Siirreltävä huvimaja

Haaveiletko pienestä keitaasta meren äärellä, missä voit istua varjossa ja juoda lasin viiniä hellepäivän? Lue siirrettävän huvimajan rakennusohjeet. Voit rakentaa sen yhdessä pitkässä viikonlopussa.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
350 euroa

Johdanto

Majan kattorakennetta ei tarvitse miettiä, sillä katon muodostaa 8-kulmainen auringonvarjo.

Houkutusta hankkia 8-kulmainen huvimaja vähentää hankinnan suhteellisen korkea hinta, etenkin jos haluaa laadukkaan huvimajan. Majan rakentaminen itse ei myöskään ole aivan mutkatonta, kun katon muoto on 8-kulmainen.

Vältyimme kaikelta tältä käyttämällä huvimajan kattona halkaisijaltaan 3 metrin kokoista auringonvarjoa. Katon rakentamiseen ei tarvita muuta kuin että ostaa varjon ja asentaa sen majan keskelle. Kannattaa ostaa laadukas varjo.

Voit pystyttää majan tunnissa

Niitä saa myös kuusikulmaisina, jos haluat huvimajastasi mielummin sen muotoisen, mutta 8-kulmainen näyttää hieman harmonisemmalta. Huvimajan pystyy purkamaan alle tunnissa ilman työkaluja, sillä kaikki valmiit osat on koottu pulteilla ja siipimuttereilla.

Kokoa maja kevään ensi päivinä ja pura kesän loputtua. Osat eivät vie paljon tilaa; ne voi nostaa vajan nurkkaan seisomaan talven ajaksi.

LUE LISÄÄ: Rakenna itse hieno huvimaja

Huvimaja koostuu kahdeksasta sivusta. Huvi-majan sisäänkäynti vie yhden sivun paikan.

Kun kesä on ohi, auringonvarjo ja huvimajan sivut puretaan...

...ja varastoidaan seu-raavaa kesää varten.

Tässä on kaikki: 8 sivua, jotka on liitetty toisiinsa saranoilla, 8 kulmalistaa ja Ø 3 metrin auringonvarjo.

Ohjeet

Hanki ensiksi auringonvarjo

Osta 8-kulmainen auringonvarjo ja pystytä se. Varmista, että se seisoo suorassa, ja mittaa sen korkeus noin 10 cm:n etäisyydeltä var-jon ulkoreunasta. Jos varjon tanko on liian korkea, sitä voi hieman lyhentää; pyri 207,5 cm:n sivukorkeuteen. Tarkista, että varjo sopii sivujen 96 cm:n leveyteen mittaamalla kangaskolmioiden leveys noin 10 cm reunan sisäpuolelta. Näin varmistat yhteensopivuuden.

Sivujen valmistelu

Huvimajan sivut on mitoitettu ohjeis-samme niin, että auringonvarjo ylettyy 10 cm majan yli joka sivulta. Majaa var-ten tarvitaan 8 samanlaista sivukappa-letta, lukuun ottamatta oviaukkoa, johon ei tule puurakenteisia kaiteita.

Huvimajan rakenne on kevyt ja ilmava. Jos kaipaa majaan enemmän suojaa, voi jonkin sivun verhoilla laudoilla.

Suorakulmaiset sivukappaleet on helppo yhdistää ruuveilla, joten majan vaatima työpanos on varsin pieni saavu-tettavaan tulokseen nähden. Kahdeksan sivua kootaan pareittain saranoilla. Huvimaja koostuu siis vain neljästä osiosta, varjosta ja kahdeksasta listasta, jotka peittävät sivujen liitoskohdat.

1

Piirrä sivujen kaarevat yläkappa-leet (A). Ympyrän säde on 70 cm. Kiinnitä kappale ensin ruuvipuristimilla levyyn. Piirrä pyöristys listan avulla, joka on kiinnitetty naulalla levyn keskipisteeseen. Sahaa muoto pistosahalla.

2

Lyhennä rungon pystysivu-kappaleita, jotta niiden pituus vastaa vas. sivulla olevaa piirustustamme. Merkitse yhteen pystysivuun (E), mistä kohtaa osat yhdistetään. Siirrä merkki muihin kappaleisiin suorakulman avulla.

Sivut kootaan

1

Kokoa sivut suorakulmaisen levyn päällä. Kiinnitä pienet välilistat (D) kummankin poikkipienaparin (B) toiseen pienaan 5 x 80 mm:n ruuveilla. Kiinnitä pienat levyyn ruuvipuristimilla kuten kuvassa näkyy.

2

Yhdistä kappaleet E ja B. Kiinnitä jokainen liitos kahdella 5 x 80 mm:n ruuvilla. Kun osat on yhdistetty, voit ruu-vata kaksi pystypienaa (C) poikkipienojen (B) väliin. Käytä jälleen 5 x 80 mm:n ruuveja.

3

Merkitse keskilinja kahteen ristikkäislistaan (F). Aseta ne raamin alle ristiin ja merkitse, miten ne on sahattava. Sahaa listat ja asenna ne jälleen paikoilleen. Merkitse, mistä kohtaa listoja on lovettava risteyskohdassa.

4

Sahaa muutamia viiltoja ristikkäislistojen (F) puoliväliin saakka ja talttaa lovi auki terävällä taltalla. Nyt listat voidaan koota siististi ristiin. Käytä uppokantanauloja, koko esim. 1,6 x 35 mm.

Kokoa listat ristiin parilla 1,6 x 35 mm:n uppo-kantanaulalla.

5

Kiinnitä ristikkäislistat (F) raamiin 5 x 70 mm:n ruuvilla kaikista kulmista. Kiinnitä sitten ylin ja alin poikkipiena (B) kaidetta varten raamin sivuihin ja välilistoihin ruuveilla.

6

Kaarevat osat (A) kiinnitetään ruuveilla raamiin. Kiinnitä 5 x 60 mm:n ruuvit sivujen läpi ja 5 x 70 m:n ruuvit hieman paksumman yläpoikkipienan (B) läpi.

Sivut saranoidaan

1

Aseta sivut pareittain yhteen ja liitä ne toisiinsa ruuvipuristimilla. Kokoa sen jälkeen sivut kolmella saranalla (H) per pari. Ovisivuun laitetaan kuitenkin T-sarana (K), sillä ovisivussa ei ole poikkipienoja.

Ruuvaa sivut pareittain yhteen kolmella saranalla (H). Käytä 4 x 35 mm:n ruuveja.

2

Pieniä saranoita (J) käytetään neljän raamiparin yhdistämiseen. Poraa ensin 5 mm:n reikä jokaisen saranan toisen lehden keskelle. Reikää tarvitaan, jotta voit työntää pultin siitä läpi ja kiristää sen siipimutterilla.

3

Kiinnitä saranat (J) ruuveilla niin, että ne sijoittuvat keskelle raamisivun yläreunaa. Muista taas pulttia varten tehtävä reikä toiseen sarananlehteen.

Oviaukon raamiin käytetään T-saranaa, sillä aukossa ei ole poikkipienoja, joihin saranat saisi kiinni.

4

Kiinnitä jokaiseen raamiin koukku (L) 20 cm:n etäisyydelle raamin yläreunasta. Koukkuun saadaan kiinni joustavat narut, joilla auringonvarjo saadaan sidottua tukevasti majaan kiinni.

Huvimaja kootaan

Etsi huvimajalle pihastasi sopiva paikka ja pystytä majan sivut 8-kulmaiseen muotoon. Kun sivut ovat pystyssä ja kiinnitetyt ruuvipuristimilla toisiinsa, sivuja säädetään kunnes maja on muo-doltaan tarkasti 8-kulmainen. Käytä tarvittaessa listaa apuna 8-kulmaisen majan ristimittojen ottamiseksi.

Kun huvimaja on pystyssä, aseta vankka, painava varjonjalka - esimerkiksi betoninen - majan keskelle. Jos varustat majan meidän mallimme mukaan pyöreällä pöydällä, jossa on reikä keskellä auringonvarjoa varten, pystytä pöytä ennen kuin kiinnität auringonvarjon huvimajaan.

1

Kiinnitä sivut ensin yhteen ruuvipuristimilla, jotka on sijoitettu saranoiden päälle. Kiinnitä puristimilla viimeiseksi oviaukon kohta.

2

Kun sivut ovat paikoillaan, poraa liitospultteja varten 5 mm:n reiät saranoiden (J) reikien läpi. Sen jälkeen pultit voi lyödä rei’istä läpi ulkopuolelta.

Iske pultit paikoilleen ulkopuolelta.

3

Kokoa sivut siipimuttereilla, jotka kierretään kiinni pultteihin. Kun kaikki sivut on koottu, voit nostaa varjon ylös ja kiinnittää sen tangon alimpaan osaan.

Sisäänkäynnin kohdalla siipimutterit asetetaan T-saranoihin.

4

Katkaise joustavasta narusta kahdeksan 45 cm:n pituista narunpätkää. Pujota ja solmi ne varjon listojen päihin kiinni. Polta tarvittaessa narujen päät, jotta ne eivät ala purkautua.

Kiristä varjon narut pystysivujen koukkuihin kiinni.

5

Kiinnitä kahdeksan peitelistaa (G) sivuliitoksiin. Listat viimeistelevät huvimajan upean ilmeen ja myös vakauttavat majan rakennetta.

6

Aseta listat (G) liitosten päälle ja poraa 5 mm:n reiät pulteille. Iske pultit reikiin, aseta aluslevy sisäpuolelle ja kierrä pultteihin siipimutterit. Nyt voit nauttia kesästä uudessa huvimajassasi.

Materiaalit

19 mm:n vedenkestävää vaneria:
• 8 kaarta (A) á 30 x 91,2 cm

45 x 45 mm:n höylättyä kuusta:
• 37 poikkipienaa (B) á 91,2 cm
• 14 pystypienaa (C) á 52 cm
• 14 välipienaa (D) á 5 cm

28 x 45 mm:n höylättyä kuusta:
• 16 pystysivukappaletta (E) á 207,5 cm
• 14 ristikkäislistaa (F) á 75 cm

18 x 45 mm:n höylättyä kuusta:
• 8 peitelistaa (G) á 206 cm

Helat:
• 10 saranaa (H) á 3,5 x 20 cm (mitattu avattuna)
• 10 saranaa (J) á 3,5 x 16 cm (mitattu avattuna)
• 4 T-saranaa (K) á 6 x 18 cm (mitattu avattuna)

Lisäksi:
• 8 kpl 40 mm:n ruuvikoukkuja (L)
• 8 kpl 6 mm:n joustavaa narua (M) á 45 cm
• 1 auringonvarjo (N), halkaisija 300 cm
• Yksi 45 kg:n painoinen varjonjalusta (P)
• 12 kpl 5 x 60 mm:n pultteja (Q) sivujen kokoamiseen
• 24 kpl 5 x 80 mm:n pultteja (R) peitelistojen kiinnittämiseen
• 36 kpl 5 mm:n siipimuttereita
• 24 kpl aluslevyjä 5 mm:n reiällä
• Ruuvit: 5 x 80 mm, 5 x 70 mm, 5 x 60 mm ja 4 x 35 mm
• 1,6 x 35 mm:n lankanauloja
• Pohjustusainetta
• Täysinpeittävää puunsuoja-ainetta

Vie aikaa

Huvimajan saa valmiiksi pidennetyn viikonlopun aikana - 3 päivässä.

Hinta

Puuosat maksavat noin 200 €, auringonvarjo noin 70 €. Tämä varjo maksoi 150 €.

Vaikeusaste

Huvimaja on mutkaton valmistaa, sillä katon rakennetta ei tarvitse miettiä. Riittää, kun ruuvaa yhteen kahdeksan sivua.

Piirustus

Multimedia

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Huvimaja