2 tapaa tasoittaa epätasaiset seinät

Epätasaisen seinän voi tasoittaa perinteisellä laastilla tai nykyaikaisella kipsitasoitteella. Näytämme molemmat tavat vaihe vaiheelta.

Johdanto

Vanhan rapatun tai tiiliseinän ulkonäkö ja kunto arvioidaan ennen kuin työhön ryhdytään. Vaihtoehtoja on seinän pelkkä puhdistaminen, slammaus (laastivellin sively harjalla) tai rappaaminen eri menetelmillä ja aineilla.

Karkean sisäseinän, tiili- tai harkkoseinän täysrappauk-sella tarkoitetaan kolmikerrosrappausta, johon kuuluvat tartuntakerros, täyttökerros ja pintalaasti. Hieman vähemmällä työllä, vähemmillä aineilla ja helpommalla pääsee kipsilaastilla, mutta kipsilaastipinta ei kestä voimakasta kosteuden vaikutusta. Esittelemme nyt molemmat aineet ja rappausmenetelmät pääpiirteittäin.

Ohjeet

01
Esityöt kaikissa tapauksissa samat 3 Vaihe

1

Ennen rapatun seinän uudelleenrap-pauksen ensimmäinen vaihe on vanhan huonosti kiinni olevan laastin irrottaminen. Se tehdään esimerkiksi muurarinvasaralla tai vasaralla ja taltalla. Huonosti kiinni olevan laastin tunnistaa ontosta äänestä, kun sitä koputellaan puukepillä tai vasaran varrella. Seinästä mahdollisesti esiin pistävät teräs-langat ja naulat katkaistaan hohtimilla.

2

Rappauksen irrottamisen jälkeen irto-aines harjataan pois. Pöly poistetaan pehmeällä harjalla tai myös imuroimalla. Sitten rapattava seinä kostutetaan, kipsilaas-tilla rapattava sivellään tartuntaemulsiolla. Uuden laastin pysyvyyden voi varmistaa naulaamalla seinään rappausverkko. Verkko on käytännöllistä naulata runkopuihin, jos niitä on, muuten aspeilla laastisaumoihin.

3

Laasti sekoitetaan suuressa saavissa voimakkaalla porakoneella. Laastipak-kauksessa on tarkempi sekoitusohje sekä odotusajat. Kipsilaastia sekoitetaan noin puolen tunnin työssä tarvittava määrä, koska se jähmettyy nopeasti astiassakin. Kalkki-laasti pysyy astiassa notkeana kauan. Ensim-mäinen kerros levitetään jäykkänä, täyttö-kerrokseen menee laastia noin 5 kg/m2.

02
Rappauslaasti: monta kerrosta 2 Vaihe

Koko pinnan rappauksen yhteydessä sähköjohdot ja ehkä pienet taipuisat tai helposti taivutettavat vesijohdotkin kan-nattaa upottaa seinään, tietysti ennen rappausta. Niille tehdään urat urajyrsi-mellä. Johdot tuetaan nauloilla ja kiinni-tetään uriin pikalaastilla. Urat voi vielä täyttää ja tasoittaa ennen rappausta nor-maalisti kovettuvalla sementtilaastilla.

Mahdollisesti tarvittavia uusia pisto-rasioita ja sähkökytkimiä varten jyrsi-tään tai taltataan upotukset. Tämäkin tehdään ennen rappaamista. Sähkötyöt ja putkiasennukset on normaalisti tee-tettävä luvat omaavalla asentajalla.

Kun pinta silotetaan lopuksi hienolla pintalaastilla, seinästä tulee niin sileä kuin asumiskäytössä olevalta huoneelta edellytetään. Sileän rapatun pinnan voi tapetoida tai maalata.

1

Seinään lyödään täyttölaastista 1,5-2 metrin välein noin 150 mm leveät johteet, jotka vedetään oikolaudalla ja mahdollisesti linjalankojen avulla pystysuoraan ja samaan tasoon. Johteiden annetaan kovettua. Niiden tasoon tehdään täyttörappaus.

2

Tartuntarappaus tai seinä ja johteet kos-tutetaan ja johteiden välit täytetään. Laasti leikataan oikolaudalla johteisiin tukeutuen alhaalta ylöspäin pientä sivuttaisliikettä teh-den. Täytön jälkeen pinta tasoitetaan tarvit-taessa karkeasti isolla päällevetolaudalla.

03
Kipsilaasti: täyttö ja silotus 5 Vaihe

1

Ensin täytetään syvät alueet ja kulmat. Varsinkin hauraat alueet käsitellään tartun-taemulsiolla ennen kuin verkko kiinnitetään ja kipsilaastia levitetään muurauskauhalla. Suuret alat voi täyttää hiertimellä.

2

Lohkeilleet alueet, halkeamat ja raken-teiden saumat vahvistetaan ennen ylirap-pausta. Alle levitetään kipsilaastia, siihen leikataan saksilla sopiva lasikuitukudos, joka painetaan laastiin muurauskauhalla.

3

Suuria paikattavia alueita varten sekoite-taan runsaasti laastia. Sitä levitetään seinään päällevetolaudalla tai isolla lautahiertimellä. Lopuksi pinta oikaistaan ja tasoitetaan pitkällä oikolaudalla tai alumiinikiskolla.

4

Noin tunnin kuluttua kipsilaasti on niin kovaa, että se hiertäminen huopa- tai solu-kumilastalla voidaan aloittaa. Lasta kostute-taan vedellä ja pinta silotetaan sillä rauhalli-sesti ympyränmuotoista liikettä tehden.

5

Kipsilaastin pinnan voi silottaa erittäin sileäksi teräshiertimellä. Pintaa kostute-taan vähän, jos se on ehtinyt kuivahtaa. Hierrintä vedetään vetopuolen reuna hieman irti pinnasta. Hiertimen täytyy olla vähintään noin 30 cm pitkä.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Seinien rappaaminen