Pyörävaja, jossa pyörät säilytetään pystyssä

Hyödynnä tila mahdollisimman hyvin rakentamalla pyörävaja, johon pyörät mahtuvat pystyyn. Tässä pienessä vajassa on kaareva katto ja valokate.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
300 euroa

Johdanto

Jos olet kyllästynyt raahaamaan pyörääsi kellariin tai et enää halua potea huonoa omaatuntoa siitä, että jätät pyöräsi ulos tuuleen ja tuiskuun, voit ratkaista ongelman rakentamalla pyörällesi kunnon parkkipaikan.

Jos pihalta ei löydy tilaa isolle vajalle, esittelemämme pyöräparkki voi olla hyvä ratkaisu. Se ei nimittäin vie turhaa tilaa, sillä pyörät parkkeerataan pystyasentoon.

Toimitus suosittelee: Tee itse: Siisti pyöräteline seinälle

Tämän pyöräparkin erikoisuus ja hienous on sen rakenne. Pyörät saadaan telineisiinsä ilman sen kummempia käsivoimia, sillä ne nostetaan pystyyn työntämällä pyöränrenkaat kouruun.

Ohjeet

01
Sivukehikot 9 Vaihe

1

Sivukehikon kokoonpano: 2 sivua (B ja C) ja 45 x 70 mm:n pohjalista (D). Kaksi yläkappaletta (A) sahataan 45 x 245 mm:n palkeista. Sivukappaleen (C) pitää olla niin pitkä, että sen voi myöhemmin sahata kaarevan kappaleen mukaan.

2

Ruuvaa sivut (B ja C) pohjakappa-leeseen (D) 6 x 120 mm:n ruuveilla. Sijoita osat työpöydälle suoraan kulmaan, kuten kuvassa, kun kokoat osat.

3

Aseta kehikko maahan ja kiinnitä palkkikappale poikittain alareunaan. Kiinnitä 200 cm:n apulista palkkiin (katso piirros vasem.) Nyt käytössäsi on 190 cm:n viivotin, jota voi käyttää kaarevan palkin (A) piirtämiseen.

4

Merkitse viivaimen avulla kappaleisiin (B) ja (C), mihin kaarevan osan palkki (A) sijoitetaan. Aseta palkki kehikon päälle. Piirrä viivottimen avulla palkkiin kaksi kaarilinjaa niin, että kaaripalkin (A) leveydeksi tulee 7 cm.

5

Sahaa palkki (A) pistosahalla. Tarvitset hyvän pistosahan vankan palkin sahaamiseen. Käytä ensin sahattua palkkia mallina kahden muun palkkikappaleen sahaamisessa.

6

Aseta pyöristetty palkki (A) paikoilleen yläkehikon C) päälle. Merkitse, mistä kehikon osia pitää lyhentää, ja sahaa kohdat saman tien, jotta saat palkin ja kehikon liitoksesta siistin.

7

Kiinnitä kaareva palkki (A) kahden pitkän sivukappaleen (B) päälle. Käännä pitkää sivukappaletta (B). Käytä 60 x 120 mm:n ruuveja. Huomaat luultavasti pian, että parista pikapuristimesta on kokoamistyössä paljon hyötyä.

8

Liitokseen, jossa kaareva palkki (A) yhtyy lyhyeen sivukappaleeseen (C), käytetään 5 x 70 mm:n ruuveja, jotka porataan sivulta viistosti, kuten kuvasta näkyy. Näin liitoksesta tulee vahva.

9

Lyhennä verhoilulautoja siten, että niiden mitat vastaavat piirustusta. Maalaa myös sivukehikko. Maalaa kaikki osat pariin kertaan peittävällä puunsuojalla.

02
Sivuverhoilu 3 Vaihe

1

Kun maali on kuivunut, valkoinen kehikko on valmis verhoiltavaksi mustilla laudoilla, jotka kiinnitetään 2,2 x 45 mm:n galvanoiduilla nauloilla.

2

95 mm leveiden lautojen väliin jätetään noin 5 mm rakoa. Käytä apuna lautaa, jossa on merkinnät 10 cm:n välein, niin saat verhoilulaudat sijoitettua oikein. Kiinnitä apulauta kehikon taakse, jotta voit tukea verhoilulaudat sitä vasten.

Apulautaan on tehty merkinnät 10 cm:n välein.

3

Lyhennä viisi ylintä lautaa. Merkitse ne kaarevan palkin (A) mukaan ja sahaa pistosahalla. Muista maalata kaikki viistopinnat. Kun laudat on asennettu, sivukehikot ovat valmiit.

03
Takaseinä ja ovi 6 Vaihe

1

Vajan takaseinä muodostuu yhdestä kappaleesta. Reunalaudat (F) asetetaan verhoiltujen sivukehikoiden paksuutta vastaavan etäisyyden päähän lautojen reunoista, jotta kehikot saadaan kiinnitettyä siihen kohtaan.

Reunalaudat (F) työnnetään sisäänpäin, jotta sivu-kehikoille jää tilaa.

2

Laudat (H) kiinnitetään 2,2 x 45 mm:n galvanoiduilla nauloilla. Viimeistään nyt huomaat, miten paljon hyötyä apulaudasta on, kun voit tukea verhoilulaudat sitä vasten.

3

Ovet kootaan 4 x 35 mm:n ruuveilla. Toista päätyä (M) työnnetään sivukehikon paksuuden verran sisään oven puolelta, jotta saranoille jää tilaa. Aloita kokoamalla kulmat.

4

Kiinnitä verhoilulaudat (K) ruu-veilla. Varmista, että lautojen välinen etäisyys on sama kuin sivukehikoissa. Aseta työpöydälle tarvittaessa apuviivain, jotta lopputuloksesta tulee siisti.

5

Sovita vinojäykistin (L) sahaamalla sen päädyt viistoon. Ruuvaa se kiinni 4 x 35 mm:n ruuveilla, ja sahaa laudan ylä- ja alareunat linjaan ovireunojen kanssa.

6

Sahaa tuulilauta (G) niin, että se sopii katon kaltevuuteen. Kulma otetaan sivukehikon etureunasta. Me käytämme pöytäpyörösahaa, mutta myös tavallinen pyörösaha käy.

04
Pyöräteline 4 Vaihe

1

Kokoa ensin telineen pysty- ja vaakakourut laudoista (A) ja (B). Osat kiinnitetään toisiinsa 4 x 45 mm:n ruuveilla.

2

Kokoa osat naulauslevyillä. Aseta yksi kummallekin puolelle telinettä. Vaikka niitä kutsutaan naulauslevyiksi, tässä tapauksessa ne ruuvataankiinni 4 x 20 mm:n ruuveilla.

3

Merkitse vinojäykisteiden (E) pai-kat pitämällä niitä telineen sivuilla piirustuksen merkintöjen mukaisesti. Sahaa ja kiinnitä ne 4 x 50 mm:n ruuveilla. Ruuvaa pohjalauta (F) kiinni 4 x 50 mm:n ruuveilla viistojen sivukappaleiden läpi.

4

Tarkista, että teline sopii parkkeerattavalle pyörälle, ja säädä tarvittaessa esim. etupyörän kiinnitys-telineen korkeutta. Laudoista (C ja D) koostuva teline ruuvataan kiinni 4 x 35 mm:n ruuveilla. Maalaa teline lopuksi.

Pyörän koko ratkaisee, kuinka korkealle etupyöräteline asennetaan.

05
Kokoa vaja 8 Vaihe

1

Nyt vaja pystytetään. Varmista, että perustan helat tulevat samalle tasolle. Jos et ole huolellinen vesivaa’an kanssa, saatat joutua vaikeuksiin jo siinä vaiheessa, kun vajaa asetellaan paikoilleen.

2

Aseta ensimmäinen sivukehikko paikoilleen perustuspilareiden pääl-le. Jäykistä kehikkoa parilla laudalla, ja var-mista, että se seisoo suorassa. Kiinnitä sivut pilareiden heloihin 5 x 60 mm:n ruuveilla.

3

Aseta taustaverhoilu paikalleen ja purista se kiinni sivukehikkoon ruuvipuristimella. Kiinnitä takaseinä 5 x 70 mm:n ruuveilla reunalautojen (F) läpi aina sivukehikkoon saakka.

4

Nosta toinen sivu paikalleen perustuspilareiden päälle. Purista sivu takaseinään kiinni puristimilla ja kiinnitä se ruuveilla ensimmäisen sivun tavoin.

5

Kiinnitä räystäslauta (G) sivuihin 5 x 60 mm:n ruuveilla, kun olet maalannut laudan.

6

Keskimmäinen palkki sahataan ja asetetaan paikalleen takaseinää vasten, jotta jäykisteelle (E) saadaan tilaa. Palkki kiinnitetään kahdella 6 x 120 mm:n ruuvilla takaseinän läpi ja 5 x 70 mm:n ruuveilla edestä räystäslaudan läpi.

7

Nyt on aika asentaa telineet. Telineet kannattaa kiinnittää tässä vaiheessa, ennen kattolevyjen asentamista.

8

Pyörätelineet kiinnitetään taka-seinään 4 x 40 mm:n ruuveilla. Ruuvit sijoitetaan rengaskourujen pohjaan. Varmista, että ruuvit uppoavat kokonaan, jotta et myöhemmin puhko renkaita!

06
Asenna katto 5 Vaihe

1

Leikkaa kattolevyt niin, että levyt ylettyvät noin 5 cm sivujen yli. Käytä pistosahassa erittäin hienohampaista terää. Levy on hyvin ”elävä” sahattaessa, joten tue se kunnolla alapuolelta.

2

Kiinnitä kattolevyt palkkeihin aluslevyillä ja trapetsilevyruuveilla (10-12 ruuvia/levyneliömetri). Käytä tar-vittaessa teippiä merkitsemiseen, niin et joudu piirtämään levyihin.

3

Kiinnitä saranat. Ne kiinnitetään ensin oviin 4 x 20 mm:n ruuveilla. Kiinnitä sitten saranat toiseksi alimpaan ja toiseksi ylimpään verhoilulautaan (K).

4

Kiinnitä reunalista (N) sisäpintaan 4 x 35 mm:n ruuveilla. Lista asetetaan pystyreunalaudan (M) päälle. Maalaa lopuksi myös tämä lista.

5

Kiinnitä lopuksi työntösalvat ja tarvittaessa kahva toiseen oveen. Nyt pyöräparkkisi on valmis käyttöön.

Valkoisten trapetsi-levyjen asentaminen onnistuu vaivatta.

Materiaalit

Vajan materiaalit

45 x 245 mm:n palkkeja:
• 3 palkkia (A) á 152 cm

45 x 70 mm:n lautaa:
• 2 kehyksen osaa (B) á 193 cm
• 2 kehyksen osaa (C) á 150 cm
• 2 kehyksen osaa (D) á 116 cm
• 1 jäykiste (E) taustaverhoilulle, 200 cm

45 x 45 mm:n listaa:
• 2 jäykistettä (F) taustaverhoilulle, 190 cm

28 x 120 mm:n terrassilautaa:
• 1 räystäslauta (G), 148 cm

19 x 95 mm:n aitalautaa:
• 19 takaseinän verhoiluun (H) á 148 cm
• 38 sivujen verhoiluun (J) á 130 cm
• 26 oven verhoiluun (K) á 73,5 cm
• 2 jäykistettä (L) ovea varten á 155 cm
• 4 oven sivutukilautaa (M) á 129,5 cm

19 x 45 mm:n listoja:
• 1 peitelista (N), 129,5 cm

110 cm leveitä trapetsilevyjä:
• 1 kattolevy (O), 110 x 160 cm
• 1 kattolevy (P), 50 x 160 cm

Lisäksi:
• 5 pilarijalkaa (Q), 2 työntösalpaa, 4 saranaa oveen, á 60 x 120 mm (mitattu avattuna), 1 ovenkahva, ruuveja: 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 45 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm, 5 x 70 mm ja 6 x 120 mm, ruuveja trapetsilevyjä varten, 2,2 x 45 mm:n galvanoituja nauloja, peittävää puunsuojaa

Telineen materiaalit

19 x 95 mm:n lautaa:
• 3 lautaa (A) pystykouruun, á 190 cm
• 3 lautaa (B) vaakakouruun, á 83,6 cm
• 2 lautaa (C) etupyörän telineelle, á 70 cm
• 1 lauta (D) etupyörän telineelle, 9,5 cm
• 2 vinojäykistettä (E) á 83 cm

19 x 57 mm:n listaa:
• 1 pohja (F) vinokouruun, 90 cm

Lisäksi:
• 4 naulauslevyä, á 90 x 180 mm, ruuveja: 4 x 20 mm, 4 x 45 mm ja 4 x 50 mm, peittävää puunsuojaa Erikoistyökalut
• Pöytäpyörösaha – myös tavallista pyörösahaa voi käyttää

Vie aikaa

Projekti valmistuu kolmessa työpäivässä.

Hinta

Pyöräparkin kustannukset ovat noin 300 €.

Vaikeusaste

Päätyjen kaarevat osat ovat projektin vaikein kohta, joten ole tarkkana, kun mitoitat palkkeja.

Piirustus

Tee pyörällesi pyöräparkki

Tältä näyttävät pyöräparkin osat. Ensin kootaan sivukappaleet, jotka verhoillaan aitalaudoilla. Sen jälkeen valmistetaan takaseinä ja ovet. Ennen kuin vaja kootaan, valmistetaan kaksi pyörätelinettä, joiden avulla pyörät on helppo ja kätevä parkkeerata pystyasentoon. Lopuksi asennetaan katto ja ovet.

Tee pyörällesi pyöräparkki

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Pyörävaja