Vaja, jossa on tilaa kaikelle

Rakenna vaja, jossa on tilaa verstaalle, pihatyökaluille, pyörille, ruohonleikkurille ja pihakalusteille.

Vaikeusaste
Vie aikaa
10 päivää
Hinta
2500 euroa

Johdanto

Rakenna vain pihavaja, ei se ole vaikeaa. Se tietysti riippuu omasta kunnianhimosta. Emme kuitenkaan suosittele kaikkein halvimpien rakennustarvikeliikkeiden ratkaisujen valitsemista, joissa puun saa kyllä sahattuna, mutta tavara on usein huonolaatuista, eikä vajan mitoitusta pysty sovittamaan olosuhteiden mukaan työn edetessä.

Käytä sen sijaan hieman ylimääräistä aikaa ja rahaa ja rakenna pihavaja itse alusta loppuun. Samalla pystyt hieman suunnittelemaan kokonaisuutta, kuten tässä rakennuskohteessa, jossa asensimme jotkut runkotolpat sellaiselle etäisyydelle toisistaan, että saimme asennettua niiden väliin vakiomittaisen pöytälevyn. Näin vajaan saatiin heti työpöytä.

Tämän vajan rakentamiseen on syytä varata pari lomaviikkoa. Kirvesmieheltä menisi työhön arviolta 60 tuntia - mutta itse tekemällä säästää myös paljon rahaa. Ja saa nauttia nikkarina olosta. Oikein mukavaa rakennusprojektia!

Haluatko lukea lisää pihavajan rakentamisesta? Olemme koonneet kaikki pihavaraston rakentamista koskevat jutut tänne..

Ohjeet

01
Valitse sopiva sijainti 3 Vaihe

Kun mietit vajan sijaintia, kannattaa valita se olosuhteiden mukaan. Jos se tulee lähelle taloa, molempien rakennusten on hyvä olla linjassa keskenään. Jos vaja sijoitetaan aidan lähelle, se näyttää parhaimmalta, mikäli se myötäilee aitaa.

Tämä vaja sijoitetaan laatoitukselle, joten se asemoidaan päällysteen mukaan, jotta se ei valmiina näytä siltä kuin se seisoisi vinossa.

1

Hae ensin pihavajalle hyvä paikka ja asemoi se sitten olosuhteiden mukaan. Me sijoitamme vajan olemassa olevan laatoituksen päälle laattojen linjoja seuraten.

2

Nosta päällystekivi kohdista, joihin tolpat upotetaan. Älä nosta useampaa kiveä kuin on välttämätöntä. Tikkaat seisovat nimittäin tukevammin laatta-alustalla.

3

Kaiva tolppien kuopat pistolapiolla tai maaporalla. Poralla työ on helpompaa etkä joudu kaivamaan valtavaa kuoppaa jokaiselle tolpalle.

02
Tolppien pystytys 3 Vaihe

Pystyrunkotolpat upotetaan 90 cm:n syvyyteen maahan, mutta niitä ei tarvitse valaa kiinni. Tee työpiirustukset ennen kuin aloitat, jotta voit sovittaa tolppien etäisyydet merkitsemiesi toiveiden mukaan. Tässä vajassa olemme esimerkiksi asettaneet kaksi tolpista 70 cm:n päähän toisistaan, jotta ikkunan alle sopii pöytätaso. Kaksi muuta tolppaa ovat 100 cm:n etäisyyksin, jotta ovelle jää tilaa.

RAKENNA JÄTTISUURI SUORAKULMAIN: Naulaa kolme lautaa yhteen niin, että niiden sisämitat noudattavat suhdetta 3:4:5 (tässä 150 x 200 x 250 cm). Aseta laudat kuten kuvassa ja käytä tätä työkalua tolppalinjojen oikaisemiseen.

1

Pystytä ensimmäinen tolppa ja tamppaa maa sen ympäriltä, jotta tolppa tulee suoraan. Vinojäykisteitä ei tarvita -eikä valua - kun tolppa upote-taan näin syvälle. Aseta seuraava saman seinän kulmatolppa.

2

Kiristä näiden tolppien väliin naru ja aseta kovalevypala (3 mm) narun alle, jotta naru jää hieman tolpasta irti. Pystytä seuraavat tolpat narun linjaan ja säilytä 3 mm:n etäisyys.

3

Kiinnitä tolppiin vinotuki ja sahaa tolpat sitten haluttuun korkeuteen. Kun sahaat tolppia, huomioi oviaukon vaatima tila.

03
Yläsidepuun asennus 4 Vaihe

Yläsidepuu asetetaan tolppiin sahattujen lovien päälle. Jotta sidepuun oikea paikka löy-tyisi, sidepuu asetetaan väli-aikaisesti paikalleen ja tolp-piin merkitään lovien paikat. Kiinnitä sidepuu löysästi uloimpaan tolppaan kiinnite-tyillä ruuvipuristimilla. Oikaise sidepuu vesivaa’an avulla ennen kuin teet mui-hin tolppiin merkinnät.

1

Kiinnitä yläsidepuu (D) etutolpille (A) ruuvipuristimilla, jotta näet sen oikean sijaintikorkeuden. Laita puristin sidepuun alle löyhähkösti, jotta voit helposti säätää sidepuun sijaintikorkeutta.

2

Sahaa tolppiin sidepuuta varten lovet, kun olet tehnyt tolppiin merkinnät yläsidepuun mukaan, jonka äsken väliaikaisesti kiinnitit.

3

Lovien pitää olla oletettua pienemmät. Sahaa niistä noin 25 mm sidepuun korkeutta matalammat, jotta katto ei kuormita niitä. Tässä sahaamme lovet 45 x 120 mm:n tolppiin.

4

Kiinnitä yläsidepuu (D) 10 x 120 mm:n lukko-pulteilla, kun olet ensin porannut niille reiät tolppiin (A) ja yläsidepuuhun. Käytä pyöreitä aluslaattoja, jotka eivät asetu vinoon kuten neliömäiset.

04
Sovita ja asenna kannattimet 2 Vaihe

Kannattimien leveys on side-puiden tapaan 145 mm. Jotta räystäsreunasta ei tulisi aivan liian korkeaa, kannattimet sahataan 95 mm:n levey-teen. Tällä on merkitystä räystäsreunan korkeudelle; kun rakennus ei ole tätä vajaa suurempi, ei näytä siistiltä, jos räystäslaudat ovat yhtä laudan leveyttä korkeammat.

1

Sahaa kannattimien (F) molemmat päädyt yläsidepuun (D) yli ulottuvalta osalta. Näin vajan ympärille riittää vain yksi räystäslauta.

2

Kiinnitä kannattimet yläsidepuuhun kulmaraudoilla. Kannattimien molempaan päätyyn riittää yksi kulmarauta, kunhan sijoitat ne molemmin puolin kannatinta.

05
Alasidepuu ja jyrsijäsuojaus 3 Vaihe

Tolppien väliin asetetaan 45 x 95 mm:n alasidepuu (E), joka kiinnitetään kulmarau-doilla. Maan tasolle asennettuun alasidepuuhun liitetään levyt, joiden tehtävänä on suojata rakenteita jyrsijöiltä. 30 cm korkeat mineriittilevyt upotetaan maahan ja kiinnitetään kattohuopanauloilla.

VAJA JÄYKISTETÄÄN VINOTUILLA väliaikaisesti rakentamisen ajaksi.

1

Pystytä ylimääräiset 45 x 95 mm tolpat (C) alasidepuulle (E) kohtiin, joissa kuormitus on suurin. Kiinnitä tolpat kulmaraudoilla.

2

Jyrsijäsuojalevyn asennus. Sahaa mineriittilevyt oikeaan mittaan pistosahalla. Voit ostaa kokonaisia levyjä tai 30 cm korkeita, jolloin riittää, että ne sahaa pituuteen.

3

Kiinnitä suojalevyt alasidepuuhun niin, että ne myötäilevät sidepuun ulkoreunaa koko vajan ympäri. Esiporaa levyihin ja kiinnitä ne kattohuopanauloilla.

06
Tuulijäykisteet sivuille ja katolle 2 Vaihe

Vaja pitää vankistaa sivuilta ja katon osalta, jotta se ei väänny tai huoju pahim-massakaan myrskyssä. Osta valmiita tuulijäykis-teitä rakennustarvikeliik-keestä ja asenna ne valmistajan ohjeiden mukaan.

1

Mittaa tuulijäykisteiden pituus ja lyhennä ne rautasahalla mittaan. Tee niistä mieluummin hieman liian pitkät kuin liian lyhyet.

2

Kiinnitä tuulijäykisteet julkisivuihin ja kiristä ne. Tässä ne kiristetään siis etu- ja takasivuihin, ikkunapäätyyn ja puolikaton alla olevaan päätyyn.

07
Kannattimet ja ruoteet 3 Vaihe

Kun kannattimet ovat paikallaan ja tuulijäykisteet kiinnitetty, asennetaan katto. Sahaa kannattimet (F) lopulliseen pituuteen ja kiinnitä kattoruoteet (G) paikoilleen niin, että ne sijoittuvat kattolevyjen valmistajan suosit-telemalle etäisyydelle toisis-taan. Tässä tapauksessa ruodeväli on vähän vajaa 50 cm.

1

Merkitse liitunarulla palkkeihin (F) räystään pituus. Tässä pituusmitta on kaksi laudanleveyttä + ilma-rako eli yhteensä 23 cm.

2

Sahaa palkit merkki-viivan mukaan, jotta niistä kaikista tulee yhtä pitkät. Tällöin räystäs näyttää siisteimmältä, kun sitä tarkastellaan myöhemmin alhaalta päin.

3

Kiinnitä kattoruoteet (G) tasaetäisyyksin. Sovita ruodevälit valitsemasi kattomateriaalin mukaan. Seuraa valmistajan ohjeita ja huomioi tarvittaessa esimerkiksi lumikuormitus.

08
Vankka ulkoverhoilu 4 Vaihe

Valitsimme ulkoverhoilulaudoiksi yhdet vahvimmista, nimittäin painekyllästetyt 25 mm paksut laudat. Niissä on pontit ja urat, ja ne ovat laadultaan parempia kuin monet rakennustarvikeliikkeissä myytävistä tavallisista ulkoverhoilulaudoista.

ULKOVERHOILULAUDAT ovat oikeas-taan räystäslautoja, joissa on pontit ylä- muttei alareunassa. Nämä ovat tukevampia kuin tavalliset verhoilu-laudat ja kestävät paljon pidempään.

1

Kiinnitä ulkoverhoilulaudat (X). Poista ensin alimmaisesta laudasta takimmainen pontti, jotta lauta saadaan asennettua suojalevyn päälle ja siihen jää tippanokka.

2

Jatka lautojen kiinnittämistä ja tarkista säännöllisesti vesivaa’alla, että ne ovat vaaterissa. Ikkuna-aukon koh-dalle asennetaan irtovaakapalkki 45 x 95 mm:n puutavarasta.

3

Kiinnitä ikkuna tolpan toiselta puolelta, jotta siihen ei jää näkyviä ruuveja. Käytä jälleen 5 x 100 mm ruuveja. Ne riittävät hyvin, sillä ikkuna ei ole kovin suuri.

4

Kiinnitä ovi karmiruuveilla oviaukon ympärillä oleviin pystytolppiin.

09
Peltikatto on nopea asentaa 8 Vaihe

Pellistä valmistetut kattolevyt on tilattu määrämittaisina, joten niitä ei tarvitse sahata. Tämä säästää ensinnäkin paljolta työltä, ja toisaalta levyjen pinnoite pysyy kunnossa eikä vaurioidu. Sen ansiosta levyt on paremmin suojattu myös ruostumiselta.

1

Merkitse kattoruoteisiin (G), miten kattolevyt asettuvat. Asenna levyt ja kiinnitä ne ruuvipuristimilla paikalleen siksi aikaa, kun teet ruoteisiin merkinnät.

2

Tarkista räystäs. Asenna ensimmäinen levy niin, että se myötäilee katon etureunaa, ja tarkista, sijoittuvatko levyt hyvin räystäälle sen molemmissa päissä ja sivuilla.

3

Kiinnitä räystästä kannattelevat kiilapalat (H) kattoruoteisiin (G) molemmilta puolilta, jotta räystäästä tulee kauttaaltaan yhtenäisen näköinen. Kiilapalojen koko on 230 x 95 mm.

4

Kiinnitä kattolevyt niiden mukana tulevilla ruuveilla. Niissä on porakärki, joten esiporausta ei tarvita. Sijoita ruuvit poimujen pohjalle ja säädä momentinvääntö niin, että ruuvi puristu voimalla levyyn.

5

Piirrä levyihin merkkiviiva, jottet ruuvaa ruoteiden ohi ja jotta saat ruuvit siistiin riviin.

6

Kiinnitä levyt joka toisen poimun pohjasta, mutta limitä ruuvit ruoteittain.

TÄRKEÄÄ! Sijoita ruuvit poimujen pohjalle, jotta levyt eivät väänny vinoiksi.

7

Jos joudut leikkaamaan viimeistä levyä pituus-suunnassa, vuokraa erikoisleikkuri - pistosahalla ei pysty sahaamaan riittävän siististi.

8

Vedä silikonivana 10 mm päähän katon reunasta kuten kuvassa. Näin sadevesi ei valu katon alle ja kastele sitä.

10
Räystäslaudat ja peitelistat 5 Vaihe

Kun kattolevyt ovat paikoil-laan, rakenne suljetaan sateelta räystäslaudoilla. Ruu-vaa ensin sivujen räystäslau-dat kattoruoteisiin ja sivujen kiilapaloihin (H) ja anna lau-tojen jatkua ylipitkinä vielä tässä vaiheessa. Ruuvaa sitten etusivun räystäslaudat sivulautojen päätypuuhun kiinni. Lopuksi sahataan ta-kasivun laudat. Sahaa kaikki katon reunan yli ulottuvat laudanpätkät pois. Räystäs-lautojen päälle asetetaan pei-telistat lautojen sadesuojaksi.

1

Kiinnitä räystäslaudat (Y). Ensin sivuihin ja etureunaan. Sivut sahataan viistoon, jotta ne myötäilevät katon kaltevuutta.

2

Ruuvaa etummainen räystäslauta paikalleen. Muista esiporata ennen kuin ruuvaat sivulautojen päätypuuhun, muussa tapauksessa ruuvit saattavat halkaista sen.

3

Kattolevyt ylettyvät 20-30 mm takimmaisen räystäslaudan yli, jotta vesi ei valu suoraan alas laudoille ja jotta räystäslautaan saadaan myöhemmin kattokourut koukkuineen kiinni.

4

Asenna vaahtomuovikaistaleet kattolevyjen päälle ja aseta erikoispeitelistat näiden päälle. Vaahtomuovikaistaleet kiinnitetään silikonivanalla, jotta ne eivät pääse liikkumaan.

5

Kiinnitä peitelistat poimujen harjaan. Peitelista pitää veden poissa räystäslautojen päällipinnalta ja johtaa sen alas katolle.

11
Loput listat ja viimeisely 3 Vaihe

Lopuksi on vuorossa kulma-listojen ja ikkunoiden ja ovien peitelistojen asennustyöt. Listat ryhdistävät vajan ilmettä ja suojaavat samalla ulkoverhoilulautojen pääty-pintojen kastumiselta. Listat estävät sadetta pääsemästä rakenteiden alle.

1

Kiinnitä kaikkiin kulmiin kulmalistat (33 x 33 mm) niin, että ne peittävät liitoskohdan ja estävät veden pääsyn lautojen päätypintoihin.

2

Sahaa ikkunoiden peitelistat ja asenna vasen lista ja ylä- ja alalistat ensin. Kiinnitä ylä- ja alalista vasempaan sivuun ja asenna sitten oikea lista. Näin listat saadaan työnnettyä tiiviisti toisiinsa.

3

Kiinnitä 19 x 100 mm verhoilulaudat (W1) ja (W2) 4,5 x 60 mm ruuveilla kannattimiin. Varmista, että lautojen väliin ja sivuille jää 100 mm ilmaa, jotta vajan tuuletus toimii hyvin.

Materiaalit

95 x 95 mm painekyll. palkkeja:
• 5 tolppaa (A) etuseinään á 330 cm
• 4 tolppaa (B) takaseinään á 300 cm

45 x 95 mm painekyll. palkkeja:
• 5 välitolppaa (C) á 240 cm
• 8 alasidepuuta (E), yht. 1440 cm

45 x 145 mm palkkeja:
• 2 yläsidepuuta (D) á 675 cm
• 9 kannatinta (F) á 240 cm
• 10 jatkopaloja (H) á 230 x 95 mm

38 x 73 mm rimaa:
• 5 kpl kattoruoteita (G), yht. 4000 cm

Ei näy piirustuksessa

25 x 200 mm painekyll. lautaa:
• 2 räystäslautaa (Y1) á 770 cm
• 2 tuulilautaa (Y2) sivuille, á 240 cm

25 x 125 mm painekyll. lautaa:
• 110 metriä ulkoverhoilulautaa (X)

19 x 100 mm painekyll. lautaa:
• 3 räystään aluslaudoiksi (W1) á 420 cm
• 4 aluslaudoiksi (W2) á 240 cm

Lisäksi:
• 7 kpl 109 cm kattolevyjä, á 238 cm (Lindab), 5 räystäslistaa, 7 vaahtomuovikaistaletta
• Ovi, ikkuna, ruuveja, nauloja, tuulijäykistenauhaa (NKT), kirkasta rakennussilikonia

Vie aikaa

Varaa 8–10 päivää riippuen siitä, kuinka kokenut nikkari olet.

Hinta

Noin 2 500 € tarvikkeisiin.

Vaikeusaste

Jos osaat käyttää sahaa, vesivaakaa ja mittanauhaa, osaat myös rakentaa tämän vajan. Seuraa ohjeitamme.

Piirustus

Näistä osista 217 E vaja rakentuu

Pystytolpat, ylä- ja alasidepuut, kannattimet ja kattoruoteet. Siinä kaikki vajan osat, kun kattoa ja ulko- verhoilua ei lasketa mukaan. Raken-teen selvyyden vuoksi jätimme katto- levyt, ikkunat ja ovet piirtämättä.

3D-malli

3D-malli

Työkaluvaja

Vaja, jossa on tilaa kaikelle

Avaa 3D-malli

3D-malli

Tolppien pystyttäminen

Tolpat upotetaan noin metrin syvyyteen, mutta niitä ei tarvitse valaa kiinni maahan.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kattopalkin asentaminen

Kattopalkki asennetaan tolppien päissä oleviin loviin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Alapalkki ja rottaeste

Alapalkit on kiinnitetty kulmaraudoilla. Ne ovat maan pinnan tasolla ja pitävät rotat ulkona.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ulkovuoraus

Ulkovuoraus tehdään 25 milliä paksuista ponttilaudoista, jotka ovat kestopuuta.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Tolpat suoraan riviin

Linjalanka auttaa saamaan ne suoraan linjaan

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TEKNIIKAT: Pitkät suorat viivat

Työ sujuu nopeasti värilangalla

TEKNIIKAT: Kulmaraudan asentaminen

Asenna kulmarauta oikein päin, jotta liitoksesta tulee mahdollisimman luja

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto