Täydellinen väliseinämateriaali: Kipsi

Jokainen osaa rakentaa kipsilevyseinän, mutta siistiin lopputulokseen tarvitaan muutamia tekniikoita. Näytämme tässä jutussa, miten rakennat tukevan rungon ja asennat kipsilevyt niin,että kaikista nurkista ja reunoista tulee veitsenterävät.

Kipsilevyt sopivat erinomaisesti sisällä rakentamiseen.

Kipsilevyt on helppo leikata sopivan kokoisiksi, kiinnittää runkoon ja päällystää tapetilla. Lisäksi kipsilevyt ovat halpoja. Ne ovat jokaisen rakentajan luottomateriaali.

Siistin väliseinän tekemiseen tarvitaan tietoa muutamista perustekniikoista.

Näytämme tässä jutussa muun muassa, miten halkaiset kipsilevyt kahtia, teet terävän ulkonurkan, pystytät teräs- tai puurungon ja teet täydellisen sauman kahden levyn väliin.

Teräsrunko

Kipsilevyväliseinän runko tehdään yleensä kertopuutolpista, mutta teräsrangat ovat hyvä vaihtoehto. Ne ovat keveitä ja suoria, eivätkä ne ime kosteutta. Lisäksi rankoja on helppo käyttää.

1

Leikkaa aluksi lattiaa vasten tulevat teräsrangat. Voit käyttää leikkaamiseen tavallisia peltisaksia.

2

Piirrä väliseinän paikka lattiaan ja aseta teräsrangat viivojen viereen. Jos väliseinä on oikeassa paikassa, ruuvaa rangat kiinni lattiaan.

3

Lyhennä pystyrangat Lyhennä pystyrangat ja pystytä ne katossa olevaa rankaa vasten. Tarkista vatupassilla, että rangat ovat suorassa.

4

Purista rangat kiinni rankapihdeillä. Niitä on helppo käyttää, ja kiinnittäminen alkaa sujua nopeasti, kun tekniikka tulee tutuksi.

5

Asenna nurkkalista rankapihdeillä sekä ylhäältä että alhaalta.

6

Tarkista vielä viimeisen kerran, että rangat ovat suorassa. Ruuvaa lopuksi yläranka kiinni kattoon. Nyt väliseinä on valmis eristeitä ja levyjä varten.

Puurunko

Puurunko tulee teräsrunkoa selvästi halvemmaksi, sillä väliseinätolpat maksavat noin puolet vähemmän kuin teräsrangat. Runko kannattaa tehdä kertopuutolpista, sillä ne ovat varmasti suoria. Jos käytät höylättyä puuta, valitse rautakaupasta mahdollisimman suorat tolpat.

1

Mittaa seinän paikka ja piirrä se lattiaan. Voit käyttää isoa suorakulmaa, jotta väli­ seinästä tulee kohtisuora viereiseen seinään nähden. Ruuvaa alaranka kiinni lattiaan 5x70 millin ruuveilla.

2

Ruuvaa reunimmainen tolppa kiinni ala rankaan kahdella 5x70 millin ruuvilla. Pidä huoli, ettei tolppa liiku ruuvausvaiheessa.

3

Asenna yläranka kahden tolpan varaan kattoa vasten. Ruuvaa pystytolpat kiinni ala­ ja ylärankoihin. Tarkista vatupassilla, että runko on suorassa ja ruuvaa yläranka lopuksi kiinni kattoon 5x70 millin ruuveilla.

Leikkaaminen

Kipsilevy on helppo leikata kahtia. Siihen tarvitaan vain terävä matto­ veitsi ja pitkä suorakulma tai vatupassi, joka toimii terän ohjaimena. Kun levyn pintapahvi on leikattu rikki, levy pitää vetää työpöydän reunan yli ja taittaa poikki. Sen jälkeen leikataan poikki taustapahvi.

1

Piirrä timpurinkynällä, mistä kohdasta levy pitää katkaista. Aseta levylle pitkä suorakulma ja leikkaa levy poikki sitä pitkin. Voit painaa terää kunnolla, mutta levyä ei ole tarkoitus leikata poikki.

2

Vedä levy työpöydän reunan yli ja taita levyä varovasti alaspäin. Tue levyä toisella kädellä ja leikkaa taustapahvi poikki toises­ sa kädessä olevalla mattopuukolla.

Saumat

Kipsilevyjen välisiin saumoihin tulee ajan kuluessa halkeamia, jos niitä ei vahvisteta. Saumoihin pitää asentaa vahvikenauhat. Tässä käytetään liimapohjaista lasikuituteippiä, mutta kipsilevynvalmistajat eivät kipsilevyn suosittele sen käyttöä.

1

Lasikuitunauha liimataan kiinni levyjen väliseen saumaan ennen tasoitteen levit-tämistä. Jos käytät vahvikenauhaa, levitä saumaan aluksi tasoitetta ja paina nauha kiinni märkään tasoitteeseen.

2

Vedä ylimääräinen tasoite pois lastalla ja anna sauman kuivua yön yli.

3

Levitä saumaan toinen kerros tasoitetta, sillä tasoite vajoaa kuivuessaan. Toinen kerros tarvitaan myös paperisen vahvike-nauhan peittämiseen.

4

Pyyhi ylimääräinen tasoite pois lastalla. Anna tasoitteen kuivua ja hio sauma kevyesti.

Ulkonurkat

Ulkonurkat ovat aina esillä, joten hutilointi näkyy niissä selvästi. Voit asentaa kipsilevyt ylileveinä vuorotellen ulkonurkan molemmille puolille ja sahata ne poikki nurkan mukaan tai viimeistellä nurkan kipsihöylällä. Tässä näytetään, miten teet ulkonurkan kaksikerroksiseen kipsilevyseinään.

1

Asenna ensimmäinen kipsilevy Asenna ensimmäinen kipsilevy ja leikkaa ylimääräinen osa pois. Voit käyttää ohjai­ mena teräsrankaa ja leikata levyn poikki takapuolelta.

2

Taita ylimääräinen osa irti ja leikkaa pintapahvi poikki taitteen kohdalta.

3

Höylää kipsilevyn reuna kipsihöylällä samalle tasolle teräsrangan kanssa. Höylä muistuttaa karkeaa raastinrautaa ja hioo kipsilevystä parin millin kerroksen joka vedolla.

4

Asenna kipsilevy nurkan toiselle puolelle ja anna levyn mennä hieman ensimmäisen levyn yli. Leikkaa levy siistiksi takapuolelta ja viimeistele reuna kipsihöylällä.

5

Asenna toinen kipsilevy ensimmäiselle puolelle. Voit piirtää suorat viivat teräs­ rankojen kohdalle, jotta et ruuvaa ohi. Leikkaa ylimääräinen osa pois ja höylää pääty siistiksi.

6

Nyt voit asentaa viimeisen kipsilevyn nurkan toiselle puolelle samalla tavalla kuin aiemmin ja ihailla terävää nurkkaa.

Kulmien vahvistaminen

Kulma voi olla terävä ja siistin näköinen, mutta se kärsii nopeasti, jos sitä ei vahvisteta. Ulkonurkkaan asennettava kulmasuojalista tai panssarikulma pitää kulman ehjänä. Lista ei näy sen jälkeen, kun kulma on peitetty tasoitteella.

1

Kostuta kulmasuojalistan liimapohja sumutinpullolla ja paina lista sen jälkeen kulmaa vasten.

2

Levitä tasoitetta väliseinän nurkkaan ja kulmasuojalistan päälle. Tee sama nurkan toisella puolella.

3

Vedä ylimääräinen tasoite pois leveällä lastalla nurkan molemmilta puolilta.

4

Anna tasoitteen kuivua ja hio tasoitteen ja levyn raja kevyesti. Kun tasoitteen ja levyn raja ei enää erotu, voit tapetoida tai maalata seinän.

Sisänurkat

Kipsilevyseinän sisänurkan teke-minen ei ole kovin hankalaa. Levyt pitää vain painaa toisiaan vasten. Jos nurkka on vino, asenna levy suoraan ja veistä nurkkaa vasten tuleva reuna nurkan mukaisesti. Jos teet kaksin-kertaisen kipsilevyseinän, asenna levyt limittäin, jotta nurkasta tulee mahdollisimman kestävä.

1

Asenna aluksi ensimmäinen levy (A) nurkkaa vasten ja ruuvaa se kiinni runkotolppiin. Paina toinen levy (B) ensimmäistä levyä vasten ja ruuvaa se kiinni. Asenna seuraavaksi kolmas kipsilevy (C) levyä (B) vasten. Asenna lopuksi neljäs kipsilevy (D) kolmatta levyä (C) vasten. Kun kaikki levyt on asennettu limittäin, ne lukitsevat toisensa paikoilleen ja tekevät nurkasta todella lujan.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kipsilevyseinä