Marmorin näköä hienolla kalkkilaastilla

Saat tyylikkään ja yhtenäisen pinnan, joka näyttää marmorilta, kun käytät hienojakoista kalkkilaastia ja tadelakt-erikoistekniikkaa. Opettele tekniikka täältä vaihe vaiheelta.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
1.200 euroa

Valmis seinä on käsitelty mehiläisvahalla, jonka avulla isosta pinnasta saatiin kiiltävä ja vettä hylkivä.

Johdanto

Tadelakt-tekniikkaa on käytetty jo vuosisatoja kylpytiloissa, altaissa ja kylpylöissä erityisesti arabi-maissa. Materiaalin erikoisuutena on, että sillä työstetty pinta muistuttaa valmiina marmoria, vaikka se on itse asias-sa hyvin hienorakeista kalkkilaastia, joka on rapattu seinään. Kun pinta tii-vistetään ja kiillotetaan, siitä saadaan vedenkestävä.

Tadelaktia voi käyttää kaikissa kylpy-huoneen seinissä, sillä materiaali on hyväksytty märkätilakäyttöön edellyt-täen, että sen alla on vedeneristys. Esi-merkissä tadelaktia käytetään märkäti-laan kehitettyihin ja vedeneristysvaati-mukset täyttäviin kipsilevyseiniin.

Alustan pitää olla kunnossa, ennen kitn työ aloitetaan, jotta materiaali kiin-nittyy hyvin ja lopputuloksesta tulee kaunis. Ensin seinät pohjamaalataan, ja sen jälkeen niihin rapataan parin milli-metrin kalkkilaastikerros. Jos seinät ovat kovin epätasaiset, laastipintaa voi joutua työstämään hiertimellä ja teräs-lastalla useampaan kertaan, kunnes pinta on riittävän tasainen.

Tiivistetään vahvaksi pinnaksi

Kun kalkkilaasti on saanut kuivua vuo-rokauden verran, seinä voidaan viimeis-tellä tadelakt-kerroksella. Laasti sivel-lään seinään ohuena kerroksena teräs-lastalla, kunnes pinta on kiiltävä ja sileä. Tämä ”lasitusvaihe” puristaa hienon hienot tadelakt-rakeet yhteen vahvaksi ja tiiviiksi pinnaksi. Pinta muistuttaa nyt erehdyttävän paljon marmoripintaa.

Ohjeet

01
Pohjuste 3 Vaihe

Seinät pohjustetaan, ennen kuin ne rapataan. Pohjamaali takaa laastin hyvän kiinnittymisen ja sulkee pinnan mahdolliset huo-koset. Pintojen sulkeminen ei tässä esimerkissä ole niin ratkaisevaa, koska seinissä on jo valmiiksi vesieristys.

Pohjamaalilla saadaan luo-tua myös vaalea ja yksiväri-nen alusta, joka ei myöhem-min näy varjostumina tai tummina värjäytyminä rap-pauslaastikerroksen läpi.

1

Kaada pohjamaali maalikaukaloon. Varmista, että tela on pesty huolellisesti ennen käyttöä, jotta siitä ei irtoa nukkaa.

2

Aloita pohjamaalaus nurkista ja mahdollisten putkiläpivientien ympäriltä. Käytä sivellintä niihin kohtiin, joihin tela on liian iso väline.

3

Levitä pohjamaali telalla kaikille pin-noille. Pese tela huolellisesti työn päätteeksi, ennen kuin se kuivuu, jottei se vaurioidu.

02
Kalkkilaasti 3 Vaihe

Vuorokauden kuluttua sei-niin rapataan 3-4 mm paksu kalkkilaastikerros. Se täyttää mahdolliset epätasaisuudet. Kalkkilaastia saa valmiiksi sekoitettuna, ja sen voi levit-tää suoraan seinään rappaus-lastalla. Koska laasti on varsin juoksevaa, se on helpompi levittää siveltimellä. Tämän jälkeen laastipinta silotetaan teräslastalla, kunnes seinä on täysin sileä.

1

Levitä seinään kalkkilaastikerros joko siveltimellä kuten tässä, tai rappauslastalla.

2

Sivele laastia myös putkiläpivientien ympärille. Tämä sujuu hel-poiten siveltimellä, koska se mahtuu pieniinkin nurkkiin.

3

Silota rappauskerros teräslastalla ja lisää laastia ohuisiin kohtiin. Levitä vuorokauden kuluttua toinen kalkkilaastikerros, jos pinnassa on yhä useita epätasaisuuksia.

03
Tadelakt 6 Vaihe

Kun kalkkilaasti on kuivunut, päästään mukavaan vaiheeseen: hienorakeisen rappaus-laastin, tadelaktin levittämi-seen. Sen avulla luodaan toi-vottu vesitiivis ja sileä pinta.

On tärkeää, että tadelakt ei ole täysin kuivaa, ennen kuin sitä ryhdytään kiillottamaan, sillä sen pitää painua hieman kasaan käsittelyn aikana. Tämän vuoksi seinäpintaa työstetään vain neliömetri kerrallaan.

1

Ruiskuta ensin vettä eilen rapatulle seinäneliö-metrille. Vettä tarvitaan, sillä sen avulla estetään kosteutta poistumasta tadelaktista pintaa käsiteltäessä.

2

Nosta tadelaktia teräslastalle. Huomaa, että tadelakt on hyvin juokse-vaa, joten sitä ei voi ottaa kerralla kovin paljoa.

3

Levitä tadelaktia seinään teräslastalla rauhallisin, puolikaaren muotoisin liikkein.

4

Silota teräslastalla ja levitä tarvittaessa lisää tadelaktia pintaan. Varmista, että rajapinnat ovat tasaiset. Tadelakt-pintaa voi työstää, kunnes pinta alkaa vaalentua.

5

Pese teräslastaa jatkuvasti, jotta siihen ei jää kuivuneita laastijäänteitä, jotka voivat naarmuttaa seinää.

6

Kiillota seinä, kun tadelakt vaalenee ja on hieman kuivunut. Liikuta lastaa pyörivin liikkein samalla, kun painat sitä voimakkaasti seinää vasten. Kun pinta kiiltää, seinä on valmis.

04
Loppukäsittely 2 Vaihe

Jos tadelaktia käytetään märkätiloissa, seinäpinnat on tärkeää viimeistellä.

Kun tadelakt on kiillotettu valmiiksi ja pinta on täysin kuiva (parin vuorokauden kuluttua), pinta loppukäsitellään. Tähän voi käyttää joko mehiläisvahaa, kuten esi-merkissä, tai saippuaa, joka on suosittua etelämaissa. Mehiläisvahalla saadaan kiiltävämpi pinta, mutta saippuakäsitte-lyllä pinnasta tulee silkkimäisempi. Molemmilla keinoilla seinästä saadaan vettä hylkivä. Käsittely on toistettava pari kertaa vuodessa.

LEVITÄ MEHILÄISVAHAA ohuesti seinään siveltimellä. Kiillota seinä myöhemmin epäkeskohiomakoneen tai porakoneen hiomalaikalla.

Jos pinta ei kiillotu sileäksi, vahaa tarvitaan lisää. Jos pinnasta tulee valkoinen, vahaa on liikaa. Sitä voi poistaa tärpätillä.

SEKOITA OLIIVISAIPPUAA lämpimään veteen. Levitä saippuaa paksulti. Ylijää-mä kaavitaan pois (teräslastalla). Kiillota pinta vrk:n kuluttua vahan tapaan.

Saippua sitoutuu kalkkiin kemiallisesti ja tekee siitä vesitiiviin.

Materiaalit

• 5 l pohjamaalia
• 10 kg kalkkilaastia, värjättyä
• 8 kg tadelaktia, värjättyä
• 1 kg mehiläisvahaa (materiaalit voi ostaa tuotesarjana, lisätietoja mm.

Erikoistyökalut

• Teräslasta
• Kiiltävä, ruostumaton teräslasta

Vie aikaa

1 viikko/9 m2:n kylpyhuone

Hinta

Noin 1 200 €/kaikki neljä seinää ja lattia, yhteensä 29 m2 tadelakt-pintoja.

Vaikeusaste

Työ ei ole helpoimmasta päästä. Suosittelemme, ettet aloita koko kylpyhuoneen käsittelystä. Harjoittele ensin yksittäiseen seinään.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Seinien rappaaminen