Tukeva seinä vain yhdestä kipsilevystä

Kovia kuitukipsilevyjä on viimeinkin helppo käsitellä! Uuden kätevän levymuodon ansiosta rakennat vankan seinän, kun asennat yhdet kipsilevyt seinän molemmille puolille.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
250 eruoa

Johdanto

Raskaita ja isoja kuitukipsilevyjä on myyty jo kauan. Niitä ovat kuitenkin käyttäneet lähinnä ammattilaiset, koska painavien ja kömpelöiden levyjen käsittely vaatii apuvälineitä. Nyt levyjä on saatavana myös pienempää 90 x 120 cm:n kokoa kipsilevyjen tapaan. Näitä erityisen kestäviä levyjä on helppo sahata ja siirtää.

Seinän rakentaminen tavallisista kip-silevyistä vaatii kaksi levykerrosta, jotta seinästä tulee vankka. Jos seinään haluaa ripustaa jotakin painavaa, vaikkapa taulu-tv:n, seinää on vahvistettava tai on käytettävä isoja tulppia, joista jää näky-viin vaikeasti peitettävät reiät, jos tv:n paikkaa halutaan myöhemmin vaihtaa.

Kuitukipsilevyjä käytettäessä yksi levykerros riittää. Levyt ovat niin vankkoja, että tulpat ja ruuvit voi kiinnittää niihin suoraan ilman lisävahvistamista.

Syviä, tasoitettavia levyreunoja ei myöskään synny, sillä kuitukipsilevyt asennetaan tiiviisti vierekkäin ja liimataan kiinni, jolloin ylipursuavan liiman voi hioa pois ja tasoittaa koko seinäpinnan ohuella hiekkatasoitteeella. Tämän jälkeen siisti ja hieno seinä on valmis maalattavaksi tai tapetoi-tavaksi täysin oman maun ja mieltymysten mukaan.

Levyt maksavat hieman kipsilevyjä enemmän, mutta hintaerot tasoittuvat, koska yksi levykerros riittää.

Ohjeet

01
Mittaa ja merkitse 4 Vaihe

Tee ensin piirustukset pystysaumojen jakautumisesta teräsrungolle. Huomioi mahdollinen ovi ja osta tarvikkeet.

Levyn koko on 90 x 120 cm, ja jos asen-nat levyt vaakaan, voit säätää pystyte-räsrungon 60 cm:n etäisyyksin riman keskeltä seuraavan keskelle. Jos levyt asennetaan pystyyn, etäisyys on 45 cm.

Esimerkissä levyt asennetaan vaa-kasuuntaisesti ja ne sijoitetaan puolili-mityksin, eli jokaisessa levykerroksessa levyä limitetään puolen levyn verran. Näin säästetään hieman teräsrunkoa.

1

Ota mitat väliseinää varten. Esimerkissä väliseinä sijoitetaan suorakulmaisesti päätyseinää vasten. LVIS-asentaja on valmistellut seinään tulevan käsilavuaarin vesiputket.

2

Selvitä kulma-asteet, jotta saat väliseinän sijoittumaan suoraan kulmaan päätyseinään nähden ja vastakkaisen seinän linjaan. Ristilinjalaser on käte-vä apuväline, mutta selviät myös 3:4:5 -säännön avulla.

3

Tee merkit katon vastakkaisiin seiniin ja vedä linjanaru, jotta saat rungon linjaan. Vedä luotinaru katosta lattiaan ja merkitse vastaava linja lattiaan.

VINKKI: Merkki laitetaan teräsrungon toisen reunan kohdalle.

4

Merkitse teräsrungon pysty-rimojen paikat ja mahdollinen ovi-aukko. Nyt näet, kannattaako seinä aloittaa kokonaisella levyllä vai sahata siitä vähän, jottet joudu käyttämään liian pientä levynpalaa seinän loppupäässä.

02
Rakenna runko 6 Vaihe

Teräsrunko on aivan tavallinen kipsile-vyrakenteissa käytetty runkoratkaisu. Voit myös ostaa Fermacellin valmisrungon, joka on hieman vahvempi ja le-veämpi ja tarkoitettu kuitukipsilevyille.

Tarkkuus ratkaisee, sillä jos seinä on vino, sitä ei voi oikaista, ja tällöin varsin-kin oven asennus tuottaa myöhemmin ylimääräisiä ongelmia.

Työjärjestys on seuraava: alakisko lat-tiaan, pystykisko seinään, yläkisko kat-toon ja pystykiskojen asennus 60 cm:n (tai 45 cm) välein, mitattuna kiskon kes-keltä seuraavan kiskon keskelle.

Ota huomioon myös lvis-asennukset, kun ryhdyt rakentamaan seinää.

1

Leikkaa alakisko oikeaan pituuteen. Esimerkissä se yltää seinästä oviaukkoon ja sisältää kaksi lovea lavuaarin vesiputkia varten. Muista asentaa ääntävaimentava huopa kiskojen alle.

2

Kiinnitä alakisko lattiaan. Esiporaa ja iske 5 x 30 mm naulatulpat 60-80 cm:n välein. Jos lattia-alusta on puuta, ruuvaa kisko kiinni 50 cm:n välein sopivilla ruuveilla.

3

Kiinnitä pystykisko seinään. Kisko on leikattu 10 mm liian lyhyeksi, jotta kattokiskolle jää tilaa. Se kiinnitetään samaan tapaan kuin lattiaan kiinnitetty alakisko.

4

Työnnä yläkisko pystykiskon yli. Näin se pysyy paikallaan, kun kiinnität sitä ruuveilla. Kipsikatossa käytetetään 3,9 x 41 mm kipsilevyruuveja ja katon teräsrungon ruuveja.

5

Aseta pystykiskot (pystyrangat). Leikkaa ne pituuteen ja sijoita 60 cm:n välein rangan keskeltä seuraavan rangan keskelle (45 cm, jos levyt asennetaan pys-tyyn). Sijainnit ovat siis 60, 120, 180 cm jne.

6

Purista rangat yhteen kiinnitys-pihdeillä. Jos käännät kiskon kuten kuvassa, voit helpommin pitää laipasta kiinni, kun kiinnität levyt sen päälle.

03
Asenna levyt 7 Vaihe

Levyjen koko on 90 x 120 cm. Asennamme ne vaakaan ja limitämme niitä puo-len levyn verran. Työ sujuu yhtä helposti kuin legoilla leikittäessä.

Aloita alin rivi puolikkaalla levyllä ja asenna rivi valmiiksi. Aloita sitten seu-raava rivi kokonaisella levyllä jne. Levyissä on suorat reunat, ja ne liima-taan seinää, kattoa ja liitoksia vasten.

Kun leikkaat pyörösahalla, voit aset-taa pukeille nipun levyjä, jolloin saat kätevän työpöydän. Säädä sahan sahaussyvyys 12 m:iin ja sahaa.

Levyt ovat 12,5 mm paksuja, ja niistä on helppo napsauttaa loppu 0,5 mm katki. Kytke saha imuriin.

1

Sahaa levy keskeltä kahtia, jolloin sen mitaksi tulee 60 x 90 cm. Pyörösahan sahaussyvyys on 12 mm, ja sahaan on kytketty pölynimuri. Pölyä syntyy todella paljon!

2

Napsauta levy poikki. Kun olet sa-hannut levyn halki, napsauta siitä tait-tamalla viimeinen puoli millimetriä pois. Poista jäysteet ja pöly, jotta liima kiinnittyy.

3

Valmistele liimausvaihe. Älä liimaa vielä, mutta avaa patruuna ja asenna siihen erikoissuutin, niin se on valmiina.

4

Ruuvaa levy kiinni. Käytä kovaan kipsilevyyn tarkoitettuja kipsilevy-ruuveja. Valmistaja tarjoaa sekä nauha-ruuvikoneeseen että tavalliseen pora-/ ruuvikoneeseen sopivia irtoruuveja. Esimerkissä käytetään jälkimmäisiä.

5

Tarkista, että levyt ovat vaakasuorassa. Jos lattia on vino, kiilaa alin levyrivi. Levyjä leikataan niin, että ne sopivat ovitolppiin.

6

Pursota levyreunaan liimaa juuri ennen kuin asennat seuraavan levyn. Liimaa tarvitaan niin paljon, että sitä pursuaa hieman saumasta ulos, kun asennat seuraavaa levyä.

7

Kattoa vasten tulevaa levyä on lyhennetty 3-4 mm, jotta levyn ja katon väliin jää tilaa liimasaumalle.

04
Viimeistely 3 Vaihe

Kun ensimmäinen seinäpuoli on valmis, toista työvaiheet seinän toisella puolella. Varmista, että kaikki seinän kaapelit yms. on sijoitettu juuri niin kuin on tar-koitus. Esimerkissä vaatimukset koske-vat myös lavuaarille tulevia vesiputkia. Lisäksi sähköasentajan kanssa on sovittu pistorasioiden sijainneista.

Ennen kuin levyt asennetaan toiselle puolelle seinää, väliin asennetaan eris-teet. Jos haluat äänieristää, tiivistä myös ovikarmin ja teräsrungon väli elastisella massalla, muutoin ääni kulkee tästä välistä.

Lopuksi kaikki saumat tasoitetaan ja seinä maalataan tai tapetoidaan.

1

Pistorasioiden valmistelu. Pisto-rasioille työstetään paikat, jotta sähkö-asentaja voi kytkeä rasiat. Kun paikat val-mistellaan ennen kuin levyt on asennettu toiselle puolelle, kaapelit on helppo vetää.

2

Eristepaksuudeksi valitaan 70 mm. 60 x 90 cm eristelevyt sopivat tarkasti teräsrankojen väliin.

3

Ylimääräinen liima kaavitaan pois seuraavana päivänä, ennen kuin seinä täystasoitetaan ohuella hiekkatasoitekerroksella.

Materiaalit

Teräsrunkoon:

• Reunarankoja (kattoon ja lattiaan)
• Pystyrankoja (pystytolppiin)
• Reunanauhaa (huopaa)

Fermacellilta:
• Kuitukipsil., 900 x 1200 mm, 12,5 mm
• Saumaliimaa
• 3,9 x 32 mm ruuveja kovaan kipsiin

Lisäksi:
• Iskutulppia
• Eristettä

Erikoistyökaluja:

• Kiinnityspihdit

Vie aikaa

Esimerkin kaltaisesta pienemmästä seinästä selviää parissa päivässä.

Hinta

Noin 250 € esimerkin kaltaisesta seinästä, johon käytetään 12 kipsilevyä.

Vaikeusaste

Levyjä on helppo työstää, kun teräsrungon pystyttää huolella.

Vinkit & niksit

Jos väliseinään tulee oviaukko

Jos rakennat väliseinän kuitukipsilevyistä ja tarvitset seinään myös oviaukon, rakenna teräsrunko samalla tavalla kuin perinteisiä kipsilevyjä käyttäessäsi: kaksi tolppaa (teräs-kiskoa) pystyyn ja yläpalkki.

Kuitukipsilevyt ovat toki vahvempia kuin röpelöiset kartonkipinnoitetut kipsilevyt, joten pystyrankojen määrän päällyspalkin ja yläkiskon välissä ei tarvitse olla niin tarkka.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Kipsilevyseinä