Säilytystilaa väliseinän avulla

Jos rakennat paksun väliseinän, voit upottaa siihen hyllyköt molemmin puolin seinää. Työ vaatii jonkin verran aikaa, mutta lopputulos näyttää todella hyvältä ja samalla säilytystilan määrä kasvaa kohisten.

Vaikeusaste
Vie aikaa
4 päivää
Hinta
550 euroa

Johdanto

Olisiko yksi lisähuone tarpeen vaikkapa toimistoa, vieraita tai lapsia varten? Jos tilaa löytyy tarpeeksi, luot helposti lisähuoneen väliseinän avulla. Kun ryhdyt rakentamaan, tee seinästä saman tien niin paksu, että voit upottaa siihen hyllyköt molemmin puolin. Näin saat paljon lisää säilytystilaa, ja lisäksi seinään upotettujen hyllyköiden etuna on, että ne eivät haittaa lattiaa siivotessa.

Kun rakennat väliseinän, esimerkiksi jakamalla ison huoneen kahtia, muista, että molempiin huoneisiin tarvitaan valoa ja lämpöä. Esimerkkikohteen tilanne on hyvä, sillä jaettavassa olohuoneessa on kaksi terassille johtavaa ovea. Väliseinä rakennetaan ovien väliin, jolloin molempiin huoneisiin saadaan valoa ja oma sisäänkäynti.

Ohjeet

01
Mittaa 5 Vaihe

Mitat kannattaa ottaa mahdollisimman tarkkaan, sillä työssä on hallittava monta eri seikkaa. Näin työnjäljestä tulee varmuudella kaunis etkä myöskään joudu vaikeuksiin eri työvaiheissa. Myös materiaalia säästyy.

Ensimmäiseksi kannattaa tehdä työpiirustukset. Voit käyttää niitä mittauksissa ja tehdessäsi merkintöjä lattiaan, seinään ja kattoon, jotta tiedät jatkuvasti väliseinän tarkan paikan. Me rakennamme seinän puurungon varaan. Rungon voi tehdä myös teräksestä, jolloin työstä selviää ehkä hieman nopeammin, mutta toisaalta materiaali on kalliimpaa.

1

Ota mitta toisesta päädystä ja merkitse seinän paikka. Me kiinnitämme lattiaan maalarinteippiä, jotta voimme piirtää seinän paikan tarkasti vaurioittamatta lattiaa. Merkitsimme väliseinän paikan myös jalkalistoihin.

2

Poista jalkalistat, kun olet sahannut ne katki monitoimityökalulla. Muista myös viiltää ne taittoteräveitsellä, sillä sekä maali että akryylisaumamassa ”liimaa” listat yleensä seinään. Listat irrotetaan sorkkarau-dalla. Aseta palikka seinän ja listan väliin.

Jalkalista katkaistaan seinän kohdalta. Tämä sujuu helpoiten monitoimityökalulla.

3

Merkitse seinän paikka, jotta saat sekä kattoon että lattiaan pisteitä, joi-den mukaan voit ohjata rakentamista. Linja-laser on helpoin apuväline, mutta myös ni-velmitta ja suorakulma käy. Tee merkinnät maalarinteippiin, joka on helppo poistaa.

Pystyviiva osoittaa puurungon paikan – 15 mm jalkalistasta, jotta levylle jää tilaa.

4

Merkitse tolppien välinen etäisyys seinään ulkosivusta ulkosivuun. Näin hyllyköt myötäilevät seinää. Tee merkinnät maalarinteippiin useaan kohtaan lattiaa, jotta saat käteviä ohjauspisteitä rakentamisvaihetta varten.

5

Tee merkinnät myös kattoon, jotta saat ohjauspisteitä joka pinnalle. Seinä on sitä helpompi saada tarkasti paikalleen, mitä useampia ohjauspisteitä on apuna.

02
Runko 6 Vaihe

Väliseinän runko rakennetaan 45 x 70 mm:n soiroista. Ne sahataan mittaan ja kiinnitetään lattiaan, kattoon ja seiniin. Ylä- ja alavaakasoirojen väliin asennetaan pystytolpat 60 cm:n välein, jotta kipsilevyt saadaan johonkin kiinni. Runko mitoitetaan niin, että se sopii sei-nään upotettavien hyllyköiden mittaan.

Aluksi asennetaan vain seinää vasten tulevat tolpat toisessa huoneessa. Tämä helpottaa kipsilevyjen asennusta seinän takapuolelle, ennen kuin asennetaan toista huonetta vasten tulevat seinän vastaiset tolpat.

1

Kiinnitä alasoiro lattiaan 4 x 70 mm:n ruuveilla. Esiporaa ruuveille reiät, jotta ne on helpompi kiristää lattiaan asti niitä kiinnitettäessä. Asenna ruuvit 50-60 cm:n välein.

2

Kiinnitä seinää vasten tulevat pystysoirot, kun olet sahannut ne. Kattoon jätetään 47 mm rakoa, jotta tilaan mahtuu yläsoiro. Me asennamme seinää vasten vain yhden tolpan, sillä haluamme pienen nurkkauksen yhtä seinää vasten.

3

Yläsoiro asennetaan sekä liimalla että ruuveilla, sillä emme voi kiinnittää sitä katon kipsilevyverhoukseen. Jos katossa on puukoolaus, riittää kun kiinnität soiron siihen. Me käytämme asennusliimaa ja 5 x 70 mm:n ruuveja.

4

Pidä tolppaa pystyssä kohdassa, johon väliseinä loppuu. Kun tolppa on pystysuorassa, tiedät, miten pitkälle toisen yläsoiron tulee ylettyä. Vedä kattoon viiva tähän kohtaan. Asenna toinen soiro samaan tapaan kuin ensimmäinenkin.

5

Kiinnitä tolppa. Tolppa, johon välisei -nä loppuu oviseinustalla, kiinnitetään päädystään alasoiroon kahdella 4 x 70 mm:n ruuvilla. Yläpäästään se ruuvataan kiinni yläsoiroon viistoon upotettavilla ruuveilla.

6

Sahaa muut tolpat ja asenna ne. Ne asennetaan alasoirolle, joten niiden tulee olla hieman päätytolppia lyhyemmät. Sijoita tolpat 60 cm:n välein ja kiinnitä ne viistoon ruuvaten.

Poista lattiasta teippi, ennen kuin ryhdyt asentamaan kipsilevyjä.

03
Kipsilevyt 6 Vaihe

Seinät rakennetaan kuitukipsilevyistä. Näin valmiista seinästä tulee niin luja, että se kestää ripustukset ilman isojen kipsilevyruuvitulppien käyttöä.

Kuitukipsilevyt ovat kovia, joten niitä ei voi leikata taittoteräveitsellä. Me leikkaamme ne täysin läpi ohjainkiskollisella pyörösahalla. Sahassa kannattaa käyttää purunimua, sillä työstä tulee todella paljon pölyä.

Kun levyt on asennettu, tarvitaan eri-koissaumaliimaa, jolla saumoista saadaan erityisen vahvat. Levyt ovat kooltaan 90 x 120 cm ja ne asennetaan vaakaan. Tämä sopii soirojen etäisyyksiin.

1

Asenna kuitukipsilevy. Aloitamme takaseinästä, joka sijoittuu toista huonetta vasten. On tärkeää, että levyt aset-tu vat suoraan, joten jos lattia ei ole vaate-rissa, kiilaa levyjä. Kiinnitä levyt 3,9 x 41 mm:n ruuveilla 25 cm:n välein.

2

Leikkaa ja asenna oviaukkoa vas ten tuleva levy. Sen tulee olla rungon tasossa. Muista pursottaa saumaliimaa saumakohtiin. Käytä niin paljon liimaa, että sitä puristuu pieni vana ulos, kun asennat levyn ensimmäisen levyn päälle.

Liimaa on tarpeeksi, kun saumakohdasta pursuaa pieni liimavana ulos.

3

Asenna levyt limittäin. Seuraava kuitukipsilevyrivi alkaa puolikkaalla levyllä, jolloin saumat limittyvät samaan tapaan kuin tiiliseinissä.

4

Ylimmän levyn päälle täytyy jäädä 3-5 mm:n rako kattoa vasten, jotta rako voidaan saumata saumamassalla. Käyttämämme saumamassan etuja ovat sen ylimaalattavuus ja kyky eristää parem min ääntä kuin akryylisaumamassa.

5

Sovita oven päälle tuleva levynpala. Me asennamme listan oven yläpuolelle samalla kertaa. Oven koko täytyy tietää tarkalleen, jotta ovi mahtuu seinän aukkoon.

6

Pieni poikkiseinä levytetään vain yhdellä kuitukipsilevykerroksella. Tämä riittää, sillä pientä seinää vasten tulee hyllykköjä. Muut seinät eristetään, joten muiden tolppien molemmille puolille asennetaan levyt.

Seinä eristetään 70 mm:n eristelevyillä. Ne vaimentavat tehokkaasti ääniä.

04
Hyllykotelot 6 Vaihe

Kun puurunko on valmis ja seinät eris-tetty, alkaa hyllyköille tarkoitettujen ko-teloiden rakentaminen. Tilaa pitää olla sen verran, että seinän molemmin puo-lin mahtuu kolme hyllyä päällekkäin.

Rakennamme sokkelin, jolle hyllyköt asennetaan. Näin ne saadaan seisomaan tukevasti, ja samalla ne saadaan hieman irti lattiasta, mikä on kätevää ja näyttää yleensä paremmalta.

Sokkeli verhoillaan kuitukipsilevyillä kuten muukin puurunko, jotta hyllyköt voidaan sijoittaa siistiin ja yhtenäiseltä näyttävään seinään.

1

Rakenna makuuhuoneeseen hyllykölle kotelo, kun seinä on eristetty. Asenna pystytolppa koloa vasten niin, että kolosta tulee 0,5 cm hyllykköä leveämpi. Näin hyllyköt saa asennettua koloon ja reunan myöhemmin saumattua.

2

Kiinnitä pystytolpat 4 x 70 mm:n ruuveilla. Kiinnitä ruuvit viistosti molemmin puolin lyhyeen alasoiroon. Ole erityisen huolellinen siitä, että tolpat seisovat täysin suorassa, sillä tämä kulma jää hyvin näkyviin.

3

Asenna kipsilevyt, kun puurunko on valmis. Kipsilevyjen väliin tulee kaksi saumaa. Jos yksi kappaleista jää hyvin pieneksi, se kannattaa sijoittaa alimmaksi lattiaa vasten, jotta sauma saadaan jalkalistan taakse piiloon.

4

Rakenna alas sokkeli, jolle hyllyköt asennetaan. Sokkelin korkeus on mitoitettu niin, että ilma voi kulkea sekä hyllykköjen ylä- että alapuolella yhtä hyvin. Ratkaisu myös näyttää tasapainoiselta.

5

Etusivun kipsilevyt saavat työntyä 1 mm kulman yli, sillä niitä käytetään tasoitereunana. Muista sivellä myös kulmasaumaan saumaliimaa, jotta siitä tulee mahdollisimman luja.

6

Asenna kipsilevy etusivun viimeisen kapean kohdan päälle. Levyt on jälleen leikattava niin, että ne ylettyvät 1 mm kulman yli. Kiinnitä levyt 3,9 x 41 mm:n ruuveilla.

05
Tasoita 5 Vaihe

Saumaliima ja muut epätasaisuudet on poistettava ja koko pinta puh distettava pölystä ennen tasoittamista.

Tasoita ensin ruuvinreiät. Säästät vai-vaa, jos voit kaapia ylijäämän saman tien pois, jolloin et joudu hiomaan pintaa ennen täystasoitusvaihetta. Tällöin et joudu myöskään puhdistamaan seinää toiseen kertaan. Kun tasoite on kuivu-nut, joudut todennäköisesti hiomaan ja tasoittamaan toistamiseen, jotta saat pinnoista täysin tasaiset. Anna tasoitteen jälleen kuivua, ennen kuin tapetoit tai maalaat seinän. Maalaa ennen kuin asennat hyllyköt. Sijoita hyllyköt niin, että ne työntyvät 15 mm ulos seinästä.

1

Valmistele seinä tasoitusta varten. Poista ylimääräinen saumaliima, kun se on kovettunut vuorokauden. Käytä terävää taittoteräveistä. Puhdista seinä, ennen kuin tasoitat ruuvienreiät 5 cm:n lastan avulla.

Leikkaa saumaliiman ylijäämät pois, jotta seinästä tulee sileä.

2

Täystasoita seinä käyttäen 30 cm leveää lastaa. Levitä tasoite 2-3 mm paksuna kerroksena. Kun seinä on kui vunut vuorokauden, sen voi hioa ja tasoit taa uudelleen. Seinän on hyvä olla valmis ja sileä ennen hyllyköiden asennusta.

Laita tasoitetta lastalle ja vedä lastaa seinää pitkin alhaalta ylöspäin.

3

Asenna hyllyköt, kun olet maalannut seinän ja asentanut jalkalistat. Kiilaa alin hyl lyk kö niin, että se seisoo varmasti täysin vaaterissa. Sen alapuolelle jätetään pari millimetriä rakoa, jotta alareuna voidaan saumata.

4

Kiinnitä hyllyköt, kun olet varmista-nut, että ne seisovat suorassa. Kiristä ne yhteen puristimilla, kun kiinnität ne toisiin sa 3 x 20 mm:n ruuveilla ja parilla 3 x 30 mm:n ruuvilla rungon sivuihin.

5

Saumaa lopuksi hyllyköiden ympäriltä. Käytämme ylimaalatta-vaa saumamassaa. Pursota massaa tasaiseen tahtiin ja varmista, että rako täyt-tyy kokonaan. Ruiskuta saumaan vettä ja silota pinta saumatikulla tai -palalla.

Materiaalit

• 45 x 70 mm:n soiroja
• 15 mm:n kuitukipsilevyjä á 90 x 120 cm (Fermacell)
• 70 mm:n eristelevyjä

Lisäksi:
• Saumaliimaa (Fermacell)
• Saumamassaa, sisäkäyttöön (Danalim)
• Asennusliimaa
• Kipsilevyruuveja, 3,9 x 41 mm
• Ruuveja, 3 x 20, 3 x 30, 4 x 70, 5 x 70 mm

Erikoistyökalut
• Pyörösaha + ohjainkisko ja pölynimu
• Lasta, 30 cm

Vie aikaa

3–4 päivää

Hinta

Noin 550 €/seinä

Vaikeusaste

Hanke on hieman haastavampi, sillä nyt on hallittava monta tekijää samalla kertaa.

Video

TEKNIIKAT: Kuitukipsilevyt

Saumoista tulee lujat erikoisliimalla

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

TEKNIIKAT: Ylitasoittaminen

Työ vaatii monta tasoitekerrosta ja kärsivällisyyttä

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Väliseinä