4 VAIHETTA: Rakenna vaja,johon mahtuu mitä vaan!

Tässä vajassa on hyvin tuulettuvat seinät ja tukeva kattorakenne.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2-3 viikkoa
Hinta
1 000 €

Johdanto

Voit tehdä vajan pohjan mielesi mukaan. Tärkein edellytys on, että alustasta tulee luja.

Tässä jutussa vaja rakennetaan tolppien varaan ja vajan lattia tehdään laatoista. Teoriassa vaja voidaan pystyttää tolppien varaan ilman muita perustustöitä ja lattiaksi kelpaa pelkkä tiiviiksi poljettu maa.

Laattapintainen lattia tai sorakerros kuitenkin parantaa vajan käyttömahdollisuuksia. Pelkkä tasoitettu maa muuttuu sateella mutavelliksi tai jos vajassa kävellään märillä kengillä. Kiinteä alusta myös suojaa vajassa säilytettäviä koneita kuten ruohonleikkuria.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Vala maailman helpommat perustukset

Ohjeet

01
Runko on yksinkertainen lankkurakennelma 5 Vaihe

Ensisilmäyksellä rungon rakenne voi näyttää monimutkaisel-ta. Tosiasiassa tämä runko koostuu 16:sta toisiinsa naulatusta lankusta. Kokenut rakentaja selviää vajaurakasta helposti, ja aloittelija oppii siitä paljon. Tee työt tarkasti ja huolehdi, että kulmista tulee suorat. Saman-lainen rakenne sopii moniin muihinkin kohteisiin.

1

Asenna tolpat (A) ja palkit (B, C ja D) suoraan. Tolppakengässä on tilaa sekä tolpalle että palkille. Kiinnitä tolpat ja palkit nur-kissa toisiinsa puristimilla.

Upota takaseinän tolpat pari senttiä etuseinän tolppia alemmaksi, jotta vesi valuu pois katolta.

2

Ruuvaa tolpat ja palkit yhteen kahdella kansi-ruuvilla (8 x 50 mm) joka puolelta.

3

Mittaa päätyjen ja si-vujen pituus. Tee tasaker-ran lankuista (C) yhtä pitkät, jotta kulmista tulee suorat.

4

Kasaa yläjuoksun kulmat näin: Toinen lankku (B) on 96 mm (kaksi lankunvahvuutta) lyhy-empi kuin vajan rungon kokonais pituus. Tällä tavalla vettä imevät palkkien päät saadaan suojattua sateelta.

5

Naulaa apurima (T) keskimmäisten tolppien kylkeen. Rimoja tarvitaan, jotta vaakakoolaukset voi-daan naulata lujasti kiinni myös keskitolppiin.

02
Tee sapluuna katto ristikoille 6 Vaihe

Katto on vajaprojektin moni-mutkaisin vaihe. Näillä ohjeilla kattoristikoiden (kattotuolien) teko onnistuu, vaikka et olisi koskaan aiemmin rakentanut ristikoita.

Ensimmäiseksi rakennettavaa kattoristikkoa kannattaa käyttää sapluunana muiden teossa. Sapluunaan kiinnitetään väliaikaisesti muutama laudanpätkä, jotta loput kattoristikot on mahdollisimman helppo kasata.

Rakenna aluksi tällainen sapluuna. Se on tarpeellinen, jotta kaikista ristikoista tulisi täsmälleem samanlaiset.

1

Aloita sapluunan teko tällaisesta kolmiosta. Vaakalaudan (Y) pituus on puolet vajan leveydestä. Lappeensuuntaisia lautoja (G ja H) käännetään siten, että ne muodos-tavat katolle sopivan kallistuskulman.

2

Mittaa lautojen (G ja H) välinen kulma kääntökulmalla. Lukitse kääntökulma ennen kuin siirrät sen pois ja alat säätää jiirisirkkeliä oikeaan asentoon.

3

Puolita kääntökulman aste luku ja säädä jiirisirkkeli sen mukaisesti. Aseta pitkä laita ohjuria vasten ja käännä terä lyhyen laidan suuntaan. Katkaise ristikon lyhyet sivut (G ja H) mittaan ja liitä ne toisiinsa naulalevyllä.

4

Merkitse ristikon osaan (G), miten se liitetään yläjuoksuun. Käytä apuna puuka-pulaa. Kattoristikko saadaan kiinnitettyä yläjuoksuun lujasti, kun lankkuun merkitty osa sahataan pois.

5

Aseta ristikko rungon päälle uloimpien tolppien kohdalle, jos haluat nähdä, kuinka korkea vajasta tulee. Ristikko laskeutuu noin viisi senttiä alemmas, kun siihen piirretty lovi sahataan pois.

6

Tee merkki toiseen päähän (tässä ristikon vasempaan päähän) vajan keskellä. Käytä piirtämisessä apuna samaa puukapulaa kuin aiemmin. Sahaa nurkka pois, jotta voit kiinnittää ristikon lujasti paikalleen.

03
Tee ristikoiden osat ja yhdistä ne 5 Vaihe

Nyt voit tehdä osat loppuihin viiteen kattoristikkoon ja koota ne valmiiksi. Ristikoiden rakenne voi vaikuttaa hieman huojuvalta, mutta ruoteet sitovat ne lujasti yhteen ja kokonaisuudesta tulee todella kestävä.

Tee merkit lankkuihin (J), jotka asetetaan vaakaan lankkujen G ja H välille. Lappeen suuntaisia lankkuja kutsutaan yläpaarteeksi ja vaakalankkua alapaarteeksi.

1

Nyt voit rakentaa loput viisi ristikkoa. Aseta ristikon osat sapluunan päälle. Sapluunaan on kiinnitetty pieniä rimoja, jotka pitävät lankut oikeilla paikoilla.

2

Ruuvaa vaakalankku (J) kiinni lankkuihin (G ja H) pitkillä ruuveilla (6 x 90 mm). Risti-koista muodostuu kestävä kattorakenne, kun ne ruuvataan kiinni runkoon ja liitetään toisiinsa ruoteilla.

3

Pystytä ristikot. Pystyttä-minen on helpointa kahdes-taan, mutta se onnistuu apulautojen avulla. Ruuvaa ristikot runkoon pitkillä ruuveilla ja kulmaraudoilla.

4

Merkitse räystäiden mitta. Ristikon pituus määrittelee räystään pituuden. Tässä räys-täästä tehdään 25-senttinen. Tee merkit päätyristikoihin ja ”räpsäytä” merkintä-narulla viiva niiden väliin jääviin ristikoihin.

5

Sahaa päät oikeaan mittaan. Piirrä pysty-suora viiva merkistä alaspäin ja sahaa. Pään voi sahata myös vinoon, mutta otsa laudat on helpoin asentaa 90 asteen kulmaan.

04
Tee katto loppuun ja asenna pellit 7 Vaihe

Nyt voit alkaa valmistautua katteen asentamiseen. Tämän vajan katteeksi tulee ruoteiden päälle asennettava peltikate. Ruoteiden välinen etäisyys toisistaan on katevalmistajan ohjeiden mukaisesti 30 senttiä.

Viimeistä peltiä ei ole pakko halkaista, jos peltejä sovitetaan katolle ja päätyräystäät katkaistaan peltien yhteisleveyden mukaan. Ole tarkkana etenkin katon harjalla ja kattojen väliin tulevan kourun rakentamisessa.

1

Naulaa ruoteet kiinni. Ole tarkkana, että naulaat ruoteet oikealle etäisyydelle harjasta ja keskikourusta. Katemateriaali määrittelee ruoteiden paikat.

2

Katkaise ruoteet (K) oikeaan mittaan. Laitimmaista peltiä ei ole pakko halkaista, jos peltejä sovitetaan katolle etukäteen ja ruoteet katkaistaan peltien yhteisleveyden mukaan.

3

Asenna otsalaudat (P). Pellin pään pitää ulottua otsalautojen yli, jotta vesi ei valu lautoja pitkin. Otsalautoihin kiinnitetään myöhemmin sadevesikourut.

4

Otsalaudan pitää olla oikealla etäisyy-dellä kattopellin päästä, jotta sadevesi valuu kouruihin. Siksi ristikoiden (G) mitta on tärkeä.

5

Naulaa otsalaudat (Q) myös päätyihin. Tee otsalaudoista vähän ylipitkät ja kiinnitä ne löysästi ruoteisiin (K). Piirrä lautoihin pystysuora viiva harjan keskelle.

6

Sahaa molemmat laudat poikki kerralla. Sahaa otsalaudat poikki samalla kertaa, jotta ne sopivat toisiinsa täydellisesti. Lyö naulat pohjaan asti.

7

Asenna kansilaudat (R) otsalautojen päälle (Q). Laudat ovat painekyllästettyä puuta. Räystäspeltejä käyttämällä loppu-tuloksesta tulee siistimpi mutta vähän kalliimpi.

05
Ilmava ulkovuoraus antaa halkojen kuivua 7 Vaihe

Nyt kun vajan runko on valmis, ja on aika suojata sisäpuoli tuulelta ja tuiskulta. Kattopellit asennetaan paikoilleen ja kattorakenteet naulataan lujasti kiinni runkoon, jotta tuuli ei vie kattoa mukanaan. Päädyissä katto kiinnitetään runkoon vinolaudoilla.

Ulkovuorauksen tekeminen on yksinkertaista: pystylaudat vain naula-taan kiinni vaakakoolaukseen. Vesikourut asennetaan vasta sitten, kun koko vaja on valmis ja maalattu.

1

Naulaa vaakakoolau kset (S) paikoil-leen. Tässä koolausjako on noin 50 sent-tiä, mutta koolausten välistä etäisyyttä voi säätää tarpeen mukaan.

2

Naulaa tai ruuvaa vuorilaudat (V) paikoilleen. Käytä lautojen välissä sopi-vaa kapulaa, jotta kaikista raoista tulee samanlevyiset.

3

Kiinnitä kolmiorima (U) yläjuoksun (C ja D) alareunaan. Rima on halkaistu 48 x 48 mm puusta. Rima suojaa ulko-vuorauslautojen päitä vedeltä ja lumelta.

4

Asenna päätyseinään vinotuki (E), sillä pääty on heikommin tuettu kuin rakennuksen muut seinät.

5

Kiinnitä katto runkoon kahdella rimalla (X). Rimat varmistavat, ettei katto lähde lentoon myrskyssä.

6

Kanttaa keskitaitteen peltiin reuna. Kantattu reuna pitää veden pois pihan puolelta myös myrskyssä. Kalteva katto valuttaa veden vajan taakse.

7

Kattopellit (L2 ja L2) suojaavat sateelta. Pellit ruuvataan kiinni valmistajan suosittelemilla ruuveilla.

Materiaalit

48 x 148 mm lankkua

 • 8 tolppaa (A) a 200 cm
 • Alajuoksu (B) a 511 cm
 • Alajuoksu (B1) a 333,5 cm
 • 2 alajuoksua (C) a 502 cm
 • 3 alajuoksua (D) a 241 cm
 • Tukilankku ristikoille (F) a 233 cm

48 x 123 mm lankkua

 • 6 kpl (G) a 180 cm
 • 6 kpl (H) a 150 cm

48 x 98 mm lankkua

 • Vinotuet (E), 300 cm,
 • 9 vaakakoolausta ulko-vuoraukselle (S1) a 165 cm
 • 6 vaakakoolausta ulko-vuoraukselle (S2) a 240 cm
 • 6 vaakatukea (J) a 150 cm

22 x 100 mm höylättyä lautaa

 • 103 ulkovuorauslautaa (V) a 180 cm
 • 12 vinotukea (X) a 70 cm
 • 8 otsalautaa (Q) a 180 cm

21 x 95 mm paine-kyllästetty puuta

 • 8 katelautaa (R) a 180 cm. Voidaan korvata reunapellillä.
 • Vinotuet (E) a 300 cm

48 x 48 mm puuta

 • 12 ruodetta (K) a 70 cm

48 x 48 mm puuta

 • 8 apurimaa (T) a 180 cm
 • 8 kolmiorimaa (U) a 160 cm, halkaistaan nurkittain sirkkelillä

22 x 148 mm höylättyä lautaa

 • 2 otsalautaa (P) a 307 cm

Kattopellit

 • 6 levyä (L1) a 170 cm
 • 6 levyä (L2) a 135 cm
 • 3 harjapeltiä (M) a 250 cm
 • 2 jiiripeltiä (N) a 250 cm

Muuta

 • 8 tolppakenkää
 • 8 kulmarautaa, 50 x 50 x 35 mm
 • 12 täkkipulttia eli kansi-ruuvia M8 x 50 mm
 • Korroosiosuojattuja ruuveja, 4,2 x 45 mm
 • Kuumasinkittyjä nauloja: 75 x 28 mm ja 100 x 3,4 mm
 • Ruuveja, 4,8 x 35 mm
 • Ruostumattomia puuruuveja: 4,2 x 45 mm ja 6 x 90 mm
 • 6 naulalevyä, 4 x 120 mm Kaikki mitat ovat suuntaa-antavia, ja niitä pitää muuttaa kohteen mukaan.

Vie aikaa

Helposti pari viikkoa tai monta pitkää viikonloppua.

Hinta

Kuvan vaja maksoi noin 1 000 €.

Vaikeusaste

Sopiva projekti harjaantuneelle tee se itse -miehelle. Kulmat on pidettävä suorina.

Piirustus

Video

TEKNIIKAT: Putkeen valetut tolppakengät

Siten saat tolppakengät vaakasuoraan ja samaan linjaan keskenään

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

VINKIT: Johda vesi maahan laudan päästä

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto