Rakenna kasvihuone seinustalle

Käytä tila hyödyksi ja rakenna kasvihuone talon päätyyn. Ammattilainen näyttää, miten rakennat pienen kasvihuoneen, joka tuulettuu hyvin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
650 euroa

Johdanto

Kasvit viihtyvät hyvin itse rakennetussa seinäkasvihuoneessa.

Seinäkasvihuone

Jos haaveilet itse kasvatetuista, herkullisista ja tuoreista tomaateista, seinää vasten rakennettu kasvihuone voisi sopia sinulle. Myös siinä tapauksessa, ettei sinulla ole isoa pihaa.

Seinäkasvihuone ei vie juurikaan tilaa, vaan pari metriä talon eteläseinältä riittää.

Rakenna itse puurunkoinen seinäkasvihuone

Tässä seinäkasvihuoneessa on kapea ja pitkä puurunko. Mitat on sovitettu kahden istutuslaatikon mukaan. Seinäkasvihuoneen katolla ja etuseinässä on lasiovet lämpötilan säätelemistä varten.

Seinäkasvihuone rakennetaan kahdesta sivuelementistä ja keskiosasta, pohjasta ja vinosta katosta. Pohja katetaan laudoilla, jotta istutuslaatikot eivät näy. Katon ja etuovet voi avata, mutta sivuikkunat ovat aina kiinni.

Sivuseinissä on vinotuet, ja myös niiden välissä on vakauttavat vinotuet.

Mittaa seinäkasvihuone tarkasti

Mittaamisessa, sahaamisessa ja puurungon kokoamisessa kannattaa olla huolellinen, jotta lasien asentaminen sujuu helposti.

Seinäkasvihuone ja vankat perustukset

On tärkeää, että seinäkasvihuoneella on vankat perustukset, joihin ei nouse kosteutta. Tiiviille ja suoralle pohjalle ladotut laatat sopivat tarkoitukseen erinomaisesti. Voit asentaa puurungon alle myös kaistaleen bitumia.

Lataa seinäkasvihuoneen rakennusohjeet

Tee se itse -seinäkasvihuone on hyvä lisä takapihalle ja sopiva projekti jokaiselle tee se itse -rakentajalle.

Lataa ohjeet ja noudata rakennusohjeita vaihe vaiheelta. Saat myös täydellisen materiaalilistan projektia varten. Seinäkasvihuoneen rakentaminen vie noin 3 päivää.

Ohjeet

01
Puurunko 5 Vaihe

Kasvihuone koostuu puurungosta, joka on rakennettu kapean, pidennetyn kaa-pin muotoon. Siihen kuuluu pohjake-hikko,

johon kolme sivua kiinnitetään: kaksi sivulle ja yksi keskelle. Sivujen väliin on lisäksi asennettu poikkijäykis-teet rakenteen vankistamiseksi.

Osat maalataan ja sahataan mittaan, jotta ne voidaan koota rungoksi. Monet osat ovat samanlaisia, joten ne kannattaa mitata yhdellä kertaa, niin niistä tulee varmasti samanlaiset. Mitat ja sahaukset on syytä tehdä huolellisesti, jotta osien kokoaminen sujuisi myöhem-min mahdollisimman helposti.

1

Ruuvaa pohja yhteen pohjakappaleista (A ja B). Käytämme itseleikkaavia ruuveja, jolloin reikiä ei tarvitse esiporata. Sijoitamme jokaiseen liitokseen yhden ruuvin.

2

Tee tolppiin (E ja F) merkinnät, kun olet sahannut ne pituuteen. Purista ne yhteen puristimilla ja merkitse etäisyydet 22, 67,5, 112, 161 ja 190,5 cm. Sivukappaleet (D) ruuvataan kiinni näihin kohtiin.

3

Sahaa sivujen yläreuna viistoon, kun olet koonnut ne, jotta katosta saadaan kalteva. Viisto linja sahataan suoraan sivujen (E ja F) ylimmästä kohdasta. Kuvassa työhön käytetään upotussahaa ja ohjainkiskoa.

4

Tee pohjakehikolle perusta kasvihuoneen sijoituskohtaan. Kuvassa perusta on tehty tasoitushiekan päälle asennetuille laatoille. Laatat ovat täysin suorassa tasossa, ja pohjakehikko saadaan näin hyvin vaateriin.

5

Kiinnitä pohjakehikkoon sivut. Tämä onnistuu helpoimmin, jos ensin asennat pohjan syrjälleen ja ruuvaat kolme sivua kiinni. Nosta sitten rakenne pystyyn ja kiinnitä poikkijäykisteet (C).

02
Viistot sivupinnat 3 Vaihe

1

Kokoa laudat (M) niin, että voit työstää sivupinnoista viistot. Aseta laudat niin, että ne myötäilevät toisesta päästä, ja ruuvaa kaksi tukilautaa niiden taakse 3,5 x 30 mm ruuveilla. Varo, ettet sijoita ruuveja juuri viistolinjalle.

2

Piirrä viisto linja, kun olet sahannut pisimmän laudan pituuteen (49,6 cm). Tee pisimmän laudan alareunasta mitattuna merkit 2,7 cm:n ja 27,5 cm :n etäisyydelle. Yhdistä pisteet viivalla.

3

Sahaa viistot sivupinnat. Kuvassa upotussaha ja ohjainkisko on kiin-nitetty linjan mukaan, jolloin viillosta tulee tarkka ja siisti. Voit käyttää myös pisto- tai käsisahaa. Sahaa toisenkin sivun viistolinja.

03
Katto ja pohja 7 Vaihe

Nyt voit koota kattokehikon. Siihen kuuluu yläkappale (J) kehikon alaosassa, jotta ikkunapuite voi levätä sen päällä sitä asennettaessa. Lisäksi ylös kiinnite-tään ylimääräinen lauta (U), johon katon kehikko kiinnitetään. Lauta sahataan pitkällä sivulla hieman viistoon, jotta se myötäilee seinää, jota vasten kasvi-huone pystytetään.

Kun kattokehikko on asennettu, puu-runko kannattaa laskea maahan, esim. parin pukin päälle, jotta se kattokehikko on helpompi kiinnittää. Kun kiinnität pohjalautoja puurungon alaosaan, työ sujuu helpommin, jos runko on asetettu maahan makaamaan.

1

Yhdistä kattokehikon pitkät sivut (G) ja päätyosat (H). Sahaa ne mittaan ja kokoa kulmista 5 x 60 mm ruuveilla.

2

Kiinnitä yläkappale (J) kattokehikon sisäpuolelle. Ruuvaa se ensin kiinni G:hen ja kiinnitä sitten ruuvit jokaiseen sivuun H:n läpi.

3

Kiinnitä kattokehikko puurunkoon. Tämä onnistuu hyvin, jos asetat puurungon maahan hieman vinoon. Aseta se esim. pukeille ja laita jokaiselle sivulle tukilaudat, jotka ulottuvat hieman reunan yli - näin kehikko on helpoin kiinnittää.

4

Sahaa lauta U mittaan ja kiinnitä se kattokehikkoon. Viistä lauta 30°:n kulmaan, niin se myötäilee seinää, jota vasten kasvihuone pystytetään. Lautaa (U) käytetään ikkunapuitteen kiinnittämiseen.

5

Kiinnitä yläosan viistot sivut (M) 5 x 50 mm ruuveilla. Tämä sivu on helpointa kattaa nyt, ennen kuin lasi asennetaan. Asenna etupuolelle myös listat (N), joihin ikkunapuitteet kiinnitetään.

6

Kiinnitä pohjakappaleet (K ja L) 5 x 50 mm ruuveilla. Voit tarvittaessa asentaa ensin ohjainlaudan, jonka mukaan kiinnität loput laudat. Aseta ohjainlaudan alareuna 28,5 cm:n päähän pohjasta, niin mitoitus sopii kolmelle laudalle.

7

Viimeiset osat on helpointa kiinnittää ulkopuolelta, jolloin tilaa on enenmmän. Tässä kiinnitetään listoja N, joihin ovet asennetaan.

04
Ikkunapuitteet 5 Vaihe

Nyt valmistetaan ikkunapuitteet. Tähän kasvihuoneeseen ikkunoita tulee yhteensä viisi: kaksi kapeaa sivuille, yksi pitkä kattoon ja kaksi leveää, kattoikku-nan tapaan avattavaa ovea etuosaan.

Puitteet tehdään listoista, jotka saha-taan ja jyrsitään päistään niin, että nii-hin voidaan tehdä ns. lapaliitokset. Ne ovat paitsi kauniita myös kestäviä. Kun jyrsit listoja, valmista ensin kaava, jonka avulla varmistat, että jyrsinnöistä tulee täysin samanlaiset kaikissa osissa. Puitteista pitää koottaessa tulla suorakulmaiset.

Puitteet kannattaa koota suorakulmaiselle levylle, jotta voit jatkuvasti seurata niiden suorakulmaisuutta. Lii-toksia vahvistetaan tapeilla.

1

Jyrsi listojen P ja Q päät, kun olet sahannut ne mittaan. Työstämme nk. suoran lapaliitoksen, jossa listan leveydestä jyrsitään puolet pois. Työtä varten kannattaa valmistaa jyrsintäkaava.

2

Poraa ikkunapuitteisiin reiät, kun olet tehnyt jyrsinnät, myös vaaka-listoihin (Q) ja keskilistaan (P). Poraa tapeille 10 mm reiät kaikkiin liitoksiin. Kokeile koota ovet ja tarkista, että kaikki osat sopivat yh-teen, ennen kuin kokoat puitteet liimalla.

3

Kokoa nyt puitteet liimalla ja levitä liimaa tasaisesti jyrsittyihin kohtiin. Ovet kannattaa koota suorakulmaisen pöytälevyn päällä, jotta voit tarkistaa, että ovet on koottu suoraan kulmaan.

4

Iske sitten tapit kaikkiin liitoksiin. Tappien tulee työntyä hieman ulos toiselta puolelta, jotta ne voidaan katkaista siististi. Aseta puite parin listanpalan päälle, jotta tapeille on tilaa.

5

Leikkaa tapit, kun liima on kuivunut pari tuntia. Hio pinnat myöhemmin täysin tasaisiksi hiomapaperilla, esim. karkeus 60, ja siisti lopuksi hiomapaperilla, jonka karkeusaste on 120. Kokoa muut ikkunapuitteet samaan tapaan.

05
Asenna lasi 2 Vaihe

Kun puitteet ovat valmiit, asenna niihin lasit. Me tilasimme lasit valmiiksi mit-taan leikattuina.

Kiinnitä ensin huulloslistat ikkuna-puitteiden takapuolelle. Sahaa ne pituu-teen ja viistä listojen päädyt, jotta kul-mien liitoksista tulee näyttävät. Huul-loslistat kiinnitetään niin, että ne työn-tyvät hieman yli ja pitävät lasin paikal-laan. Listat on helpointa kiinnittää nau-laimella. Kun lasi on asennettu puitteeseen, se kiinnitetään puitteen etupuo-lella lasilistoilla. Lasilistat kiinnitetään naulaimella.

1

Naulaa huulloslistat ikkunapuittei-den takapuolelle, jotta voit asentaa lasit. Merkitse ensin 1,7 cm kohta koko puitteen ympäri ja kiinnitä listat niin, että ne työntyvät 1 cm yli. Pystylistojen tulee olla kokopitkiä. Kiinnitä poikkilistat näiden väliin.

2

Aseta lasi ja naulaa lasilistat kiinni. Kuvassa listat kiinnitetään naulaimella ja 15 mm:n nauloilla, mutta voit käyttää myös sinkilöitä ja vasaraa. Listat on sahattu päistään jiiriin, jotta liitoksesta tulee siisti. Maalaa listat myöhemmin.

06
Viimeistely 3 Vaihe

Jäljellä on enää loppuviimeistely. Jos kas-vihuone aiotaan maalata, se kannattaa tehdä nyt, ennen kuin asennat ikkuna-puitteet paikoilleen. Kun maali on kui-vunut, voit kiinnittää kasvihuoneen sei-nään valmistamasi perustan päälle. Tässä kohteessa se seisoo puuseinää vasten ja kiinnitetään kulmaraudoilla ja ruuveilla. Voit tehdä samoin, jos kasvihuoneesi seisoo muuria vasten. Valitse ruuvit ja tulpat materilien mukaan.

Ovet kiinnitetään neljällä saranalla jokaiseen sivuun. Kattoluukku kiinnite-tään viidellä saranalla. Katon alimpaan reunaan kiinnitetään pari pitkää hakaa, jotka pitävät kattoa auki, jotta kasvihuoneeseen ei tule liian kuuma.

1

Maalaa puurunko, ennen kuin asen-nat ovet. Tämä kehikko maalataan 2-3 kertaan mustalla puunsuojalla. Jos käytät raakapuuta, runko pitäisi ensin myös poh-justusöljytä. Kun maali on kuivunut, kiinnitä runko seinään kulmaraudoilla.

2

Asenna puurunkoon ovet ja katto. Kiinnitä ne puristimilla oikeille paikoilleen siksi aikaa, kun kiinnität saranoita. Asenna magneetti tai haka pitämään ovia kiinni. Sivut kiinnitetään 5 x 60 mm ruuveilla.

3

Kasvihuoneen lämpötilaa on hyvin helppo säädellä, sillä sekä etuovet että katon voi avata.

Materiaalit

45 x 45 mm painekyll. puuta:
• 2 pitkää pohjasivua (A) á 181,8 cm
• 3 lyhyttä pohjaosaa (B) á 41 cm
• 6 poikkijäykistettä (C) á 84,1 cm
• 12 sivuosaa (päädyt) (D) á 41 cm
• 3 takatolppaa (E) á 190,5 cm
• 3 etutolppaa (F) á 167,7 cm
• 2 pitkää yläsivua (G) á 190 cm
• 2 yläosan päätyä (H) á 51 cm
• 1 sisempi yläosa (J), 181 cm

19 x 95 mm lautoja:
• 3 pohjakappaletta (K) á 185,6 cm
• 6 sivukappaletta (L) á 50 cm
• 6 kolmiota (M) sivuja varten

21 x 43 mm rimoja etukehikkoon:
• 2 sivuja (N) varten á 138,8 cm
• 10 ovisivuihin (P) á 137,2 cm
• 8 vaakarimaa (Q) á 87,9 cm
• 8 sivujen vaakarimaa (R) á 49,6 cm
• 5 katon pystyrimaa (S) á 55 cm
• 2 katon vaakarimaa (T) á 190,2 cm

3 mm kasvihuonelasia:
• 4 kattoon, á 46 x 41,7 cm
• 6 sivuihin, á 39,5 x 40,5 cm
• 12 oviin, á 9,5 x 37 cm

Lisäksi:
• Kattolautoja (U), 1,9 x 7,8 x 190 cm
• Huulloslistaa, 8 x 27 mm, n. 35 m
• Lasilistaa, 10 x 16 mm, n. 35 m
• Ruostum.ruuveja: 3,5 x 30, 5 x 50, 5 x 60 ja 5 x 80 mm
• 2 vedintä + magneetit
• 13 ruostum. saranaa
• 15 mm sinkilöitä
• Puuliimaa (ulos)
• Pohjustusöljyä + puunsuojaa

Erikoistyökalut

• Upotussaha, ohjainkisko, naulain

Vie aikaa

3 päivää + kuivumisaika

Hinta

Noin 650 €

Vaikeusaste

Mitat, sahaukset ja puurungon kokoaminen kannattaa tehdä huolellisesti, niin lasit on helppo asentaa paikoilleen.

Piirustus

Kasvihuoneen rakenne

Kasvihuone on tehty laudoista rakennetusta puurungosta. Se on rakennettu osissa kahdesta sivusta, keskiosasta, pohjasta ja viistokatosta. Pohja on laudoitettu, jotta istutuslaatikoita ei näe. Kaksi etuovea ja katto voidaan avata, sivuikkunoita ei.

Kasvihuoneen rakenne

Vinkit & niksit

Kaava lapaliitoksen jyrsintää varten

Yläjyrsintä käytettäessä kannattaa valmistaa kaava. Käytä neljää 20-30 cm:n puupalaa, joista ovet rakennetaan, niin saat korkeudesta oikean. Kiinnitä palat pohjalevyyn: kaksi listaa vaakaan 43 mm:n välein. Kiinnitä niiden päälle vielä kaksi listaa vastakkaispuolelle samoin lis-tavälein. Nyt voit työntää listan kaavan päälle ja antaa ylä-jyrsimen jyrsiä puuta pois lapaliitosta varten.

Kaavalistat kiinnitetään levyyn 43 mm:n välein.

Työnnä lista paikoilleen ja kiristä se niin, että voit jyrsiä

Säädä jyrsinsyvyys 10,5 mm:iin ja jyrsi listat.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Kasvihuone