Rakenna huippuluokan autotalli

Uuden autotallin ei tarvitse tulla kalliiksi, eikä itse tehdyn autotallin tarvitse näyttää vaatimattomalta. Voit rakentaa tämän luksusautotallin itse tavallisilla työkaluilla ja materiaaleilla. Aikaa menee vain viikko.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikko
Hinta
3.500 euroa
5 tähden autotalli

Tämä tyylikäs autotalli sopii luksusauton arvolle mutta ei maksa liikaa.

Johdanto

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten rakennat tyylikkään autotallin. Projektissa on hyötyä aiemmasta rakennuskokemuksesta. Saat materiaalilistan ja autotallin piirustukset. Lisäksi näytämme, miten:

 • rakennat autotallin seinät
 • teet ikkunaristikon
 • rakennat kattoristikot
 • vuoraat seinäelementit
 • rakennat räystäät
 • teet katon
 • rakennat oven
 • asennat otsalaudat ja rännit

Haluatko lukea lisää autotalleista? Olemme koonneet kaikki autotallin rakentamista koskevat jutut tänne.

Työn iloa!

Ohjeet

01
Seinät 4 Vaihe

Tämä autotalli rakennetaan valmiille laattapohjalle. Rakennukseen tarvi­ taan kolme runkoelementtiä: kaksi sivuseinää ja takaseinä. Kaikki seinät rakennetaan samalla periaatteella, joten näytämme vain, miten rakennat sivu­ seinän. Voit säätää autotallin mittoja oman autosi koon mukaan.

Pelkistä lankuista rakennetut seinä­ rungot voivat vääntyä vinoiksi, joten ne jäykistetään väliaikaisesti vinotuilla. Tuet irrotetaan vasta, kun ulkovuori­ laudat ovat paikoillaan.

1

Rakenna sivuseinä. Yhdistä lankut (B ja D) tolppiin (A) edellisen sivun piirustuksessa näkyvällä tavalla. Kiinnitä runkotolpat (C) lankkujen väliin 5x120 millin ruuveilla. Aseta naulalevy osien päälle ja ruuvaa naulalevy kiinni puihin 4x40 millin naulalevyruuveilla. Aseta perustuksen ja alaohjauspuun (B) väliin huopakaistale, nosta elementti pystyyn ja ruuvaa se kiinni alaohjauspuuhun.

2

Nosta sivuseinä pystyyn ja kiinnitä se sokkeliin lyöntiankkureilla. Tue seinä pystyyn väliaikaisesti pitkillä laudoilla tai lankuilla.

3

Rakenna vastapäinen seinä samalla tavalla. Tälle puolelle ei asenneta ikkunoita, joten lankkua (F) ei tarvita. Yhdistä sivu­ seinät takaseinään ja oven päälle tulevaan elementtiin.

4

Tue seinät pystyyn laudoilla. Paina seinät mahdollisimman tiiviisti toisiaan vasten ja varmista, että ne ovat suorassa. Se helpottaa työn seuraavia vaiheita.

02
Ikkunaristikot 5 Vaihe

Ikkunaristikot antavat autotallille tyylikkään säväyksen. Voit jättää ristikot pois, mutta autotallin yläosiin kannattaa asentaa ikkunat, sillä niistä tulee sisälle todella paljon valoa.

Asenna ikkunaristikot valmiiksi seinäelementteihin, ennen kuin nostat ne pystyyn. Se on helpompaa kuin ikkunaristikoiden asentaminen tikkailta.

1

Tee ikkuna-aukkoihin 10 kehikkoa 21x21 millin rimoista (T, U ja T1). Naulaa osat yhteen 2,5x55 millin galvanoiduilla nauloilla. Pidä ristikon rimoja (S ja S1) kehikon rimoja vasten ja merkitse sahauskohdat.

2

Kokoa ikkunaristikot lapa liitoksilla. Sahaa kumpaankin rimaan uria puun puoliväliin asti ja poista väliin jäävät suikaleet taltalla. Lyhennä rimat päätymerkkien kohdalta.

3

Asenna ristikot kehikoihin. Ruuvaa ristikot kiinni kehikon nurkkiin kuvassa näkyvällä tavalla 4x40 millin ruuveilla.

4

Yhdistä ristikon osat toisiinsa 1,4x35 millin nauloilla kummaltakin puolelta.

5

Asenna kehikot paikoilleen. Kohdista kehikon ulkoreuna noin 2 senttiä seinän ulkolinjan sisäpuolelle. Naulaa kehikot kiinni 2,5x55 millin galvanoiduilla nauloilla. Asenna ikkunat vasta maalaamisen jälkeen.

03
Rakenna ristikot 4 Vaihe

1

Tee ensimmäinen kattoristikko. Aseta alapaarre (AT) ja yläpaarre (BT) samalla tavalla kuin kuvassa. Etsi alapaarteen (AT) keskikohta ja piirrä yläpaarteen katkaisukohta 52 senttiä sen yläpuolelle. Sahaa ristikon pystyosa (DT) sen muotoiseksi, että se sopii yläpaarteiden alle.

2

Nosta päätyristikko paikalleen. Merkitse ristikoiden paikat runkoihin etukäteen, jotta työ sujuu helposti. Ristikoiden pitää olla pystysuorassa!

3

Asenna päätyristikot samaan linjaan seinien kanssa. Ruuvaa ristikot kiinni alhaalta päin 5x90 millin ruuveilla. Kiinnitä ristikot väliaikaisesti vinotuilla.

4

Ruuvaa loput ristikot kiinni 5x90 millin ruuveilla seinien läpi.

04
Ulkovuoraus 1 Vaihe

Tämän autotallin sivuseinien ulkovuorilautoja ei naulata kiinni runkoon, vaan vuori laudat asennetaan runko­ elementtien sisään valmiissa kehikoissa.

Se tekee seinistä elävän näköiset, ja lautaelementit voi tehdä lyhyistä, 110sent tisistä laudoista.

Kehikot tehdään rimoista J, K, L ja J1, K1 ja L1. Vino­ tuet (N) jäykistävät uloim mat elementit.

1

Kokoa aluksi ulkovuorielementtien kehikot. Mittaa ristimitat ja varmista, että kehikot ovat suorakulmaiset. Kiinnitä kulmiin kolmion­ muotoiset levynpalat, jotta elementit pysyvät suorakulmaisina. Naulaa laudat kiinni vasta sen jälkeen. Asenna lautakehikot 2 senttiä runkoelementtien ulkoreunan sisäpuolelle 5x60 millin ruuveilla.

05
Räystäät 3 Vaihe

1

Ruuvaa kuusi vasaa eli poikasta (CT) päätyristikoihin kuvassa näkyvällä tavalla. Kiinnitä vasat suunnilleen yhtä kauas toisistaan. Käytä 5x100 millin ruuveja.

2

Ruuvaa päätykolmio kiinni vasoihin (CT) 5x100 millin ruuveilla. Varmista, että päätykolmio on samassa linjassa muiden ristikoiden kanssa.

3

Ruuvaa otsalaudat (JT) ristikoiden päihin 5x60 millin ruuveilla. Naulaa räystäspohja­ laudat (GT) kiinni 2,5x55 millin galvanoiduilla nauloilla. Rimat (PT ja QT) tukevat lyhyitä räystäspohjalautoja.

06
Katto 5 Vaihe

Katto tehdään vedenkestävästä, ympäripontatusta vanerista.

Sahaa reunimmaiset levyt (RT) siten, että ne ovat samassa linjassa otsalautojen kanssa ja yltävät keskimmäisen ristikon puoliväliin. Loput levyt sopivat reunimmaisten levyjen väliin (katso mitat materiaalilistasta).

Kaupoissa on erilaisia kattohuopia. Autotallin kattoon riittää yksi kerros itsestään liimautuvaa huopaa.

1

Asenna levyt (RT) noin 5 senttiä otsa­ lautojen (JT) reunan yli. Naulaa levyt kiinni ristikoihin 2,5x55 millin galvanoiduilla nauloilla.

2

Naulaa kolmiorimat (MT) katon reunoille 3,1x80 millin galvanoiduilla nauloilla. Voit sahata rimojen yläreunan tasaiseksi pöytä­ sirkkelillä. Poista kärjestä noin 1,5 senttiä.

3

Ruuvaa laudat (ET ja FT) kiinni katon harjalle 5x50 millin ruuveilla. Ruuvaa harjan toiselle puolelle rimat (OT) levyjen alle. Käytä 4x40 millin ruuveja.

4

Levitä kattohuopa. Huovan pitää ulottua 4,5 senttiä levyjen yli. Naulaa huopa kiinni kolmiorimoihin (MT).

5

Levitä katon harjalle liimaa ja levitä harja­ huopa. Paina se lujasti kiinni liimaan.

07
Ovi 4 Vaihe

Oven voi rakentaa monella tavalla. Päätimme tehdä tämän oven mahdollisim-man yksinkertaisesti. Oven runko laudoitetaan umpeen ja laudat sahataan poikki ovien välistä.

Aluksi tolppiin ruuvataan rimat (A), minkä jälkeen oven vaakalaudat (O) ruuva-taan kiinni rimoihin.

1

Ruuvaa rimat tolppien (A) sisäpuolelle. Oven vaaka-laudat (O) kiinnitetään rimoihin. Rimat kannattelevat oven pystylautoja (P) ja vaakalautoja (O) portin raken- tamisen ajan. Asenna rimat siten, että vaakalaudat ovat samalla tasolla tolppien (A) kanssa.

2

Nyt voit sahata ovet. Sahaa vaakalaudat poikki pystylautojen välisestä raosta (P). Ruuvaa saranat kiinni, kun olet sahannut laudat poikki. Sahaaminen sujuu nopeim- min upotussahalla tai käsisirkkelillä.

3

Mene sisälle keskiovesta ja irrota rimat, jotka ovat kiinni tolpissa (A). Sen jälkeen ovi aukeaa kokonaan.

4

Asenna sivuoveen isot saranat. Oven voi nyt avata ja sulkea, eikä isoa ovea tarvitse avata vain autotalliin kulkemisen takia.

08
Yksityiskohdat 5 Vaihe

Lopuksi autotalliin asennetaan otsa laudat, räystäskourut ja muut yksityis­ kohdat. Sen jälkeen talli maalataan. Pese ja pohjusta pinnat ja maalaa ne kahteen kertaan. Siten autotalli pysyy siistin näköisenä pitkään.

Voit maalata vuorilaudat leveällä telalla, jos asennat ne samalla tavalla kuin tässä jutussa.

Asenna ikkunat vasta maalaamisen jälkeen, jotta et joudu raaputtamaan maalitahroja irti lasista.

1

Naulaa otsalaudat (KT) kiinni. Kiinnitä sen jälkeen peitelauta (LT).

2

Naulaa peiterimat (NT) kiinni 3,1x80 millin galvanoiduilla nauloilla. Levitä rimojen alle kunnolla liimaa.

3

Naulaa kiinni rimat (X ja Y). Kiinnitä rimat (X) seinien alareunaan 1,8x40 millin nauloilla. Kiinnitä rima (Y) sokkelin reunaan 2,5x55 millin galvanoiduilla nauloilla.

4

Ruuvaa kourukoukut otsalautoihin (JT). Kiinnitä koukut valmistajan suosittelemalla jaolla (tässä enintään 90 sentin välein).

5

Lyhennä kourut sopiviksi, sahaa syöksy­ torville reiät ja asenna kourut paikoilleen. Kiinnitä syöksytorvet niihin kuuluvilla kiinnikkeillä autotallin seiniin.

Materiaalit

90x90 mm kestopuutolppia:

 • 4 tolppaa (A) á 215 cm

45x95 mm kestopuulankkua:

 • 8 alapaarretta (AT) á 317 cm
 • 16 yläpaarretta (BT) á 165 cm
 • 12 päätyvasaa (CT) á 25,5 cm
 • 4 runkolankkua (B) á 471 cm
 • 8 runkotolppaa (C) á 215 cm
 • 2 ikkunan yläpuuta (D) á 275 cm
 • 2 ikkunan alapuuta (E) á 257 cm
 • 4 vaakalankkua (F) á 109,9 cm
 • 3 vaakalankkua (G) á 82,7 cm
 • 2 pystylankkua (H) á 30 cm

45x70 mm kestopuulankkua:

 • 6 ristikon pystyosaa (DT) á 32,7 cm

25x50 mm kestopuurimaa:

 • 14 koolausrimaa (J) á 180,5 cm
 • 8 koolausrimaa (J1) á 215 cm
 • 7 lankkua (K) á 175,5 cm
 • 4 lankkua (K1) á 210 cm
 • 16 ylä- ja alaosaa (L) á 104,9 cm
 • 6 ylä- ja alaosaa (L1) á 77,7 cm
 • 4 vinotukea (N) á 235 cm

19 mm ulkovuorilautoja, laudan peittoleveys 8,6 cm:

 • 184 vuorilautaa (M) á 109,9 cm
 • 63 vuorilautaa (M1) á 82,7 cm
 • 21 lautaa (M1) oveen á 256 cm

21x45 mm mäntyrimaa:

 • 8 ristikon rimaa (S) a 110 cm
 • 12 ristikon rimaa (S1) a 83 cm

21 x 21 mm mäntylistaa:

 • 16 kehysrimaa (T) á 109,9 cm
 • 24 kehysrimaa (T1) á 82,7 cm
 • 40 kehysrimaa (U) á 25,8 cm

4 mm lasia:

 • 4 ikkunaa (V) á 29,5x109,5 cm
 • 6 päätyikkunaa (V1) á 29,5x82,2 cm

16x27 mm lasilistaa tippanokalla:

 • 8 alalistaa (X) á 109,9 cm
 • 3 alalistaa (X) á 82,7 cm

19x50 mm listaa:

 • Sokkelin peitelistaa (Y), 16 m

48x73 mm lankkua:

 • 5 harjan tukipuuta (ET) á 88,8 cm
 • 2 harjan tukipuuta (FT) á 25,5 cm
 • 6 päätyvasoja (PT og QT), kaikkiaan 5,5 m

21x95 mm kestopuulautaa:

 • 4 räystäspohjalautaa (GT) á 531 cm
 • 56 räystäspohjalautaa (HT) á 30 cm

28x120 mm kestopuulautaa:

 • 2 otsalautaa (JT) á 530,8 cm
 • 4 otsalautaa (KT) á ca. 180 cm
 • 2 vaakalautaa (O) á 256 cm
 • 6 pystylautaa (P) á 159 cm
 • 3 vinotukea (Q) á n. 175 cm
 • 3 lautaa (R) saranoille á n. 30 cm

15x45mm kestopuurimaa:

 • Rima, noin 1 metri

15x70 mm lautaa:

 • 2 peitelautaa (LT) á 317 cm

50x50 mm kolmiorimaa:

 • 4 reunarimaa (MT) á n. 175 cm

25x50 mm kestopuurimaa:

 • 2 reunarimaa (OT) á 530,8 cm
 • 4 peitelistaa (NT) á n. 180 cm

19 mm vedenkestävää katevaneria:

 • 4 levyä (RT) á 122x218,8 cm
 • 4 levyä (ST) á 48x218,8 cm
 • 2 levyä (TT) á 93,2x170 cm
 • 2 räystäslevyä (UT) á 38x244 cm

Lisäksi:

 • Ruuveja: 5x120, 5x100, 5x90, 5x60, 4x50, 5x50, 4x40 ja 4x30 mm
 • Galvanoituja nauloja: 3,1x80 mm ja 2,5x55 mm
 • Galvanoituja nauloja: 1,8x40 mm ja 1,4x35 mm
 • 28 kpl 80x180 mm naulalevyjä (kattoristikoihin)
 • 60x140 mm naulalevyjä, 24 kpl (ristikoihin) ja 20 kpl (oveen)
 • 21 kpl 50x200 mm naulalevyjä (seiniin)
 • 16 kpl 100x240 mm naulalevyjä (oveen)
 • 24 kpl 50x50x50 mm kulmarautoja kattoristikoihin
 • Noin 12 m 10 cm leveää huopaa
 • 22 kpl 10x160 mm ankkureita
 • 9 kpl 130x430 mm T-saranoita
 • Oven kahva
 • 4 kpl 10x230 mm lukkosalpaa
 • Kattohuopaa, räystäskouruja ja syöksytorvia
 • Akryylimassaa, akryylitasoitetta, pohjustetta ja maalia

Vie aikaa

Noin viikon.

Hinta

Noin 3500 euroa ilman perustusta

Vaikeusaste

Aiemmasta terassin tai vajan rakennuskokemuksesta on hyötyä. Mittaa huolellisesti ja pidä huoli, että kaikki on suorassa.

Piirustus

3D-piirustus

3D-malli

Autotalli alusta loppuun

Autotallissa on satoja osia ja yksityiskohtia, joita voi tarkastella lähempää.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Sivut yhdistetään

Rakenna sivut, ennen kuin nostat ne ylös ja yhdistät ne toisiinsa.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Rakenna kattoristikot

Yhdistä lankut toisiinsa naulauslevyillä

Avaa 3D-malli

3D-malli

Vuorilautojen asentaminen

Laudoista tehdään valmiit kehikot, jotka asennetaan tolppien väliin.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Kattorakenteen teko

Anna levyjen mennä noin 5 senttiä otsalautojen yli.

Avaa 3D-malli

3D-malli

Näin teet ikkunaristikot

Ristikot on asennettu kehikoihin, jotka asennetaan myöhemmin sivuihin.

Avaa 3D-malli

Video

TEKNIIKAT: Kaksikerroksinen kattohuopa

Kaksi liimapohjaista huopakerrosta tekevät katosta tiiviin

TEKNIIKAT: Huopakaton reunapellit

Asenna huopakatto oikein kolmiorimojen avulla

VINKIT: Säädä alumiinilistan kulmaa

TEKNIIKAT: Suorakulma isoihin projekteihin

Voit tehdä sen helposti kolmesta laudasta

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

  Muut lukevat juuri nyt …

  Lisää samasta aiheesta Autotalli