Perinteinen väliseinä teräsrangoista ja kipsilevyistä

Jos haluat jakaa ison huoneen kahdeksi pienemmäksi huoneeksi, pystytä väliseinä. Väliseinä on helppo rakentaa itse teräsrangasta ja kipsilevyistä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
800 euroa

Oviaukko on mitattava tarkasti. Mittaa mieluummin muutaman kerran liikaa kuin kerran liian vähän.

Johdanto

Kipsilevyistä koostuvan väliseinän voi rakentaa puu- tai teräsrangan varaan. Teräsrakenne on helpoin toteuttaa, ja terästä on kevyt käsitellä.

Jaamme ison olohuoneen välisei-nällä kahtia ja sijoitamme seinän keskelle pariovet. Tässä kohteessa ei ole kahta seinää, joiden varaan väliseinä yleensä tuetaan, vaan toisella seinustalla on puoliseinä. Jotta uusi väliseinä saataisiin näyttämään täysin luonnolli-selta, puoliseinä kehystetään rakenta-malla sen ympärille tuplateräs-ranka. Näin väliseinästä saadaan puoliseinän paksuinen.

Useimmissa tapauksissa riittää kahdesta kipsilevykerroksesta raken-nettu yksinkertainen väliseinä. Ohjeet ovat tällöin täysin samat mutta perus-tuvat vain yhden rangan käyttöön.

5 m pitkän ja 2,5 m korkean välisei-nän voi rakentaa viikonlopussa, mutta suosittelemme apulaisen värväämis-tä, mikäli teet väliseinää ensi kertaa.

Ohjeet

01
Valmistelut 3 Vaihe

Tässäkin tapauksessa kannattaa panostaa tarkkoihin mittoihin. Jos aiot asentaa väliseinän yksinkertaisesti kahden vastakkaisen seinän väliin, riittänee, että otat mitat lattiasta ja kattokorkeudesta. Tässä kohteessa tarvitsemme kuitenkin useampia mittoja, sillä väliseinä tukeu-tuu toisella seinustalla puoliseinään.

Rakennamme tuplateräsrangan, jotta saamme väliseinän paksuuden sovitet-tua puoliseinään. Puoliseinä kätketään nimittäin uuden väliseinän sisään. Kun työ on tehty, väliseinä näyttää siltä kuin se olisi aina ollut paikallaan. Yleensä kui-tenkin riittää, että rakentaa yhden teräs-rangan ja eristää ja verhoilee sen.

1

Mittaa ja tee piirustukset. Piirustuksista selviää koolausrakenne ja mahdollisen oven tarkka sijainti. Aiemmin tekemäsi karkeat luonnokset täsmentyvät nyt siis tarkoiksi mittasuhdepiirroksiksi.

2

Poista paneelit ja listat, jos aiot tukea väliseinän paneloitua ja listoilla varustettua puoliseinää tai hormia vasten kuten tässä kohteessa teemme. Jos aiot vain pystyttää yksinkertaisen väliseinän, voit jättää jalkalistat paikoilleen.

3

Sahaa paneelit ja listat, jos aiot verhoilla pitkän sivun tai hormin kipsilevyillä vastakkaisseinään asti, kuten me teemme tässä kohteessa. Levypaksuudelle täytyy jättää tilaa (tässä 13 mm).

02
Hauraat seinät 2 Vaihe

1

Hauraat seinät hankaloittavat teräsrangan kiinnittämistä seinään ruuveilla, joten kiinnitämme teräsrangan lattiaan. Asennamme 6 mm:n kiilat pystykis-kojen alle seinän vierellä, esiporaamme ja kiinnitämme kiskot.

2

Poista kiilapala, asenna vaakaranka seinän pystyrangan alle ja kiinnitä sitten vaakaranka ruuveilla lattiaan. Nyt lattiaranka pitää pystyrangan paikoillaan.

03
Rakenna raami 4 Vaihe

Ensimmäiseksi rakennamme raamin kehikon: asennamme kiskot kattoa, sei-niä ja lattiaa pitkin mutta emme tieten-kään oven kohdalle lattiaan.

Puoliseinän kohdalla taivutamme kiskoa työstämällä siihen siivekkeet, joiden avulla saamme taivutettua kiskon puoli-seinän ympäri. Tämä on paljon helpom-paa kuin yrittää yhdistää kaksi kiskoa puoliseinän kulmauksessa.

Ole edelleen tarkkana, sillä jokainen vinouma luo hankaluuksia jatkossa, kun rankarakenteeseen ryhdytään asenta-maan kipsilevyjä ja ovea.

1

Säilytä 12 mm:n etäisyys seinän etureunaan. Rako integroidaan osaksi väliseinää. Ensimmäinen kipsikerros asettuu seinää vasten, toinen kipsikerros sen sijaan asennetaan ulkopintaan.

2

Vedä kattoon ja lattiaan merkkiviivat jokaiselle pystytolpalle joka puolelta huonetta. Luotinarusta on paljon apua.

3

Kiinnitä kattorangat. Ruuvaa ne kiinni 50 cm:n välein.

VINKKI: Jos katkaiset pystyrangat 5-6 mm liian lyhyiksi jo etukäteen, voit työntää päällikiskot rankojen päälle ja saat näin pystyrangat pysymään paikoillaan.

4

Kiinnitä pohjarangat. Käännä rankojen tehdasleikatut päädyt oviaukkoa kohden. Ne ovat varmasti suorassa kulmassa. Käytämme myös tässä kipsilevyruuveja.

04
Rakenna runko 6 Vaihe

1

Pystytä pystytolpat. Tolppien väli on 450 mm mitattuna tolppien keskikohdasta keskikohtaan. Nämä mitat eivät koske ovitolppia. Purista pystytolpat kiinni päälli- ja pohjakiskoihin kiinnityspihdeillä.

2

Työstä oviaukon yläkappale: mit-taa aukon leveys ja lisää lukuun päätytaipeiden 80 mm. Tämä karmi on 1313 mm leveä. Oviaukon sivujen 2 kipsilevykerrosta asettuvat näin: 26 mm, säätövara 10 mm, yht. 1349 mm:n (tai 1350 mm:n) oviaukko.

3

Leikkaa ja irrota musta vaahtomuovi yläkappaleesta. Se jätetään seinien vierustoilla päälli- ja pohjarankoihin paikoilleen vetoa ja ääntä eristämään.

4

Asenna yläkappale taite ylöspäin ja kiinnitä se pihdeillä. Oviaukon korkeus on karminkorkeus 2088 mm + 1 kipsikerros karmin sisällä ja 10 mm:n säätövara, yhteensä 2110 mm. Tälle korkeudelle asetetaan yläkappaleen alareuna.

Teräskiskot ja -tolpat puristetaan yhteen kiinnityspihdeillä.

5

Kiilapalojen ja vesivaa’an avulla voit varmistaa, että saat alustan vaateriin kipsilevyjä varten. Lattian vinoutumat saa myöhemmin peitettyä jalkalistoilla.

6

Kiinnitä oviaukon pystytolppiin puurimat. Rimat palvelevat karmin kiinnittämistä myöhemmässä vaiheessa.

05
Rakenna seinä 4 Vaihe

1

Kiinnitä ensimmäinen kipsilevy-kerros. Ole huolellinen tolppien sijaintien kanssa, jotta saat luotua alustan, johon toisen kipsikerroksen puolen levyn leveydeltä limitetyt levyt saadaan kiinnitettyä.

Merkitse levyjen keskikohta ja kiinnitä levy siitä. Kaikkien ruuvien on sijaittava tarkalleen tolpan keskellä.

2

Sahaa levyt oviaukkoa varten. Kipsilevy jatkuu oviaukon reunaan, jonka jälkeen se sahataan ovitolppien reunaa pitkin sopivaan mittaan vanhalla käsisahalla.

Sahaa kipsilevyjen takapuolelta ovitolppien reunaa pitkin.

3

Nyt voit “avata oven” ja leikata aukkoon yltävät kipsilevyt. Leikkuu-jälkeä ei tarvitse juuri siistiä, sillä oviaukon reunojen huullokset siistitään myöhemmin.

4

Asenna eristeet seinään ennen kuin levytät seinän toisen puolen. Asenna lopuksi toinen kipsilevykerros ensimmäisen päälle. Limitä toisen kerroksen levyt puolella levyleveydellä ensimmäisen kerroksen kanssa.

Materiaalit

Teräsprofiilit:

 • Päälli- ja pohjakiskot
 • Pystytolpat

Kipsilevyt:

 • Kipsilevyt, 90 x 250 cm
 • Teräskulmaprofiilit

Lisäksi:

 • Puurimat oviaukkoa varten
 • Tulppia ja ruuveja
 • Kipsilevyruuveja, 25 ja 35 mm
 • Kipsilevytasoitetta
 • Paperikaistaleita
 • Eristettä

Erikoistyökalut:

 • Kiinnityspihdit: Teräsprofiilien puristamiseksi yhteen
 • Peltisakset: Profiilien leikkaamiseen
 • Kipsilevyruuvinväännin

Vie aikaa

2 päivää

Hinta

800 euroa

Piirustus

Pystyrangat on sijoitettu raamiin 450 mm:n välein. Oviaukon tolpat sijoitetaan paikoilleen rankaväleistä riippumatta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Lisää samasta aiheesta Väliseinä