Rapattava lisäeristys puutaloon

Erityinen kaksiosainen levyjärjestelmä eristää puurakenteisen talon tehokkaasti. Levyt ja eristys asennetaan kahteen kerrokseen ja hiotaan, jotta julkisivusta tulee sekä siisti että vahva.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1,5 kuukautta
Hinta
15.000 euroa

Johdanto

Talossa kannattaa olla kun non eristeet. Lisäeristyksen ainoa huono puoli on, että se vie tilaa. Ulkopuolinen lisäeris tys on hyvä vaihtoehto, sillä se ei pienennä huoneita, eikä remontti sotke koko taloa.

Markkinoilla on erilaisia sään kestäviä sementtilevyjä, jotka voi asentaa talon ulkopuolelle lisäeristeiden päälle. Pintalevy jen alle asennetaan lisäeristeet ja tuulensuojalevyt. Lisäeristeet asennetaan suoraan seinän rungon päälle lisäkoolauksien tai paksun lisärungon väliin.

Tässä talossa oli huonoon kuntoon päässyt vanha rappaus, joka päätettiin vaihtaa uuteen. Rappauksen alla oleva runko oli niin hyvässä kunnossa, ettei sille tarvinnut tehdä mitään. Runko tolppien väliset eristeet vaihdettiin uusiin, ja niiden päälle rakennettiin paksu runko lisäeristeiden asenta mista varten.

Muuta ulkonäköä
Sementtilevyillä voi muuttaa puutalon ulkonäköä, sillä levyt peitetään lopuksi rappauksella. Lisäeristysremontti on hyvä mahdollisuus vaihtaa puuverhous helppoon kivipintaan, jota ei tarvitse huoltaa säännöllisesti maalaamalla.

Ohjeet

01
Eristeet kahteen kerrokseen 7 Vaihe

Tämän talon seinissö oli maalattu rap paus. Talo oli huonosti eristetty, joten ulkoseinät päätettiin purkaa runkoon asti. Vanhan rungon päälle rakennettiin yhtä paksu lisärunko, minkä jälkeen seinään asennettiin kaksi paksua eris tekerrosta.

Lisärungon tolpat kannattaa asentaa tarkasti suoraan, sillä se helpottaa villa levyjen ja sementtilevyjen asentamista.

1

Pura pois vanha rappaus ja sen takana oleva laudoitus. Tämän talon seinissä on vaakalaudat, jotka puretaan sorkkaraudalla.

2

Koolaa lisärunko suoraan asentamalla vanhojen runkotolppien päälle kiiloja. Naulaa reunimmaisiin tolppiin 10 milliä paksut puukapulat ja viritä linjalanka koko seinän pituudelle.

3

Ruuvaa vaakalauta kiinni koolauksiin 5x100 millin ruuveilla. Voit käyttää vanhoja lautoja, jos ne ovat kunnossa. Asenna vaakalaudat myös seinän keskelle ja yläosaan.

4

Asenna eristeet vanhojen tolppien väliin. Tässä käytetään kivivillaa, joka pysyy hyvin tolppien välissä. Tolpat ovat 100 milliä leveitä, villalevyt 95 milliä paksuja.

5

Asenna lisätolpat (H) vaakalautojen päälle. Jätä tolppien päälle ja alle tilaa vaaka­ lankuille. Lisätolpat asennetaan tässä 40 sentin välein.

6

Sahaa tolppien alapäät viistoiksi, jotta ne mahtuvat sokkelin päälle. Voit varmistaa linjalangalla, että tolpat tulevat samalle korkeudelle.

7

Asenna lisätolppien väliin eristeet. Kiinnitä aluksi pohjalankku ja tee ikkunan ympärille sopiva kehikko.

02
Levyjen asentaminen 4 Vaihe

Ennen levyjen asentamista lisärungon alle kannattaa kiinnittää väliaikainen tukilauta. Se helpottaa levyjen asen­ tamista ja varmistaa, että ne tulevat suoraan linjaan.

Ennen sementtilevyjen asentamista eristeiden päälle asennetaan tuulen­ suojalevyt. Mittaa ja sahaa tuulensuo­ jalevyt tarkasti, jotta niiden väliin ei jää ilmarakoja. Käsittele tuulensuojalevyjä varovasti, sillä ne voivat mennä helposti poikki.

1

Kiinnitä tuulensuojalevyt. Voit käyttää esimerkiksi 4,2x42 millin ruuveja, jos tuulensuojalevyt on tehty kivimateriaalista. Kivilevyt ovat painavia, joten ne kannattaa nostaa tukilaudan päälle kaverin kanssa.

2

Eristä nurkka. Työnnä villalevy sementti­ levyn taakse ja leikkaa eriste poikki ulkonurkan linjassa. Täytä tila kokonaan eristeellä.

3

Asenna levyt ikkunoiden päälle. Voit ruuvata levyt kiinni aluksi ja sahata ikkunan kohdan auki vasta sen jälkeen. Käytä pisto­ sahaa ja metalliterää.

4

Levytä seinä umpeen ja liimaa saumoihin lasikuituverkko tai vahviketeippi levytyypin mukaan.

03
Levyjen välinen tuuletus 3 Vaihe

Tuulensuojalevyn ja julkisivulevyn väliin pitää jättää tuuletusrako. Se tehdään asentamalla tuuletuslevyjen päälle koolausrimat.

Ikkunoiden kohdalla pitää huolehtia siitä, etteivät koolausrimat yllä ikkunan alla olevaan vaakalankkuun ja tuki tuuletusrakoa.

1

Ruuvaa koolaus­ rimat tuulensuoja­ levyjen päälle. Nämä koolausrimat asennetaan 40 sen­ tin välein lisärungon tolppien kohdalle. Rimat kiinnitetään 5x60 millin ruuveilla.

2

Kiinnitä vaakarima ikkunan alle. Jätä pystyrimojen väliin 5 sentin raot, jotta ilma pääsee kiertämään ikkunan alapuolella.

3

Asenna koolausrimat ikkunan päälle 5 milliä ikkunalankun linjan yläpuolelle, jos ikkunan päälle asennetaan myöhemmin reunalistat ja tuuletuslistat.

04
Levyjen asentaminen 5 Vaihe

Anna alla olevan apulaudan olla paikallaan ja käytä sitä apuna julki­ sivulevyjen asentamisessa. Levyt ovat raskaita, joten apulaudasta on paljon hyötyä.

Levyt kannattaa asentaa kokonai­ sina ikkunoiden eteen, sillä aukot on helppo sahata jälkikäteen.

Kun seinän kaikki levyt ovat paikoillaan, voit asentaa viimeiste­ lylistat ylös ja alas.

1

Ruuvaa levyt kiinni tolppiin koolaus­ rimojen läpi. Tässäkin levyt kannattaa asentaa kokonaisina ja sahata sopiviksi vasta lopuksi.

2

Sahaa ikkunan kohdalle aukko ja irrota levynpalanen. Voit käyttää sahaamiseen pistosahaa ja metalliterää.

3

Viimeistele seinän alaosa. Näiden levyjen taakse asennetaan tuuletus listat ja levyjen alle reunalistat. Levyjen päälle asennetaan verkolla vahvistettu reunus.

4

Ikkunan yläpuolella levy yltää 1,5 senttiä lankun reunan yli. Levyn alle työnnetään tuuletuslista ja reunalista, ja verkkoreunus napsautetaan kiinni reunalistaan.

5

Asenna vesipellin tuki. Sahaa se sopivaksi käsisahalla ja kiinnitä se pohjalaastilla. Purista tuki paikalleen siksi aikaa, että laasti kuivuu.

05
Ikkunoiden ja ovien reunat 3 Vaihe

1

Asenna ikkunalaudan päälle styroksi­ kaistale, kun laasti on kuivunut vuoro­ kauden ajan. Sahaa 5 milliä paksu levy sopivaksi ja kiinnitä se hakasilla.

2

Peitä ikkuna­aukkojen reunat sopivilla levynpalasilla. Paina levyt styroksia vasten ja ruuvaa ne kiinni. Styroksi poistetaan, kun pinnat on rapattu valmiiksi.

3

Peitä myös ikkuna­aukon yläreuna. Sahaa levy siten, että sen etupuolelle jää 1,5 sentin tuuletusrako. Asenna reunalista ja vahvikeverkko ennen levyn kiinnittämistä.

06
Pohjarappaus ja lasikuituverkko 7 Vaihe

Rappaus tehdään kolmessa vaiheessa. Kaikkiin kerroksiin käytetään saman sarjan tuotteita, jotta ne sopivat var­ masti yhteen.

Saumat vahvistetaan aluksi lasikuitu­ verkolla, joka kiinnitetään levyihin saumalaastilla.

Seuraavaksi seinälle levitetään pohja­ tasoite, joka vahvistetaan kauttaaltaan lasikuituverkolla. Isot verkkokaistaleet levitetään saumanauhojen ja nurkka­ vahvikkeiden päälle.

Pinta tasoitetaan sileäksi ennen pintatasoitteen levittämistä.

1

Levyt käsitellään tartuntapohjusteella, jotta rappaus tarttuu varmasti kiinni. Levitä tasoite isolla pensselillä tai harjalla.

2

Vahvista kaikki saumat lasikuituverkolla. Levitä saumojen päälle noin kahden millin kerros saumalaastia ja upota laastiin noin 20 senttiä leveät suikaleet verkkoa. Paina verkko kiinni laastiin lastalla.

3

Levitä laastia reunaverkkojen alle ja paina verkko kiinni laastiin. Peitä verkko laastilla ja pyyhi ylimääräinen laasti pois. Kulman vasen puoli on jo käsitelty.

4

Vahvista kulma levittämällä laastia sen kummallekin puolelle. Upota laastiin kulmalista ja paina sen päälle pala lasikuitu­ verkkoa. Levitä sen jälkeen verkon päälle pohjatasoitetta.

5

Vahvista myös ikkuna-aukkojen reunat reunat listoilla ja lasikuituverkolla. Liimaa ulko­ nurkkien päälle viistot verkonpalat, jotta rappaus ei halkea nurkasta. Älä peitä tuuletusrakoa.

6

Rappaa isot pinnat. Levitä seinälle vähintään 5 milliä paksu ja metrin levyinen kerros pohja­ tasoitetta ja paina verkko kiinni siihen teräslastalla. Verkon pitää upota laastiin noin kolmasosan syvyyteen. Limitä verkkovuotia noin 5 senttiä.

7

Tasoita pohjalaasti hiertimellä, kun verkko on laastin sisällä. Jos laasti on jäykkää, voit kastella lastan vedessä. Liikuta lastaa kiertoliikkeellä.

07
Pintarappaus 3 Vaihe

Nyt seinästä puuttuu enää pinta­ rappaus, josta tulee talon uudet kasvot.

Pienijyväinen pintalaasti sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

Pinnasta tulee yhtenäinen, kun koko seinä rapataan yhdellä kertaa. Tasaisen pinnan tekeminen voi olla vaikeaa ensi­ kertalaiselle. Voit aloittaa rappaamisen ikkunoiden vierestä ja muista pieniltä pinnoilta ja rapata isot pinnat vasta lopuksi. Sekoita reilusti laastia, ennen kuin aloitat.

1

Levitä ohut kerros pintalaastia teräs­ lastalla, kun pohjalaasti on saanut kuivua vähintään kaksi vuorokautta. Kostuta pinta kevyesti, ennen kuin levität pintalaastin. Tasoita pinta teräslastan reunalla.

2

Tasoita pinta lopuksi nihkeällä sienellä. Vedä sientä kevyesti, kunnes pinta on sileä. Laastin pitää olla kohtuullisen kiinteää, eikä sitä saa painaa liian kovasti.

3

Ulkopuolinen lisäeristys on nyt tyylikkään rapatun seinän takana.

Materiaalit

 • Tuulensuojalevyä
 • Sementtilevyä
 • Lasikuituverkkoa
 • Saumalaastia
 • Saumanauhaa
 • Tartuntapohjustetta
 • Pohjalaastia
 • Pintalaastia
 • Kulmavahvikkeita, reunalistoja ja tuuletuslistoja

Lisäksi:

 • 95 mm kivivillaa
 • Tolppia, 45x95 mm
 • Pohjalankkua, 45x95 mm
 • Koolausrimoja, 25x50 mm
 • Vaakalautoja, 25x100 mm
 • Kovalevyn tai vanerinpaloja
 • Ruuveja, 4,2x42, 5x60, 5x100 ja 6x120 mm

Vie aikaa

Noin 1-1,5 kuukautta.

Hinta

Tämän talon eristys ja rappaus maksoivat noin 15000 euroa.

Vaikeusaste

Talon lisäeristäminen ulkopuolelta on iso urakka, mutta se onnistuu ohjeita noudattamalla. Jos et ole rapannut aiemmin, harjoittele sitä vähemmän näkyvässä paikassa ennen julkisivun rappaamista.

Piirustus

Rapattava lisä eristysjärjestelmä

Markkinoilla on erilaisia rapattavia sementtilevyjä, jotka sopivat talon ulko-puoliseen lisä eristämiseen. Pintalevyn alle asennetaan lisäeristeet ja tuulensuojalevyt. Pintalevyjen alle jätetään tuuletusraot, jotta sisältä tuleva kosteus pääsee tuulet-tumaan ulkoilmaan.

Tuulensuojalevyt estävät tuulen pääsyn eristeisiin mutta päästävät kosteuden siirtymään ulos.

Pintalevyt ovat tiiviitä sementtilevyjä, jotka vahvistetaan lasikuituverkolla ja kahdella laastikerroksella.

Levyt kestävät säätä ja kosteutta niin hyvin, ettei niitä tarvitse rapata heti asentamisen jälkeen. Riittää, että rappaus tehdään pari kuukautta levyjen asentamisesta.

Rapattava lisä eristysjärjestelmä

Video

VINKIT: Asenna eristeet tarkasti

VINKIT: Asenna eristeet tiiviisti

TYÖKALUT: Näin käytät käsisirkkeliä

Videolla kerrotaan käsisirkkelin käyttömahdollisuuksista, teristä ja toiminnoista. Käsisirkkeli on väkivahva työkalu, jolla voi tehdä sekä siistiä että karkeaa työtä ja sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa. Eri terillä voi sahata puuta, metallia, kevytbetonia ja muovia.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Eristys