Rakenna siisti katos halkopinon päälle

Polttopuut voivat olla hankalan kokoisia, ja monella pihalla on pieniä kasoja siellä täällä. Kosteat ja kuivat puut on usein hankala pitää erillään. Ongelma on helppo ratkaista katoksella ja siisteillä väliseinillä, jotka pitävät pinot suorassa ja kuivat puut irti kosteista. Voit rakentaa katoksen helposti itse.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
500 euroa

Johdanto

Katos, josta on paljon hyötyä

Tämä katos katetaan huovalla ja viimeistellään alumiinilistoilla. Katos näyttää hyvältä, mutta se on myös tarpeeksi tukeva kestääkseen pitkään.

Katoksen alla on tarpeeksi tilaa puille. Pinosta ei kuitenkaan tule niin iso, että se voi kaatua eikä niin epämääräinen, että kuivat ja kosteat puut menevät sekaisin. Tässä katoksessa vallitsee järjestys.

Väliseinät pitävät polttopuut järjestyksessä

Katoksen alla on tolpista ja rautaverkosta tehtyjä väliseiniä. Ne pitävät kuivat ja märät polttopuut tai polttopuut ja huonekalut erillään. Samalla väliseinät antavat tuulen puhaltaa vapaasti polttopuiden välissä, jotta ne pysyvät kuivina.

Tukevat materiaalit sikrer halvtaget

Katoksen voi rakentaa mistä tahansa tolpista ja laudoista. Tässä luksusmallissa on kiinteä katto, ja sen laudat on valittu ulkonäön perusteella. Katos rakennetaan huolellisesti, jotta se kestää aikaa sekä sen vuoksi, että katos on keskellä pihaa.

Tämän nelimetrisen katoksen materiaalit maksavat kaiken kaikkiaan noin 500 euroa.

Lataa täydelliset rakennusohjeet: Rakenna itse katos!

Katos on tyylikkäästä ulkonäöstään huolimatta helppo rakentaa. Jos olet kätevä käsistäsi ja noudatat yksityiskohtaisia ohjeita huolellisesti vaihe vaiheelta, ehdit rakentaa kotikadun upeimman katoksen yhdessä viikonlopussa.

Ohjeet

01
Tolpat 3 Vaihe

Katos polttopuille: Ensimmäiset tolpat upotetaan maahan 1

Ensimmäiset tolpat (A1) upotetaan maahan. Ne asetetaan metrin etäisyydelle talon päädystä ja 15 cm:n päätykulmasta sisäänpäin. Tolppia laitetaan yhteensä 4, joista syntyy 3 metrin levyistä puolikatoksen osiota.

Katos polttopuille: Kaiva tarpeeksi syvälle 2

Kaiva tarpeeksi syvälle. Tolpat on kaivettava routimattomaan syvyy-teen. Ne kannattaa kiinnittää esimerkiksi maahan iskettyihin teräksisisiin pylvään-jalkoihin. Myös routarajan läpäisevä ruuviperustus on yksi vaihtoehto.

Katos polttopuille 3

Uloin tolppa (A4) asetaan maahan kuten 2. tolppa. Käytä mittakeppiä, niin saat tolpat yhtä etäälle talosta liiterin molemmissa päädyissä. Viritä tolppien väliin naru, jonka mukaan voit oikaista keskimmäiset tolpat.

02
Palkki ja orsi 6 Vaihe

Katos polttopuille 1

Ensimmäinen palkki (B1) kiinnite-tään päätyyn 30 mm räystäslistan alapuolelle. Palkki sahataan mittaan 75 mm:n päähän talon kulmasta. Mitta vastaa orren ja räystäslaudan paksuutta. Palkki kiinnitetään 10 mm:n karmiruuveilla.

Katos polttopuille 2

Takimmainen päätyorsi (C2) kiinnitetään palkkiin (B1) kahdella palkkikiinnikkeellä. Orsi yhdistetään sen jälkeen tolppaan (A4) loviliitoksella, joka kiinnitetään pultilla ja kahdella 6 x 90 mm:n haponkestävällä ruuvilla.

Orsi (C2) asetetaan vaakaan palkin (B1) ja tolpan (A4) väliin.

Katos polttopuille 3

Mitta palkin (B1) alareunasta siirretään vaakasuorassa tolppiin. Aseta uloin palkki (B3) takimmaisen orren (C2) päälle ja purista ne kiinni tolppaan (A). Laita tolppaan merkki palkin (B3) mukaan loviliitoskohtaa varten.

Katos polttopuille 4

Sahaa tolppiin (A1-A3) loviliitokset. Tee lovi, joka on yhtä syvä kuin palkki on paksu. Lyhennä tolppaa. Lyhennä sitä 10 mm palkin yläreunan alta.

Sahaa korkeintaan puolet tolpan paksuudesta pois.

Katos polttopuille: Aseta vanerilevy 5

Aseta vanerilevy (E) kahden palkin (B1 ja B3) päälle ja käytä levyä mittana siten, että toinen pääty-orsi (C1) asettuu täysin suoraan.

Katos polttopuille 6

Aseta takapäätyorsi (C1) palkkien (B1 ja B3) päälle. Kiinnitä keskim-mäinen palkki (B2) orsien väliin. Kiinnitä 6 x 120 mm:n haponkestävillä ruuveilla ja kahdella 90 x 90 x 5 mm:n kulmalevyllä.

03
Kattolevyt 7 Vaihe

Katos polttopuille: Kiinnitä kattolevyt 1

Kiinnitä kattolevyt (E). Voit käyttää 5 x 60 mm:n levyruuveja. Aloita kiinnit-tämällä reunimmainen levy, niin saat levyn avulla oikaistua tolpat aivan pystysuoraan.

Katos polttopuille 2

Kattolevyjen saumakohtaan kiinnitetään rimat (L) levyjen alle. Käytä esim. 38 x 57 mm:n rimoja, joiden päällä vanerilevyt yhdistetään toisiinsa.

Katos polttopuille: Asenna räystäslauta 3

Asenna räystäslauta (D3) puoli-katoksen päätyyn. Tähän kiinni-tetään räystäiden kannattimet. Esiporaa ja ruuvaa räystäslauta kiinni 6 x 90 mm:n ruuveilla palkkien päätyihin.

Katos polttopuille 4

Räystäslaudat (D1 ja D2) asennetaan. Kulmaliitos tehdään joko kohtisuoraan tai 45° jiiriin kuten tässä. Jos katto on kalteva, sahataan myös D2 yläreunastaan viistoon. Käytä säätökulmainta kulman siirtämiseksi.

Räystäslaudat (D1 ja D2) tulevat 70 mm kattolevyjen yli (E), jotta kolmio-listalle (F) jää tilaa.

Katos polttopuille 5

Merkitse 45°:n kulma laudan yläreunaan (D2). Merkitse tämä kulma laudan molemmille puolille. Jos viillosta ei tule siistiä heti ensiyrittämällä, sahaa uudestaan. Lautaa ei vielä lyhennetä pituuteen, jotta virheille jää tilaa.

Katos polttopuille 6

Pitkä räystäslauta (D2) nostetaan paikoilleen. Jos joudut työskentele-mään yksin, laita laudan reunan alle naula laudan kohdistusmerkiksi. Räystäslaudat lyhennetään niin, että liitokset tulevat mieluiten kourun keskikohtaan.

Katos polttopuille 7

Tässä kohteessa sadevesi valuu katolta syöksyputkea pitkin sadevesikaivoon. Kun kaivo täyttyy, vesi virtaa maahan.

04
Vesikouru 3 Vaihe

Katos polttopuille: Vesikourun kannattimet 1

Vesikourun kannattimet kiinnitetään. Käytä esim. 5 x 25 mm:n lieriökantaisia ruuveja, 4 kuhunkin kannattimeen. Me määrittelemme kaadoksi 5 mm metrille mutta kuitenkin korkeintaan 30 mm yhdellä sivulla.

Katos polttopuille: Tee reikä syöksyputkelle 2

Tee reikä syöksyputkelle. Leikkaa kaksi puolikuun mallista reikää rautasahalla ja muotoile tippareuna vasaralla. Tippareuna estää sadevettä valumasta vesikourun alapuolelle syöksyputken ohi. Nyt syöksyputki voidaan asentaa.

Katos polttopuille 3

Päätykappaleet liimataan paikoil-leen. Käytä kouruliimaa tai kirkasta silikonia. Nyt kourut voidaan asentaa kiinni.

TÄRKEÄÄ! Kourut eivät saa jäädä puristukseen räystäslautoja vasten. Niiden on voitava laajentua kuumalla ilmalla.

05
Kattoverhoilu 5 Vaihe

Katos polttopuille 1

Kiinnitä levyprof ili esimerkiksi ristipääruuveilla. Tässä kohteessa räystään reunus (G) oli verhoiltu bitumiker-millä, joten kattohuopa tarttuu hyvin kiinni. Profiilin jälkeen kiinnitämme kolmiolistan (F) räystäslaudan suuntaisesti.

Katos polttopuille 2

Alumiininen räystäslista (H) asennetaan. Älä lyhennä listaa vielä. Siistin kulmaliitoksen teko on vaikeaa ja saattaa vaatia parikin leikkausta levysak-silla. On siis hyvä, jos listassa on vielä tarpeeksi pituutta kokeiluun.

Katos polttopuille 3

Tee liitos talon katon ja uuden puolikatoksen väliin. Tässä tapauksessa hyödynsimme alumiinista räystäslistaa (H), josta leikattiin toinen reuna pois. Uusi räystäslista työnnettiin talon vanhan räystäslistan alle.

Katos polttopuille 4

Alushuopa asennetaan. Rullaa huopa auki ja leikkaa se niin, että se istuu paikoilleen. Metrin leveä alushuopa peittää kattolevyn. Jos joudut limittämään useita kattohuopakaistaleita toisiinsa, seuraa valmistajan asennusohjeita.

Katos polttopuille 5

Kun aluskate on oikeaoppisesti paikoillaan, rullataan kattohuopaa päädystä keskelle päin ja kiinnitetään se joko liimalla ja nauloilla tai lämmittämällä. Päällimmäinen huopakerros asennetaan saman kaavan mukaan.

06
Väliseinä 2 Vaihe

Katos polttopuille 1

Väliseinä tehdään 8 mm:n raudoi-tusverkosta (K), joka kiinnitetään kahteen listaan. Poraa reiät 10 mm:n terällä, jotta saat verkon tiukasti listojen väliin.

VINKKI: Tangot ovat niin epätasaisesti rivissä, että reiät on porattava yksitellen. Poraa listan läpi 10 mm:n terällä.

Katos polttopuille: Väliseinät kiinnitetään ruuveilla tolppiin 2

Väliseinät kiinnitetään ruuveilla tolppiin (A1-A4) ja taloon. Käytä esim. 5 x 70 mm:n ruuveja ja seinään lisäksi 6 mm:n tulppia. Me maalasimme listat varmuuden vuoksi vielä täysin peittävällä puunsuojalla ennen asennusta.

Materiaalit

Runkoon:

100 x 100 mm:n (painek.) tolppia:
• 4 tolppaa (A1), (A2), (A3), (A4) á 3,6 m

50 x 150 mm:n (painek.) puutavaraa:
• 3 palkkia (B1), (B2), (B3) á 3,9 m
• 2 ortta (C1), (C2) á 1,2 m

25 x 175 mm:n (painek.) lautaa:
• 3 räystäslautaa (D1), (D2), (D3), yhteensä 6,3 m

Kattoverhoiluun:

• 2 kattolevyjä (E), 18 mm:n kattovaneria
• 50 x 50 mm:n kolmiolistaa (F), 8 metriä
• 2 alumiinista peitelistaa (G)
• 10 alum. räystäslistaa (H) á 1 m
• 4":n räystäitä, kannattimia, syöksyputki, sovittimet, räystäsliimaa
• Kattohuopaa, huopakattonauloja, ristipääruuveja

Liiterin osioihin:

• 8 listaa (J), 25 x 50 mm, á 2,7 m
• 1 raudoitusverkko (K), 15 x 15 cm, 8 mm, 235 x 500 cm, leikataan neljäksi verkoksi

Lisäksi:
• Karminauloja, 10 mm
• Pultteja, 10 x 120 mm
• Haponkestäviä, ruostumattomia
ruuveja: 6 x 90 mm, 6 x 120 mm,
5 x 70 mm ja 5 x 25 mm
• Levyruuveja, 5 x 60 mm
• Lieriökantaisia ruuveja,
5 x 25 mm
• Tulppia, 6 mm
• Kulmahela, 90 x 90 x 5 mm
• 2 palkkikiinnikettä
• 2 rimaa (L), esim. 38 x 57 mm

Erikoistyökalut

• Levysakset
• Säätökulmain
• Tarv. kaasupoltin
(vuokrattavissa)

Vie aikaa

2-3 tiivistä työpäivää

Hinta

Noin 500 €

Vaikeusaste

Vaikeinta on saada kate-huopa siististi paikoilleen - siihen vaiheeseen voit pyytää ammattiapua.

Piirustus

Liiterin mitat

Liiteri saa tukea talosta, joten riittää, kun upotat maahan neljä tolppaa. Tässä tapauksessa katon kaltevuus on sama kuin liiterin. Piiroksen mitat ovat millimetreissä.

Liiterin mitat

Video

TEKNIIKAT: Tolpat suoraan riviin

Linjalanka auttaa saamaan ne suoraan linjaan

VINKIT: Tolpat samalle etäisyydelle

TEKNIIKAT: Kaksikerroksinen kattohuopa

Kaksi liimapohjaista huopakerrosta tekevät katosta tiiviin

VINKIT: Leikkaa huopaa helposti

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …