Näin rakennat fiksun päätykasvihuoneen

Tässä 3,6 neliön päätykasvihuoneessa on tilaa sekä kasveille että pienelle kahvipöydälle. Päätykasvihuoneen rakentaminen maksaa vain 600 euroa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
Varaa pari viikonloppua
Hinta
600 euroa
Kasvihuone seinämalli

Tämä 3,6 neliön kasvihuone on huomattavasti isompi kuin perinteiset päätykasvihuoneet.

Johdanto

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten rakennat tyylikkään päätykasvihuoneen. Näytämme tärkeimmät yksityiskohdat, mutta rakentamiseen tarvitaan myös jonkin verran tee se itse -kokemusta.

Tee se itse -ohjeissa näytetään, miten:

 • rakennat sivuseinät ja oviseinän
 • rakennat päätykolmion sekä sahaat ja kokoat kattotuolit
 • kokoat kasvihuoneen ja asennat lasit

Työn iloa!

LUE LISÄÄ: Rakenna kasvihuone seinustalle

Ohjeet

01
Sivuseinät ja etuseinä 4 Vaihe

Sivuseinät ja etuseinä rakennetaan samalla tavalla. Etuseinä on leveämpi, sillä lankut (E) ovat pitempiä. Sovita ovet aukkoon, kun etuseinä on valmis. Älä kiinnitä ovia, ennen kuin koko runko on valmis.

Kasvihuone seinämalli 1

Sahaa rungon vaaka-puut (M). Pystytolppien (F) väli on 61,5 senttiä, mikä on samalla osien (M) pituus. Kun ne ovat paikoillaan, vaakapuut (E ja J) on helppo kiinnittää oikeisiin paikkoihin.

Kasvihuone seinämalli 2

Kiinnitä kaikki osat kahdella 5x80 millin ruuvilla. Poraa ruuveille valmiit reiät 5 millin terällä. Purista osat yhteen siksi aikaa, että saat ruuvattua ne kiinni toisiinsa.

Kasvihuone seinämalli 3

Kiinnitä osat (M) keskitolppiin (F). Käytä 5x80 millin ruuveja.

Kasvihuone seinämalli 4

Ruuvaa reunimmaiset tolpat (F) kiinni osiin (M). Varmista oikea paikka mittarimalla.

02
Etuseinä 2 Vaihe

Tee etuseinä samalla tavalla kuin sivuseinät. Ylä- ja alarimat (E) ovat pitempiä kuin sivuseinissä, jotta etuseinässä on tarpeeksi tilaa oville. Osat yhdistetään toisiinsa samalla tavalla.

Kasvihuone seinämalli 1

Kokoa ovet. Aseta ovitolpat (G) oviaukkoon kuvassa näkyvällä tavalla. Mittaa osat (A) asettamalla 45x95 millin lankku sisempien ovitolppien (G) väliin. Vähennä mitasta 1,5 senttiä ja katkaise lankku keskeltä.

Kasvihuone seinämalli 2

Siirrä osat paikoil-leen. Aseta kaikki osat (A) tolppien (G) väliin.

03
Päätykolmio ja kattoristikot 7 Vaihe

Rakenna aluksi päätykolmio. Sen jälkeen voit rakentaa ristikot helposti asettamalla osat päätykolmion päälle.

Päätykolmio asennetaan seinien varaan, mutta ristikoiden päät upo-tetaan seinien yläpuihin kuvassa näkyvällä tavalla.

Kasvihuone seinämalli 1

Sahaa ristikoiden yläpaarteet (H). Niiden on tarkoitus kohdata pystysuoran osan (L) keskellä.

2

Sahaa vinotuet (K). Niiden pitää osua pystyosan (L) juureen ja sopia tiiviisti yhteen ylä­ paarteen (H) kanssa. Ruuvaa osat kiinni.

Kasvihuone seinämalli 3

Sahaa ala paarre (D). Sahaa osan päät kulmassa, joka sopii yläpaar­ teen (H) kulmaan.

Kasvihuone seinämalli 4

Kokoa ristikot. Aseta ristikko päätykolmion päälle ja tee ristikosta saman muotoinen. Sahaa vaaka­ puun (C) päät viistoiksi ja kiinnitä osa ruuveilla molemmista päistä yläpaarteisiin (B). Kiinnitä ylä­ paarteet toisiinsa liitoskohdasta kahdella ruuvilla.

Kasvihuone seinämalli 5

Ruuvaa huulloslistat (S) 5 milliä yläpaarteen (B) reunan alapuolelle.

Kasvihuone seinämalli 6

Kiinnitä ristikot sivuseiniin. Piirrä lovien ääriviivat ja sahaa palaset irti, jotta ristikot sopivat seiniin.

Kasvihuone seinämalli 7

Kuvassa näkyvä punainen osa sahataan pois

04
Kokoaminen, lasit ja yksityiskohdat 16 Vaihe

Seinät yhdistetään ruuvamalla nurkkatolpat kiinni toisiinsa. Sivu-seinät ovat etuseinän ulkopuolella. Sivuseinien takatolpat kiinnitetään taempaan ristikkoon, joka ruuvataan kiinni seinään. Lasit kiinnitetään muovisilla huulloslistoilla, mutta voit käyttää myös puulistoja.

Kasvihuone seinämalli 1

Nosta taempi ristikko paikalleen seinien päälle.

Kasvihuone seinämalli 2

Ruuvaa ristikko kiinni seiniin 5x80 millin ruuveilla. Poraa reiät valmiiksi 5 millin terällä.

Kasvihuone seinämalli 3

Poraa sivuseinän ja takaristikon läpi reiät talon seinään. Poraa reiät 10 millin puu- ja kiviterillä.

Kasvihuone seinämalli 4

Lyö ruuviankkurit kiinni tiiliseinään.

Kasvihuone seinämalli 5

Ruuvaa toinen ristikko kiinni sivuseiniin 5x80 millin ruuveilla.

Kasvihuone seinämalli 6

Ruuvaa väliaikainen apurima kiinni ristikoihin, jotta niiden välinen etäisyys pysyy sopivana.

Kasvihuone seinämalli 7

Ruuvaa kumpaankin oveen kolme saranaa 3,5x30 millin ruuveilla.

Kasvihuone seinämalli 8

Kiilaa ovi niin ylös, että sen alle ja päälle jää yhtä iso rako. Purista ovi kiinni kahdella puristimella. Aseta oven ja karmin (F) väliin kaksi kaksimillistä välikapulaa. Ruuvaa ovi kiinni 3,5x30 millin ruuveilla. Irrota välikapulat.

Kasvihuone seinämalli 9

Ruuvaa listat (Q) kiinni. Listan kummassakin päässä on lovi, jotta listat sopivat yhteen listojen (S) kanssa.

Kasvihuone seinämalli 10

Asenna peitelaudat (N), kun kattolasit ovat paikoil ­ laan huulloksissa.

Kasvihuone seinämalli 11

Asenna vanerit (T) ja pysty­ lasit paikoilleen. Muovilistat (V) pitävät lasit ja vanerit paikoillaan. Kiinnitä muovilistat naulaimella tai vasaralla pienillä viimeistely­ nauloilla.

Kasvihuone seinämalli 12

Kiinnitä kolmiomuotoiset lasit G5 ja G6 muovilistoilla (V) ikkunanpuitteisiin. Voit käyttää viimeistelynaulainta tai hakaspistoolia. Kumpaakin on helpompi käyttää kuin vasaraa ja nauloja.

Kasvihuone seinämalli 13

Asenna pystylasit. Kiinnitä sopivaksi leikatut lasilistat puuhun niiteillä.

Kasvihuone seinämalli 14

Kiinnitä oviin salvat. Kiinnitä kahvattomaan oveen kaksi salpaa. Asenna toinen salpa ylös ja toi­ nen alas, jotta voit lukita oven sisältä. Asenna salpa myös oven ulkopuolelle, jotta voit lukita oven ulkoa.

Kasvihuone seinämalli 15

Kiinnitä harjakolmio (U). Se on enimmäkseen koriste, jonka tarkoitus on peittää listojen Q ja P välinen rako. Kolmio on vaneria. Näet kolmion mitat viereisestä kaaviosta.

Kasvihuone seinämalli 16

Materiaalit

45x95 mm lankkua:

 • 6 vaakaosaa oviin (A) á 54 cm

45x70 mm lankkua:

 • 4 ylälankkua (B) á 154 cm
 • 2 alalankkua (C) á 123 cm
 • 1 alapaarre (D) á 277,5 cm
 • 2 etuseinän osaa (E) á 268,5 cm
 • 10 runkotolppaa (F) á 180 cm
 • 4 ovitolppaa (G) á 179 cm
 • 2 päätykolmion yläpaarretta (H) á 155 cm
 • 4 sivuseinän vaakapuuta (J) á 136,5 cm
 • 2 vinotukea (K) á 74,5 cm
 • Päätykolmion pystypuu (L) 66 cm
 • 6 rungon vaakapuuta (M) á 61,5 cm

21x95 mm lautaa:

 • 6 peitelautaa (N) á 148 cm
 • 2 peitelautaa (N2) á 136,5 cm

21x45 mm rimaa:

 • 1 kattorima (P) 136,5 cm
 • 4 rimaa (Q) á 61,5 cm
 • 5 huulloslistaa oveen (R): 2 kpl 140,5 cm, 2 kpl 184 cm ja 179 cm

21x21 mm rimaa:

 • 8 huulloslistaa kattoon (S) á 150 cm

6 mm vaneria:

 • 6 alahelmalevyä (T) a´ 51x61 cm 1 levy (U) katon harjalle 13 x 15 cm

10x15 mm muovilistaa:

 • Kaikkiaan 130 metriä listaa (V) huulloksiin

Kasvihuonelasia:

 • 4 palaa (G1) kattoon á 61x155 cm
 • 6 palaa (G2) seiniin á 61x123,5 cm
 • 2 palaa (G3) oveen á 53, 5x113,5 cm
 • 2 palaa (G4) oveen á 53,5x36 cm
 • 2 palaa (G5) kattoon 54x68 cm

Lisäksi:

 • 3,5x30 mm, 5x60 mm ja 5x80 mm ruuveja,
 • 1,6x35 mm galvanoituja nauloja
 • 3 salpaa
 • 2 tuulihakaa
 • 6 saranaa
 • 1 ovenkahva
 • Liimasaumanauhaa
 • Peittävää kuullotetta

Vie aikaa

Varaa pari viikonloppua.

Hinta

600 euroa laseineen ja maaleineen.

Vaikeusaste

Tässä jutussa näytetään kasvi huoneen rakennusperiaate. Rakentaminen vaatii kokemusta.

Piirustus

Kasvihuone rakennetaan yksinkertaisista elementeistä

Kasvihuone koostuu kahdesta sivuseinästä, ovellisesta etuseinästä, päätykolmiosta ja kahdesta kattotuolista. Lasit kiinnitetään runkoelementteihin kätevillä muovi-listoilla, eikä rakentamiseen tarvita muuta kuin tavallinen käsisaha, pistosaha ja ruuvinväännin. Katkaisu- ja jiirisirkkeli nopeuttaa työtä, mutta muita erikoistyökaluja ei tarvita.

Kasvihuone rakennetaan yksinkertaisista elementeistä

3D-malli

Kasvihuone seinämalli
3D-malli

Päätykasvihuone

Pieni kasvihuone on kiinni talon päädyssä.

Avaa 3D-malli

Kasvihuone seinämalli
3D-malli

Rakennettu yksinkertaisista osista

Kaksi sivuseinää, etuseinä ja ovi, päätykolmio ja kaksi palkkia.

Avaa 3D-malli

Kasvihuone seinämalli
3D-malli

Kokoaminen, ikkunat ja yksityiskohdat

Runko on kiinnitetty pystyosista ulkoseinään ja lasit ovat valmiina asennusta varten.

Avaa 3D-malli

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

TEKNIIKAT: Lasin leikkaaminen

Alle 15 euron hintainen lasileikkuri riittää

VINKIT: Suojaa ikkunalasi kuljetuksen ajaksi

TYÖKALUT: Näin käytät viimeistelynaulainta

Videolla esitellään viimeistelynaulaimen toiminnot ja säätömahdollisuudet. Naulaimesta on paljon apua monissa eri töissä kuten listojen tai räystäspohjalautojen asentamisessa. Naulaimen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi listojen ja lautojen kannatteluun.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Kasvihuone