Uusi julkisivu vanhaan autotalliin

Jos vanha autotallin ovi on kulunut ja ruman näköinen, julkisivun kunnostaminen tulee lähes aina halvemmaksi kuin oven vaihto.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
120 euroa

Johdanto

Esimerkin vanha autotallinovi näytti hirveältä - siltä, että jotakin oli tehtävä. Saranat olivat kunnossa, joten ovi voitiin kunnostaa. Se tarvitsi vain uuden julkisivun.

Ovessa ei ole karmia, sillä ovet on saranoitu sivuihin. Esimerkissä käytet-tävää menetelmää voi soveltaaa useim-piin puisiin autotallinoviin: ensin irrote-taan kaikki, mikä voidaan irrottaa, jotta ovipinnasta saadaan sileä ja tasainen. Tälle pinnalle kiinnitetään ohuita rimoja, joiden tehtävänä on taata lauta-verhoilun tuulettuminen lautojen takaa.

Rimat sijoitetaan niin, että ruuvit voi-daan kiinnittää vankkaan etulevyjen takana olevaan runkoon.

Rimakehikkoon kiinnitetään uudet ponttilaudat, jotka pohjustetaan ja maa-lataan ennen kiinnitystä.

ENNEN

JÄLKEEN

Ohjeet

01
Valmistelut 5 Vaihe

Ennen kuin vanhaan autotallin oveen ruuvaa mitään uutta kiinni, pitää pinta puhdistaa ja tasoittaa. Kahvat ja muut ulos työntyvät osat poistetaan. Aivan aluksi, jo ennen kuin ovi puhdistetaan, on syytä tarkistaa, että kaikki vanhat puuosat ovat kunnossa, ja tutkia, onko joitakin osia uusittava.

Uudet ponttilaudat asennetaan pys-tyyn. Jotta lautojen päät eivät lahoaisi, asennetaan alas leveä uhrilauta. Lauta on tiiviisti maata vasten ja kostuu hyvin nopeasti, joten tähän päätettiin käyttää painekyllästettyä lautaa. Ponttilautojen ja uhrilaudan väliin jätetään vähintään 5 mm ilmarako. Näin ponttilaudat ovat irti maasta ja tuulettuvat takapinnalta.

1

Kaikki ovipinnasta ulos työntyvät kohdat kaavitaan tasaisiksi, ennen kuin ovi puhdistetaan likaa, levää ja sammalta poistavalla pesuaineella. Jos puussa on lahoa, lahonneet osat on poistettava.

2

Oven alareunaan kiinnitetään painekyllästetty lauta. Lauta on maata vasten ja toimii uhrilautana. Sen sijaan, että vaihdetaan kaikki pystylaudat niiden ajan myötä lahotessa, uhrataan vain alin lauta.

3

Ohuet rimat kiinnitetään. Ne sijoitetaan kohtiin, jossa ne saadaan kiinnitettyä julkisivuverhoilun alla oleviin rimoihin. Vaakarimojen ansiosta uudet verhoilulaudat tuulettuvat myös takaa. Näin ne kestävät pidempään.

4

Nyt ponttilaudat voidaan sahata mittaan - kun pituus tiedetään, voidaan laskea, kuinka monta lautaa koko julkisivun kattamiseen tarvitaan.

5

Kaikki laudat pohjustetaan ja maalataan. Tätä ennen oksakohdat sinetöidään sellakalla/oksalakalla. Jokai-seen oksakohtaan sivellään vähintään kaksi lakkakerrosta. Se estää pihkan tihkumisen aiheuttamat värjäytymät.

02
Oven lautaverhoilu 5 Vaihe

Ponttilaudat saa nopeasti kiinni. Ainoa, joka täytyy sahata leveyteen, on keskelle tuleva viimeinen verhoilulauta. Työn edetessä kannattaa tarkistaa, että ovien aukaisu onnistuu.

Oven päälle kiinnitetään koristelauta. Se muodostaa suoran yläreunan. Myös keskelle - kahden oven väliseen liitok-seen - asennetaan koristelista, joka on ylhäältä keltainen (kuten ponttilaudat) ja alhaalta harmaa (kuten uhrilauta).

Ovien peitelistat joutuu aina sovitta-maan kunkin oven mukaan. Tässä esi-merkissä ylimmän laudan reunaa viiste-tään hieman, jottei se osu oveen.

1

Ensimmäinen verhoilulauta kiinnitetään saranareunaan, jotta voidaan tarkistaa, että ovi aukeaa esteettä. Aseta peitelistat sivuihin ennen kuin tar-kistat asian. Käytä alareunassa koroke-palaa uhrilautaa vasten.

2

Seuraava ponttilauta naputellaan paikoilleen, ennen kuin se ruuvataan kiinni. Käytä ponttilaudan pätkää lyöntikapulana.

3

Viimeinen lauta sovitetaan sopivaksi. Lauta on lähes aina liian leveä, joten se sahataan leveyteen ennen kuin paikoilleen asettamista.

VINKKI: Sahaa lauta hieman liian leveäksi, koska sitä pitää kuitenkin höylätä.

4

Lopuksi kiinnitetään koristelauta ja peitelistat. Perinteisen jiirin sijaan tässä päätettiin nauttia ylälaudan nikkaroimisesta. Viistä laudan alareunaa hieman, jotta se ei ota mihinkään kiinni.

5

Keskimmäinen lista maalataan vasta, kun se on ruuvattu kiinni. Näin saa hienomman reunan keltaisen yläosan ja harmaan alaosan väliin.

Materiaalit

• 1 alalauta, 22 x 145 mm painekyllästettyä mäntyä
• Ponttilautaa, 12 x 95 mm, helmiprofiili
• Tuuletuslistoja, tässä 10 x 45 mm mäntyä
• Peitelistoja
• Koristelistoja ja -lauta
• Peruspesuaine
• Oksalakkaa tai sellakkaa
• 4 x 45 ja 4 x 55 mm ruuveja (ulkokäyttöön)
• Pohjustusöljyä
• Maalaus tai puunsuoja-aine

Erikoistyökalut

• Katkaisu-/jiirisaha

Vie aikaa

Viikonloppu, jos maalit ja lakka kuivuvat nopeasti.

Hinta

Noin 120 €

Vaikeusaste

Oven ympärillä olevat peitelistat voivat olla hieman hankalia. Työvaiheita ovat vain maalaus, sahaus, maalaus ja ruuvaus.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Autotalli