Pergola ison pihan tilanjakajana

Tee kuten pihasuunnittelija ja jaa iso piha pienempiin isoon. Yksinkertaisessa pergolassa on tolpat ja laudoista tehty "katto", joka sopii tarkoitukseen hyvin.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
600 euroa

Johdanto

Kun pihasuunnittelija ryhtyy miettimään pihan istutuksia, hän yleensä pyrkii jakamaan pihan osioihin, jotka on erotettu toisistaan kukkapenkein tai istutuksin. Näin pihasta tulee kokonaisuutena kiinnostavampi ja vehreämmän näköinen. Pergola on mainio tilanjakaja. Ensinnäkin se muodostaa osioita rajaavan väliseinän. Toiseksi pergola on jo itsessäänkin oma tilansa. Pergola tuo vehreyttä ja runsautta pieneen puutarhaan ja jakaa ison pihan useampaan osioon.

LUE LISÄÄ: Rakenna itse hieno huvimaja

Räätälöi pergola kasveja varten

Pergolaa suunnitellessa on hyvä miettiä, millaisia kasveja siihen halutaan. Näin pergolan korkeus, tolppavälit ja kattolaudoitus voidaan sovittaa kasvien mukaan.
Jos esimerkiksi haluaa istuttaa tolppien väliin hedel-mäpuista säleikön, tolppien väli on alle neljä metriä, joka kuvassa on valittu. Jos haluaa tuuhean klematis-tai sinisadekaton, kattolaudat asetetaan tiheämpään.

Köynnöskasvit ovat maassa, ja vaikka ne eivät vielä ole kasvaneet, pergola on jo nyt oma ”huoneensa”.

Ohjeet

01
Aseta tolpat paikoilleen 10 Vaihe

Ennen kuin ryhdyt rakenta-maan pergolaa, mieti, mitä haluat siinä kasvavan, ja ha-luatko kasveja myös tolppien väliin. Tämä päätös vaikuttaa tolppavälien leveyteen. Oh-jeessa asetetaan tolpat neljän metrin välein, jotta pergo-lasta ei tule liian tiivis.

Tolpat upotetaan reilun 60 cm:n syvyyteen. Roudaton syvyys on lähempänä metriä, mutta sillä ei ole niin suurta merkitystä, jos routa hieman koettelee tolppia. Pergolan rakenne kestää kyllä.

1

Mittaa kuoppien paikat. Tässä on täysin suora laatoi-tus, joten mitta otetaan siitä. Jos sellaista ei ole käytettävissä, mittaa kahden uloimman tolpan paikka joka rivissä -loput oikaistaan linjaan narun avulla.

2

Käytä maaporaa tai vastaavaa työkalua vähintään 60 cm syvien kuoppien poraamiseen tai kaivamiseen.

3

Tarkista, että kuoppa on oikean syvyinen - kuvassa se on 60 cm. VINKKI: Aseta lista tai suora laudanpätkä kuopan päälle. Näin kuopan syvyys on helpompi tarkistaa.

4

Tolppa (A) sijoitetaan keskelle kuoppaa. Junttaa tolppaa kunnolla pari kertaa, jotta kuopan pohjalla oleva irtomaa tiivistyy.

5

Paina kolme tukipaalua viistosti maahan. Varmista, että tolppa on suorassa ennen kuin kiinnität tuet tolppaan. Tarkista, että tolppa on niin korkea, että voit sahata sen mittaan (255 cm).

6

Kaada kuoppaan kuiva-betonia. Paina betoni kuopan pohjalle kepin avulla. VINKKI: Kaada pohjalle 10-20 cm soraa, jotta et vala tolpan alaosaa betoniin. Tämä lisää tolpan kestävyyttä.

7

Kun kuoppa on täytetty noin 3/4 verran, siihen kaadetaan vettä. Seuraa kui-vabetonin sekoitusohjeita. Mitä enemmän vettä käyte-tään, sitä heikompaa valmiista betonista tulee.

8

Käytä listaa tai tankoa betonin sekoittamiseen niin, että vesi sekoittuu jauheeseen tasaisesti.

9

Ennen kuin betoni kovettuu, tarkista, että tolppa on täysin pystysuorassa. Kuopan yläosa (10 cm:n kor-keudelta) täytetään maalla.

10

Nyt tolpat on kiinni-tetty maahan. Merkitse alaosan mittauspiste odottaessasi betonin kovettumista. Sitä tarvitaan myöhemmin, kun ylävaakapalkit asennetaan paikalleen.

02
Ylävaakapalkin asennus 6 Vaihe

Kun betoni on 2-3 päivän päästä kovettunut, työtä jatketaan. Sivujen vaakapalkit asennetaan paikoilleen. Oh-jeessa ne asennetaan niin, et-tä ylävaakapalkin alareunan korkeus maasta on 240 cm.

Vaakapalkit kootaan eri-koisnaulauslevyillä (kts. tie-tolaatikko oik.). Liitoksesta tulee vahva, puu voidaan käyttää parhaiten hyödyksi ja vältytään kahden vaaka-palkin kiinnittämiseltä vain 10 cm paksuun tolppaan.

Alempaa mittapistettä tarvitaan, kun haetaan ylävaakapalkin oikea sijoituskohta.

1

Aseta tukilauta kahden tolpan väliin ja purista se paikoilleen puristimilla. Laudan pitää olla vaaterissa. Lautaa käytetään vain vaakapalkkien asentamisen ajan.

2

Vaakapalkki (B) asetetaan tukilaudan päälle ja kiinnitetään 5 x 90 mm ruuveilla molemmista päistä.

3

Vaakapalkki lyhenne-tään toisesta päästä niin, että se työntyy 57 cm tolpan yli. 57 cm vastaa seit-semäsosaa kahden tolpan välisestä etäisyydestä.

4

Kahden vaakapalkin liitos voidaan tehdä nau-lauslevyillä tai erikoisnaulaus-levyillä. Valitsimme halvimman ratkaisun: laudankappaleen (D), joka kiinnitetään vaakapalk-keihin 5 x 50 mm ruuveilla.

5

Seuraava vaakapalkki asetetaan tukilaudan päälle, jälleen 240 cm:n korkeudelle maasta. Vaakapalkki kiinnitetään ja loput palkit asennetaan samalla tavalla.

6

Kun kaikki vaakapalkit ovat paikoillaan, tolpat voidaan lyhentää mittaan. Sahaa pari senttimetriä vaaka-palkin ylälinjan yläpuolelta. Näin jää tilaa tolppien päälle kiinnitettäville suojahatuille.

03
Poikkilautojen asennus 5 Vaihe

Vaakapalkkien päälle kiin-nitetään poikkilaudat. Jos haluaa pergolan katosta tiheämmän, poikkilaudat voi asettaa tiiviisti tai asentaa rimat poikkilautojen päälle. Näin kasveilla on kasvualusta.

Kuvan pergolaan lisättiin vain poikkilaudat. Laudat asennettiin 70 cm:n välein.

1

Poikkilaudat (C) sahataan mittaan. Jokainen pääty päätettiin viistää, jotta rakenne näyttäisi kevyemmältä.

2

Sahaa pyörösahalla lovi jokaiseen lautaan, jotta laudat voidaan painaa vaakapalkin päälle. On hyvä, jos laudat asettuvat vaakapalkille (B) tiukasti, joten lovista tehdään 48 mm leveitä.

3

Talttaa lovet auki terä-vällä taltalla. Nyt laudat voidaan asettaa paikoilleen. Huomioi, että laudat on kiinnitetty sahauksen ja talttauksen ajaksi puristimilla.

4

Merkitse lautojen paikka. Lautojen väliksi päätettiin jättää 70 cm.

5

Kiinnitä laudat 5 x 50 mm ruuveilla kummastakin päästä. Ruuvi ruuvataan viistoon toisen päädyn toiselta sivulta ja toisen päädyn vastakkaiselta sivulta.

Materiaalit

• 100 x 100 mm tolppia (A), tässä painekyll. mäntyä, pituus 390 cm
• 50 x 150 mm palkkeja (B), tässä painekyll. mäntyä, pituus 400 ja 480 cm (Pergolan ensimmäiseen osioon käytetään 480 cm:n palkkeja. Muihin osiin käytetään 400 cm pitkiä palkkeja).
• 25 x 125 mm lautoja (C ja D), tässä painekyll. mäntyä, pituus 210 cm
• Tolppien hatut
• Ruuveja: 5 x 50 mm ja 5 x 90 mm
• Tarvittaessa pohjustetta ja maalia
• Kuivabetonia, 25 kiloa/tolppa
• Kasveja

Erikoistyökalut
• Maakaira

Vie aikaa

2-3 työpäivää + betonin kuivumisaika.

Hinta

Noin 600 €.

Vaikeusaste

Työ on raskasta mutta helppoa. Vesivaakaa on käytettävä ahkerasti. Rakentaminen helpottuu, jos aluksi tekee tarkat työpiirustukset.

Piirustus

Näin pergola rakennetaan

Pergola voidaan rakentaa lähes mistä tahansa materiaalista: halvoista ylijäämälaudoista tai eksoottisemmasta puutavarasta aina teräkseen tai betoniin. Rakentamisperiaate on sama. Jos pergolasta haluaa reheväm-män, tolppavälejä voi kaventaa ja asettaa rimoja poikkilautojen (C) päälle. Näin kasvit kasvavat tiiviimmäksi matoksi.

  • Tolppavälin pitäisi olla vähintään 1,2 metriä. Näin kulku-aukko on tarpeeksi leveä myös silloin, kun kasvit ovat jo rehevöittäneet sen.

  • Pergolan pitäisi olla vähintään 2 metriä korkea, jotta tilaa on tarpeeksi, kun kasvit alkavat roikkua alaspäin.

  • Poikkilaudat (C) sahataan päistään viistoon rakenteen ilmeen keventämiseksi. Pienet sahattavat ja taltattavat lovet ovat 48 mm leveitä.

Näin pergola rakennetaan

Vinkit & niksit

Näin tolpat seisovat vankasti pystyssä

Jos haluat asentaa tolpaterityisen vankasti maahan, voit naulata tai ruu-vata neljä poikkitukea tolppien sivuille (1). Tai - kuten esimerkissä - valaa tolpan ympärille kiilat (2). Betonissa pitäisi olla viisto ylälinja, jotta vesi valuu siitä nopeasti pois. Alinta tolpan osaa ei tällöin valeta kiinni. Voit myös jättää tolpat upottamatta ja kiinnittää ne palkkikenkiin (3). Tällöin on kuitenkin muistettava kiinnittää vinojäykisteet tolpan ja ylävaakapuun väliin.

Kiinnitä kaksi kiilaa ylös ja kaksi alas.

Vala betonikiilat viistolla yläpinnalla.

Vala palkkikengät betoniin.

Näin naulauslevyt toimivat

Vaakapalkit päätettiin liittää toisiinsa erikoisnaulausle-vyillä, jotta liitoksesta saadaan vahva. Yleensä kaksi vaaka-palkkia sidotaan tolppaan. Nyt käytettiin 100 mm tolppia, jolloin kaksi vaakapalkkia asetettaisiin ja kiinnitettäisiin 50 mm tolpan sisään. Näin päätypuun ruuvit olisivat melko tiheässä. Erikoisnaulauslevyillä liitoskohtaa voidaan siirtää seitsemäsosan verran tukipisteestä sivuun, jolloin liitoskohdasta saadaan ”kelluva”. Kuvan pergolassa tolppien etäisyys on 4 metriä. Seitsemäsosa on tällöin 57 cm, joten liitos sijoitetaan 57 cm:n päähän tolpasta.

Jatkoliitokseen voi käyttää erimallisia naulauslevyjä. Kuvassa on valittu halvin ratkaisu: laudanpala.

Naulauslevyjä myydään pareittain (oik. + vas.).

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Pergola