Autovajan tilat tarkasti käyttöön

Autovajan ei tarvitse olla vain auton säilytyspaikka. Autohan voi olla pitkiäkin aikoja poissa tai sen voi jättää kesällä ulos. Jo puolellatoista sadalla eurolla voit sisustaa autovajan työhuoneeksi ja varastoksi työkaluille sekä pihan ja puutarhan hoitovälineille.

Johdanto

Pieneenkin autovajaan on mahdollis-ta sisustaa aivan kohtuullisen ko-koinen työhuone.Autoa ei suinkaan kokonaan häädetä vajasta. Sen ei vain tarvitse olla aina katon alla, ei varsin-kaan kesäaikana, kun lomat ja lämpi-mät säät suovat nikkaroinnille parhaat edellytykset.

Meidän tapauksessamme asuinraken-nuksessa ei ollut tilaa, johon työhuoneen olisi voinut sisustaa. Huomio kohdistui siis itsestään selvästi autovajaan.

Työpöytä on tärkeä

Hyvä työpöytä on välttämätön kaluste työhuoneessa. Kekseliäs suunnittelu tekee mahdolliseksi sijoittaa vajaan työ-pöytä ja jättää kuitenkin autolle riittä-västi tilaa. Auto vain ei saa olla sisällä nikkaroitaessa.

Suunnittelun tulos oli koko pitkän sei-nän mittainen ja seinälle nostettava työ-pöytä, kun se ei ole käytössä. Pöytä on katkaistu kahteen osaan, jotka voi nostaa ja laskea erikseen. Pikkutöissä tarvi-taan vain vähän pöytätilaa. Pöydän puo-likas on kevyt ja helppo laskea alas. Pöy-tä sahattiin kahteen yhtä pitkään osaan, mutta sen voi jakaa myös kahdeksi eri-mittaiseksi pöydäksi.

Voit tietysti tehdä heti kaksi erillistä, samanlaista pöytää. Meidän mielestäm-me oli kätevää tehdä yksi pitkä pöytä, jonka sitten sahasimme poikki. Näin toi-mien voi olla varma, että puolikkaat so-pivat yhteen.

Ohjeet

01
Tee pitkä pöytä ja sahaa se keskeltä poikki 10 Vaihe

1

Ruuvaa ensimmäiseksi pöydän takareunaa pitelevä kannatinsoiro (A) seinään. Jätä se hieman irti seinästä, jotta pöytä mahtuu kääntymään seinää vasten. Käytä korokepa-loina noin sentin paksuisia levynpaloja, joita naulaat soiron taakse.

2

Kannatinsoiro (A) kiinnitetään noin 80 cm korkeudelle lattian yläpuolelle 100/125 mm ruuveilla/nauloilla. Kannattimen korkeus antaa pöydän työkorkeudeksi noin 85 cm. Muuta mittoja, jos haluat työpöydän muulle korkeudelle.

3

Aseta pöytälaudat pukkien varaan kan-natinsoiron eteen ja kokoa ne 10 tukilaudalla (C) pöydäksi. Tee kiinnitykset 50 mm ruu-veilla tai nauloilla. Lautojen väliin voi jättää noin 5 mm raot elämisvaraksi, vajahan on kylmä, jolloin kosteuskin vaihtelee paljon.

4

Aseta pöydän jalat (D) pöydän joka toisen tukilaudan päälle ja kiinnitä niihin vaakasuuntaiset tukilaudat (E), mieluiten 40 mm yleisruuveilla (kaksi ruuvia joka liitokseen). Ylin vaakatukilauta kiinnitetään yläreuna jalan yläpään tasalle.

5

Nosta jalat (D) pystyasentoon ja kiinnitä ne saranoilla pöytään. Kiinnitä saranat 40 mm ruuveilla noin 110 mm päähän pöydän etureunasta.

6

Voit nyt kiinnittää valmiin pöydän seinässä olevaan kannatinsoiroon. Kuvassa pöytä on vielä nurinpäin kiinnitysreuna edessä.

7

Nosta pöytä seinää vasten ja tue se kan-natinsoiron päälle. Jätä sen ja pöydän väliin noin 10 mm rako. Ruuvaa saranat kiinni tukilautoihin (C) ja kannatinsoiroon (A).

8

Laske pöytä vaakatasoon ja naulaa reuna-lauta (F) etureunaan 65 mm nauloilla. Naulaa nauloja sekä kansilautaan että tuki-lautoihin.

9

Sahaa pöytä keskeltä poikki tai jaa se kahteen erimittaiseen osaan.

10

Kiinnitä riippulukon helat kumpaankin pöydän osaan. Niistä pöydän voi lukita pystyyn seinälle.

Materiaalit

Paljon erilaisia tarvikkeita

Työtilan sisustuksessa tarvitaan saranoita ja heloja paljon. Kaikki ovat vakiotuotteita, joita löytää rautakaupoista ja mm. ruuvi-liikkeistä. Hyllynkannatin (1), sarana (2), riippulukon helat (3), ripustuskoukkuja (4). Jos pöytää rasitetaan ankarasti, saranoiden pitää olla vankempia kuin kuvissa nähtävät.

50 x 100 mm soiroa
• kannatinsoiro (A), 4570 mm

28 x 120 mm höylättyä lautaa
• pöytälautaa (B), 4570 mm
• 4 hyllylautaa (B), 4570 mm
• 2 hyllylautaa (B1), 2110 mm
• 1 reunalauta (F), 4570 mm
• 1 lauta työkalujen kiinnikkeille, 4570 mm

25 x 100 mm sahalautaa
• 10 tukilautaa (C), 620 mm
• 6 pöydänjalkaa (D), 810 mm
• 4 jalkojen tukilautaa (E), 2285 mm
• 1 lauta pikkutavarahyllyyn, 2300 mm
• 3 lautaa työkalutaulujen taakse, 1570 mm

Muuta
• 2 riippulukon helaa (G), 40 x 115 mm
• 12 hyllynkannatinta (H), 150 x 200 mm
• 12 saranaa (J), 70 x 160 mm
• 2 naulauslevyä, 50 x 200 mm
• 9 ripustuskoukkua puutarhatyökaluille
• 100, 60, 50, 40 ja 30 mm yleisruuveja
• 50, 65 ja 75 mm nauloja
• 4 työkalutaulua
• ruostumatonta teräsketjua mm. polkupyörän ripustamiseen

Hinta:

Noin 150 euroa.

Piirustus

Työpöydän rakenne pääpiirteittäin

Piirroksen ohjeita noudattamalla saat koottua pitkän työpöydän aika helposti. Tee siitä mah-dollisimman toimiva omia tarpeitasi ja työtapojasi ajatellen. Voit muuttaa jalkojen pituutta ja vastaavasti pöydän kannatinsoiron (A) korkeutta seinällä ja nostaa tai laskea pöydän siten ihannekorkeudellesi. Pöydän leveys on noin 60 cm, mutta kapeampikin on aivan hyvä.

Työpöydän rakenne pääpiirteittäin

Vinkit & niksit

Hyllyjen ja työkalutaulun teko

Pöydän lauta on vankkaa, joten se kestää kovaa käyttöä. Pöydän kansi on höylättyä tavaraa, mutta sen tuet ja jalat voivat olla sahapintaista. Sama koskee hyllyjä, joita kiinnitimme katonrajaan joka seinälle. Kyse on työtilasta, joka ei hienostelua kaipaa.
Hyllyt on tehty pöydän periaatteella kah-desta laudasta ja kiinnitetty seinälle ruuvattui-hin hyllynkannattimiin. Pitkissä hyllyissä on sel-lainenkin etu, että tavarat voi siirtää hyllyille ja lakaista tyhjän lattian nikkaroinnin loputtua pelkäämättä tavaroiden kolhimista. Korkealla sijaitseville hyllyille voi myös nostaa turvaan maalit, liuotteet ja pesunesteet, pois omatoi-misten pikkunikkareiden ulottuvilta.
Työkaluille on paikka isossa taulussa ta-kaseinällä. Tämä neljästä osasta koottu ko-konaisuus on mitoiltaan 63 x 157 cm. Siitä on verrattoman helppo löytää tarvitsemansa kapine yhdellä silmäyksellä.
Taulun yläpuolella oleva hylly on suun-niteltu sähkökoneille.

Mittaa hyllynkannattimien paikat. Sää-dä ne vesivaa’alla vaakasuoraan ja ruuvaa kannattimet kiinni 60 mm yleisruuveilla.

Liitä hyllylaudat (B1) nurkissa yhteen 50 x 200 mm naulauslevyillä, jotka kiinnität lautoihin 30 mm ruuveilla.

Seinälle ruuvataan kolme 25 x 125 mm lautaa työkalutaulun taustaksi koko taulun leveydeltä, joka on 157 cm.

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Autotalli