Rakennetaan taikalaudoilla

Lasten käyttöön on tehty kahdentyyppisiä lautoja.

Vaikeusaste
Vie aikaa
2 päivää
Hinta
200 euroa

Johdanto

Niistä lapset voivat rakentaa taloja, laivoja, lentokoneita tai mitä vain. Aikuisten tehtäväksi jää vain lautojen työstäminen.

Lapsenomaisen mielikuvituksensa menettäneistä aikuisista nämä taikalaudat näyttävät lähinnä vain lautakasalta. Lasten iloisessa maail-massa ne toimivat kuitenkin taikalau-toina, joiden avulla he voivat loihtia jän-nittäviä rakennelmia: kattoterassilla varustetun leikkimökin, lentokoneen tai merirosvolaivan. Lapset käyttävät eripi-tuisia lautoja, jotka ovat kahdentyyppi-siä: höylätavaraa ja lattialautoja. Höylä-tyistä laudoista he voivat rakentaa seiniä ja muita vastaavia rakennelmia, lattia-laudoista esimerkiksi lattioita tai kattoja.

Voit itse valita lautojen mitoituksen ja sen ovatko ne höylättyjä vai höyläämät-tömiä, kalliita vai edullisia. Riittää, että laudat ovat kohtuullisen laadukkaita ja kestäviä. Ne eivät saa olla liian painavia lasten käsiteltäviksi. Valitsimme 21 x 120 mm:n kuusilautoja, jotka on höylätty kolmelta sivulta. Poistamme höyläämät-tömästä lappeesta pahimmat tikut käsit-telemällä ne kertaalleen hiomapaperilla. Koska lautojen on oltava yhtä paksuja ja leveitä ja reunoiltaan suoria, ostamme ne puutavaraliikkeestä määrämittai-sina, jolloin hukkapaloja kertyy mahdollisimman vähän.

Kun lapset saavat taikalautojen juonesta kiinni, ei heitä estä enää mikään. Rakennelmia syntyy kuin sieniä sateella. On hyvä, jos takataskussa on jo useampi idea valmiina.

Ohjeet

01
Höylätyt laudat 6 Vaihe

Vaikka valmiiden taikalautojen käyttö ei vaadi millimetrintarkkuutta, vaan ainoastaan lapsenomaista mielikuvi-tusta, ne on kuitenkin valmistettava huolellisesti. Laudat on sahattava kol-meen eri pituuteen, ja lovet ja urat on työstettävä oikeisiin kohtiin ja oikean syvyisiksi. Kun muistat säilyttää kärsi-vällisyytesi, voit valmistaa laudat yksin-kertaisesti suorakulman, käsisahan ja taltan avulla. Työ sujuu kuitenkin paljon nopeammin katkaisusahalla, jolla saa tehtyä lovet useampaan lautaan yhdellä kertaa, kun niputtaa laudat yhteen urien sahaamista varten.

1

Katkaisusaha sahaa laudat hetkessä toivomaasi mittaan. Kun saat laudat tukevasti pukin avulla sahan kääntöpöydän tasolle ja hyödynnät sahausvastetta, voit katkaista kaksi tai kolme lautaa yhdellä kertaa.

2

Pyöristä tai sahaa terävät kulmat pois. Työ onnistuu hetkessä, kun asetat katkaisusahan 45 asteen kulmaan ja viet sahausvastetta eteenpäin niin, että kulmat lyhenevät senttimetrin verran.

3

Purista 8-10 lautaa yhteen ja merkitse lovien paikka suorakulmalla ja kynällä. Piirrä lovimerkit yhteenkiinni-tettyjen lautojen ympäri koko matkalta.

4

Säädä pyörösahan terä 25 mm:n sahaussyvyydelle. Sahaa yksi ura merkinnän kummallekin puolelle ja yksi tai kaksi uraa niiden väliin.

5

Valmiiksi sahatut urat saa taltalla helposti lovettua auki. Poista taltalla puu urien välistä ja siisti lovien pohjat.

6

Kokeile liittää ensimmäiseksi sahaamasi laudat yhteen. Tarkista, että lovet ovat leveydeltään sellaisia, että laudat menevät napakasti loviin. Tarkista myös, että lovien syvyys on sopiva. Huomaa lautojen pyöristetyt kulmat.

02
Lattialaudat 1 Vaihe

Lattialaudoissa, joita voidaan käyttää myös kattoihin tai penkin tai myynti-tiskin tasoksi, on vain yksi ura kum-massakin päässä − ja pisimmissä lat-tialaudoissa yksi ura keskellä. Urat vastaavat leveydeltään rakennuslauto-jen paksuutta. Näin rakennuslaudat mahtuvat hyvin lattialautojen uriin.

Lattialaudat työstetään samalla tavalla kuin rakennuslaudatkin. Reunat pyöristetään, jotta lapset eivät loukkaa itseään, ja urat tehdään katkaisusahalla ja taltalla.

1

Lautojen D ja E alapuolella olevat urat ovat 6 mm syviä. Aseta pyörösahan terä 6 mm:n sahaussyvyydelle ja sahaa muutama ura. Talttaa lovi siistiksi poistamalla puuaines urien välistä.

Vie aikaa

Noin 2 päivää / tässä käytetty lautamäärä.

Hinta

Noin 200 € / tässä käytetty lautamäärä.

Vaikeusaste

Työ sujuu helposti, jos olet huolellinen ja tarkka. Taltan käyttöä on harjoiteltava.

Piirustus

Erilaisia lautoja

Laudat on sahattu kolmeen pituuteen: 180,3, 102,3 ja 24,3 cm. Pisimmissä höylätyissä laudoissa (A) on lovi mo-lemmassa päässä ja yksi lovi keskellä. Keskipitkissä laudoissa (B) on yksi lovi molemmassa päässä. Lyhimmissä lau-doissa (C) on puolestaan vain yksi lovi keskellä. Lattialautojen pituudet ovat: 180,3 cm (D) ja 102,3 cm (E). 180,3 cm pitkän lattialaudan sileälle puolelle tehdään kaksi uraa. 102,3 cm pitkän lattialaudan sileälle puolelle tehdään kolme uraa. Urat ovat 2 mm leveämpiä kuin höylättyjen lautojen paksuus, jotta laudat istuvat hyvin yhteen.

Tikkaat kohti korkeuksia

Olemme rakentaneet yksinkertaiset, mutta vahvat tikkaat, joilla lapset pää-sevät leikkimökin kattoterassille tai lai-van komentosillalle. Tikkaat ovat höy-lättyä mäntyä. Kaikki askelmat on upo-tettu yhden sentin syvyydelle tikkai-den sivupuihin ja kiinnitetty niihin liimalla ja ruuveilla

Tikkaat on rakennettu 21 x 45 mm:n höylätystä männystä. Askelmien välin on oltava yli 23 cm. Muutoin lapsi voi juuttua päästään tikkaisiin.

Askelmat on upotettu 1 cm:n syvyydelle sivupuihin ja kiinnitetty liimalla ja 4 x 50 mm:n ruuveilla molemmilta puolilta.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa lehtiversio nyt

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Leikkimökki