Oviaukko teräsrunkoon

Kun uuteen väliseinään halutaan asentaa ovi, oviaukko on tehtävä oikein. Ammattilaisemme näyttää, miten tämä tehdään.

Pystyprofiilit ovat ratkaiseva osa oviaukkoa. Ne eivät kuitenkaan yksistään riitä.

Johdanto

Näin se tehdään!

Teräsrungon varaan pystytetty väliseinä on verrattain helppo rakentaa. Parista niksistä on kuitenkin iloa, kun seinään tehdään oviaukko. Näytämme niksit.

Ovikoko pitää päättää etukäteen. Vakiomit-taiset ovet on nimetty M7, M8, M9, mikä tar-koittaa, että aukon koko on 70 cm, 80 cm tai 90 cm. Korkeus on joko 20 tai 21, mikä puolestaan tarkoittaa 200 cm tai 210 cm:n aukkokorkeutta.

Hanki hyvät peltisakset, ennen kuin ryhdyt työhön.

Ohjeet

01
Tee näin 9 Vaihe

1

Tee ovirungon yläosa ylä-/alakiskosta. Ota mitat 90 cm:n aukolle molem-pien reunojen toisesta päästä ulospäin 10, 100 ja 110 cm:n kohdille, jolloin saadaan kaksi 10 cm:n taitosta 90 cm:n etäisyyksin.

2

Leikkaa kaksi sivulaippaa kolmen merkin kohdalta (10, 100 ja 110 cm) koko laipan leveydeltä.

3

Katkaise kisko kokonaan kahden uloimman 110 cm:n kohdalla. Kun taivutat kiskoa, sitä on helpompi leikata.

4

Nyt voit taivuttaa päät niin, että ne tulevat kohtisuoraan pitkään kappaleeseen nähden. Ne kiinnitetään pian oviaukkoon.

5

Leikkaa kiskon huopa/ vaahtomuovi pois. Vaahtomuovi toimii äänieristeenä kattoa ja lattiaa vasten ja on tämän vuoksi turha - ja pikemminkin vain tiellä - tässä esimerkkitapauksessa.

6

Aseta taivutetut laipat kahden pystykappaleen päälle. Yläosan ala-reunan pitää sijoittua 210 cm valmiin lattiapinnoitteen päälle. Kiinnitä laipat pystytolppiin kiinnityspihdeillä tai ruuveilla.

7

Purista profiilit yhteen. Helpoin tapa on koota profilit kiinnityspihdeilä, mutta ne voi myös ruuvata yhteen, jos kiinnityspihtejä ei ole käytettävissä.

8

Asenna lyhyet pystykappaleet yläosan ja yläkiskon väliin. Ne asennetaan niin, että ne sopivat seinän muiden pysty-tolppien palkkiväliin, joka on 45 tai 60 cm riippuen kipsilevyjen leveydestä.

9

Kiinnitä kahteen ovitolppaan rima, jotta ovi saadaan kiinnitettyä johon-kin. Ovea ei voi jättää vain ohuiden teräs-profilien varaan. Kiinnitä rima kolmella 3,5 x 35 mm kipsiruuvilla.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Väliseinä