Kestävä väliseinä kylpyhuoneeseen

Kylpyhuoneeseen voi nopeasti rakentaa kipsilevyistä ja teräsrangasta väliseinän. Selvitä kuitenkin huolella märkätiloja koskevat määräykset, ennen kuin ryhdyt työhön.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
50 €/m2

Johdanto

Jos olet aikeissa rakentaa uuden kylpyhuoneen tai laajentaa vanhaa, kuten tässä, väliseinä on kätevä rakentaa kipsilevyistä. Olemme kirjoittaneet usein väliseinän teosta, mutta märkätilaan toteutettu hanke poikkeaa tästä hieman. Ensinnäkin kohteessa käytettävien kipsilevyjen tulee olla juuri märkätilakäyttöön tehtyjä.

Et siis voi käyttää tavallisia kipsilevyjä kylpyhuoneen sisäpuolen seinissä. Lisäksi teräsrangasta on tehtävä hieman tavallista vankempi, koska seinän tulee olla erityisen jäykkä halkeamien ehkäisemiseksi. Muilta osin hanke on hyvin suoraviivainen.

Ohjeet

01
Teräsrunko 7 Vaihe

Märkätilan seinät eivät saa missään olosuhteissa antaa myöten, sillä tämä aiheuttaisi halkeamia, joten käytämme erityisen jäykkiä 70 mm:n teräskiskoja tavanomaisten 50 mm:n kiskojen sijaan.

Tolpat pystytetään 450 mm:n välein, mikä vastaa puolen kipsilevyn leveyttä. Seinä asennetaan 100 mm korkealle be-tonisokkelille, joka valettiin kylpyhuo-neen lattiapinta-alaa laajennettaessa.

Seinäkiskoiksi kutsuttuja kiskoja voi-daan käyttää seinissä ja katoissa. Tässä kylpyhuoneessa otimme huomioon myös tulevan asennuksille tarkoitetun seinän, joka sijoittuu 90°:n kulmaan nyt tehtävään uuteen väliseinään nähden.

1

Sijoita seinäkisko 26 mm:n etäisyydelle sokkelin reunasta. Tämä vastaa myöhemmin asennettavien kahden kipsilevyn paksuutta. Kiinnitä kisko 6 mm:n kiviseinätulpilla ja 4 x 40 mm:n ruuveilla sokkeliin. Esiporaa reiät.

2

Asenna seinäkiskot molemmille seinille. Koska nämä seinät on tehty kipsilevyistä, käytämme 6 mm:n levytulppia ja 4 x 40 mm:n ruuveja.

3

Asenna seinäkisko myös kattoon. Kisko tukeutuu seinien kiskoon. Tämä katto on rapattu lautakatto, joten kisko kiinnitetään 5 x 60 mm:n ruuveilla aluslaudoitukseen.

4

Oikaise ensimmäistä tolppaa niin, että se sijoittuu 26 mm:n etäi-syydelle sokkelinreunasta. Käytä kiskoa mitoitus apuna. Tässä tolppa työntyy hieman kiskon yli poikittaisessa seinässä, joka jää WC-istuimen taakse.

5

Pystytä tolpat 450 mm:n välein lattia- ja kattokiskojen väliin. Seinän vieressä oleva ylimääräinen tolppa on tar-koitettu poikittaista asennus seinää varten.

6

Oikaise tolpat ja purista ne kiinni kiinnityspihdeillä. Sijoita tolpat tarkasti 450 mm:n välein, muussa tapauksessa ruuvit päätyvät tolppien sivuille, kun asennat kipsilevyjä paikoilleen.

7

Tässä jatkamme vanhan kylpy-huoneen laskettua kattoa. Se yhdistetään uuteen väliseinään yhdellä kerroksella koolauslautoja, ennen kuin uusi kipsilevykatto voidaan asentaa.

02
Kipsilevyt 4 Vaihe

Kipsilevyt asennetaan teräsrankojen molemmille puolille samaan tapaan kuin tavallisia kipsilevyjä käytettäessä, vaikka kylpyhuoneen sisäpinnoille asennetaankin nyt märkätilakipsilevyt ja vastakkaiselle puolelle tavalliset kipsilevyt. Sama pätee myös ruuvien väliseen etäisyyteen.

Märkätilalevyt ovat kuitenkin hieman kovempia kuin tavalliset kipsilevyt. Tämän vuoksi kovaan kipsilevyyn on käytettävä erikoiskipsilevyruuveja, jotka on helpompi upottaa levyyn.

1

Asenna levyt rangan toiselle puolel le. Aloitamme tavallisilla 900 mm:n kipsilevyillä, ja asennamme ne kahdeksi kerrokseksi saumat limittäen. Aloita ensim mäi nen kerros kokonai sella levyllä, niin jako onnistuu parhaiten.

2

Eristä. Mineraalivillalevyt sopivat teräskiskojen väliin. Pyydä sähköasentajaa vetämään tarvittavat kaapelit tässä vaiheessa, ennen kuin suljet seinäpinnan kipsilevyillä.

3

Asenna märkätilalevyt kylpyhuoneen sisäpinnoille. Riittää, kun kiinnität ensimmäisen levykerroksen ruuvit 400 mm:n välein. Märkätilalevyt ovat tavallisia kipsilevyjä painavampia, joten varo selkääsi.

4

Asenna toinen levykerros. Ensim-mäinen levy on puolikas, jotta saumat limittyvät ensimmäiseen levykerrokseen näh den. Aseta levy reunuk selle ja kallista paikoilleen. Sijoita ruuvit reunois sa väh. 200 mm:n ja keskellä levyä 300 mm:n välein.

03
Tasoittaminen 4 Vaihe

1

Teippaa saumat saumateipillä. Teippi on itsestään kiinnittyvää, ja se on asennettava kaikkiin levyjen välisiin viistettyihin saumoihin.

2

Tämän jälkeen tasoitetaan. Tasoita ensin kaikki ruuvien kannat. Kilahtava ääni paljastaa ne ruuvit, joita ei ole upo tet-tu tarpeeksi. Paina saumaan tar peeksi ta soi tetta 0,5 metrin alueelle kerrallaan.

3

Tiivistä läpivientien ympärys. Ve si putkien yms. ympärys katetaan kau luksella. Jos putkessa on kaulus (ku ten ku vassa), ruuvaa se putken kier tei seen o saan. Älä ruuvaa sitä liian tiukalle. Ase ta kau luk sen päälle kapula ja napauta vasaralla.

4

Kylpyhuonee-seen saatiin hyvää tilaa mm. suihku-nurkkaukselle.

Materiaalit

 • 70 mm:n seinäkiskoja
 • 70 mm:n tolppia
 • 70 mm:n mineraalivillaa
 • 13 mm:n märkätilakipsilevyjä
 • 13 mm:n kipsilevyjä
 • 35 mm:n ruuveja (kipsilevy/teräs)
 • 41 mm:n ruuveja, (kova kipsil./teräs)
 • 6 mm:n kiviseinä- ja levytulppia
 • Ruuveja: 4 x 40 mm ja 5 x 60 mm
 • Vahviketeippiä
 • Märkätilatasoitetta
 • 16 mm:n vaneria tukilevyihin

Erikoistyökalut

 • Kiinnityspihdit

Vie aikaa

1-3 päivää seinän koosta riippuen.

Hinta

Noin 50 €/m2

Vaikeusaste

Väliseinän rakentaminen märkätilaan kipsilevyistä ja teräsrangasta ei juuri eroa tavallisen kipsiseinän teosta.

Piirustus

Video

TEKNIIKAT: Väliseinän teräsrunko

Helppo asentaa peltisaksilla ja rankapihdeillä

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen asentaminen

Kaksikerroksinen kipsilevyseinä on kestävin

TEKNIIKAT: Kipsilevyjen saumaaminen

Liimapohjainen lasikuituverkko tekee saumasta kestävän

TYÖKALUT: Näin käytät nauharuuvinväännintä

Nauharuuvinväännin sopii vain yhteen tarkoitukseen, mutta siihen se on täydellinen. Nauharuuvinvääntimen avulla kipsilevyjen asentaminen sujuu nopeasti, sillä kone upottaa ruuvit tarkasti oikeaan syvyyteen. Tällä videolla näytetään, miten konetta käytetään ja säädetään.

Vinkit & niksit

Jos seinään tulee asennuksia

Jos aiot kiinnittää seinään ripustettavan suihkukalusteen tai wc-istuimen, seinää on vahvistettava entisestään.

Tämän kohteen seinä ei vaadi erikoisasennuksia suihkukalusteen tai WC-istuimen ripustamiseksi, sillä asennukset tehdään toiselle seinälle. Asennuksiin joutuu kuitenkin usein perehtymään. Katso tästä, miten valmistelet seinän siihen ripustettavia tarvikkeita ja putkien läpivientiä varten.

Vankat vanerilevyt on kiinnitetty teräs-runkoon. Nämä levyt on tarkoitettu allaskaapille ja veden tulo- ja poistoliitännöille.

LVIS-asentaja on kiinnittänyt vesi-liitännät ja viemäröinnin levyihin.

Poraa asennusreiät. Ota mitta rei ’istä lattiaan ja sivuun, ennen kuin asen nat levyn reikien päälle ja siirrä mitat levyyn.

Asenna ja kiinnitä kipsilevy paikalleen. Jos sivuseinä on hieman vino, oikaise levy niin, että oikea levyreuna on pystysuora.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Väliseinä