkyy oikealla olevissa kuvissa.

Ohjeet

01
Kaarevat rakenteet 13 Vaihe

1

Kotibaarin teko alkoi sokkelin kasauksella. Sokkelin laudat (tai levyt) oli ennen tätä katkaistu 45° kulmassa jiiriin ja ne kiinnitetään kulmissa rimoihin (L). Kiinnitykset tehdään sisäpuolelta 60 mm yleisruuveilla.

2

Sokkelin päälle tehdään pöydän muita osia kannattava pohjalevy. Sen kiinnitykset teh-dään uppokantaisilla 40 mm yleisruuveilla.

Vinkki Ruuvit sijoitetaan päälle tulevien osien kohdalle, etteivät kannat jää näkyviin.

3

Kaarevan kansilevyn sahauslinjat piirrettiin omatekoisella harpilla. Kannen aihioon tuetaan suorakulmainen levynpala ja siihen piirretään kansilevyn poikittaissuuntainen keskilinja. Tuolle linjalle kiinnitetään naulalla vähintään 220 cm pitkä lista. Sillä piirretään 200 cm säteellä kaari, joka ulottuu lähes pöydänkannen aihion etureunaan.

4

Pöydän rintalevyn taivuttamiseen tarvittava kaarituki (M) tuetaan pöydälle ja siihen piirre-tään harpilla kaari suunnilleen pöytälevyn kes-kihalkaisijalle. Kaari on leveimmillään 80 mm.

5

Baaripöydän kansi sahataan pistosahalla. Puun näkyviin jäävän puolen lohkeilua sahauk-sessa voi välttää sahaamalla (pistosahalla) alapinnan puolelta. Valojen asennuslauta piirretään pöydänkannen mukaan.

6

Pöydän rintalevyn ensin piirretty tukikaari sahataan ja sitä siistitään hieman. Sen avulla piirretään sitten kolme muuta tarvittavaa kaarta, jotka sahataan myös ja siistitään asennuskuntoon.

7

Rintalevyn tukikaaret liimataan pöydän etulevyyn, joka on viilutettua vaneria tai vakiovaneria, joka petsataan. Kaarien paikat merkitään. Kaariin sekä vaneriin levitetään reilusti puuliimaa.

8

Kaaret puristetaan ensin toisesta päästä liimapuristimilla vaneriin. Sitten kaarten toiset päät ja vaneri puristetaan yhteen, jolloin vaneri saa muotonsa. Liiman annetaan kovettua ainakin yön yli.

9

Kuperaksi taivutetun vanerin päät höylä-tään tai hiotaan yhdensuuntaisiksi, sillä tämä kaareva levy kiinnitetään jatkossa suoraan alustaan eli baaripöydän etuseinään.

10

Kaarelle taivutettu rintalevy (E) on aika kiinnittää varsinaisen baaripöydän suoraan etulevyyn. Kiinnitys tehdään liimalla ja ruuveilla. Liimaa annostellaan rintalevyn tukikaarien ja vanerin päiden kohdalle ja kiinnitys tehdään pöydän jalkatilan puolelta 30-60 mm yleis-ruuveilla (koska kaarien paksuus muuttuu). Ruuvikiinnityksen ajaksi rintalevy kiinnitetään liimapuristimilla pöydän etulevyyn.

11

Rintalevy petsattiin jalopuun väriseksi. Toinen vaihtoehto olisi ollut tehdä se jalo-puuviilulla päällystetystä vanerista. Petsiä levitetään kerta, sävy arvioidaan ja käsittely uusitaan tarvittaessa. Lopuksi pinta lakataan kalustelakalla kahteen kolmeen kertaan.

12

Pöydän päädyt tehdään valmiiksi. Ne tehdään hyvälaatuisesta lastulevystä tai MDF-levystä tarvikeluettelon mittojen mukaan. Sahauksen jälkeen särmiä siistitään, ettei liitoksiin jää rakoja.

13

Etulevyn ja päätyjen alareunoille kiinnitetään niiden ja pohjalevyn yhdistämisessä tarvittavat kulmalevyt. Kulmalevyt sijoitetaan hieman yli pohjalevyn paksuuden päähän levyjen alasyrjistä. Näin pöydän etulevy ja päädyt peittävät pohjalevyn reunat. Levyosat maalataan pohjamaalilla, kitataan, hiotaan ja maalataan ainakin kahdesti kalustemaalilla.

02
Pitkät hyllyt seinille 8 Vaihe

Baari ei ole mitään, ellei siinä ole paljon pitkiä hyllyjä lasitavaran esillepanoon. Pakkokin lisätilaa täytyy olla, sillä ohjeen mukaisen pöydän kaap-peihin ei mahdu kovin paljon tavaraa välttämättömien lisäksi.

Täyteläisen vaikutelman lisäämiseksi moni asentaa hyllyjen taakse ensin peilin. Suuren hyllytilan saamiseksi baari-pöytä ja sen taustahylly sijoitettiin huo-neen nurkkaan, jossa seinämetrejä osuu kohdalle enemmän.

Hyllyt pitää ilman muuta kiinnittää ennen baaripöydän kokoamista paikal-leen. Ilman pöytää hyllyjen kiinnittämi-nen käy nimittäin paljon helpommin. Kapeille hyllyille voi sijoittaa pulloja, leveille myös esimerkiksi raskaan hedel-mämaljan tai kulhoja.

1

Kannatinlaudan (B) alasyrjään kiinnitetään liimalla ja 25 mm nauloilla koristelista (C). Hylly- (A) ja kannatinlauta (B) kiinnitetään kulmittain yhteen liimalla ja 45 mm nauloilla tai ruuveilla. Hyllyjen molemmat päät sahataan 45° kulmassa poikki.

2

Kaksi leveää hyllyä valmistellaan asennuskohtiinsa sahaamalla niiden päät 45° kulmassa poikki. Jos materiaali on maalattava, hyllyt maalataan kahteen kertaan pohjamaalilla, kitataan välillä, hiotaan ja maalataan halutun kiiltoasteen kalustemaalilla.

3

Hyllyjen paikat suunnitellaan mitan, vesivaa’an ja suoran laudan avulla. Paikat merkitään parilla viivanpätkällä. Leveät hyllyt sijoitettiin pöydän kannen korkeudelle, kapeat siitä noin 45 cm välein ylemmäs.

4

Hyllyt kiinnitetään seinään kannatinlistan läpi suunnattavilla ruuveilla. Ruuvit kohdis-tetaan seinän runkopuihin. Kiviseinään kiinni-tykset pitää tehdä ruuvitulppen kera.

5

Leveät hyllyt tuetaan hyllynkannattimilla, jotka kiinnitetään seinään rakenteen vaatimalla tavalla. Käytännöllistä ja kestävää olisi kiinnittää kannatin jokaiseen runkopuuhun.

6

Leveät hyllylevyt kiinnitetään huoneen nurkassa toisiinsa esimerkiksi naulauslevyllä. Kiinnitykseen tarvitaan 16 mm (enintään 18 mm) ruuveja. Hyllyt nostetaan kannat-timilleen, joita on kuusi.

7

Hyllyt voi kiinnittää kulmasta yhteen vasta tässä vaiheessa, jos ne ovat kovin pitkiä ja vaikeita hallita yhteen kiinnitettyinä. Kiinni-tykset naulauslevyn läpi sekä hyllynkannatti-miin tehdään edelleen 16 mm ruuveilla.

8

Koko huone näyttää vielä autiolta ja asumattomalta, mutta pian tilanne kohenee, kun hyllyt saavat täytettä ja muodostavat taustan baaripöydälle.

03
Baarin kokoaminen 10 Vaihe

Kotibaarin kaikki merkittävät osat ovat nyt valmiina baaripöydän ko-koamista varten. Pari pientä viimeistely-työtä täytyy tehdä kasauksen yhteydes-sä, mutta se ei haittaa eikä hidasta työtä paljonkaan.

Baaripöydän teon lähtökohtana ja pöydän alustana on sokkeli, joka sijoite-taan lähelle huoneen nurkkaa vinoon asentoon, tarkemmin sanoen 45° kul-maan seiniin nähden. Baaripöydän taak-se muodostuu näin hyvä työskentelytila ja hyllyt ovat samalla käden ulottuvilla.

VINKKI: Jos baarinurkkauksen lähellä on vesipiste, putket kannattaa vetää baariinkin ja asentaa siihen pesuallas.

1

Pöydän kasaus aloitetaan kiinnittämällä sen päädyt pohjalevyyn, jolloin ne kiinnittyvät myös sokkeliin. Kiinnitykset tehdään sisäpuo-lelta 25 mm ruuveilla naulauslevyjen läpi.

2

Pöydän etulevy kiinnitetään edellisiin osiin. Jos apulaista ei ole, etulevyn voi tukea parilla liimapuristimella kiinnitysten ajaksi. Näiden osien kiinnityksissä voi käyttää enintään 16 mm pitkiä ruuveja.

3

Alakaapit joutuvat osittain naulauslevy-jen päälle, joten niihin pitää tehdä hieman lovea tai ne pitää kiilata kovalevyliuskoilla vaakasuoraan. Kaapit kiinnitetään 30 mm ruuveilla sivujen läpi pöydän päätylevyihin.

4

Valmiiksi viimeistelty ja käsitelty pöytälevy nostetaan paikalleen kaappien päälle ja kiinnitetään niihin 40 mm ruuveilla kaappien yläosan listojen läpi.

5

Baaripöydän alapintaan kiinnitetään kulmalevyt, kun hyllyn paikka on merkitty. Kulmalevyjen kiinnittämisen käytetään 20 mm ruuveja. Kaareva pöytälevy kiinnitetään pöydän rungon päätyihin 16 mm ruuveilla.

6

Asennusvuorossa on jääkaappi. Se sijoite-taan pöydän kannen alle alakaappien väliin.

TÄRKEÄÄ! Jääkaappi pitää asentaa tarkasti vaakasuoraan ja sen ympärille, erityisesti taka-puolelle pitää jättää parin sentin tuuletusraot.

7

Pöydän ylle tehtiin baaripöydän kanssa samanlainen ja samasta puulevystä valolauta, johon upotettiin halogeenikohdevalot. Niiden teossa tarvitaan aukkosahaa. Lamput kiinnitetään, johdot vedetään ja jännitelähde asennetaan valolaudan päälle.

8

Valolauta ripustettiin kattoon koukuilla ja vaijereilla, takimmaiset koukut parin sentin etäisyydelle laudan reunoista. Etupuolen koukut sijoitetaan 30 cm päähän laudan päistä tasapainon saavuttamiseksi. Vaijerit mitoitetaan ja kiinnitetään vaijerilukoilla.

9

Valolauta ripustetaan vaijereista kattoon neljään koukkuun. Valolauta ripustettiin mallityössä 75 cm korkeudelle baaripöydästä ja vesivaa’alla mitaten vaakasuoraan.

VINKKI: Läpinäkyvällä eristeellä suojatut johtimet eivät juuri erotu kannatin vaijereista.

10

Kaikki on valmista, vieraat voivat tulla. Baari on auki. Itse voit päättää, milloin valomerkki tulee (ellei hallitus toisin määrää).

Materiaalit

Seinähyllyt

15 x 95 mm lautaa
• 4 kapeaa hyllyä (A), 2200 mm

18 mm liimapuulevyä
• 2 leveää hyllyä, 220 x 2200 mm

18 x 45 mm listaa
• 4 kannatinlistaa (B), 2200 mm

15 x 21 mm koristelistaa
• 4 listaa (C), 2200 mm
Vähemmällä vaivalla pääsee ostamalla valmista, reunasta profi loitua sisustuslistaa, josta muodostuu lista B + C.

Lisäksi
• 25 ja 40 mm pienikantaisia nauloja
• puuliimaa
• 6 koukkuruuvia, 20 x 25 mm
• pohjamaalia
• puolikiiltävää kalustemaalia
• 60 x 140 mm kulmalevyjä

Baaripöytä

Keittiön alakaappeja
• 2 kaappia (D), 600 x 700 mm

15 mm lastulevyä
• 1 etulevy (E), 950 x 1832 mm
• 2 päätylevyä (F), 950 x 625 mm

26 mm liimapuulevyä, kovapuuta
• 2 osaa, pohja ja pöytä (G), 610 x 1800 mm
• 2 osaa, baaripöytä ja valolauta (H), 610 x 1900 mm

18 mm liimapuulevyä, kovapuuta
• 2 sokkelin sivua (J), 140 x 1800 mm
• 2 sokkelin päätyä (K), 140 x 500 mm

45 x 45 mm rimaa
• 4 kokoonpanorimaa (L), 140 mm

21 x 95 mm lautaa (sahataan muotoon)
• 4 tukikaarta (M), 1080 mm

4 mm vaneria (taivutetaan kaarelle)
• rintalevy (N), 950 x 1100 mm

Lisäksi
• 14 kulmalevyä (P), 50 x 50 mm
• 3 halogeenin sarja (R) + jännitelähde
• 8 ripustuskoukkua (S)
• 8 vaijerilukkoa (T)
• 4 ripustusvaijeria (U), paksuus 2 mm, pituus kattokorkeuden mukaan
• 8 vaijerin tukisilmukkaa
• pientä kulmalevyä
• petsiä
• puolikiiltävää kalustelakkaa
• pohjamaalia
• puolikiiltävää kalustemaalia
• 3,5 x 16, 4 x 20, 4 x 25, 4 x 30, 4 x 40, 4 x 50 ja 5 x 60 mm yleisruuveja
• jääkaappi ja mielellään pyörät sen alle, koko 540 x 580 x 580 mm

Hinta

Noin 500 euroa ilman jääkaappia. Levytavaran hinta riippuu laadusta eli onko se esim. lastulevypohjaista vai kokopuuta.

Piirustus

Video

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

TYÖKALUT: Näin käytät nauhahiomakonetta

Tällä videolla näytetään, miten käytät nauhahiomakonetta. Se on vahvin hiomakone, joka tekee karkeaa jälkeä. Epätasaisen pinnan hiomisessa voi säästää paljon aikaa, jos pinta hiotaan aluksi nauhahiomakoneella.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Huonekalut