Edustava suoja jätesäiliöille

Jätesäiliöt ovat enemmän hyödyksi kuin koristeeks. Ketään ei varmasti harmita, jos rakennat niiden ympärille tyylikkään suojan. Avoin rakenne takaa tuuletuksen, ja suojaan mahtuu monenlaista jätettä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
150 euroa

Johdanto

Ihminen tottuu lähes kaikkeen, mutta kukaan ei varmasti voi väittää, että jätesäiliöt olisivat erityisen kaunis näky, olivatpa ne vihreitä, mustia, har-maita tai vaikka keltaisia. Kiinteän suo-jan rakentaminen säiliöiden ympärille kohentaisi varmasti monen puutarhan ja pihan ulkonäköä ja rauhoittaisi ehkä naapureidenkin näkymää.

Suojasta saa eniten hyötyä, jos sinne voi sijoittaa myös muut kuin perinteiset kaatopaikalle toimitettavat sekajätteet: kierrätyspaperit, lasitavaran, puutarha-jätteen ja muut kierrätystavarat.

Ennen kuin syvennyt näiden sivujen piirustuksiin ja tarvikeluetteloihin, mene ulos ja luo katsaus jätesäiliöösi. Mieti, mitä muuta haluat ehkä piilottaa näkyviltä kuin keittiöjätteet. Tämän jäl-keen kannattaa vielä käyttää jonkin aikaa suunnitteluun, sillä suoja toimii parhaiten, jos siinä jää hieman ilmaa säiliöiden ympärille.

Helppo täyttää ja helppo tyhjentää

Kun nostat suojan kantta, myös jätesäi-liön kansi nousee, sillä se on yhdistetty ketjulla suojukseen. Näin säiliötä on yhtä helppo täyttää kuin jos se seisoisi vapaasti näkyvissä ja ”irrallaan”. Kun säiliö on saatava ulos suojasta ja jäteauton kyytiin, irrotetaan ketju, joka on kiinnitetty karabiinihaalla.

Ovi avataan, ja koska etuosan alareu-nassa ei ole listoja, säiliö on helppo vetää ulos sen omien pyörien varassa, tai nok-kakärryillä, jos jätesäiliössä ei ole pyöriä alla. Suojan voi rakentaa lähelle piha-tietä tai sen voi sijoittaa lähelle sitä tietä, jota pitkin jäteauto ajaa säiliöiden keruureitillään.

Tässä kohteessa jätesäiliöt on sijoitet-tu autotallin seinää vasten, joten suojaan ei tarvittu takasivua. Jos säiliö seisoo vapaasti, suojan takasivu verhoillaan laudoilla samaan tapaan kuin sivutkin.

Etusivun ovet on rakennettu ristiin asetetuista listoista. Ne näyttävät koris-teellisilta ja antavat ovista kevyen mutta kuitenkin tukevan ja kestävän vaikutelman. Takasivun listat ylettyvät kehikon yli, ja ne voidaan kiinnittää kehikkoon ruuveilla.

Me maalasimme suojan valkoiseksi, jotta se sopii valkoiseen autotalliin, mutta voit valita värin vapaasti tai jättää suojan harmaantumaan auringossa.

Ohjeet

01
Ovet rakennetaan 5 Vaihe

Aloitamme ovista. Ne kootaan kehikoksi, joihin kiinnitetään ristikkäin asetettavat rimat, jotka jäykistävät ja keventävät ovirakennetta ja samalla takaavat suojan hyvän tuuletuksen.

Yksi rimakerros asennetaan kehikon sisään, tämä kerros näkyy ulospäin. Toisen kerroksen rimat ovat pidempiä, ne jatkuvat kehikon takasivun yli.

Vasemmalla olevalta punaiselta pals-talta näet rimojen mitat - pitkän sivun mukaan ja päistään 45°:n kulmaan sahattuina. Rimat kannattaa sahata hieman ylipitkiksi ja lyhentää vasta, kun ne asennetaan paikoilleen välikiilojen avul-la. Jos muutat suojan mittoja, mittojen ja kulmien ei tarvitse olla näin tarkkoja.

1

Ovien kehikot kootaan vaaka- (H) ja pystylistoista (L) 5 x 70 mm:n ruuveilla, kaksi jokaiseen kulmaan. Jotta kulmista tulee suorat, listat kiinnitetään puristimilla levyyn. Aseta kulmaan suorakulmain ruuvien kiinnityksen ajaksi. Esiporaa.

2

Ensimmäinen rimakerros (M-Q) asetetaan kehikon sisään. Listojen välis-tä etäisyyttä säädellään 50 mm:n kiiloilla en-nen kuin listat lyhennetään lopulliseen mit-taan. Aloita pisimmästä listasta (M).

3

Poikkirimat kiinnitetään kehikkoon 5 x 70 mm:n ruuveilla. Listat asemoidaan paikoilleen vankoilla puristimilla ennen kuin ne ruuvataan kiinni kehikon läpi. Esiporaa ja upota, jos ruuvit kestävät sen.

4

Toisen kerroksen rima (R-V) asetetaan samaan tapaan kiilojen avulla - suoraan kulmaan 1. kerrokseen nähden. Alapuolelle merkitään, mistä kohtaa listat lyhennetään, jotta ne päätyvät ovikehikon ulkoreunaan.

5

Listat katkaistaan ja ruuvataan kiinni kehikkoon ja poikittaisrimoihin 4 x 35 mm:n ruuveilla. VINKKI: Säästät paljon aikaa valitsemalla itsesenkkaavat ruuvit. Ne ovat kalliimpia, mutta et joudu esiporaamaan.

02
Sivut rakennetaan 5 Vaihe

Kaksi kiinteää sivua rakennetaan kehikoksi, joka verhoillaan vaakalaudoilla (F), joiden väliin jätetään pienet raot tuule-tuksen takaamiseksi.

Tolpat (A ja B) ulottuvat muutaman senttimetrin alinta verhoilulautaa alem-maksi, joten voit sahata ne olosuhteiden mukaan, jos maa-alusta ei ole aivan tasainen - kuten harvoin on, sillä sadevesi valuu verhoilua pitkin maahan.

Kehikon yläpalkit (D) on sahattu kaareviksi - kuten palkit (D2), jotka kootaan kahdeksi kaarevaksi kanneksi. Palkit sahataan 45 x 95 mm:n lankuista 297 cm:n ympyrän säteen mukaan.

1

Piirrä ensimmäiseen palkkiin (D1) ympyrä, jonka säde on 297 cm yläreu-nassa ja 292,5 cm alareunassa. Käytä pitkää listaa harppina. Palkkien korkeudeksi tulee tässä tapauksessa 45 mm.

2

Sahaa palkit pistosahalla ja oikaise ne. Tämä sujuu nopeasti nauhahiomakoneella. Piirrä muut kuusi palkkia sekä kaksi kiinteää palkkia (D1) ja neljä palkkia (D2), jotka tulevat kannen alle ja pitävät sen kasassa. Sahaa ja hio ne.

3

Sivukehikot kootaan 5 x 70 mm:n ruuveilla. Osat, joiden reunat on oikaistu, puristetaan levyä vasten mittauksen, esiporauksen ja ruuvauksen ajaksi. Voit käyt-tää itsesenkkaavia ruuveja, mutta kannattaa kuitenkin esiporata, jotta puu ei halkea.

4

Sivulaudat (F) naulataan niin, että laudan ja raon leveydeksi tulee 10 cm. Teemme kahteen listaan (X) merkit 10 cm:n välein ja kiinnitämme ne puristimilla kehikon sivuille (A ja B). Etutolpan kohdalla lauta tuetaan poikkilistaa vasten.

5

Ylimmät verhoilulaudat sahataan kaarevan palkin mukaan ennen kuin ne kiinnitetään. Kaari kehystää kahta ylintä lautaa. Ilmaraoksi jätetään yhtä paljon väliä kuin alemmissa laudoissa, pyöristykset merkitään ja lauta sahataan pistosahalla.

03
Runko kootaan 5 Vaihe

Kaikki osat on nyt maalattu kertaalleen: molemmat kootut sivut, ovet ja muut irto-osat. Nyt suojan kiinteä runko koo-taan ja kiinnitetään autokatoksen ver-hoiluun, joka toimii suojan takasivuna.

Jos et sijoita suojaa valmista taka-seinää vasten, verhoile suojan takasivu samaan malliin kuin verhoilit sivutkin. Siistein lopputulos syntyy antamalla sivuverhoilun jatkua pystytolppien yli, jolloin ne peittävät takasivun verhoilu-lautojen päätypinnat.

1

Kiinnitä ensin kaksi poikkilautaa (G) sivuihin kiinni 5 x 60 mm:n ruuveilla. VINKKI: Jalkojen pohjiin voi kiinnittää gal-vanoidun ruuvin galvanoitujen aluslaattojen läpi, niin jalat ovat kosteudelta suojassa.

2

Etupuolelle kiinnitetään poikkilauta (K) sivujen väliin parilla 5 x 60 mm:n ruuvilla kumpaankin tolppaan. Palkin on ulotuttava niin pitkälle ulos, että se myötäilee sivujen ulkopintaa - muut päätypinnat peitetään myöhemmin pystylistalla.

3

Keskipalkki (D1) ruuvataan kiinni keskelle sivuja. Aseta se kiilan päälle. Purista kiila takapoikkilautaa vasten, kun kiinnität sitä edestä kahdella 5 x 70 mm:n ruuvilla poikkilaudan (K) läpi. Ruuvi kiinnitetään hieman yläviistoon.

4

Suoja laitetaan paikalleen. Tarkista, että se tulee vaateriin, ja ruuvaa se kiinni takaseinään poikkilautojen läpi. VINKKI: Jos olet suojannut jalat kosteudelta 1. ohjeen vinkin mukaan, voit säätää suojan korkeutta yhdellä tai useammalla aluslaatalla.

5

Suoja kiinnitetään myös etureu-nasta, jos mahdollista. Tässä suoja on laatoituksella, joten voimme sitoa etutolpat taustaan kulmaraudoilla. Ruuvit, jotka tarttuvat verhoiluun, kiinnitetään ruuvitulpilla kiinteään kiveen.

04
Kansi rakennetaan 5 Vaihe

Koko kaareva päälliverhoilu kiinnitetään runkoon kokonaisina listoina, päälli-kansi jaetaan vasta tämän jälkeen kahteen osaan ja osa listoista jää pysy-västi rakenteeseen, sillä kannet sara-noidaan niihin kiinni.

Kansi rakennetaan neljän kaaripalkin (D2) päälle. Palkit eivät ole - toisin kuin kolme ensimmäistä kaarta (D1) - osa runkoa. Palkit asemoidaan kuitenkin runkorakenteen sisään, kun verhoilulau-dat (E) naulataan kiinni. Kun palkit ovat yhä rungossa kiinni, sahataan kannet ja kiinnitetään saranat - yhä yhtenä kansi-rakenteena. Näin helpotetaan työtä ja taataan, että kansista tulee yhtenevät.

Kun kansi on rakennettu yhtenä kokonaisuutena, se sahataan kahteen osaan ja saranoidaan - näin rakenteesta tulee tiivis.

1

Kansipalkit (D2) asennetaan suojan rungon päälle. Niitä lyhennetään 10 mm, ja sen jälkeen ne ruuvataan kiinni etummai-seen poikkilautaan (K) ja runkopalkkeihin (D1) 10 mm:n tuuletusraoilla. Ilmaraot varmis-tetaan listasta sahatuilla 10 mm:n kiiloila.

2

Kansilistojen (E) välit sovitetaan siten, että etummainen lista ulottuu noin 10 mm suojan etusivun yli. Aseta palkille esim. verhoilulistojen ylijäämä-paloja ja merkitse sivuihin, mihin kohtaan listat asettuvat parhaiten.

3

Listat (E) kiinnitetään neljään kansipalkkiin (D2). Naulaamme ne kiinni 2 x 40 mm:n galvanoiduilla nauloilla. Tämä käy nopeammin ja edullisemmin kuin ruuvaus, mutta toki voit myös käyttää ruuveja. Nopeimmin selviät naulaimella.

4

Nyt kannen kaksi osaa sahataan irti suojan rungosta. Ensin sahataan vain keskipalkin ympärillä olevat kaksi palkkia (D2) sisimmän listan ja sen viereisen listan välistä. Käytä käsisahaa tai pitkäteräistä pistosahaa.

5

Ensimmäiset kaksi lehtisaranaa ruuvataan kiinni suoraan katkaisu-kohtien päälle. Sama tehdään kansipalk-kien sivuissa: ensin palkki katkaistaan kah-den sisimmän verhoilulistan välistä ja sen jälkeen listat yhdistetään lehtisaranoilla.

05
Kansi jaetaan kahtia 5 Vaihe

Suojan päällys on paikallaan ja kannet on kytketty yhteen saranoilla, mutta ne ovat edelleen rungossa kiinni. Nyt on aika ryömiä suojan sisään ja irrottaa ruuvit, jotka sitovat kansipuolikkaat runkopalkkeihin ja suojan sivuihin.

Kun tämä on tehty, voit nostaa kantta - yhtä kerrallaan. Kansi jaetaan kahteen osaan sahaamalla verhoilulistojen läpi keskimmäisten runkopalkkien keskeltä.

Jos jätesäiliössäsi on avattava kansi, kuten tässä, voit helpottaa sen käyttöä jatkossa kytkemällä säiliön kannen suo-jan kanteen, jolloin säiliön kansi avautuu samalla kun suojankin.

1

Irrota ruuvit, jotka pitivät kantta väliaikaisesti paikoillaan. Jos haluat, voit tasoittaa ruuvien reiät ja maalata ne, mutta tämä ei ole suojan ulkonäön tai kestävyyden kannalta oleellista.

2

Tee kahden palkin väliin merkkiviiva, jota pitkin kansi sahataan kahtia. Saranoita lähestyttäessä sahaaminen hankaloituu, mutta kannen alapuolelta se onnistuu todennäköisesti helpommin.

3

Kannet sahataan. Jos päätät sahata alapuolelta, tue kannet molemmissa reunoissa tukilistoin ja puristimin. Näin kansi on jaettu kahtia ja puolikkaiden pitäisi sopia tiiviisti toisiinsa.

4

Kanteen kiinnitetään haka, jotta jätesäiliön kannen saa ketjulla kiinni suojan kanteen. Varo, etteivät ruuvit tule päältä läpi. Käytä muutamia lyhyitä 4 x 20 mm:n ruuveja.

5

Ketju kiinnitetään jätesäiliön kannen kahvaan. Karabiinihaalla voi säädellä ketjun pituutta - ja säiliön voi irrottaa jätteiden noutopäivinä.

06
Ovet asemoidaan 3 Vaihe

Valmis suoja maalataan vielä kertaalleen, minkä jälkeen suoja on paitsi todella upea myös hyvin tuulettuva.

1

Etuosan pystylistat (J) kiinnitetään ruuveilla sivujen etureunoihin, jolloin ne muodostavat sileän kehyksen ylä-listan (K) kanssa. Kiilaa lista vaakaan ovien asentamista varten, säädä ovet paikoilleen puristimilla ja kiinnitä ne T-saranoilla.

2

Alatyöntösalpa kiinnitetään sen oven sisäpintaan, jota käytetään vähemmän. Pidä ovea aivan pysysuorassa ja merkitse, mihin salpa osuu päällysteessä. Poraa reikä betoniporalla. VINKKI: 8 mm:n salpa vaatii 10 mm:n poran.

3

Päällimmäinen kehikonsivu (L) asennetaan kuten peitelista sal-vallisen oven takapintaan. Nyt voit lukita oven ja asentaa ylätyöntösalvan. Tämän jälkeen suoja on valmis. Ylimääräinen maalikerros peittää sahaus- ja naulausjäljet.

Materiaalit

Höylätty mänty, kuusi tmv.

45 x 45 mm listaa:
• 2 tolppaa (A) sivuihin á 130 cm
• 2 tolppaa (B) sivuihin á 115,5 cm
• 2 poikkilautaa (C) sivuihin á 84 cm

45 x 95 mm lankkua:
• 7 kaarevaa lankkua (D1 ja D2) á 95 cm

19 x 90 mm verhoilulautaa:
• 10 verhoilulautaa (E) kanteen á 170 cm
• 24 verhoilulautaa (F) sivuihin á 95 cm
• 2 poikkijäykistettä (G) á 160,5 cm

19 x 95 mm lautaa:
• 4 kehikon sivua (H) oviin á 66 cm

24 x 60 mm listaa:
• 2 etulistaa (J) á 110 cm

24 x 45 mm listaa:
• 1 poikkilankku (K), 163,5 cm

19 x 45 mm listaa:
• 5 kehikon sivua (L) oviin á 109 cm
• Noin 35 m listaa (M-V)

Vinorimoitus

19 x 45 mm listaa:
• 6 listaa (M) á 97,8cm
• 4 listaa (N) á 76,8 cm
• 4 listaa (O) á 57,8 cm
• 4 listaa (P) á 39 cm
• 4 listaa (Q) á 19,8 cm
• 6 listaa (R) á 111 cm
• 4 listaa (S) á 96,9 cm
• 4 listaa (T) á 77,7 cm
• 4 listaa (U) á 58,7 cm
• 4 listaa (V) á 39,7 cm

Lisäksi
• Ruostumattomia ruuveja: 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 5 x 60 mm ja 5 x 70 mm
• 2,0 x 40 mm galvanoituja nauloja
• 4 lehtisaranaa, 40 x 160 mm (mitattu avattuina) kansiluukkuihin
• 4 kpl T-saranoita, 70 x 190 mm (mitattu avattuina) oviin
• 1 työntösalpa, 70 x 150 mm
• 1 työntösalpa, 45 x 150 mm
• 2 kulmahelaa á 40 x 60 x 60 mm
• 2 metalliketjua, noin 28 cm
• 2 karabiinihakaa + 2 kiinnityshakaa
• Täysinpeittävää puunsuojaa

Vie aikaa

1 viikonlopun

Hinta

150 euroa

Piirustus

Räätälöity suoja

Tämä suoja sopii kahdelle vihreälle pyörillä varustetulle jätesäiliölle - mitat löytyvät tarvikeluettelosta. Ota mittojen lähtö-kohdaksi omien säiliöidesi koko ja korjaa piirustuksia ja listaa sen mukaan.

Räätälöity suoja

Vinkit & niksit

Näin työstät laajat kaaret

Kaarevat palkit (D1 ja D2) työstetään 45 x 95 mm:n lankusta. Kaaret piirretään 297 cm:n kaarella palkin yläpintaan ja 292,5 cm:n kaarella sen alapintaan. Käytämme harppina listaa, jossa on naula keskellä. Piirrämme kaaret kahdelle toivotulle etäisyydelle naulasta. Palkin korkeudeksi saadaan näin 45 mm.

Kaaren keskikohta on keskellä sahattavaa palkkia, 297 cm:n etäisyydellä palkin kauimmasta reunasta.

Vaakasuoraan viistoverhoilulla

Ennen kuin maalaat ja kokoat suojan kiinteän osan, kannattaa muistaa, että suoja mitä todennä-köisimmin seisoo hieman viettävällä alustalla. Sivut kootaan tämän vuoksi väliaikaisesti kolmella vaakalistalla (G, G ja K) ja kiilataan kohdalleen siten, että rakenne on vaate-rissa ja yksi jaloista on maassa kiinni. Mit-taa pisin jalasta maahan oleva etäisyys ja siirrä mitta maasta kolmeen muuhun jal-kaan. Lyhennä jalat pistosahalla.

Suoja kootaan väliaikaisesti tulevalle paikalleen ja kiilataan vaateriin, jolloin voit selvittää, kuinka paljon jalkoja pitää lyhentää, jotta koko rakenne tulee lopulta varmasti suoraan.

Saranat pysyvät palkeissa kiinni

Neljä palkkia, joiden päälle kansiver-hoilu kootaan, jatkuvat sisimmän listan alle. Tämä ei pelkästään helpota työtä vaan takaa myös saranoiden hyvän ja varman kiinnityksen.

Saranoiden ruuvit kiinnittyvät hyvin, silllä ne ylettyvät ohuiden listojen läpi palkkeihin saakka.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Roskakatos