Viimeisen päälle fiksu kanakoppi

Kanojen kasvattaminen on hauskaa, ja kanakopin rakentaminen on mukava tee se itse -projekti. Tämän kanakopin rakenne on yksinkertainen, ja sen fiksut yksityiskohdat helpottavat sekä kanojen että niiden omistajien elämää.

Vaikeusaste
Vie aikaa
Noin viikko
Hinta
300 euroa

Johdanto

4 SIISTIÄ YKSITYISKOHTAA

Kanakoppi: KÄTEVÄ MUNALAATIKKO

Kanakoppi on suunniteltu siten, että munat voi kerätä talteen käymättä kanalassa. Munalaatikon ansiosta kanat saavat olla rauhassa.

Kanakoppi:

Kanakopin portaat voi nostaa ylös ja laskea alas kätevällä naruhissillä. Se tarkoittaa, ettei kanalassa tai kanalan pihalla tarvitse käydä turhaan.

Kanakoppi: PORTAAT JA OVI YHDESSÄ

Kanat kulkevat aitaukseen portaita pitkin. Portaisiin on jyrsitty uria, jotta kanat eivät luisu alas. Kanalan ovi sulkeutuu, kun portaat nostetaan ylös.

Kanakoppi: HELPOT PERUSTUKSET

Kanakoppi on nostettu irti maasta ruuvipaaluilla, jotta rotat, minkit ja muut tuhoeläimet eivät pääse iskemään hampaitaan kanoihin.

Kanakopin rakentaminen on isotöinen projekti. Kopin rakenne on kuitenkin yksinkertainen, ja useimmat voivat rakentaa sen oikeiden työkalujen avulla. Rakennusohjeissa on kattava materiaalilista ja yksityiskohtainen kaavio kaikista kanakopin osista. Näet, miten:

 • sahaa, maalaat ja jyrsit puuosat
 • kokoat kanakopin pohjan
 • ruuvaat perustukset maahan
 • asennat seinävuorauksen
 • sahaat oven
 • kokoat aitauksen

Ohjeet

01
Sahaa, maalaa ja jyrsi puuosat 5 Vaihe

Aloita rakentaminen sahaamalla kanakopin ja aitauksen puuosat. Tee rimat 21x95 millin terassilaudoista. Halkaise laudat tarkasti keskeltä kahtia.

Kanakopin osat kannattaa maalata irrallaan ennen kokoamista.

1

Sahaa rimat (C). Kanakopin seinät tehdään höylätyistä 21x95 millin terassilaudoista. Ne halkaistaan kahtia upotussahalla.

2

Tee jyrsimisalusta. Pyöristä rimojen nurkat yläjyrsimellä. Ruuvi varmistaa, että rima pysyy paikallaan jyrsimisen aikana.

3

Jyrsi reunat. Yläjyrsin ja 12 millin pyöristys-terä poistavat rimoista terävät nurkat.

4

Maalaa puuosat. Maalaa rimat valkoisiksi ja vaneriseinät punaisiksi. Tässä käytetään puolipeittävää kuullotetta ja telaa.

5

Maalaa kaikki osat kahteen kertaan. Kaikki punaiset osat kannattaa maalata samalla kertaa.

02
Kokoa kanakopin pohja 4 Vaihe

Kanakopin pohja rakennetaan tukevien ruuvipaalujen varaan, jotka upotetaan maahan vääntämällä.

Kanakopin pohja tehdään lankuista. Sokkelin alapuolelle kiinnitetään vaneri levy, josta tulee kanalan lattia.

Pohjan runko rakennetaan kestopuu lankuista. Lankkujen ulko-pinta maalataan, mutta sisäpinnat voi jättää maalaamatta.

1

Rakenna pohja pitkistä lankuista (A) ja poikkilankuista (B). Käytä kokoamiseen 5x100 millin ruuveja ja kiinnitä jokainen poikkilankku kahdella ruuvilla. Poraa ruuveille valmiit reiät.

2

Sahaa lattialevy (H). Poista aluksi uros­ pontti ja ota mitta suorasta reunasta. Sahaa vanerilevystä 85x160 sentin kokoinen palanen, joka sopii pohjarungon alle.

3

Kiinnitä lattialevy (H) pohjaan. Käytä 5x50 millin ruuveja. Vaneri levy vakauttaa sokkelin, joten rungon rakentamiseen ei tarvita kulmarautoja.

4

Suorista reunat. Pyöristä reunat käsi­ höylällä. Levyn (H) reunat maalataan punaisiksi myöhemmin.

03
Ruuvaa perustukset kiinni maahan 5 Vaihe

Ruuvipaalut ovat tukevia, ja ne sopivat etenkin pienten rakennusten perustus-ten tekemiseen.

Pienet ruuvipaalut on helppo upottaa maahan, mutta niitä on vaikea saada tarkasti pystysuoraan. Harjoittele suoraan ruuvaamista kaikessa rauhassa.

1

Mittaa perustusten koko. Poraa maahan reikä 12-15 millin kiviterällä, jotta ruuvi uppoaa maahan helposti.

2

Väännä ruuvipaalu maahan. Paina ruuvia alaspäin samalla, kun pyörität sitä. Käytä vääntämisessä apuna laudanpätkää.

3

Tarkista, ovatko ruuvipaalut yhtä korkealla. Puoli kierrosta vastaa noin kahta senttiä, joten korkeuden säätämi­ nen voi viedä jonkin verran aikaa.

4

Korota sokkelia hieman ylöspäin. Nämä ruuvipaalut on tarkoitettu 125 millin lankuille, joten sokkelia pitää tukea hieman ylöspäin 45 milliä paksulla rimanpätkällä.

5

Kiinnitä sokkeli r uuvipaaluihin. Poraa sokkeliin valmiit reiät kuuden millin terällä 8x40 millin kansiruuveille. Väännä kansi­ ruuvit kiinni räikkäavaimella. Aseta ruuvin ja sokkelin väliin 10x35 millin aluslevy.

04
Asenna sivuseinät 11 Vaihe

Kanakopin seinät tehdään vaneri-levyistä ja aiemmin halkaistuista kestopuurimoista. Punaiset seinät ja valkoiset rimat tekevät kanakopista tyylikkään näköisen.

Toiseen sivuseinään sahataan reikä, jotta munat voi kerätä talteen käymättä kanalassa.

1

Sahaa kanoille oviaukko päätyyn (J). Aukon pitää olla 20 senttiä leveä ja 40 senttiä korkea. Sahaa reikä pistosahalla, jotta oviaukon kulmista tulee pyöreät.

2

Kiinnitä nurkkarimat (C) sokkeliin kahdella 4,5x60 millin ruuvilla. Ruuvaa lisäksi sokkelin päätyyn 5x100 millin ruuvi.

3

Kiinnitä ensimmäinen levy (J), jossa on kanojen kulku aukko. Ruuvaa levy kiinni nurkkarimoihin (C) 4x30 millin ruuveilla.

4

Asenna keskimmäinen rima. Rima on kaksi senttiä aukon oikealla puolella, joten sen vieressä on tarpeeksi tilaa portaille.

5

Kiinnitä rimat sisäpuolelta. Merkitse riman keskilinja ja ruuvaa se kiinni vaneriin kanakopin sisäpuolelta.

6

Muokkaa munintapesää. Tämä muninta­ pesä ostettiin valmiina, mutta sitä muoka­ taan siten, että munat voi kerätä talteen kanakopin ulkopuolelta.

7

Sahaa munalaatikon reikä seinään (K). Tee reiästä yhtä leveä kuin muninta­ pesästä. Sahaa reikä 35 senttiä levyn alareunasta. Munintapesän pitää olla noin 30-40 senttiä irti lattiasta.

8

Asenna tukirima. Kiinnitä reiän alapuolelle noin 60 senttiä pitkä rima munintapesän tueksi.

9

Asenna munalaatikkoon peitelevy. Kiinnitä seinästä (K) sahattu vanerinpala munalaatikon etupuolelle. Ruuvaa pieni puukapula laatikon kahvaksi.

10

Kiinnitä munintapesä seinään. Muninta­ pesä kannattaa kiinnittää yhdessä kaverin kanssa, jotta pesä asettuu suoraan.

11

Kiinnitä loput seinät (K + J1). Toinen sivuseinä ja oviaukon seinä kiinnitetään nurkkalistoihin samalla tavalla kuin kaksi aiempaa seinää.

05
Sahaa oviaukko 3 Vaihe

1

Piirrä päätyyn (J1) oviaukko. Tässäkin oviaukossa on pyöreät nurkat. Oviaukko on hieman isompi kuin kanojen kulkuaukko, j oten nurkkien pitää olla loivemmat. Oviaukon koko on 62x105 senttiä.

2

Tue ovi rimoilla. Vaneriovi on ohut, joten ovi pitää tukea rimoilla kolmelta sivulta.

3

Ruuvaa oviaukon levy (J1) kiinni. Kun aukko on sahattu, levyn alaosasta tulee hieman liian löysä. Ruuvaa aukon alapuoli viistosti kiinni lattiaan.

06
Sovita katto paikalleen 5 Vaihe

Kanat tarvitsevat katon päälleen. Yksin-kertainen katto tehdään vaneri levystä ja rimoista ja peitetään huovalla.

Katosta tulee suora, mutta se on niin pieni, että tuuli puhaltaa katolle jäävän veden nopeasti pois.

1

Sahaa kattolevy (L) 12 millin vanerista. Kattolevy ulottuu joka puolella 12,5 senttiä kanakopin reunojen yli.

2

Vakauta kattolevy rimoilla. Käytä samoja rimoja kuin nurkissa. Ruuvaa ulommaiset rimat kiinni 4x30 millin ruuveilla ja sisem- mät rimat 4x40 millin ruuveilla katon ulkopuolelta.

3

Naulaa räystäspellit kiinni huopanauloilla. Kohdista naulat kolme senttiä reunan sisä- puolelle, jotta ne osuvat reunarimaan.

4

Levitä kattohuopa levylle. Leikkaa huopa sopivaksi mattopuukolla. Huovan toisessa reunassa on valmis asennusliima. Kiinnitä loput huovasta kattobitumilla.

5

Purista huopa kiinni levyyn. Anna huovan olla puristuksissa viikon ajan. Kiinnitä katto ruuveilla jokaiseen rimaan (C).

07
Rakenna aitaus 6 Vaihe

120 sentin pituisista elementeistä rakennettu aitaus on tarpeeksi iso viidelle kanalle. Tee lisää tai isompia elementtejä, jos aiot hankkia isomman kanaparven.

Aitaelementit rakennetaan rimoista ja kanaverkosta. Aitaukseen tehdään myös katto, jotta muut linnut eivät pääse aitaukseen.

1

Kokoa elementit 5x100 millin ruuveilla. Ruuvien pitää olla ruostumattomia. Maalaa puuosat toiseen kertaan, ennen kuin kiinni­ tät verkon elementteihin.

2

Päätä aitauksen paikka. Kanakopin puoleisessa aidassa on aukko, josta kanat mahtuvat kulkemaan. Ruuvaa aita elementti kiinni kanakoppiin yhdellä ruuvilla ja kiinnitä ylimääräinen pystyrima (M) yläpäästä.

3

Kiinnitä portaiden tukirima (N). Kiinnitä pystyriman (M) toinen pää. Ylimääräisen pystyriman tarkoitus on estää kanoja pääsemästä kanakopin alle.

4

Ruuvaa portaiden (P) yläpää kiinni. Portaat eivät yllä maahan asti, vaan niiden alapää asennetaan laudan päälle. Portaat tehdään 12 millin vanerista, johon jyrsitään kuusi milliä syvät urat portaiksi.

5

Kokoa kanakopin ovi. Kiinnitä salpa vaaka­ rimaan ja asenna ovi paikalleen kahdella saranalla.

6

Kokoa aitaus. Yhdistä aitaelementit kahdella rimanpätkällä joka nurkassa. Ruuvaa katto kiinni samalla tavalla.

Materiaalit

KANAKOPPI
45x95 mm kestopuulankkua:

 • 2 pitkää lankkua á 160 cm (A)
 • 4 poikkilankkua á 76 cm (B)

21x95 mm kestopuulautaa:

 • 14 pystyrimaa á 146 cm (C)
 • 2 kattorimaa á 185 cm (D)
 • 2 kattorimaa á 101,2 cm (E)
 • 2 kattorimaa á 160 cm (F)
 • 3 kattorimaa á 85,8 cm (G)

12 mm vaneria:

 • Lattialevy, 160x85 cm (H)
 • Seinät á 160x120 cm (K)
 • Aukollinen pääty, 120x85 cm (J)
 • Ovipääty, 120x85 cm (aukon koko 62x105 cm) (J1)
 • Kattolevy, 185x110 cm (L)
 • Portaat, 62x20 cm (P)

Lisäksi:

 • 7 alumiiniräystäspeltiä á 100 cm
 • Kattohuopaa
 • Kattobitumia
 • Huopanauloja
 • 4 ruuvipaalua perustuksiin
 • Galvanoituja kansiruuveja, 8x40 mm
 • Aluslevyjä, 10x35 mm
 • A4-ruuveja (haponkestäviä ja ruostumattomia): 5x100, 5x50, 4,5x60, 4x30 mm
 • Kahden kanan munintapesä
 • Punamultamaalia
 • Valkoista maalia
 • Tippanokka ovelle
 • Reikälevyä

AITAUS
45x45 mm rimaa

 • 22 rimaa aitaukseen á 120 cm (M)
 • 1 pystyrima, 76 cm (N)
 • 2 pystyrimaa oveen á 98 cm (Q)
 • 2 vaakarimaa á 50 cm (R)
 • 1 poikkirima, 41 cm (S)

Lisäksi

 • Verkkoa 5 sentin silmäkoolla
 • A4-ruuveja (haponkestäviä ja ruostumattomia): 5x100 mm
 • Salpa oveen

Erikoistyökalut

Upotussaha ja ohjainkisko
Yläjyrsin
Käsihöylä

Vie aikaa

Noin viikko + kuivumisajat.

Hinta

Tämä kanakopin tarvikkeet maksoivat noin 300 euroa.

Vaikeusaste

Kanakopin rakentaminen on työlästä, mutta kopin rakenne on yksinkertainen. Oikeilla työkaluilla sen rakentaminen sopii useimmille.

Piirustus

3D-malli

3D-malli

Siististi viimeistely kanakoppi

Ulosvedettävä munalaatikko ja nostettavat portaat helpottavat kanojen pitämistä.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Korotettu ilmaan ruuvipaaluilla

Päätalo on nostettu maan yläpuolelle ruuvipaaluilla.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ulosvedettävä munalaatikko

Laatikko kulkee talon sisällä kahdella kiskolla.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Ketterät portaat

Portaat on asennettu kahdella saranalla. Luukun voi nostaa yöksi ylös kanojen suojelemiseksi.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Vahvistettu pohjarunko

Kanakopin pohjan alla on kaksi poikkilautaa, jotka tukevat rakennetta.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Helppo sisäänpääsy

Talon päässä oleva luukku on listojen varassa rakenteen sisäpuolella.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Ruuvipaalujen asentaminen

Käytä vatupassia tiheästi, jotta ruuvi menee suoraan

TEKNIIKAT: Lankut ruuvipaalujen väliin

Kiilat tukevat lankun suoraan

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

TYÖKALUT: Näin käytät pistosahaa

Videolla esitellään pistosahan käyttömahdollisuudet, terät ja toiminnot. Oikeilla asetuksilla pistosahalla voi tehdä melkein mitä tahansa: kaarresahauksia, suoria sahauksia sekä nopeita ja karkeita sahauksia. Oikean terän kanssa pistosahalla voi sahata puuta, muovia, metallia ja herkkiä materiaaleja.

VINKIT: Sahaa siististi pistosahalla

VINKIT: Leikkaa huopaa helposti

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Kanakoppi