Lisää valoa lasista tehdyllä väliseinällä

Jos tarvitset väliseinän huoneeseen, jossa on vähän ikkunoita, voit tehdä väliseinän vahvistetusta lasista. Katso, miten se tehdään.

Johdanto

Silloin tällöin lehdissä ja televisiossa nähdään toimintansa lopettaneisiin tehtaisiin ja varastorakennuksiin sisutettuja suuria ja avaria asuntoja. Meillä sellaisten teko ei ole yleistä mutta ei aivan tuntematonkaan harrastus. New Yorkissa ja muissa maailman met-ropoleissa näitä huoneistoja on paljon. Niiden tyyli on karu ja selkeälinjainen.

On helppo luoda hieman samaa tun-nelmaa, jos asentaa väliseinän tilalle la-siseinän, jonka lasit ovat paksuja ja va-loa läpäiseviä mutta eivät läpinäkyviä.

Tämän ohjeen mukaan väliseinän ti-lalle voi tehdä lasiseinän. Sen kehikot ovat mustaksi maalattua puuta ja lasit verkolla lujitettua teollisuuslasia.

Rakenne on yksinkertainen. 45 x 95 mm soirosta kootaan kaksi puukehik-koa. Mallityössä molemmat seinäkehi-kot on täytetty kahdella samankokoisel-la lasilla. Toinen lasi on asennettu pys-tyyn, toinen vaakasuoraan päinvastai-sessa järjestyksessä. Pystylasin viereen jäävään aukkoon on asennettu liitutaulu ja toiseen mustaksi maalattu vaneri. Lii-tutaulu toimii myös muistitauluna, jos se ensimmäisen taulumaalikerroksen tai pohjamalin sijaan maalataan mag-neettisella maalilla.

Ennen
Olohuoneeseen ei tullut lainkaan riittävästi valoa kahdesta pienestä ikku-nasta. Vaihtamalla väliseinä lasiseinäksi valoa alkoi oikein tulvia sisään.

Jälkeen
Himmennetty ja mahdollisesti lujitettukin lasi estää näkymän viereiseen huoneeseen, mutta päästää paljon valoa lävitseen.

Ohjeet

01
Lasiseinä pystyyn - vaihe vaiheelta 11 Vaihe

Väliseinän koko on noin 2,5 x 4 metriä. Seinään tehtiin kaksi 145 cm leveää ke-hikkoa ja väliin noin 110 cm leveä ovi-aukko. Mitat on sovitettava tietenkin asennuskohteen mittoihin.

Kehikoista tehdään aivan samanlai-set. Toinen niistä asennetaan pystyyn, toinen siihen nähden ylösalaisin. Kehi-kot kiinnitetään katon runkopuihin en-sin kiinnitettyyn soiroon sekä seiniin nauloilla tai ruuveilla. Betonilattiaan kehikko kiinnitetään tulpparuuveilla.

Suorakulmaiset lasit kiinnitetään la-silistoilla. Lasilistojen ja lasin väliin pannaan solukuminauhat, etteivät lasit rupea helisemään. Silikonimassa on toi-nen vaihtoehto, mutta sen jälkeen lasien irrotus ja vaihto on vaikeampaa.

1

Katto tuetaan vaakapalkilla ja pystysoiroilla, jos katto tai sen verhous on ollut edes osittain (kuvaa katsoen jo poistetun) väliseinän varassa. Mahdolliset sähkökaapelit ja -asennukset poistaa ja uudet asentaa ammattisähkömies.

VINKKI: Ennen seinän purkamista pitää tarkistaa, ettei seinä ole kantava seinä. Vain kevyen väliseinän voi poistaa tukematta kattoa muulla tavalla.

2

Kehikkojen puuosat mitataan tarkasti ja sahataan määrämittoihin. Mallityöhön tarvittiin kahdeksan 135 cm pätkää (A) ja neljä pitkää 244 cm pystysuuntaista runkopuuta (B).

3

Kehikko kootaan liittämällä osat yhteen suorakulmaisesti ja kiinnittämällä jokainen liitos naulaamalla tai ruuveilla. Kehikon voi tehdä suoraan paikalleen tai lattialla ja nostaa pystyyn.

4

Lattialla koottu kehikko nostetaan pystyyn ja paikalleen. Seinää, lattiaa ja kattoa vasten jätetään noin 10 mm rako äänen kulkeutu-mista jarruttavia tiivisteitä varten.

5

Kehikko tuetaan kiiloilla lattiaa ja kattoa vasten. Kehikon paikka tarkistetaan ja se säädetään kiiloilla pystysuoraan.

6

Kehikot naulataan tai ruuvataan kiinni, kun asennot on tarkistettu. Naulojen/ruuvien kannat on hyvä upottaa lasilistojen takia, vaikka ne eivät jääkään näkyviin.

7

Toisen puolen lasilistat naulataan/ruuva-taan kehikon aukkoihin 3 mm päähän kehi-kon keskilinjasta. Kantojen kolot kitataan ja hiotaan.

8

Puuosat maalataan mustalla remontti- tai kalustemaalilla. Osat sivellään kahteen ker-taan ja pinnat hiotaan maalausten välissä.

VINKKI: Samalla kannattaa maalata myös loput lasilistat.

9

Tiivistenauhat liimataan lasilistaan. Lasit nostetaan kehyksiinsä.

VINKKI: Lasia käsitellessä kannattaa käyttää suojakäsineitä, koska lasin reunat ovat teräviä.

10

Lasit kiinnitetään naulaamalla lasilistat lasin toisellekin puolelle. Vanerilevyt asenne-taan samalla tavalla kehikkoon kuin lasitkin.

11

Vanerilevyt maalataan molemmilta puolilta kahteen kertaan koulutaulumaalilla.

VINKKI: Sivele alle kerros magneettista maa-lilla, niin levy toimii myös muistitauluna.

Materiaalit

6 mm lujitettua lasia
• 4 lasia, 963 x 1340 mm

12 mm vaneria
• 2 taululevyä, 320 x 1340 mm

45 x 95 mm soiroa
• 1 tukisoiro kattoon, noin 4000 mm
• 8 kehikon osaa (A), 1350 mm
• 4 kehikon osaa (B), 2440 mm

16 x 21 mm lasilistaa
• yhteensä noin 52 m

Lisäksi
• 100 mm nauloja tai ruuveja
• 95 mm karmiruuveja
• 45 mm nauloja
• hiomapaperia, karkeus 150
• 0,5 l mustaa remontti- tai kalustemaalia
• noin 52 m tarrakiinnitteistä solukumi- tiivistenauhaa
• 0,5 l mustaa koulutaulumaalia

Hinta

Noin 600 euroa.

Piirustus

Video

TYÖKALUT: Näin käytät ruuvinväännintä

Videolla näytetään, käytät tee se itse -rakentajan tärkeintä työkalua. Ruuvinvääntimellä voi paitsi ruuvata, myös porata reikiä eri materiaaleihin, tehdä isoja reikiä, upottaa ruuvinkannat pinnan alle sekä hioa ja kiillottaa pintoja.

VINKIT: Naulojen ja ruuvien oikea pituus

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Väliseinä