Näin rakennat väliseinän

VIDEO: Katso, miten kirvesmies rakentaa väliseinän alusta alkaen. Seinä tehdään teräsrangoista ja kipsilevyistä. Lopuksi seinään asennetaan ovi.

Käytännön syistä väliseinä rakennetaan teollisuushallissa, johon on rakennettu katto ja sivuseinä lastulevystä. Työssä käytetään kuitenkin täsmälleen samoja työmenetelmiä kuin tavallisessa asunnossakin. Aluksi kirvesmies määrittää väliseinän paikan.

Seinän on tarkoitus tulla 2,5 m päähän päätyseinästä, joten kumpaankin sivuseinään tehdään merkintä 2,5 metrin kohdalle. Näin varmistetaan, että väliseinästä tulee täsmälleen päätyseinän suuntainen.2,5 metrin kohdalle piirretään pystysuora viiva ison vesivaa’an avulla. Viiva piirretään kattoon asti.

Viivan viereen merkitään rasti sille puolelle, johon teräsrunko tulee.Kun viiva on merkitty kummallekin puolelle, niiden välille piirretään viiva liitulangalla. Lanka kiinnitetään toiseen päähän ja vedetään vastakkaiseen seinään ja ravistellaan samalla lankakoteloa.

Näin väri jakautuu koko lankaan, niin että siitä jää selvempi jälki. Kattoon merkitään myös viiva liitulangalla. Jos lankaa ei voi kiinnittää mihinkään eikä kukaan ole auttamassa, katonrajaan voi joutua lyömään naulan langan pidikkeeksi.

Lanka kiristetään ja sitä nostetaan keskeltä ja päästetään irti, jolloin siitä jää suora viiva seinillä olevien kulmien välille. Muista merkitä rasti sille puolelle, jolle teräsrunko tulee.Kun väliseinä on merkitty koko matkalta, tarvitsee enää päättää, mihin ovi tulee.Ovi rakennetaan tässä 90 cm päähän sivuseinästä.

Oven leveys merkitään ovenkarmin yläosan avulla, ja molemmille puolille jätetään 12 mm tilaa sovituskappaleiden asettelemiseksi ovenkarmin ja oven vieressä olevien teräsrankojen välille.Seuraavaksi kootaan teräsrunko.

90 senttimetrin etäisyys sivuseinästä oveen merkitään pohjaprofiiliin.isko leikataan peltisaksilla. Aluksi leikataan molemmat laidat, ja sen jälkeen sitten takapuolella oleva vaahtokumi poistetaan katkoteräveitsellä. Näin loput on helpompi leikata peltisaksilla.

90 cm pituinen profiiliteräs asetetaan sitten huolellisesti merkinnän kohdalle. Sen pohjaan tehdään reikä isolla naulalla ja vasaralla. Ruuvi tulee siihen. Ruuvit tulevat enintään 50 senttimetrin välein, joten tähän profiiliin tarvitaan kolme ruuvia.

Oven toiselle puolelle tulee profiiliteräs, joka ulottuu toiseen sivuseinään asti. Profiiliin merkitään, mihin kohtaan ovi tulee, ja sen ylittävä osa leikataan pois. Profiili asetetaan taas merkinnän kohdalle, ja siihen tehdään merkinnät 50 senttimetrin välein.

Merkintöjen kohdalle lyödään taas reiät isolla naulalla, ja profiili kiinnitetään ruuveilla.Sitten asennetaan kattoon tuleva profiili. Reiät kannattaa lyödä etukäteen, kun profiili on vielä pukkien varassa. Siihenkin tehdään reiät 50 senttimetrin välein.Profiili asetetaan kattoon, johon se on nyt helppo ruuvata kiinni.

Ensimmäinen ruuvi kannattaa kiinnittää kiskon keskelle, jolloin kiskoa ei enää tarvitse pidellä ylhäällä.Kun ensimmäinen kattoon tuleva profiili on paikallaan, asetetaan seuraava. Loppuosan pituutta ei tarvitse mitata. Riittää, että profiili asetetaan kohdalleen, ja siihen merkitään suoraan, mistä kohtaa on leikattava.

Profiili leikataan samalla tavoin kuin edellisellä kerralla ja kiinnitetään kattoon. Seuraavaksi asennetaan profiilit sivuseiniin. Aluksi mitataan korkeus. Se on 243 cm.Pystysuora profiili eli ranka leikataan noin 8 millimetriä todellista mittaa lyhyemmäksi.

Yleensä kannattaa välttää liian tarkkoja mittoja, koska ne voivat hankaloittaa asennusta.Ranka leikataan taas oikean kokoiseksi peltisaksilla, ja kulmat leikataan pois, niin että profiilit on helpompi sovittaa toisiinsa.

Ranka asetetaan sivuttain lattia- ja kattoprofiileihin. Sitten se käännetään 90 astetta akselinsa ympäri – aluksi ylhäältä, sitten alhaalta. Reunimmainen profiili työnnetään kiinni seinään, johon se kiinnitetään myöhemmin ruuveilla.

Pystysuorat rangat tulevat 45 cm välein paitsi ensimmäinen, joka tulee vain 40 cm päähän seinästä. Tämä johtuu siitä, että seinää vasten tulevasta kipsilevystä poistetaan aina ohennettu reuna. Näin kulma on helpompi kitata.Sen jälkeen tehdään merkinnät 45 senttimetrin välein. Ovea ei oteta huomioon.

Merkinnät pitää tehdä sen verran reunoille, että ne näkyvät senkin jälkeen, kun kaksi kipsilevyä on asetettu paikoilleen.Sitten mitataan kaikkien rankojen pituus, sillä ne eivät välttämättä ole yhtä pitkiä. Esimerkiksi tässä lattia on sen verran vinossa, että pystysuorien profiilien pituus vaihtelee.

Tässä käytetään eräänlaista liukumittaa koska nivelmitta ei ole tarpeeksi pitkä. Siihen kuuluu vakiopituinen profiili ja nivelmitta, jota voi liikuttaa. Sen lisäksi, että rangat tulevat 45 senttimetrin välein, rankoja tarvitaan myös oven molemmille puolille.

Nekin merkitään oikeisiin kohtiin.Rankojen korkeudet merkitään varmuuden vuoksi siihen kohtaan, mihin ne tulevat.Sitten mitat merkitään rankoihin ennen leikkaamista.

Kun rangat on leikattu sopivan kokoisiksi, ne asetetaan paikalleen yksitellen. Jotta ne saadaan kohdalleen, ne leikataan noin 8 mm todellista pituutta lyhemmiksi. Profiilit asetetaan tälläkin kertaa sivuttain katto- ja lattiaprofiilien väliin, ja sitten niitä käännetään 90 astetta ylhäältä ja alhaalta niin, että ne tulevat tiukasti paikalleen.

Sen jälkeen ne voi kiinnittää kiinnityspihdeillä tai profiiliruuveilla.Oviaukon molemmin puolin tulevat rangat käännetään niin, että ura tulee oviaukosta poispäin. Muut rangat käännetään niin, että ura tulee seinästä poispäin. Näin eristeet on helpompi kiinnittää.Aluksi kiinnitetään reunassa olevat rangat.

Tässä on tiiliseinä, ja siihen porataan aluksi reiät iskuporakoneella. Reiät tulevat noin puolen metrin välein.Reikiin pannaan tulpat, ja sitten ruuvataan ruuvit paikalleen. Tässä käytetään 30-40 millimetrin pituisia ruuveja.Toiselle puolelle ei tarvitse porata reikiä, sillä siellä on puuseinä.

Ruuvit ruuvataan suoraan seinään. Lattiaan on jo tehty merkinnät 45 cm välein, ja nyt samat merkinnät tehdään kattoon niin, että rangat tulevat varmasti pystysuoraan.

Seuraavaksi rangat suoristetaan niin, että ne tulevat kohdalleen sekä kattoon että lattiaan.Kun kaikki rangat on suoristettu, ne kiinnitetään lattiakiskoon. Tässä käytetään kiinnityspihtejä, jolla profiilit voi napsauttaa yhteen nopeasti ja kätevästi.

Liitos ei välttämättä näytä kovin kestävältä, mutta sen tarkoituksena on vain pitää runko koossa kipsilevyjen asentamiseen saakka.Oviaukon viereen tulevat rangat vahvistetaan puulla, niin että ne kestävät oven aiheuttaman kuormituksen.

Siksi kummankin sisään pannaan soiro. Soiron on oltava niin iso että se täyttää koko uran. Se kiinnitetään profiiliin ruuveilla. Kun lista on kiinnitetty tukevasti rankaan, ne kiinnitetään kummaltakin puolelta lattiaprofiiliin profiiliruuveilla.

    Lisää samasta aiheesta Väliseinä