Hieno ja kätevä pihavaja

Vajalle oli paljon tilaa, mutta siitä ei saanut tulla isoa ja kömpelön näköistä rakennelmaa. Lukijamme onnistui tavoitteissaan tyylikkäästi toteutetulla limilaudoituksella, jonka ilmettä pystytolpat täydentävä .

Kun puuverhoillusta limilaudoitetusta seinästä tehdään monen metrin pitui-nen, se on usein hyvin raskas katsel-tava. Juuri tämän kysymyksen äärelle Nils joutui pysähtymään, kun hän ryhtyi vaimonsa kanssa suunittelemaan uutta pihavajaa.

Limilaudoitettuja lautoja jatketaan usein koko seinän pituudelle. Se voi näyttää upe-alta, mutta seinäpinta voi myös vaikuttaa hyvin raskaalta ja massiiviselta. Nilsin lähtö-kohdaksi tuli, että tämä pitkänomainen raskaus olisi rikottava jollakin keinoin. Ratkaisu oli lopulta hyvin yksinkertainen: sen sijaan että limitettävät laudat tulevat pystytolppien päälle, ne asetettiin tolppien väliin. Näin pystytolpat katkaisevat pitkän vaakalinjan useassa kohdassa. Ratkaisu keventää yhdeksän neliömetrin kokoisen vajan ilmettä huomattavasti.

TOIMITUS SUOSITTELEE: Vala maailman helpommat perustukset

Lisäksi Nils päätti rakentaa katon niin, että se kaltevoituu puutarhan puolelle. Täl-löin vajan näkyvä puoli on sen matalin osa. Tämä taas merkitsee sitä, että vaja näyttää kokoistaan pienemmältä.

Vajan viimeinen osio on avonainen, ja sitä käytetään polkupyörävarastona. Mutta myös tämä osa julkisivusta tullaan luultavasti sul-kemaan, sillä pyörät eivät ole avo-osassa niin turvassa kuin perhe haluaisi. Jatkossa vaja on siis luultavasti avonainen vain yhdeltä seinältään, ja pyörät saavat seistä sateelta ja varkailta hyvässä suojassa.

Nils rakensi siistiltä ja vankalta näyttävän vajan reilussa viikossa.

12 kysymystä nilsille

Jouduitko ostamaan joitakin välttämättömiä työkaluja?
Ostin jiiri-/katkaisusahan ja vuokrasin käsikäyttöi-sen kairan tolppien upottamiseksi maahan.

Mikä oli työssä hankalinta?
Tolppien upottaminen riittävän syvälle. Jopa maakairan avulla oli kova työ kaivaa roudat-tomaan 90 cm:n syvyyteen.

Mistä olet erityisen ylpeä?
Että vajasta tuli lopulta niin harmonisen näköinen. Hyvä, että katto kallistuu puutarhaan päin, niin rakennus ei näytä niin korkealta.

Mikä on paras yksityiskohta?
Olen hyvin tyytyväinen limilaudoitukseen. Yhte-näisestä laudoituksesta olisi tullut massiivisen näköinen, joten tämä oli hyvä ratkaisu.

Kuinka paljon aikaa työ vaati?
Rakensin vajan lomaviikkoni aikana. Sen jälkeen käsittelin sen puunsuojalla ja täydensin myöhem-min yksityiskohdilla, kuten köynnösristikoilla yms.

Saitko joltakulta apua?
Olin hieman epävarma kattohuovan asentamisen suhteen, sillä huopa poltettiin alustaan kiinni. Tähän työhön sain kaverin avuksi.

Mitä mieltä vaimosi oli projektista?
Hän on yhtä iloinen vajasta kuin minäkin - varsinkin, kun saamme pyörät sateelta suojaan.

Tuliko projektista halvempi vai kalliimpi kuin olit ajatellut?
Tutkin monia valmisvajoja, mutta ne eivät vaikut-taneet vankoilta ja useat olivat puolta kalliimpia. Itse tehden vajasta tuli halvempi ja tukevampi.

Haluaisitko tehdä jotakin toisin, jos aloittaisit nyt kaiken alusta?
Jos olisin sulkenut myös vajan viimeisen osan, pyörät olisi saatu paremmin sateelta suojaan.

Mitä annat neuvoksi muille, jotka ryhtyvät vastaavaan työhön?
Vuokraa sähkökäyttöinen kaira, erityisesti jos poraat savimaahan. Käsin kairaus on kovaa työtä.

Miten arvioit itseäsi asteikolla 1-10, jossa 10 on asiantuntija?
Asetun luultavasti noin kuutosen kohdalle.

Mikä on seuraava projektisi?
Luulen, että suljen vajan viimeisen osion, jotta pyörät saadaan paremmin suojaan. Jos sataa ja tuulee idästä, pyörät joutuvat kärsimään kovia.

Kantavat tolpat ovat osa vajan muotoilua

Jättämällä tolpat näkyviin saatiin rikottua julkisivun pitkänomaisuus. Katto kaltevoituu pihalle päin ja näyttää siten matalammalta kuin onkaan. Limilaudoitus tekee vajan ilmeestä omalta osaltaan tyylikkään. Myös runkorakenteeseen on jätetty yksityiskohtia.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Pihavarasto