NÄIN teet kestävät hyllyt

Syytämme ruuvia ja seinää, jos hylly irtoaa ja putoaa seinästä. Usein vika on kuitenkin vääränlaisessa kiinnityksessä. Jotkin kiinnikkeet toimivat kuten sorkkarauta, toiset auttavat ruuvia pitämään otteensa seinästä. Jos valitset oikean ripustuksen, hyllyt eivät enää koskaan putoa alas.

Kun pyökkihyllyn ruuvit irtoavat ja hylly putoaa kannat-timineen ja kirjoineen seinältä alas, syy ei läheskään aina ole ruuvissa tai pultissa. Paras tapa ripustaa hylly uudestaan, samoilla kirjoilla kuormitettuna, on käyttää isom-pia hyllynkannattimia.

Tämä voi kuulostaa omituiselta, sillä miten samat ruuvit ja samat tulpat tarttuvat paremmin samaan seinään vain sen vuoksi, että hyllynkannatin on suurempi? Ei näin käykään. Selityksenä nimittäin on se, että isommat hyllynkannattimet pienentävät sitä seinästä ulospäin kohdistuvaa vetoa, jota juuri nämä samat kirjat samoilla hyllyillä aiheuttavat.

Vipuvääntösääntö selittää asian ja insinöörit voivat las kea pidemmälle, mutta meidän muiden on vain muistettava, että mitä pidemmälle alaspäin hyllynkannatin jatkuu seinässä, sitä enemmän hylly kestää kuormitusta. On tärkeää tietää, kestääkö hylly painavien kirjojen, maljakon vai pienen taulun painon.

Mitä pidempi kannatin, sitä enemmän ruuvi kestää

Hyllyripustukseen liittyviä fyysisiä voimatekijöitä voi olla vaikea ymmär-tää, vaikka kyse on vipuvääntöperi-aatteesta, joka on tuttu leikkikenttien kiikkulaudasta ja verstaan sorkkarau-dasta. Jos hyllynkannattimessa olisi pitkä tanko ilman kulmaa, ymmärtäi-simme heti, miksi täysin sama ruuvi täysin samassa seinässä ja hyllyssä kestää sitä suurempaa kuormitusta, mitä pidempi kannatin on pysty-suunnassa.

Tiedämme, että mitä pidemmälle hylly työntyy seinästä ulospäin, sitä suurempia vaatimuk-sia hyllyn ripustukseen kohdistuu. Tätä kuvaa piirrokseen A-kirjaimella merkitty vihreä viiva. Sama periaate koskee kannatusta, mutta tätä ei ehkä le aivan yhtä helppo ymmärtää: mitä pidemmälle alas hyllynkannatin yltää (piirroksen punainen B-viiva), sitä suu-rempaa painoa ylläoleva ripustukseen käytetty ruuvi joutuu kestämään.

Mitä painavampia esineitä hyllylle laittaa ja mitä leveämpi hylly on, sitä pidempi hyllynkannatti-men tulee olla pystysuunnassa.

Eri ripustusten vahvuutta verrat-taessa on kyse monesta erilaisesta mutta yhtäaikaisesta tekijästä. Seuraavien sivujen piirroksissa kaikki hyllyt työntyvät yhtä pitkälle ulos seinästä, ruuvit on kiinnitetty hyvin ja hyllynkannattimet ja muut ripustus-välineet ovat itsessään niin vahvoja, että ne eivät anna periksi. Muuttuvia tekijöitä ovat kannattimen pituus ja sen kestämä kuormitus.

Kiinnityksen heikoin kohta on ulosvetopiste, tässä ruuvi, jolla kannatin on kiinnitetty yläosasta seinään. Jos kiinnitys pettää, se johtuu usein ruuvin irtoamisesta seinästä.

Jos hylly putoaa alas, ensimmäisenä ajatuksena on käyttää suurempia ruuveja, ja tästä voi olla hiukan apua. Tämän sijaan voit kuitenkin lisätä ulosveto- ja vääntöpisteen välistä etäisyyttä. Hyllynkannatin, joka on pituussuunnassa kaksi kertaa pidempi (punainen linja B) puolittaa voiman, joka vetää ruuvia irti seinästä.

Tässä viivat A ja B on laitettu vaakaan seinä -pinnalle, jolloin asioiden yhteys on helpompi havaita: mitä pidempi punainen hyllynkannatin on, sitä enemmän kuormi tusta vihreän hyllyn sama kiinnitysruuvi kestää.

Hyllynkannatin

Erikokoisia erilaisiin tarpeisiin

Hyllyt ripustetaan hyvin usein kannattimilla. Kulmatun kannattimen toinen varsi kiinnitetään seinään ja toinen hyllylevyyn. Kokovaihtoeh-toja on paljon, muutamista senttimetreistä yli metrin pituisiin. Mitä pidempi kannattimen seinään kiinnitettävä osa on, sitä enemmän hylly kestää. Ratkaiseva tekijä ei ole ruuvi vaan alaosan tukipiste.

Monien metallisten hyllynkannattimien kulmausta on vahvistettu profiloinnilla. Jos vetopisteen molemmin puolin on ruuvinreiät, veto pisteen vahvuus lisääntyy entisestään. Jos varret ovat eripituiset, pidempi varsi tulee seinää vasten alaspäin. Useimmat hyllynkan-nattimet on valmistettu muotoon puristetusta vanerista tai erilaisin pintakäsittelyin varustellusta metallista.

KUORMITUS: Riippuu koosta, materiaalista ja vahvistuksesta. Malleja on sekä hyvin kevyitä että raskaita ripustuksia varten.

YLEISIN KÄYTTÖKOHDE: Kaikenlaiset hyllyt, joiden kiinnitys saa näkyä.

Mitä pidempi seinään kiinnitetty kannatinosa on pystysuunnassa, sitä enemmän kuormitusta hylly kestää. Kannattimia on erikokoisia, koko on valittava käyttötarpeen mukaan.

Piilokiinnitys

Tyylikkäät hyllyt pienille esineille

Hyllyt, jotka lähes leijuvat ilmassa niiden takareunaan tehdyn piilo-kiinnityksen ansiosta näyttävät kauniilta, mutta niitä ei voi kuormittaa kovin paljoa. Piilokiinnityksessä veto- ja vääntöpisteen välinen etäisyys on hyvin pieni, vaikka itse levyt ovat usein melko paksuja. Hylly näyttää pysyvän ilmassa ja sen kuormituskyky on hyvin rajallinen, vaikka se työntyisi vain vähän seinästä ulos ja olisi kiinnitetty järeillä ruuveilla.

Piilokiinnitteisiä hyllyjä myydään usein paketissa, johon sisältyy myös helat, ruuvit ja tulpat. Useimmissa piiloheloissa on metallitanko tai putki, joka työntyy hyllylevyn sisään. Piilohela kiinnitetään seinään, yleensä hitsatun aluslevyn tai kierrehylsyn läpi.

KUORMITUS: Vahvimmat mallit kestävät jopa 5-8 kg/kiinnityshela/ 25 cm syvä hyllylevy, mutta varaudu siihen, että useimmat piilokiinnitykset kestävät noin 1-2 kg/hela/20 cm syvä hyllylevy.

YLEISIN KÄYTTÖKOHDE: Kun hyllyn ulkonäöllä on ratkaiseva merkitys, ja hyllylle sijoitetaan vain kevyitä esineitä.

A- ja B-pisteen suhde toisiinsa on pie-lessä tässä piilokiinnitteisessä hyllyssä. Ratkaisu toimii kuten sorkka rauta. Vähäinenkin kuormitus vaatii hyllylle hyvin tukevan seinäkiinnityksen.

Upotettu kiinnitys

Tyylikkäät hyllyt hyvin painaville esineille

Kiinnitykseen on käytetty tukevia tankoja, jotka on upotettu kivisei-nän sisään. Kun seinään asennetaan tälla tavoin kiinnitetty hylly, eroa piilokiinnityksen ja tämän kiinnitystavan välillä ei näe, mutta ratkaisut eroavat toisistaan paljon. Järeät, tukevaan kiviseinään upotetut tangot siirtävät ns. vääntö-ja vetopisteen seinän sisään, eikä hyllyn kuormitus vedä tankoja irti seinästä, vaan hylly puristuu kohti kiviseinää.

KUORMITUS: Upotettu kiinnitys kestää syvien ja painavien hyllyjen painon - riippuen putkien ja pulttien pituudesta, määrästä ja paksuudesta.

YLEISIN KÄYTTÖKOHDE: Kun halutaan piilokiinnitys, joka kestää tarvittaes-sa suurta kuormitusta.

Upotettu kiinnitys on todella tukeva. Se toimii vipuvääntöperiaatteen mukaisesti, mutta tässä vetopiste on seinän sisällä eikä ole riippuvainen yhden ruuvin pidosta.

Hyllyt kiskoilla

Verstaan laitteille ja toimiston raskaille mapeille

Jos tarvitset monta hyllymetriä ja haluat laittaa hyllyille laitteita, kirjoja ja muita raskaita esineitä, hyllykiskot ovat hyvä vaihtoehto. Pitkät, seinään kiinnitettävät kiskot mahdollistavat monta kiinnityskohtaa, jotka jakavat kuormituksen useammalle ruuville ja koko seinäalalle. Lisäksi pitkän kiinni-tyksen vääntöpisteenä olevan kiskon alareunan ja ylimpien ruuvien kohdalla olevan vetopisteen välinen pitkä etäisyys sallii hyvin suuren kuormituksen.

Kiskokiinnityksellä on monta etua. Asentamalla seinään kaksi tai kolme kiskoa saa monta hyllymetriä, ja hyllyjä on helppo siirrellä. Kiskot ja hyllynkannattimet ovat metallista, ja niitä saa eri pituisina. Näin ollen myös hyllylevyjen syvyyttä voi vaihdella tarpeen mukaan.

KANTAVUUS: Kuormitusta rajoittaa yleensä hyllyjen materiaali. Jos kiskot on kiinnitetty kunnolla seinään, kiinnitys kestää suurta kuormitusta, eikä kotikirjaston tai raskaiden laitteiden ja painavien rautaputkien painokaan ole kiskokiinnitykselle haaste.

YLEISIN KÄYTTÖKOHDE: Verstaan työkalut ja materiaalit, toimiston kirjat ja mapit ja muut painavat esineet.

Pitkät kiskot vähentävät ruuvit seinästä irrottavaa voimaa ja kiskokiinnitys kestää myös leveiden hyllyjen ja painavien esineiden kuormituksen.

Kiskokiinnitys hyödyntää vipuvääntöperiaatetta niin tehokkaasti, että hyllyille voi panna painaviakin esineitä. Kiskon veto- ja vääntöpisteen välinen suuri etäisyys on kaikille avuksi.

Kiinnitys kaikkiin seiniin

PUURAKENTEET

Puuseiniin valitaan sopivan pituinen ruuvi, joka on tarkoitettu puuruuvaukseen helan läpi. Ruuvi tarttuu parhaiten kiinni, jos sille esiporaa reiän koko pituuteen yhtä suurella terällä kuin ruuvin halkaisija on. Näin ruuvi kiertyy siististi sisään.

LEVYT

Levyihin on parasta käyttää tulppaa, joka muo-dostaa solmun levyn taakse ruuvia kiristettäes-sä. Seinän on toki kestettävä kuormitus. Kipsile-vyseinät ovat vahvoja, ja jos levykerroksia on 2-3, voidaan ripustaa hyvinkin painavia esineitä.

KIVISEINÄT

Kiviseinään käytetään yleensä kiviseinätulppaa, ja tällöin ruuvin ja tulpan on sovittava toisiinsa. Valitse laadukas ja oikean kokoinen ruuvi, joka sopii ripustukseen. Käytä aina seinämateriaaliin tarkoitettua tulppaa ja suositeltuja ruuveja.

HUOKOISET SEINÄT

Tavalliset kiviseinätulpat kiristyvät reiän sivuja vasten. Huokoisessa kiviseinässä materiaali voi antaa tulpalle myöten, jolloin se menettää otteensa. Tällöin pultti tai kierretanko on liimattava tai valettava kiinni. Kysy liima-ankkureista.

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Huonekalut