Säänkestävä puutarhapöytä

Tämä pöytä on tehty terassilaudoista, jotka on valmistettu kestämään pohjoisia olosuhteita. Pöydän voi siis hyvin kattaa ulos terassille.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viikonlopun
Hinta
130 euroa

Upea pöytä, joka kestää ulkona terassilla - kunhan sen voitelee puunsuojalla aina silloin tällöin.

Johdanto

Esimerkin iso puutarhapöytä on helppo rakentaa, se on kestävä ja vankka, ja sen pystyy valmistamaan erityisen edullisesti ottaen huomioon myös sen, että pöydän voi hyvällä omallatunnolla jättää ulos säähän kuin säähän. Valtaosa pöydästä on nimittäin rakennettu terassilaudoista, jotka on tarkoitettu nimenomaan ulkokäyttöön.

Kaiken kukkuraksi esimerkissä käytetään erikoisia Superwood-lautoja, jotka ovat läpikyllästettyjä ja kestävät tuulta ja sadetta, jos ne sivellään silloin tällöin puolipeittävällä puunsuojalla. Pöydänjalat on sahattu 75 x 75 mm liimapuisista tolpista ja kiinnitetty pöytäheloilla. Liitoksista saadaan näin hyvin vakaat. Jalat on myös helppo ruuvata irti, jos pöytä halutaan siirtää muualle tai varastoida talveksi.

Ohjeet

01
Pöytälevyn laudat 2 Vaihe

Pöytä on helppo rakentaa, kunhan kaikki osat saa sa-hattua tarkasti suoraan kul-maan. Tarkkaan sahaukseen on sekä esteettisiä että raken-teellisia syitä. Estetiikka koskee erityisesti pöytälevyä ja rakenteelliset tekijät jalkoja. Ne on kiinnitettävä tiukasti pystysuoraan.

Osat voi sahata käsisahalla suorakulmaisten merkintö-jen mukaan, mutta työ sujuu tarkemmin ja helpommin katkaisu-/jiirisahan avulla.

1

Pöytälevyn laudat (A) sahataan katkaisusahalla. Sen avulla sahauslinjasta tulee varmasti suora ja laudoista yhtä pitkät. Kuvassa pituus-rajoitin on kiinnitetty 95 cm etäisyydelle terästä.

2

Kahden laudan väliin sahataan reikä aurin-kovarjolle, jotta reiän sivut voidaan maalata samalla kun muutkin laudat ennen kokoa-mista. Lautojen väliin jätetään 5 mm raot välikkeiden avulla.

02
Kehys ja tukilistat 5 Vaihe

Kehyslistat (C ja D) sahataan terassilaudoista pöytälevyn tapaan. Täysilevyisenä ne jät-tävät liian vähän tilaa polville ja reisille ja käsinojallisille tuoleille, joten kehyslistat kavennetaan 70 mm:n ja tukilistat 30 mm:n leveyteen.

TÄRKEÄÄ! Tarkista puutava-ran mitat. Terassilautoja myydään 32 x 125 mm:n koossa, mikä vastaa 28 x 120 mm kokoa, kun laudat ostaa höylättyinä ja valmiiksi kuivina.

1

Jaa joitakin terassilautoja pituusssuunnassa niin, että sahaat ensin 30 mm leveän listan kokoomalistaksi (E ja F), ja sen jälkeen 70 mm le-veän listan kehyspalkkia varten (D ja D). Sahaa pituus mittaan.

2

Merkitse heloille urat kehyslistoihin (C ja D). Liitosheloissa on 4 mm taitettu reuna, joka työnnetään sahat-tuun tai jyrsittyyn uraan kehikon sisäpuolelle. Ura tehdään 45 mm päähän listan päästä.

3

Urat sahataan liuku-tangollisella katkaisusahalla. Sahan voi säätää niin, että terä uppoaa vain 4 mm puuhun, mutta pitkän uran tekoon tarvitaan liukutangolli-nen saha (tai käsisaha).

4

Tukilistat (E ja F) kiinni-tetään kehikon sisäpuo-lelle liimalla ja ruuveilla kehyslis-tojen (C ja D) yläreunan linjaan. Listat ovat kehyslistoja lyhyem-piä, jotta ne sopivat liitoshelojen sahattujen urien väliin.

5

Kehyslistat yhdistetään kokeeksi pöytäheloilla niin, että syntyy kehikko. Taite työntyy uriin, ja jokainen hela kiinnitetään kuudella 4 x 25 mm ruuvilla. Hela sijoitetaan kehyslaudan keskelle.

03
Jalkojen oikaisu, ruuvien kiinnitys 3 Vaihe

Pöydän jaloiksi voi valita tavalliset painekyllästetyt tolpat, mutta laminoitujen tolppien riski vääntyä ja hal-jeta on oleellisesti pienempi.

Kuten lautojenkin kohdalla, myös tolpat ovat ilmoitettua pienemmät, 75 x 75 mm eikä 80 x 80 mm.

Jalat sahataan pituuteen ja pyöristetään hieman kaikilta reunoilta. Jos jalat yhdiste-tään heloihin, niihin tehdään viistoviillot, jotteivät ne ki-risty vain helaa vasten vaan myös listan päätä vasten.

1

Sahaa helalle viilto niin, että se yltää 25 mm jalan (B) kummaltakin sivulta sisään-päin. Sahaa 7 cm syvyyteen (eli kehyslistan korkeuden verran). Lopuksi sahataan suorassa kulmassa kunnes pala irtoaa.

2

Esiporaa reikä pöytä-ruuvia varten. Porattava kohta löytyy helposti asetta-malla jalka kehykseen, joka on yhä koottuna koesovituksen vuoksi. Käytä 6 mm poraa ja sovita syvyys ruuvin mukaan.

3

Pöytäruuvi ruuvataan jalkaan puulle tarkoitetusta kierrepäästään. Koska toisessa päässä ei ole uraa vaan 8 mm konekierteet, kierrä ruuvia asettamalla kaksi mutteria sen kierteisiin.

04
Maalaa ja kokoa pöytä 7 Vaihe

Nyt kaikki osat voidaan maalata, mutta ne maalataan yk-sitellen, jotta kaikki kulmat saadaan maalattua. Kehys-listat irrotetaan toisistaan.

Kun kehikko on taas koot-tu, laudat sijoitetaan niin, että ne saadaan helposti kehikkoon. Koska laudat ovat valmiissa pöydässä "suupie-let" ylöspäin, ne laitetaan nyt "suupielet" alaspäin. Laudat puristetaan kiinni 5 mm vä-likkeineen, kehikko lasketaan päälle ja kiinnitetään lautoi-hin kokoomalistojen läpi.

1

Maalatut, kuivuneet osat kootaan jälleen. Osat kannattaa merkitä selvästi työskennellessä, jotta ne saa-daan takaisin samoille paikoil-leen - esim. jalat samoihin kulmiin kuin ennen osien purkua.

2

Aseta pöytälevyn 17 lautaa (A) paikoilleen 5 mm raoin. Työ sujuu helpom-min ja tarkemmin, jos laudat saa tuettua yhdestä päästä suoraan kulmaan (kuvassa ne on puristet-tu pöytälevyn kulmaan kiinni).

3

Paina jokainen lauta tiiviisti edellistä vasten, väliin jää vain 5 mm välike. Tarkista lopuksi nivelmitalla, että mitat ovat samat molem-min puolin pöytää. Kiinnitä kaikki ruuvipuristimilla.

4

Aseta neliskulmainen kehikko nyt lautojen päälle. Ota mitat lautojen ulkoreunasta ja keskitä kehikko pöydän päälle. Kun kehikko on paikallaan, kiinnitä se puristimilla.

5

Esiporaa kokooma-listoihin (E ja F) reiät ruuveille, jotka pitävät laudat paikoillaan. Käytä 4 mm poraa ja poraa listan läpi, jotta ruuvi ottaa kiinni lautaan asti.

6

Kiinnitä kaikki laudat neljällä 5 x 45 mm ruuvilla, kaksi kumpaankin päätyyn. Uloimpiin lautoihin laitetaan 5 ruuvia, yksi pitkiin kokooma-listoihin (E) ja kolme lyhyiden kokoomalistojen läpi (F).

7

Kiinnitä lopuksi jalat heloihin pöytäruuveilla, muttereilla ja aluslevyillä. Jos sormivoimasi ovat hyvät, voit käyttää siipimuttereita, jolloin pöydänjalat voi irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

Materiaalit

28 x 120 mm terassilautoja (esimerkissä Superwood:)
• 16 päällyslautaa (A) á 95 cm

Sama, sahattuna 28 x 70 mm:
• 2 pitkää kehyspalkkia (C) á 181 cm
• 2 lyhytt. kehyspalkkia (D) á 77 cm

Sama, sahattuna 28 x 30 mm:
• 2 pitkää listaa (E) á 172 cm
• 2 lyhyttä listaa (F) á 68 cm

75 x 75 mm liimapuutolppaa (esimerkissä Superwood):
• 4 jalkaa (B) á 75 cm

Lisäksi:
• 4 pöytähelaa, 60 x 100 mm
• 4 pöytäruuvia, 8 x 30+30 mm
• 4 mutteria, 8 mm + aluslevyt
• Ruost. ruuveja, 4 x 25 ja 5 x 45 mm
• Vedenkestävää puusepänliimaa
• Puunsuojaa

Vie aikaa

Pöydän valmistaa viikon-lopussa, jos ehtii käsitellä sen puunsuojalla lauantaina.

Hinta

Noin 130 € läpikyllästetyillä Superwood-erikoislaudoilla, painekyllästetyt terassi-laudat ovat edullisempia.

Vaikeusaste

Pöytä on helppo tehdä. Tärkeintä on sahata kehikko täysin suorakulmaiseksi.

Piirustus

Helppo ja selkeä terassipöytä

Vahvat materiaalit ja vankat liitoshelat tekevät pöydästä helpon rakennettavan. Mittoja voi myös hyvin hieman muuttaa, tosin pöydästä ei pitäisi tehdä pidempää ilman vankempaa kehikkoa. Laudat voi asentaa myös pitkittäin, mutta silloin niitä on tuettava parilla poikki-laudalla alapuolelta.

Helppo ja selkeä terassipöytä

Näin pöytä kootaan

Helat kokoavat kehyslistat kestäväksi kehikoksi, johon jalat yksinkertaisesti ruuvataan kiinni. Tämä tehdään mutterin avul-la, jotta jalat voidaan irrottaa ja asentaa takaisin, jos tarve vaatii.

Näin pöytä kootaan

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Muut lukevat juuri nyt …

Lisää samasta aiheesta Puutarhakalusteet