Kätevä pihavaja ja kasvihuone

Kannattimien ja levyjen avulla koottavista elementeistä voi rakentaa tyyliltään ja kooltaan juuri sopivan pihavajan.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
650 euroa

Johdanto

Tämän pienen pihavajan salaisuus piilee sen muunnettavuudessa. Koon voi sovittaa pihalla jo valmiiksi seisovan vajan mukaan, pituutta voi muuttaa vapaasti, yksittäisten kannatinelementtien välistä etäisyyttä voi oikaista etusivun ovien mukaan – ja vajan päätyyn voi rakentaa pienen kasvihuoneen tai vaikka puuliiterin.

LUE LISÄÄ: Täydellinen tulos ilmaisella 3D-suunnitteluohjelmalla!

Puutarhatraktorikin mahtuu muuntuvaan vajaan

Seinäelementit ovat rakenteen tärkeimmät osat, ja niiden mitat on sovitettu nykyisen vajan mukaan. Elementit on nopea ja helppo rakentaa sarjatuotantona, ja kun ne on asetettu riviin ja yhdistetty kattorimoilla ja seinät on levytetty, työstä on jäljellä enää kattolevyjen ja oven asennus.

Rakenteen kantavat osat asennetaan yleensä vakioetäisyyksin, koska tämä tekee rakenteista yhdenmukaiset ja varmasti kestävät. Jos vaja on pienehkö – etusivu on reilut 150 cm korkea, takasivu hieman matalampi – elementtejä voi siirtää hiukan jompaankumpaan sivuun päin. Me sovitimme rakenteeseen sekä pienen oven että tuplaovet pihatraktoria varten.

Ohjeet

Elementit luovat mahdollisuuksia

Voit helposti sovittaa vajan pihasi ja tarpee-si mukaan, kun rakennat sen elementeistä ja kokoat sen kannattimilla ja levyillä.

Rakennamme vajan viidestä kanna-tinelementistä, joiden profiili on sama kuin pihalla jo olevan vajan. Kaksi pystytolppaa sahataan 45 x 120 mm:n höylätystä männystä ja yhdiste-tään kattokannattimilla, jotka sahataan terassilaudasta ja yhdistetään alempaa vaakalaudoilla.

Elementit pystytetään kahdelle pilari-riville, jolloin aukkokohtia tulee kaksi: 60 cm leveä ja 120 cm leveä, jotta pieni piha traktori mahtuu sisään. Seinät ver-hoillaan sementtilastulevyillä, jotka ovat hyvin säänkestäviä ja muistuttavat ilmeeltään nykyistä pihavajaa, jota nyt siis jatketaan.

Kuudes ja hennompi elementti työste-tään paikalleen, ennen kuin kattokan-nattimet ja -levyt asennetaan kaikkien elementtien päälle. Tästä elementistä syntyy myöhemmin kasvihuone.

Katto

1

Kattolevyt sahataan upotussahan hienohampai sella terällä. Kiinnitä levyt vankkaan alustaan ja kiinnitä myös ohjain kisko. Sahaa ei pidä ajaa liian nopeasti.

2

Levyt kiinnitetään poimujen päältä levyjen mukana tulevilla tiivistävillä ruuveilla. Kiinnitä noin 10 ruuvia/m2. Kiinnitä kattolevyt puristimilla ruuvauksen ajaksi.

3

Kiinnitä trapetsilevy vasta sitten, kun kasvihuoneen runko on pystytetty. Ruuvit sijoitetaan levyn poimujen pohjaan.

4

Kiinnitä räystäslauta. Se on 20 mm paksu ja 6 cm leveä vanerikaistale, joka sahataan päädyistä viistoon. Kattolevyt kiinnitetään räystäslautaan. Esiporaa, jotta lauta ei halkea.

Runko

1

Seinäelementit kootaan yksitellen. Sahaa osat (A, B, C ja D) sarjana niin, että säädät katkaisusahan pituusrajoittimet ko. pituuteen. Näin saat elementeistä yhdenmukaiset ja etenet työssä nopeasti. Kun kokoat elementit, kiinnitä ne puristimilla ja kokoa 5 x 60 mm:n ruuveilla.

2

Seinäelementit pystytetään pilariperustukselle. Yläosa sidotaan kattorimoihin (E), joka kiinnitetään 5 x 80 mm:n ruuveilla.

3

Sivut sahataan upotussahalla, jotta ne sopivat rakenteen kenttiin. Levyt ovat enimmäkseen sementtiä ja kovia sahatta via, joten osta halpa terä, jonka voit lopuksi heittää pois.

4

Iso levy kiinnitetään taka sivuun. Levyä on lyhennetty, jotta se ja seuraa va levy voidaan koota tolpan kes kelle. Levy kiinnite tään pu ristimilla ja kiiloilla, ennen kuin 4 x 40 mm:n ruuveille porataan reiät. Ruuvit asennetaan 30 cm:n välein.

5

Mustaksi maalatut puulistat (F) kiinnitetään levyjen päälle, jotta ne peittävät kaikki ruuvit, reunat ja liitokset. Listat ovat 21 x 45 mm, ja niiden reunat pyöristetään.

Ovi tarpeen mukaan

Tällä tekniikalla voit helposti rakentaa oven tarkasti vajasi aukkokoon mukaan.

Rakennamme oven ja tuplaportin, jotka muistuttavat mahdollisimman paljon jo olemassa olevan vajan ovia. Verhoilemme ne siis mustilla ponttilaudoilla nykyvajan malliin. Verhoilun alla olevaa yksinkertaista rakennetta voit käyttää myös muissa vastaavissa kohteissa. Ovikoko sovitetaan niin, että kaikille sivuille jää 4 mm rakoa. Kokoamme ensin vaakajuoksun lovittain, jotta vaaka- ja pystylistat risteävät toisensa vahvoina liitoksina. Vaakalistat asetaan kuudesosan verran oven sisään saranoiden kohdalla ja pystylistat 5 cm:n etäisyydelle oven reunasta.

Kun kiinnität verhoilua juoksuun, voit sahata laudat joko etukäteen tai vasta sitten, kun olet kiinnittänyt ne.

Ovet

1

Sahaa ja talttaa liitoslovet. Sahaa katkaisu- tai käsisahalla rivi samansuuntaisia uria loven puoliväliin pysty- (A) ja vaakalistoihin (B). Näin voit helposti poistaa lovien puuosan vasaralla ja taltalla, kunnes loven pohja on tasainen.

2

Kokoa kehys. Kehyksen (A ja B) osat asennetaan se sivu ylöspäin, johon ponttilaudat kiinnitetään. Oikaise kulma ja lukitse jokainen kulma kahdella 4 x 30 mm:n ruuvilla.

3

Asenna vinojäykiste (C). Sahaa se niin, että se kiristää kehyksen puristamatta sitä vinoon. Jäykis te osoittaa kohti alasaranaa. Kiinnitä ruuveilla.

4

Kiinnitä verhoilulaudat (D). Kiinnitä ensin kehys. Tuplaovi rakennetaan isona kaksikehyksisenä ovena, joka lopuksi sahataan kahtia upotussahalla.

Helat

1

Ovea kannattelevat helat kiinnitetään 12 mm:n vedenkestävään vaneripalaan. 12 mm:n vaneri ja 8 mm:n sementtilastulevy takaavat, että oven takasivun verhoilu sijoittuu vajan rungon tasoon. Runko toimii oven rakenteena.

2

Sarana kiinnitetään oveen, kun ovi on kiilattu ja oven ympärillä on joka puolelle yhtä paljon rakoa. Esiporaa helan reikien läpi ja kiinnitä sarana helaruuveilla.

3

Oven kaksi osaa yhdistetään ovisalvalla. Jotta molemmat pultit olisivat tarpeeksi tukevia, sijoitamme oven sisäpuolelle pienen puupalikan. Toisen oven sisäpuolelle asennetaan lista, jolloin osat kiinnittyvät toisiinsa.

Kasvihuone lisänä

Päästä mielikuvituksesi valloillaan ja rakenna pihavajaan myös minikasvi huone. Tai avoliiteri tai jotakin täysin muuta.

Rakennamme uuteen va jaan myös pienen kasvi huo neen. Otimme jo varaslähdön, sillä ennen kuin pystytimme rungon ja asensim me kattokannattimet ja -levyt, asensimme päätyyn kuudennen kannatinelementin, jonka ulkomitat ovat samat mutta rakenne on tehty hennommista rimoista.

Ennen kuin seinät lasitetaan, päätyjen molempiin reunoihin työstetään ikkunapaikat ja kaikki kentät suljetaan rimoilla paikan päällä. ”Lasi” on kirkasta polykarbonaattikanavalevyä, joka kiinnitetään 10 x 10 mm:n huulletuilla listoilla. Levyihin voi syntyä leväkasvustoa, joten ne katetaan ylhäältä kalvolla ja ala reunasta verkolla.

Runko

1

Kasvihuoneen runko (F) viimeistellään rimoilla (F) ylhäältä ja alhaalta ja päätyä (A, B ja D) vasten, jolloin syntyy kehys, johon kanavalevyt voidaan kiinnittää. Kaikki osat maalataaan ennen asennusta. Aukkoon työstetään lopuksi ovi.

2

Kanavamuovilevyt sahataan vahvasta polykarbo naatista, joka läpäisee hyvin valoa. Se kestää kovia iskujä, mutta on helppoa leikata.

3

Kanavat suljetaan yläosasta kalvolla ja alaosasta hengittävällä verkolla, jotta levä ei pääse kasvamaan niissä.

Lasi ja ovi

1

Kanavamuovilevyt kiinnitetään lasilistoilla (H), joihin tehdään 10 x 10 mm:n huullos. Huullos jyrsitään 20 x 20 mm:n listoihin. Listat kootaan jiiriin eli 45°:n kulmaan suorissa kulmissa, ja vinot kulmat sovitetaan paikan päällä.

2

Lasilistat (H) maalataan ja kiinnitetään kanavalevyjen päälle niin tiiviisti kuin mahdollista. Suojakalvo poistetaan, kun levyt on asennettu.

3

Ovi rakennetaan ja asennetaan kolmella saranalla, jotta se ei väänny. Ovi lukitaan työntösalvalla.

Materiaalit

Runko, seinät ja katto

Höylättyä sahatavaraa, 45 x 120 mm
• 5 pitkää tolppaa (B) á 150 cm
• 5 lyhyttä tolppaa (C) á 115 cm

Terassilautoja, 28 x 125 mm
• 5 kannatinta (A) á 200 cm (sovitetaan)

Kattorimoja, 38 x 76 mm
• 5 vaakalautaa (D) á 180 cm
• 4 kattorimaa (E) á 400 cm

Lisäksi
• Peitelistoja (F), 21 x 45 mm, yht. 16 metriä
• Sementtilastulevyä, 118 x 250 cm, 3 levyä
• 12 mm:n valuvaneria hyllyihin (G) (tarv.)
• Metallilevyjä + ruuvit, noin 8 m2
• Trapetsilevyjä + ruuvit (kasvihuone)
• Räystäslauta, 20 mm vaneria, 20 x 200 cm
• Ruost. ruuveja: 5 x 80, 5 x 60 ja 4 x 40 mm

Yksittäiseen oveen

Kattorimat, 38 x 76 mm
• 2 pystylistaa (A), oven korkeus miinus mahdollinen porras ja kynnyslista
• 2 vaakalistaa (B), oven leveys miinus 10 cm

Lisäksi
• 1 vinojäykiste (C), 21 x 45 mm:n mäntyä
• Ponttilautoja (D) oven leveyteen (8 mm aukkoa kapeampi)
• 2 tallisaranaa + helaruuvit
• Kahva, lukitusmekanismit yms.
• Ulkokäyttöön tark. ruuveja: 4 x 30 mm

Kasvihuone

Kattorimat, 38 x 76 mm
• 2 pitkää tolppaa (A) á 150 cm
• 2 lyhyttä tolppaa (B) á 115 cm
• 4 poikkirimaa (D) á 65 cm
• 2 ovitolppaa (E) (sovitetaan)
• 4 ylä- ja alakappaletta (F) (sovitetaan)
• 4 kehysosaa ovea varten (G) (sovitetaan)

Lisäksi:
• 1 kattokannatin (C), 28 x 125 mm (sovitet.)
• Kanavamuovilevyä + kalvo ja verkko
• 20 x 20 mm höyl. puuta lasilistoihin (H)
• 3 pientä saranaa ja työntösalpa
• Ruost. ruuveja: 4 x 40, 5 x 60 ja 5 x 80 mm

Vie aikaa

Noin viikko, kun pohjatyöt ja perusta on tehty.

Hinta

Noin 650 € (sis. kasvihuoneen).

Vaikeusaste

Vaikka pyrimme yksinkertaisiin ratkaisuihin, edessä on monta haastetta, joiden ratkomisessa aiemmista kokemuksista on apua.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto