Pikkulasten alppimaja

A-kirjaimen muotoisessa leikkimökissä on kaikki, mitä lapset tarvitsevat. Kiinnostava ja pikkuisen vaarallinenkin se on. Rakenne on luja eikä tule kalliiksi.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3-4 päivää
Hinta
500 euroa

Johdanto

Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet myyvät monenlaisia leikkimök leikkimökkejä. Niitä saa lähes valmiina ja aika paljon työtä vaativina tarvikepaketteina. Pikkumö-kit ovat lähes niin halpoja, ettei yksityinen ihminen saa samalla hinnalla edes vastaa-vaa määrää puutavaraa.

Leikkimökki on mielenkiin-toinen leikkipaikka ja par-haimmillaan jopa hiukkasen “pelottavakin”. Mallimökin lattia ja parveke ovat 1,6 met-riä maanpinnan yläpuolella.

Helppo rakentaa

Leikkimökin kantava raken-ne koostuu kolmesta kolmio-kannattimesta, jotka on kiin-nitetty betonilaattoihin teräs-tartunnoin. Lisäksi mökki on ankkuroitu maahan viidellä tukiputkella. Niitä on yksi jo-kaisessa nurkassa ja yksi päädyn tikkaiden alla.

Vaihtoehtoinen ratkaisu on valaa betonilaatta ja upottaa siihen valuvaiheessa pilari-kengät ta muut tartunnat. Se vaatii kuitenkin routimatto-man alustan.

Leikkimökin jäykisteenä toimivat katon vanerilevyt ja kaksi puutagosta tehtyä vino-tukea. Katto on päällystetty palahuopakatteella. Niiden värejä ja muotoja on monta.

Palahuopakate kiinnite-tään naulaamalla, mutta nau-lojen kannat jäävät seuraa-van kerroksen alle. Katteessa on myös liimapinta.

Tavallinen bitumikermika-te on toinen vaihtoehto katteeksi. Niitäkin on liimarai-doilla varustettuja ja ne nau-lataan vain harvakseltaan.

Ohjeet

01
Leikkimökin teko vaiheittain 10 Vaihe

1

Merkitse katon kannatinpalkkeihin yläpäihin 30° ja alapäihin 60° katkaisukulmat. Tarkoitukseen sopii iso kulmaviivain

2

Kun olet saanut ensimmäisen kattoristikon valmiiksi, voit koota kaksi muuta ensimmäisen päälle. Kiinnitä palkit toisiinsa liimapuristimilla.

3

Kolme kattoristikkoa pystytetään alkuvaiheessa metrin välein poikittaisilla tukilaudoilla. Näin saat sovitettua mökin tarkasti halutulle paikalle.

4

Sovita perustana toimivat betonilaatat vaakasuoraan ja junttaa tukiputket kulmalaattojen viereen. Kattopalkkien alapäät asennetaan beto-nilaattoihin (R) kulmaraudoilla (S) ja ruuveilla muovitulppien kera.

5

Jaa 14 lattialautaa (C) tasan majan pohjatasanteelle ja naulaa ne kiinni vaakapaarteisiin (B ja E). Reunoille asennetaan laitalaudat (D). Ne naulataan tai ruuvataan kiinni reunimmaisten lattialautojen syrjiin.

6

Käytä suoraa lautaa ohjaimena ja sahaa lattialautojen päät pyörösahalla suoraan poikki. Lautojen päiden pitää tulla 10 mm paarteen (E) yli.

7

Asenna päätyjen kattoristikoihin naulausjuoksut (K) ja lattiaan toiset kaksi (L). Lomalautaverhouksen (Z) ensimmäinen kerros kiinnitetään 50 mm välein ja toinen kerros rakojen päälle. Sahaa yläpäät poikki katto-palkkien yläsivuja pitkin. Pitkistä pätkistä saa vielä osia toiseen päätyyn.

8

Naulaa tai ruuvaa ensimmäinen kattolevy (G) kiinni harjalta alkaen. Annetuilla mitoilla toisen levyn leveydeksi jää vain noin 90 cm. Sahaa kaksi lautaa keskeltä halki, joista saat neljä katon reunalistaa (H). Ruuvaa ne levyn päätyreunan alle. Harjan levyt kiinnitetään puutankoon (Q).

9

Kiinnitä alaräystään alle väliaikaisesti tukilauta noin 10 mm päähän kattolevyjen reunasta. Asettele sitten palahuopakatteen reunakaista lautaa vasten ja naulaa se kiinni. Jatka siitä kattamista ylöspäin.

10

Kiinnitä katteen harjakaista harjalle. Leikkaa lopuksi huopakat-teen reuna suoraan pois katto-levyn reunaa pitkin vankalla mattoveitsellä tai puukolla.

02
Viimeistelytyöt 8 Vaihe

1

Toiseen päätyyn asennetaan rimat (N + P) naulausjuoksuiksi. Yläpäistä vinoon katkotut vuorilaudat (Z) naulataan kiinni. Sahaa lautojen alapäät suoraan poikki. Naulaa räystäslaudat (J) kiinni reunalistoihin (H).

2

Akryylilevy asennetaan ikkuna-ruuduksi sisäpuolelta ruuvaamalla se kiinni vuorilautoihin. “Karmit” tehdään 18 x 95 mm laudoista sa-haamalla ne halki. Vaakalistoiksi kiinnitetään 50 mm leveät listat ja sivuille 20 mm leveät listat. Lasiksi kiinnitetty muovilevy tiivistetään akryylimassalla.

3

Räystäiden ja katteen välinen sauma tiivistetään bitumisaumamassalla.

4

Kuusi puutankoa (U) kiinnitetään kiipeilypienoiksi ja tikkaiksi katto-palkkeihin ja päädyn tukirimaan 27 cm välein. Parvekkeen ja ylim-män pienan välin tulisi olla sama.

5

Puutangot kiinnitetään kattopalkkien alle teräsreikä-nauhalla ja kolmella ruuvilla joka liitoksesta. Samalla tavalla kiinnitetään kaksi vinotukea (X).

6

Parvekkeen ja tikkaan tukirima (F) ruuvataan kannatinsoiroon (E) sekä alapäästä maahan juntattuun tukiputkeen (T). Kaidepuu (V) naulataan tai ruuvataan samalla tavalla jokaisen askelman läpi kannatinrimaan.

7

Poraa kaidepylväitä (Y) varten lattiaan 100 mm syvät ja kaidepuuhun 20 mm syvät Ø 22 mm reiät. Kaidepuun osat yhdistetään muoviletkun pätkillä. Pursota putkiin uretaaniliimaa ja työnnä kaiteet putkiin. Lukitse liitokset poraamalla niihin reiät ja lyömällä reikiin naulat.

8

Porrasaskelmiin kiinnitetään liukuesteteippiä, etteivät lapset liukastu niillä. Teippi suojaa puutankoa myös kulumiselta.

Materiaalit

50 x 100 mm soiroa
• 6 kattopalkkia (A), 380 cm
• 3 vaakapaarretta (B), 215 cm
• 1 päätyparven kannatinpalkki (E), 180 cm
• 1 naulausjuoksu (K), 60 cm

50 x 50 mm rimaa
• 1 kannatinrima (F), 180 cm
• 2 naulausuoksua (L), 60 cm
• naulausjuoksuja (N ja P), 50, 130 ja 190 cm

28 x 120 mm reunapyöristettyä lautaa (lauturilautaa)
• 14 lattialautaa (C), 275 cm
• 4 laitalautaa (D), 95 cm
• 4 räystäslautaa (J), 230 cm
• 2 kpl 220 cm lautaa, joista sahataan halki neljä katon räystäslistaa (H)
• 2 oven vaakatukea (M), 50 cm
• 1 oven vinotuki (M1), 90 cm

15 mm kosteutta kestävää (vihreä) vaneria tai lastulevyä, 120 x 240 cm (tai pidempää)
• 4 kattolevyä (G)

33 mm puutankoa
• 5 tikkaan pienaa (U), 180 cm
• kaidepuita (V), yhteensä noin 370 cm
• 2 vinotukea (X), 200 cm
• 2 harjalistaa (Q), 95 cm

19 x 100 mm lautaa
• 30 vuorilautaa (Z), yhteensä noin 60 juoksumetriä

3 mm akryylilevyä
• 1 ikkunalasi, 60 x 60 cm

22 mm sinkittyä teräsputkea
• 2 kaidepylvästä (Y), 40 cm
• 5 maatukea (T), 150 cm

Muuta
• sinkittyjä 20, 40, 60 ja 80 mm ruuveja tai pisimpien tilalle vastaavia nauloja
• 8 mm ruuvitulppia
• reikänauhaa
• 6 mm aluslevyjä
• 6 lukkokantaruuvia, 12 x 120 mm sekä aluslevyt ja mutterit
• 4 lukkokantaruuvia, 8 x 80 mm sekä aluslevyt ja mutterit
• suoria 50 x 100 mm naulauslevyjä (kattoristikoiden harjaliitokset)
• 6 kpl 90° naulauslevyä (S)
• valkoista akryylimassaa ikkunan ja bitumisaumamassaa katon saumojen tiivistyksiin
• 32 mm muoviletkua, 40 cm
• 2 lehtisaranaa
• 1 oven haka tai liukusalpa
• kattohuopanauloja
• 11 m2 palahuopakatetta
• 2,4 m harjakatetta
• kosteutta kestävää puuliimaa
• 6 m liukuesteteippiä
• 6 betonilaattaa (R), koko esim. 8 x 40 x 40 cm
• ulkomaalia maun mukaan

Vie aikaa

3-4 päivää

Hinta

Noin 500 euroa (katteen osuus noin 170 euroa)

Piirustus

Multimedia

Kokoa ensimmäinen kattoristik-ko tarkasti oikeaan muotoon ja mittoihin. Liitä palkit har-jalla naulauslevyillä ja kiin-nitä sitten vaakapaarre (B) päistään neljällä ruuvilla. Muut kolme kattoristikkoa kootaan ensim-mäisen päälle.

Sahaa räystäslaudat (J) ylhäältä jiiriin ja pyöristä niiden alapäät. Tee päätyyn ovi naulaamalla takapuolelle ensin tukiri-moitus (M) ja sahaamalla ovi sitten irti (ei esitetty kuvissa). Kiinnitä ovi kahdella saranalla ja asenna siihen haka tai liukusalpa.

Ovipäädyn vastaisen päädyn räystäslaudat (J) sahataan jiiriin ylhäältä ja pyöristetään alhaalta. Päätylaudoitus tue-taan sisältä naulausrimoilla (N + P). Reunimmaisina vuorilautoina voi käyt-tää toisen päädyn lautoja katkaistaessa yli jääneitä pätkiä.

Video

TEKNIIKAT: Huopapaanujen asentaminen

Huopakatto on helppo tehdä pienistä paloista

Video

VINKIT: Leikkaa huopaa helposti

Video

TYÖKALUT: Näin käytät käsisirkkeliä

Videolla kerrotaan käsisirkkelin käyttömahdollisuuksista, teristä ja toiminnoista. Käsisirkkeli on väkivahva työkalu, jolla voi tehdä sekä siistiä että karkeaa työtä ja sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa. Eri terillä voi sahata puuta, metallia, kevytbetonia ja muovia.

Video

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Leikkimökki