Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Pystytä näyttävä lasiterassi

Tulosta Tallenna artikkeli Sinun pitää kirjautua sisään, jotta voit tallentaa artikkeleita

Lisähuoneen rakentaminen sujuu hallitusti, kun tilaat kaikki materiaalit pakettitoimituksena. Jokainen lankku ja ruuvi on valmiina kuten Ikean kalusteissa konsanaan, joten työt voit aloittaa heti.

Johdanto

Pohjolan lyhyistä kesistä tulee pidempiä, kun rakennat talosi yhteyteen lasitetun terassihuoneen. Näin ison hankkeen rakentaminen itse säästää paljon rahaa, mutta tehtävä voi tuntua ylivoimaiselta jopa rutinoituneesta nikkarista.

Ratkaisuna esittelemme oikotien: pystytämme lasiterassirungon omin voimin, mutta rakennus koostuu osista, jotka on jo valmiiksi valittu, mitattu, sahattu ja toimitettu kotipihan työmaalle. Jokainen liimapuupalkki ja jokainen ruuvi sopii kohteeseensa täydellisesti ja vaivatta. Emme joutuneet hankkeen aikana soittamaan tavarantoimittajalle kertaakaan sen vuoksi, että toimituksesta olisi puuttunut jotakin.

Ratkaisu helpottaa työtä ja hankkeen käynnistämistä: suurin haaste on valita oikea runkomalli ja työstää lasiterassille sopiva ja kunnollinen perusta.

Ohjeet

Ensin kerros soraa, sen jälkeen polysty­ reenia ja matala perusmuuri

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Pohja valurunko eristelevyille

Lasiterassin rungon voi rakentaa mille tahansa vakaalle ja kiinteälle pohjalle. Tämä maaperä on kivistä, joten valamme pohjalle asennettu jen eris­ televyjen päälle matalan perusmuurin. Näin vältämme kosteus­ ja routa­ vauriot. Pohjalle asennetut eristelevyt pitävät alueen lämpimänä.

Kun pohja on kivinen ja kostea, sitä voi olla hankala kaivaa roudattomaan syvyyteen asti. Tämän vuoksi pohjan vakaus varmistetaan toisella tavalla: kaivamme noin 65 cm lasiterassin lattiatason alapuolel le. Ala täytetään tärytetyllä pohjasoralla, joka oikaistaan ja katetaan 100 mm:n eristelevyillä. Niiden päälle valetaan ja muurataan perusmuuri.

1

Lasiterassin alle asennetaan eristepohja 10 cm paksuista EPS-eristelevyistä, jotka on asennet tu 20 cm:n sorakerrokselle. Perusmuuria varten rakenne taan muotti 45 mm:n laudoista.

2

Muottiin tehdään raudoitus 10 mm:n raudoitus­ teräksestä. Neljä läpikulkevaa tankoa kootaan 60 cm:n välein raudoituskehillä. Koko raudoi tus nostetaan muovivälikkeillä 5 cm irti maasta, jotta se ei ruostu.

3

Perusmuuri valetaan valmiiksi sekoitetusta ja toimitetusta pumppubetonista. Vuokratärytintä käyttämällä varmistamme, että betoni asettuu tiiviisti raudoituksen ympärille vaakasuoraan.

4

Valetun perustan päälle muurataan kolme kerrosta leca­ harkkoja, kun betoni on kovet- tunut kolme vuorokautta ja muotti on poistettu. Harkot asennetaan tarkasti tulevien lasiterassiseinien kohdalle.

5

Lecaharkot muurataan ohuin saumoin, jotta perustan yläosa pitää hyvin lämpöä. Kun lattiaksi asenne- taan hiekkaa ja betonilaattoja, päiväsaikaan paistanut aurinko lämmittää lattiaa pitkään.

6

Perusta täytetään hiekalla, jonka pinta oikaistaan 7 cm harkkojen alareunan alle, jotta betonilaatoille jää tarpeeksi tilaa.

Valmiit palkit ja tol­ pat sopivat tarkasti, joten ikkunat ja ovet on helppo asentaa

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Runko vahvasta liimapuusta

Runko rakennetaan liimapuupalkeista. Ne ovat erittäin vahvoja ja vakaita, jolloin leveät seinät voidaan rakentaa kehikkomaisesti, ja lasiovat työntää kokonaan toiseen sivuun. Maksoimme 400 € mittaan sahatun puu tava ran toimituksesta, ja kaikki saamamme puutavara sopii millilleen paikoilleen.

Tarkkuus ratkaisee työnjäljen runkoa pystytettäessä ja liima-puisia kappaleita koottaessa. Pienikin vinous siirtyy koko runkorakenteeseen, jolloin ikkunat ja ovet eivät istu paikoil-leen ja liu’u kunnolla auki ja kiin-ni. Taloa vasten jätetään pieni väli ensinnäkin siksi, että talon vinous ei siirtyisi runkoon ja toisaalta siksi, että lasiterassi olisi tiivis kaikilta rakenteiltaan.

1

Paine kyllästetystä puus ta tehty alajuoksu asennetaan perustalle. Kosteuden välttämiseksi ala-juok sun ja perus tan väliin asen-ne taan bitumi huo pa kaistale.

2

Ohuet tolpat kiinnitetään taloon. Ne jäte tään välikkeillä irti julkisivusta, jotta ne saadaan pystysuoraan, ja väliin jää vähintään 10 mm rakoa. Muista huomioida 2-kerroksinen lautaverhoilu.

3

Yhteen kulmaan pys tytetään vankka tolppa. Se kiinnitetään kahdella viisto-ruuvilla alajuoksuun ja poikki jäy-kis teillä molempiin sivuihin, jotta se pysyy suorassa, kunnes se kiin -nitetään paremmin alareunasta.

4

Yläjuoksu asennetaan ja kiinnitetään. Työ sujuu helpommin apulaisen avulla, sillä palkit ovat isoja ja painavia, ja ne on sijoitettava millimetrin tarkkuudella oikeille paikoilleen.

5

Tolppa ja yläjuoksu yhdistetään ja sama tehdään toisessa sivussa. Se kiinnitetään aluksi vain muutamalla ruuvilla, ja kun tolpat ovat paikoil laan, kulmaraudat upote taan, jotta ne eivät jää lasiosien tielle.

6

Kulmaraudat upotetaan liimapuuhun, ennen kuin ne ruuvataan kunnolla kiinni.

Kytkentä talon julki-sivuun vankis taa ja vaatii tarkkuutta

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Kaksi miestä ei itse asiassa riitä painavan harja- palkin asennus -vaiheessa.

Kattopalkit viistopalkit ja kiskot

Kun rakennuksen suurin liimapuupalkki on asennettu harjalle, asennetaan yksittäiset viistopalkit kummal le-kin kattolappeelle niin, että tila jää sisältä kokonaan avotilaksi. Palkkien päälle asennetaan alumiinikiskot, joi- hin kattolevyt kiinnitetään. Kun kai-ken tekee tarkasti, työ sujuu helposti.

Rakennuksen painavin palkki on nostettava korkeimmalle paikalle ja tämän harjapalkin nostoon tarvitaan kolme-neljä miestä. Harjapalkki lepää lasiterassin etusivulla lyhyttä päätyharjantolppaa vasten, joka jatkuu suoraan sen alla olevasta tolpasta. Rakennuksen sisällä vankkuutta on syytä lisätä vahvistamalla päätyä sisäpuolelta.

1

Kun harjapalkki on asen nettu, sen sivuille kiinnite tään rimat. Palkin on tuettava viistopalkkeja, jotka ovat vain lankkuja, jotka lepääv-ät harja palkin ja yläjuoksun päällä molemmin puolin kattoa.

2

Talon verhoilu katkais-taan niin, että sisemmille palkeille jää tilaa, ja rajapintaan saadaan liitospinta, joka johtaa sadeveden pois. Julkisivuun on kiinnitetty upotussahan ohjain- kisko, joten sahaus sujuu leikiten.

3

Palkit asennetaan ja kiinnitetään. Palkit kiinnite-tään harjaan ja seiniin. Verhoilu saa jäädä vielä irralleen, jotta sen alle saadaan profiililista, joka johtaa sadeveden katolta pois.

4

Kun kaikki palkit on asennettu, puun yläpinta maalataan. Muussa tapauksessa palkkien sahapinnan värisävy näkyy läpinäkyvien kattolevyjen läpi, kun ne on asennettu.

5

Kattolevyjen metalli-profiilit kiinnitetään. Poik- keuksellisesti näitä pro fiileja ei ole katkaistu mittaan, jo ten se tehdään nyt. Alimpaan profiiliin kiinnitetään tiiviste, jot ta profiilit ovat tiiviit kattolevyjä varten.

6

Profiileihin tehdään reiät 30 cm:n välein. Profiilien ylä- ja alosa yhdistetään toisiinsa. Ruuveille esiporataan reiät, jotta ne ovat valmiina molemmissa osissa, kun profiilit ruuvataan yhteen kattolevyjen ympärille.

7

Metalliprofiilin alin osa kiinnitetään. Se täytyy saada tasaisesti paikalleen, sillä sitä ei voi enää sovittaa siinä vaiheessa, kun kattolevyjä asennetaan.

Kattolevyt sahataan huolellisesti, sillä väärin leikkaaminen tulee kalliiksi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Katto eristetyt muovilevyt

Kattolevyt on valmistettu kanava-rakenteeksi kerroksittain, joten ne eristävät hyvin, eivätkä kerää lainkaan kondens si vet tä. Levyjä on eripaksui-sia, ja niiden hy vät eristys ominai-suudet auttavat levyjä kestämään myös raskaita lumi kuor mia. Himmen-ne tyt levyt suojaavat myös auringolta.

Kaikki on nyt valmista katto-levyjen asennukselle. Myös levyt sahataan itse. Ne on suojattu sinisellä suojamuovilla, joka saa olla paikallaan, kunnes levyt on asennettu. Lisäksi muoviin on helppo kirjoittaa ja tehdä mer-kin töjä tussilla. Ole tarkka na, kun leikkaat levyjä, sillä ne ovat kalliita, ja väärin leikkaa minen tai levyjen naarmuuntu minen harmittaa varmasti.

1

Kattolevyt sahataan hienohampaisella japanin sahal-la, joka ei revi ohuita kana via. Sahauspuru imuroidaan kana -vista pois, ennen kuin ne kate-taan verkolla, jotta ne tuulet tu-vat mutta välttyvät hyönteisiltä.

2

Kattolevyt kiinnitetään alumiiniprofilien yläosaan, jotka valmisteltiin palkkeja varten. Levyjen ylin reuna katetaan pro-fii lilla, jotta katonharjan kattava profiili saadaan tiiviiisti suojaan ilman, että kanavat rikkoutuvat.

3

Uloin kattolevy leikataan pituuteen japaninsahalla, loput levystä käytetään vastakkaisella puolella. Sininen muovi jätetään paikalleen, kunnes levyt ovat täysin valmiit. Irrota muovia vain profiilien kohdalta reunoista.

4

Liitoskohta taloon varmistetaan profiililla, joka työstetään verhoilulautojen taakse ja levyjen päälle. Asetamme katolle ensin levyn kattolevyjen suojaksi. Verhoilu kiinnitetään uudelleen.

5

Katonharjalle taitetulle profiilille levitetään silikonia ja molemmat sivut painetaan alas, jolloin niistä saadaan täysin tiiviit. Vesi valuu alas, mutta tuulella sade voi työntyä sisään, jos sauma ei ole tiivis.

6

Kun harjalevyt on kiinni- tetty, voidaan tarttua katon alla odottaviin lopputöihin.

Liukuovien ja ikkunoiden käsittely vaatii apulaisen avuksi

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Ikkunat avattavat liukuovet

Terassin sivut suljetaan lasisilla liukuovilla, jotta lasiterassin seiniä voi avata ja sulkea täysin sään mukaan. Ovet liukuvat kiskoilla, ja julkisivussa kaikki neljä ovea liukuvat omissa urissaan niin, että kolme neljäsosaa seinäpinnasta voidaan työntää sivulle.

Liukuovien ja lasiterassin kiinteät ikkunat kannattaa asentaa ainakin kahden henkilön voimin. Ensinnäkin kehikot ovat hiukan epävakaita ja ovet hyvin painavia, ja toisekseen apulaisesta on paljon apua, kun kokeilet, onko ylä- ja alakiskojen välinen etäisyys juuri oikea: jos alakisko vajoaa liiaksi alas, ovi voi kallistua ja pudota kiskolta.

1

Liukuovien kehikot kootaan. Saat katkaista kiskot itse ylhäältä ja alhaalta sopi vaan pituuteen. Se sujuu hel poimmin katkaisusahalla ja alu miiniin sopivalla sahanterällä, mut ta myös käsisaha käy.

2

Kehikot asennetaan runkoon. Ennen kehikoiden asennusta niihin kiinnitetään kulmaraudat, jotta kaikki olisi valmista kiskoja varten. Kehikot ovat hiukan huterat, joten asentajia on syytä olla kaksi.

3

Muutama ruuvi riittää lukitsemaan alumiinikehikot, kun ne on ensin kiinnitetty kulmarautoihin. Tarkista huo-lella, että kaikki osat ovat oikein päin, jotta vesi valuu oikeaan suuntaan pois puurakenteista.

4

Ovet nostetaan ylä-kiskoa vasten ja lasketaan varovasti alas alakiskoa vas ten. Pientä sivuhelaa säädetään, ja nyt oven pitäisi liukua hyvin eteen ja taakse. Tarkista tämä, ennen kuin irrotat otteen.

5

Uloimpaan oveen laitetaan vedin, kun kaikki ovet ovat varmasti hyvin paikoillaan. Muut ovet liikkuvat vapaasti, sillä ne liukuvat toisten sa ja uloim-man oven taakse. Jäljellä on enää pääty ikku noiden kiinnitys.

6

Päädyn ylimmät kiinteät ikkunat liukuvat ja kiinnittyvät helposti kehykseensä.

Kivet asennetaan laatoituksen tapaan, mutta nyt kaatoa ei tarvitse huomioida

Lukittu sisältö

Kirjaudu sisään tai osta käyttöoikeus, jotta voit lukea kappaleen

Lattia perinteinen pihakiveys

Lasiterassin lattia päällystetään yksin­ kertai silla betonikivillä muun terassin tapaan. Näin aurinko voi päivisin lämmittää hiekan ja kivet, ja lasi­ terassi pysyy lämpimänä pitkälle iltapäivään. Taloseinustalle tehdään terassinovelle aukko, jotta talosta voi siirtyä suoraan lasiterassille.

Betonikivien asennus tapahtuu samaan tapaan kuin tavallisen kiveyksen teko, mutta nyt ei tarvitse ajatella kaatoa ja riskiä, että vesi saa alustan vajoamaan. Tärytetylle pohjalle asennetaan 3-4 cm kivituhkaa (voit käyttää myös tavallista asennussoraa), ja kun se on oikaistu, asennetaan betonikivet ja työstetään saumat tavallisen laatoituksen tapaan.

1

Kivituhka- tai soraker-ros oikaistaan, jotta pinta jää kiven paksuuden ver ran lattiaa alemmaksi. Asen nam me soralle kaksi vesiputkea vaa kaan ja vedämme lautaa pin taa pitkin. Putket poistetaan myöhemmin.

2

Betonikivet asennetaan limittäen. Joudumme tämän vuoksi lopuksi leikkaa maan pinon kiviä isolla kulma hio ma­ koneella, mutta näin kiveyk sestä tulee hyvä ja vakaa. Saumat täytetään saumahiekalla.

3

Yksityiskohtana on kiveykseen upotettu ruukku, johon istutamme humalan. Voit toki istuttaa kasvisi myös tavallisiin kukkaruukkuihin.

4

Lasiterassi on valmis. Kesää voidaan nyt jatkaa kuukausilla, ja pihasta on enemmän iloa.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Tilauksesi
Tilaus
Luo Profiili
Olet ostamassa seuraavan käyttöoikeuden:
Rakennusohjeet: Pystytä näyttävä lasiterassi
Kokonaishinta: null euroa
Enemmän vähemmällä?
Saat käyttöösi 1000 rakennusohjetta ja digitaalisen sisällön hintaan vain 2,50 euroa
    • Käyttöoikeus yli 1000 digitaaliseen rakennusohjeeseen
    • Tilauksen voi lakkauttaa koska vain.
    • Tutustumistarjouksen jälkeen tilaus jatkuu kestotilauksena hintaan 9,95 euroa/kk.
Ensimmäinen kuukausi vain 2,50 euroa
Syötä etunimesi
Syötä sukunimesi
Tarkista sähköpostiosoite
Salasanassa pitää olla vähintään 6 merkkiä
Näytä
signup.credentials_form.terms_error
Takaisin
Kirjaudu sisään
Tarkista sähköpostiosoite
Salasana vaaditaan
Näytä
Takaisin