Lisäeristys ja uusi puuverhoilu: Pihamökistä enemmän iloa irti

Pihamökki herää uuteen eloon saatuaan ylleen uuden puuverhoilun. Lisäeristys puolestaan lisää mökin käytettävyyttä. Kaksi tehtävää, jotka on helppo yhdistää.

Vaikeusaste
Vie aikaa
5 päivää
Hinta
2.500 euroa

Johdanto

Tämän mökin vanha ulkoverhoilu kaipaa jo enemmän kuin kipeästi uutta puupintaa ylleen. Vanha verhoilu on halkeillut ja hankala pitää puhtaana. Tämän lisäksi mökille olisi käyttötarvetta myös toisella, kylmemmällä vuosipuoliskolla. Huonolle eristykselle ja yksinkertaisille ikkunoille on tehtävä jotakin, sillä sähköpatterit ovat hehkuneet jo lähes tulipunaisina, kun kelit ovat muuttuneet kylmemmiksi.

Päätimme toteuttaa samalla kertaa sekä ulkoverhoilun että rakenteiden tiivistämisen ja lisäeristämisen. Sekä hankkia uudet ikkunat ja ovi.

Kun vanha puuverhoilu on irrotettu, voidaan tarkistaa eristeiden kunto ja korjata esille tulleita mahdollisia vaurioita. Jos höyrynsulku, joka sijaitsee vanhan eristeen takana, ei ole täysin tiivis, se on syytä vaihtaa samalla kertaa.

LUE LISÄÄ: Infrapunalämpömittari - mittaa lämpötilat kaikilta pinnoilta

Tämän voi tehdä poistamalla vanhat eristeet ja asentamalla uuden höyryn-sulun ulkopuolelta tolppien väliin. Tolppakohdista ei kuitenkaan näin teh-den koskaan tule täysin tiiviitä. Tämän vuoksi suosittelemme höyrynsulun asentamista sisäpuolelta käsin. Peitä höyrynssulku tämän jälkeen esimerkiksi 13 mm:n kipsilevyllä.

Ennen kuin ylimääräinen eristekerros voidaan asentaa ulkoapäin vanhan päälle, asennetaan vaakarimat, joihin uudet eristeet asetetaan puristuksiin. Sen jälkeen asennetaan tuulensuojat, jotka estävät tuulta puhaltamasta eristeisiin ja pienentämästä näin eristeiden eristekykyä. Tässä käytimme bitumi-päällystettyä tuulensuojapaperia. Älä asenna höyrynsulkua eristeiden kylmälle puolelle. Tämä aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteeseen.

Tuulensuojan ja toisen lautaver-hoilun väliin asennetaan vaakalistat. Ne muodostavat tuuletusraon, jota pitkin myös kosteus poistuu.

LUE LISÄÄ: Tuulensuojalevy lisää eristystehoa 10 %

Joustava verhoilu

Verhoilu toteutaan lomalaudoituksena lehtikuusesta. Edullisempi vaih-toehto on verhoilla kuusesta. Pääl-limmäinen verhoilulauta peittää alempien lautojen välin. Työniloa ja nautinnollista, lämmintä mökkeilyä!

Ohjeet

01
Lähtölaukaus 5 Vaihe

Aikansa eläneet vanerilevyt olivat hal-keilleet ja pilasivat koko mökin ilmeen tehden siitä ikävän ja harmaan näköi-sen. Mökki oli vetoisa, varsinkin ikkunoi-den ja ovien kohdalta. Lisäksi mökki oli huonosti eristetty. Surkea tilanne, mikäli ajatuksena oli ollut tarjota mökkiä vierailijoille yöpaikaksi.

Verhoilua purettaessa voidaan samalla tarkistaa talon kantavan puurakenteen kunto. Jos rakenteesta löytyy merk-kejä lahosta tai sienistä, kannattaa pyy-tää ammattilaista arvioimaan korjaustarve. Joka tapauksessa kuluneet puu-osat kannattaa käsitellä laholta ja sie-niltä suojaavalla puunsuojaöljyllä.

1

Kun kaikki materiaalit on toimitettu, mökin remontointi voidaan aloittaa. Ensimmäiseksi irrotetaan kehyslaudat ikkunoiden ja ovien ympäriltä.

2

Vanerilevyt voivat olla hankalia, varsinkin jos ne on kiinnitetty pitkillä galvanoiduilla nauloilla. Väännä levyä hieman irti pinnasta ja iske se takaisin sisään. Nyt saat naulat poistettua ulkopuolelta sorkkaraudalla.

Työ kannattaa tehdä useammassa vaiheessa, jotta avatut seinäpinnat saadaan jälleen nopeasti suljettua.

3

Irrota ikkuna karmista. Sahaa selkäsahalla viistosti karmiin, näin karmit on helpompi saada irti. Varmista, että sahaat kohdasta, jossa ei ole nauloja tai ruuveja.

4

Nyt karmit on helppo irrottaa sorkkaraudalla. Aloita siltä sivulta, johon sahasit viistoviillon, ja jatka työtä ikkunan ympäri.

5

Nyt voit mitata olemassa olevan eristeen paksuuden. Tässä tapauksessa eristettä oli 100 mm. Ylimääräiset 50 mm eristettä, joka asennetaan ulkopuolelle, riittävät tähän mökkiin hyvin.

02
Aloita ulkopuolelta 5 Vaihe

Kun vanha verhoilu on poistettu, voi-daan tarkistaa vanhat eristeet. Seinän paksuutta on kasvatettava, jotta lisäeris-teille saadaan tilaa. Verhoilun alla sijaitsee rivi pystytolppia. Niiden ulkopintaan kiinnitetään vaakarimat. Tällä tavoin kylmäsiltoja muodostuu vain sinne, missä pysty- ja vaakaosat risteytyvät.

Tämän mökin ikkunat ja ovi kaipasi-vat kipeasti uusimista. Jos et joudu vaih-tamaan näitä, ole kuitenkin tietoinen siitä, että nykyikkunat ja ovi jäävät väis-tämättä valmista ulkoseinäpintaa sisemmäksi ja talon katoksesta tulee pienempi, kun talon ulkomitat kasvavat uuden verhoilun myötä.

1

Jos eristeitä on liian vähän tai ne ovat huonokuntoisia, ne on vaihdettava. Tässä kohteessa voisimme tyytyä vain täydentämään eristemääriä joissakin kohdin.

2

Kiinnitä vaakarima alasidepuuhun ja työskentele tästä ylöspäin. Käytä kahta pystyrimaa, jotka ovat 1 cm:n lyhyempiä kuin eristelevyjen leveys, niin saat etäisyydestä sopivan. Ruuvaa vaakarimat vanhoihin pystytolppiin kiinni.

3

Kiinnitä rimat ikkunoiden ja oviaukon ympärille niin, että aukot saavat raamit ympärilleen. Kiinnitä pystyrimat riittävin monin ruuvein, sillä karmit kiinnitetään näihin rimoihin.

4

Aseta uusi ikkuna paikoilleen. Merkitse karmiiin 5 cm:n päähän sen etureunasta merkkiviiva. Aseta ikkuna aukkoon siten, että karmin merkkiviivat ovat tasan pystyrimojen etureunan kanssa, ja säädä kiiloilla tms. ikkuna tarkasti suoraan.

5

Esiporaa ikkunan karmiin 6 mm:n terällä. Kiinnitä sen jälkeen karmi kahdella karmiruuvilla joka sivulta. Me käytämme kiiloina ilmatyynyjä. Ne ovat käteviä välineitä ovien ja ikkunoiden asennuksissa.

Jos asennat ovea, kiinnitä kolme karmiruuvia joka sivulle.

03
Uudet eristeet 5 Vaihe

1

Täytä rimojen välit eristevillalla. Tämä sujuu nopeasti, eikä ylijäämä-paloja juuri jää, kun eristelevyt asetetaan rimojen väliin puristuksiin.

2

Rakenne suljetaan tuulensuoja-paperilla, joka kiinnitetään niiteillä ri-moihin. Kaistaleet on limitettävä vähintään 15 cm. Ikkunoiden ja ovien ympäristöt tii-vistetään saumanauhalla tai uretaanivaah-dolla. Merkitse rimojen paikat paperiin.

Aseta ikkunoiden ja ovien ympärille itsekiinnittyvä, laajentuva saumanauha.

3

Kiinnitä vaakalistat vaakalautojen päälle ruuveilla. Jos olet tehnyt tuulensuojapaperiin jo etukäteen merkit, on paperin alla olevien rimojen sijainti helppo löytää.

4

Paina listat tiivistynyttä sauma-nauhaa/uretaanivaahtoa vasten ja kiinnitä listat ikkunoiden ja ovien ympärille.

5

Työnnä sinkityn, muovi-pinnoitetun vesipellin reuna alakarmin uraan ja naulaa pelti kiinni listaan. Käytä kiinnittämiseen sinkittyjä nauloja tai ruuveja.

04
Verhoilu 6 Vaihe

Valitsimme mökin ulkoverhoiluksi loma-laudoituksen. Sillä on monta hyvää puolta. Lautojen väliin jäävä ilmarako antaa joustovaraa, joten verhoilun voi päättää kokonaisin laudoin kaikkiin kulmauksiin sekä ikkunoiden ja oven vie-rustoille. Rako toimii myös tuuletus-välinä lautojen välissä.

Lautoja asennettaessa on ensin selvi-tettävä, kuinka suuri väli lautojen väliin jää sisemmässä verhoilukerroksessa, jotta verhoilu voidaan tehdä täysin lau-taleveyksin. Tämän mitan voi laskea, mutta tehtävästä selviää helpommalla valmistamalla mittakepin, johon on teh-ty merkinnät 5:n ja 10 cm:n välein (kts. myös ohjeet tämän sivun alareunasta).

1

Merkitse vaakalistoihin ensimmäi-sen lautakerroksen sijainti. Käännä mittakeppiä (jossa on merkinnät 5 ja 10 cm:n välein), kunnes seinän kumpaankin ulkoreunaan mahtuu täysleveä lauta. Siirrä merkit vaakalistaan vesivaa’an avulla.

2

Pidä lautoja merkintöjen kohdalla ja kiinnitä ne vaakalistoihin 55 mm:n pituisilla ruuveilla. Aseta ne pari senttimet-riä lomittain alareunassa. Ota huomioon, että laudat taipuvat hieman kuivuessaan, joten käännä sydänpuoli ulospäin.

3

Kahdesta listasta kulman muo-toon tehdyllä mallilla voit nopeasti tehdä merkinnät ensimmäiseen lautaker-rokseen. Toinen lautakerros sijoittuu siististi rakokohtiin. Me käytämme 10 cm leveitä lautoja, joten raoksi sopii 25 mm.

4

Toinen lautakerros asetetaan merkkien päälle ja kiinnitetään vaakalistoihin 75 mm pitkillä ruuveilla. Ruuvit asetetaan eri korkeudelle listaan, sillä jos aluslautoihin tulee halkeama, irtoaa vain yksi ruuvi.

5

Vesipellin alle tulevat laudat asetetaan vesipeltiä vasten ja lasketaan sitten pari mm alaspäin ennen kuin ne kiinnitetään. Muuten ne painavat peltiä ylöspäin. Vesipellin yläosan voi kattaa listalla, joka ruuvataan kiinni.

6

Yhdellä kertaa iskettiin kaksi kärpästä: uusi, upea lautaverhoilu yhdistettynä riittävään lisäeristykseen.

Lisäksi katto on saanut uudet tuuli- ja räystäslaudat 28 x 150 mm:n lehtikuusesta sekä uuden paanukuvioisen bitumikatteen

Materiaalit

• Vaakalaudat, 50 x 50 mm
• Listat, 25 x 50 mm mäntyä
• Verhoilulaudat, (25 x 100 mm, lehtikuusi/kuusi)
• 50 mm mineraalivillaa
• Pohjuste ja öljy lehtikuusta varten
• Puuruuveja, 4 x 60 mm ja 5 x 80 mm
• Ruost.ruuveja, 4,2 x 55 mm ja 4,8 x 75 mm
• Karmiruuveja, 7,5 x 112 mm
• Laajentuvaa saumanauhaa
• Sinkitty vesipelti ja sinkittyjä nauloja
• Ikkunat ja ovet
• Tuulensuojapaperi

Vie aikaa

3-5 päivää tämän tyyliseen 12 m2:n mökkiin

Hinta

Noin 2 500 € kaikkiin mate-riaaleihin. Jos lehtikuusen vaihtaa esimerkiksi kuuseen, kustannukset kutistuvat merkittävästi.

Vaikeusaste

Ole tarkkana asentaessasi verhoilua. Liian isot tai pienet raot lautojen välissä eivät näytä hyvältä.

Piirustus

Ulkoseinän rakenne

Kuvasta näkyy puurunkoisen ulkoseinän rakenne monine eri kerroksineen.

Kantava rakenne koostuu runkotolpista ja sidepuista - sekä sisäpuolen verhoilusta ja höyrynsulusta. Mökkirakenteissa höy-rynsulkuna toimii tuulensuoja. Olemassa oleva (vanha) eriste korvataan ajan myötä täysin uusiilla eristeillä, jos vanhat eristeet ovat huonokuntoiset. Vanhan eristeen ulkopuolelle kiinnitetään vaakarimat ja niiden väliin lisäeristeet.

Me käytimme tässä 50 x 50 mm:n rimoja ja 50 mm:n mineraalivillaeristettä, mutta myös 45 x 95 mm:n puutavaraa ja 95 mm:n mineraalivillaa voi käyttää. Tämän päälle kiinnitettiin 25 x 50 mm:n rimat, joihin höyrynsulku tai tuulensuoja-paperi saadaan kiinni. Uloimpana kerroksena on lautaverhoilu.

Ulkoseinän rakenne

Lautojen jako oikein

Kun laudat on saatava asennettua täyslevyisinä ja niiden välisten rakojen pitää olla yhtä isot, mittakepistä on iso apu.

Esimerkki: Asennamme täysleveät laudat (10 cm leveä lauta) 49,5 cm leveälle seinälle. Jakamalla mittakeppi 5:n ja 10 cm:n kappaleisiin ja pitämällä keppiä viistoon voit ”puristaa” 55 cm:n mittakepin noin 49,5 cm:n seinäleveyteen. Piirroksen ympyrät osoittavat, mihin kohtaan laudat sijoitetaan.

Lautojen jako oikein

Lautojen sijainti

Tästä näet, miten lomalaudoitus asettuu. Oikeasta reunasta näet talon kulmarakenteen ja vasemmalta laudoituksen päättymisen karmiin: pystylautaan. Sen jälkeen on pystylista, joka painautuu saumanauhaa/ uretaanivaahtoa vasten. Puolikas lauta tukee ulointa verhoilulautaa.

Lautojen sijainti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Piharakennukset