Halpaa lämpöä pelleteillä

Pellettipoltin on edullinen vaihtoehto öljylämmitykselle. Näytämme, miten pellettipoltin asennetaan ja annamme vinkkejä, jos haluat tehdä sen itse.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
5000 euroa

Voit jopa puolittaa lämmitys kulusi vaihtamalla öljyn tai maakaasun puupelletteihin.

Johdanto

Monelle tulee varmasti yllätyksenä tieto, että puupellettikattilan saa asentaa itse. Se on todella sallittua, ja jos työskentelet mielelläsi metalliputkien ja kierteiden kanssa, tehtävä ei ole edes ylivoimaisen vaikea.

On tietenkin tärkeää seurata laitteen mukana tulevia asennusohjeita. Tämän jälkeen jäljellä onkin vain normaalia rankkaa työtä putkipihtien, yleispihtien ja jakoavaimien kanssa.

Ennen kuin ryhdyt asentamaan puupellettikattilaa, sinun on huolehdittava kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin nuohoojalta on saatava varmistus, että savupiippu ja pannuhuone soveltuvat pellettien polttoon. Toiseksi laitteen toiminnan vaatimien sähköasennusten tulee olla riittävät ja kunnossa. Tässä kohteessa sähköasentaja asensi laitetta varten lisäpistorasian, ennen kuin pellettijärjestelmän asennustyöt aloitettiin.

Seuraavilta sivuilta näet, miten kaksi ammattilaista asentaa perinteisen puupellettikattilan. Vanhan öljykattilan ja säiliön purku ja poisto veivät yhden pitkän työpäivän. Kannattaa varautua siihen, että työhön kuluu kahdelta ihmiseltä vähintään viikonloppu, ennen kuin pelletti kattilan voi käynnistää.

Käytitpä hankkeeseen miten paljon aikaa tahansa, työ kannattaa. Yleensä nimittäin arvioidaan, että puupelleteillä lämmittäminen maksaa vain noin puolet siitä, mitä talon lämmittäminen öljyllä.

Työniloa!

Ohjeet

01
Valmistelu

Vanha öljykattila on tehnyt tehtävänsä ja siitä luovutaan. Nuohooja on jo käynyt kellarissa ja hyväksynyt pellettipolttimen asentamisen. Hän tarkisti, että laitteelle ja pelleteille on tarpeeksi tilaa, ja hormin ja savupiipun korkeus on riittävä, jotta pelletti poltimelle saadaan riittävästi vetoa. Kun pellettipoltin on lopulta asennettu paikalleen, nuohooja on kutsuttava uudelleen hyväksymään asennustyö.

Tila on raivattu, ja vanha kattila ja vanha lämminvesivaraaja voidaan poistaa.

02
Vanhan laitteen poisto 7 Vaihe

Vanha öljylaitteisto puretaan pala palalta. Järjestelmä tyhjennetään vedestä ja öljysäiliö öljystä. Kattila on hyvin painava, joten sen siirrossa tarvitaan apulaista ja järeät nokkakärryt.

Kattila ja öljysäiliö ovat metalliromua, jolla on tietty arvo, joten metallia keräävät yritykset saattavat olla kiinnostuneita noutamaan ne veloituksetta, jos ne on jo purettu ja siirretty ulos odottamaan noutoa.

1

Vanhan kattilan putket irrotetaan, kun laitteisto on tyhjennetty vedestä.

2

Öljykattila nostetaan nokkakärryille ja siirretään ulos. Kattilan ulos siirto vaatii yleensä kahden ihmisen voimat.

3

Öljysäiliö siirretään ulos. 1 200 litran öljysäiliö painaa paljon. Tässä kohteessa säiliö saatiin nostettya kynnyksen yli ja pääovesta ulos.

4

Kaikki vanhan öljy laitteis ton putket irrotetaan, jotta työ voidaan aloit taa ”puhtaalta pöydältä”. Hyvät isot putkipihdit ovat nyt tarpeen.

5

Jotkin vanhat putket joudutaan katkaisemaan, jotta ne voidaan myöhemmin kiertää irti liitoksistaan. Työ vaatii sekä puukkosahan että kulmahiomakoneen.

6

Nyt valmistelut on tehty. Tila on raivattu tyhjäksi kattilasta, säiliöstä ja lämminvesi varaajasta, ja kaikki putkiasen nukset vanhan öljykattilan ympäriltä on poistettu.

7

Halusimme aloittaa aivan alusta ja asentaa pellettipolttimen ja talon pattereiden väliin uudet putkilii tokset. Lämpöpattereille vievät putket ovat saaneet uudet muhvit ja ne voi nyt kytkeä.

03
Pannuhuone 2 Vaihe

Kun lämminvesivaraaja ja kattila on sijoitettu, asennustyö voidaan aloittaa. Laitteiston ympärillä tulee olla tarpeeksi vapaata tilaa, jotta laitteen voi puhdistaa helposti ja tehokkaasti. Lattian (tai verhoilun) tulee olla palamatonta materiaalia. Suuluukullisten tulipesien edessä tulee olla vähintään 400 mm:n suoja-alue ja luukun molemmilla sivuilla 100 mm. Lisäksi pellettikattilaan pitää saada riittävästi ilmaa palamista varten. Tämä edellyttää, että kattila asennetaan tilaan, jossa on säädettävä ilmaventtiili tai ilma kanava suoraan ulos.

1

Kattilan ympärillä pitää olla tilaa ja suojaetäisyysvaatimuksia on noudatettava.

2

Kiertovesipumppu kierrättää lämmintä vettä kattilasta laitteistoon. Kiertovesipumpun sijainti ja mitoitus ovat tärkeitä seikkoja, joten paneudu asiaan huolella tai kysy neuvoja ammattilaiselta.

04
Vesivaraaja ja kattila 5 Vaihe

Kun tila on raivattu tyhjäksi, ryhdytään töihin. Aloitamme asentamalla uuden lämminvesivaraajan paikalleen. Valitsimme tähän kohteeseen erikoissuurikierukkaisen laitteen. Se on tehokkain, kun lämpöä siirretään polttimolta käyttöveteen. Tämän jälkeen alkaa lämminvesivaraajan ja pellettikattilan yhdistävien putkien valmistelu. Lämminvesivaraajaa ei saa kytkeä itse, vaan sen saa tehdä vain valtuutettu lvis-asentaja.

1

Lämminvesivaraaja asen netaan ensin. Tämä malli pystyy lämmittämään veden myös sähköllä, jos poltin sammutetaan kesäksi.

2

Varaaja pitää saada täysin suoraan asentoon, vaikka se seisoo lattialla. Tästä selviää vesivaa’alla ja jalkoja säätämällä.

3

Kiskoon liitetty putki kannatin takaa vankan kiinnityksen ja on samalla hy vin joustava, sillä putkikan nattimia voi säätää korkeu den ja seinäetäisyy den mukaan.

4

Putkikannattimien kiskot kiinnitetään kiviseinätulpilla ja ruuveilla. Pienellä vesivaa’alla tarkistetaan, että kisko tulee suoraan.

5

Kattila laitetaan paikalleen. Palonkestävään verhoiluun tulee jättää nuohoojan tai palotarkastajan ilmoittama suojaetäisyys.

05
Putkien kytkentä ja tiivistäminen 2 Vaihe

Valitsimme galvanoidut vesiputket ja kokoamme ne perinteiseen tapaan tiivistesrasvalla ja ­hampulla. Tämän ansiosta asennus on helpompi tehdä ja säätää itse. Putket leikataan paikan päällä putkileikkurilla, minkä jälkeen niihin työstetään kierteet. Kun oppii tekniikan, työ ei oikeastaan ole sen vaikeampaa kuin laudan sahaaminen!

Jos et entuudestaan omista putkien leikkuu­ ja kierteitystyökaluja, voit vuokrata ne konevuokraamosta tai ostaa työkalusarjan noin 80 €:lla. Mieti, tarvitsetko työkaluja myöhemminkin vai kannattaisiko ne mieluummin vuokrata.

1

Hampulla liitok sesta saadaan tiivis.

2

Tiivisterasva helpottaa osien kiertämistä toisiinsa vielä vuosienkin kuluttua.

06
Putket ja varusteet 7 Vaihe

Kaikkien pellettikattiloiden, lämmin vesivaraajien, kiertovesipumppujen yms. mukana tulee aina asennus ohjeet. Ne on luettava tarkasti, jotta kaikki laitteet toimivat varmasti oikein ja turvallisuus on kunnossa. Ryhdymme nyt kokoamaan laitteistoa sen mukana tulleiden ohjeiden mukaan. Lisäksi poraamme savuhormiin uuden reiän, sillä vanha öljykattilalle tehty reikä oli liian alhaalla pellettikattilan savuputkelle.

1

Asennus alkaa. Monet putket kannattaa yhdistää jo etukäteen, ennen kuin ne liittää lopulliseen asennukseen.

2

Asennamme lämpötilaanturin, jotta käyttäjä ja erityisesti laitteen sähkötoiminen ohjaus järjestelmä pystyy seuraamaan palamista ja lämmöntuotantoa.

3

Asennamme myös varo venttiilin. Koska laitteisto on suljettu järjestelmä, se voi vikatilanteissa joutua kovaan paineeseen. Venttiili sulkee vedentulon, mikäli näin tapahtuisi.

4

Asennamme lämpömittarin, jotta sekä syöttöettä paluuveden lämpötilaa voidaan seurata.

5

Oranssi rasia huolehtii toimintojen järjestyksestä ohjaamalla lämpimän veden tarpeen tullen suoraan lämminvesi varaajaan (eikä siis pattereille).

6

Asennamme shunttiventtiilin, joka takaa, että kattilaan palaavan veden lämpö tila ei ole niin alhainen, että kattilaan muodostuu kondenssia (ja korroosioriski kasvaa).

7

Hormiin porataan rasiaporalla reikä, jotta savuputken hormiaukko sopii pellettikattilan savuputken korkeuteen.

07
Polttimen asennus ja veto 7 Vaihe

Kun kaikki putket, mittarit varotoimet yms. on asennettu paikoilleen, putkisto ja vesisäiliö voidaan täyttää vedellä. Tämän jälkeen kattilaan asennetaan poltin, ja pellettipolttimen savuputki yhdistetään hormiin.

Jotta kattilassa palaisi tasainen ja vakaa tuli, asennamme hormiin myös vedonsäätimen. Se on säätöpelti, joka sulkee ”levottoman ilman” hormiin, kun esimerkiksi kova tuuli aiheuttaa hormiin paljon vetoa.

1

Poltin annostelee pelletit palotilaan. Se on varustettu sähkö sytytyksellä ja valon ja lämpötilan seurannalla. Portaaton puhallin varmistaa, että palaminen sujuu hyvin.

2

Poltin on helppo asentaa. Se asetetaan kattilan sivulle kahden kierretangon päälle.

3

Poltin lukitaan kahdella siipimutterilla, ja tämän jälkeen elektroniikka yhdistetään ohjainjärjes telmään laitteen mukana tulevien sähkökaavioiden mukaisesti.

4

Pellettikattilan savuputki liitetään nyt hormiin. Putki kiinnitetään vain laastilla.

5

Hormiin tehdään uusi reikä timanttireikäsahalla, jotta vedonsäädin voidaan asentaa. Se takaa tasaisen palamisen myös silloin, kun ulkona myrskyää.

6

Hormireikään on asen nettu kaulus ja vedonsäädin voidaan nyt panna paikalleen.

7

Vedonsäädin kiinnitetään ja sää det tävä luotipaino säädetään suositeltuun vetoon tuotteen mukana tulevan asteikon mukaisesti.

08
Siilo ja ohjausjärjestelmä 7 Vaihe

Puupellettien siilo toimitetaan koottavana pakettina, kuten myös laitteen sähköinen ohjaus järjestelmä. Pellettikattilan viimeiset osat kootaan ja asennetaan tarkasti ohjeiden mukaan. Tämän jälkeen laitteisto on valmis ensimmäiseen sytyttämiseen.

1

Siilo kootaan mutterein ja pultein. Tässä mallissa on tilaa 500 litralle, mikä vastaa noin 350 kg puupellettejä.

2

Siilon pohjalta vedetään pudotusputki, joka kuljettaa pelletit siilosta polttimeen ja kattilaan.

3

Kattilan mittarit kytketään. Kattilan erilaiset mittarit ja anturit yhdistetään pellettikattilan elektroniseen ohjausjärjestel mään laitteen sähkökaavion mukaan.

4

Kun kaikki kattilasta tulevat johdot on asennettu, varsinainen ohjausjärjestelmä voidaan kytkeä sähköverkkoon ja laitteistoa voidaan ensi kertaa koekäyttää.

5

Pudotusputki kiinnitetään kattoon reikä nauhalla, jotta kulma siilosta polttimelle olisi noin 45 astetta.

6

Sähkötoimisen oh jausjär jestelmän voi kyt keä inter ne tiin ja sitä voi oh jata älypuhe limella tai tietokoneella.

7

Pudotusputki täytetään ohjausjärjestelmän mukaan ns. pakkoajolla. Tämän jälkeen laitteistoa voi hienosäätää ja palaminen voi käynnistyä.

Materiaalit

Kattila/poltin:

  • NBE BLACKSTAR 10 kW NBE-poltin (yleensä 70-200 m²:n taloihin)

Lämminvesivaraaja:

  • NBE 689C COMBI VVB, 100 litraa

Kiertovesipumppu:

  • Wilo-Yonos PICO

Ohjausjärjestelmä:

  • NBE V 10

Siilo:

  • NBE 500 litraa (350 kg puupellettejä)

Lisäksi:
Kiskokiinnitteiset putkikannattimet, putk ia, tiivisterasvaa ja -hamppua sekä vedonsäädin

Erikoistyökalut

  • Putkileikkuri ja timanttirasiapora
  • Nokkakärryt

Vie aikaa

Kahdelta ammattilaiselta työ vie yhden pitkän työpäivän. Hanki apulainen ja varaa työhön ainakin kaksi päivää.

Hinta

Tämän tyyppinen laite maksaa yleensä noin 5 000 €. Hinta sisältää kaiken tarvittavan.

Vaikeusaste

Pellettikattilan asennus on ilman muuta iso työ. Jos leikkaat vesiputket ja työstät liitokset huolellisesti, onnistut työssä hyvin, kunhan työ on muutoin hyvin suunniteltu.

Piirustus

Kaaviosta näet osat, jotka puupellettijärjestelmä yleen - sä sisältää. Merkittä vim mät erot esim. öljy katti laan ovat siilo, poltin ja ohjausyksikkö.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.