Nauti kesästä omalla laiturilla

Mökkirannassa pitää tietenkin olla laituri. Tässä rakentamamme laituri pysyy paikallaan, sillä se on ankkuroitu tukevasti järven pohjaan. Laituri ilahduttaa jokaista, joka haluaa nauttia kesästä veden äärellä.

Vaikeusaste
Vie aikaa
1 viiko
Hinta
1.200 euroa

Johdanto

Laituria valittaessa on ensimmäi-seksi mietittävä, millainen malli paikkaan parhaiten sopii. Tuleeko laituri järven vai meren rantaan? Jää-tyykö vesi talvella? Tuleeko laituri tuuliselle paikalle vai suojaisaan poukamaan?

Laituri voidaan rakentaa monella tapaa. Ensimmäiseksi tehdään valinta kelluvan ja kiinteän laiturin välillä. Kelluva laituri on kätevä, jos vesi jäätyy, jol-loin laiturin voi vain nostaa rannalle talven ajaksi. Kiinteä laituri on vakaampi ja parempi valinta, jos laiturilla halutaan myös istuskella ja kahvitella. Kiinteä laituri voidaan laittaa esimerkiksi ”puulaa-tikoiden”, pukkien tai tolppien varaan.

Meidän laiturimme rakennettiin suojaisan järven rantaan. Järven hiekka-pohja on kiinteä ja kova. Päätimme rakentaa laiturin alle kolme kivillä täytet-tyä laatikkoa, joiden päällä laituri lepää.

Ohjeet

01
Rakenna kivilaatikot 9 Vaihe

Tukeva kiinnitys
Laituri lepää kolmen pohjassa olevan kivilaatikon päällä. Laiturin kahden siiven yhtymäkohdassa laatikon tulee olla kahta muuta suurempi, koska sen on oltava molempien siipien levyinen. Käytämme rakentamiseen 45 x 145 mm:n lankkuja, joiden pituus yltää 250 cm:iin. Valitse puutavara, joka sopii mitoiltaan laituriisi.

Aluksi mitataan järven syvyys kivilaatikoiden kohdalta.

1

Kehyksen muodostavat lankut (B ja C) sahataan toivottuun pituuteen. Kivilaatikoiden tulee olla laiturin levyiset ja niin korkeat, että ne yltävät vähintään veden pintaan. Pituus riippuu laiturin koosta.

2

Kivilaatikot kootaan. Tolpat (A) sijoitetaan uloimmaksi joka nurkkaan. Lankut kiinnitetään tolppien sisäsivuille kuusiokantaruuveilla. Pitkät sivut (B) alimmaksi ja sitten lyhyet sivut (C) jne.

3

Kuusiokantaruuvit ruuvataan paikoilleen varovasti. Kannattaa esiporata, että puu ei halkeilisi, ja laittaa ruuvien alle neliskulmainen aluslaatta, jotta ruuvi ei poraudu puun sisään.

4

Kivilaatikoiden pohjat varustetaan kahdella lankulla (D), joiden päälle kivet nostetaan. Näin kivilaatikot painuvat pohjaa vasten kivien painosta.

TÄRKEÄÄ! Älä sahaa tolppia vielä!

5

Kivet laitetaan laatikkoon. Kiviä tarvitaan paljon, joten kannattaa värvätä apuri mukaan. Kivilaatikoiden paikat on valittava huolella etukäteen, koska hetken kuluttua ne ovat aivan liian raskaita siirrettäväksi.

6

Päätetään laiturin korkeus. Me sovitimme laiturin korkeuden rannan korkeuteen. Letkuvesivaa´an toinen putki kiinnitetään toivottuun korkeuteen. Veden noustessa samaan kohtaan toisessakin putkessa on rakenne täysin vaakasuorassa.

7

Laiturinkantta kannatteleva poik-kilankku kiinnitetään paikoilleen. Senkin on oltava vaaterissa. Vedessä on vaarallista käyttää sähköisiä työkaluja, joten käytä akkukonetta tai räikkäväännintä.

8

Nyt on aika sahata tolppien päät. Ne sahataan poikkilankun kanssa tasoon ja mielellään hieman vinoon kulmaan, jotta vesi pääsee valumaan pois puun päältä.

9

Nyt kivilaatikot ovat valmiit, kuten myös laiturin kantta kannattelevat poikkilankut. Kannattaa käyttää runsaasti lankkuja väliaikaiseen liikkumiseen laiturin päällä sitä viimeisteltäessä.

02
Asenna pohjapalkit 6 Vaihe

Kantava palkkikerros
Laiturin kannen alle sitä kannatte-lemaan valmistetaan palkeista pohja aivan kuten lattioidenkin alle. Käytämme samanlaisia lankkuja kuin kivilaatikoihin ja liitämme ne huolellisesti toisiinsa niissä koh-din, joissa ne eivät itsessään ole tar-peeksi pitkiä. Meidän laiturimme pitkän sivun pituus on 9 m ja lyhyen sivun 5 m. Työn aikana paikasta toiseen siirrytään lankkuja pitkin.

1

Laiturin pohjapalkin osat mitataan ja sahataan. Kaikkien lankkujen on oltava päistään suorat, koska muussa tapauksessa niitä joutuu sovittelemaan toisiinsa.

2

Jos lankkujen pituutta (E) joudu-taan jatkamaan, niiden liitosta pitää vahvistaa tukilankulla (F). Keskelle liitoksen molemmin puolin laitetaan 80 cm:n kappale. Sivureunoilla on tilaa vain yhdelle kappa-leelle, mutta sen pituus onkin sitten 120 cm.

3

Toisiinsa liitetyt lankut kiinnite-tään paikoilleen 73 mm:n päähän laiturinkantta kannattelevien poikki-lautojen ulkoreunoista. Kappaleet käännetään laituriin päin ja uloimmaksi laitetaan lankku, jossa ei ole liitoskohtia.

4

Pitkien lankkujen (E) väliin laitetaan välikappaleet (G). Niillä aikaansaadaan rakenteen kantamista tukeva rako reunalautaan. Lisäksi välikappale on tukena laiturin kannelle.

5

Liitokset pyritään tekemään keskelle poikkilankkuja joko sovittamalla kivilaatikoiden leveyttä tai lankkujen pituutta. Näin muuten heikkoon liitoskohtaan saadaan lisävahvuutta.

6

Kaikki lankut kohtaavat kulmassa, johon molempien laiturinsiipien lankut yltävät ja jossa ne yhdistetään toisiinsa runsaalla määrällä nauloja tai ruuveja.

03
Asenna kansi 6 Vaihe

Tyylikäs laiturin kansi
Kanteen käytimme 28 x 120 mm:n painekyllästettyjä terassilautoja (Pohjoismaisen puunsuojausneu-voston A-luokka). Ne asetettiin poikittain ja kehystettiin ympäriinsä.

Laudat tuetaan ulointa reunalautaa vasten ja sahataan myöhemmin mittaan toisesta reunasta.

1

Nyt otetaan luotinaru käyttöön. Tuplakehyksen sisimmän lankun keski-kohta merkitään luotinarulla. Laiturin ym-päri kiertävä reunalauta työntyy hieman reunan yli peittäen epätasaisuudet alleen.

2

Reunalaudat (J) leikataan siten, että ne voidaan kulmissa liittää toisiinsa 45 asteen kulmaan. Tarkista, että laituri on täysin suorassa kulmassa. Jos se ei ole, voit säätää reunalautojen kulmaa hieman.

3

Reunalaudat jatkuvat laiturin toisella sivulla. Myös tässä merki-tään sisimmän lankun keskikohta luoti-narulla. Kehyksen kokoamiseen siististi nurkassa on kiinnitettävä erityishuomiota.

4

Seuraavaksi sahataan terassi-laudat (H). Yritä välttää liitoksia ja sahaa laudat hieman liian pitkiksi. Katkaisusahaan voi asentaa pituusrajoittimen, jolloin jokaista lautaa ei tarvitse mitata erikseen.

5

Käytä ruostumattomia ruuveja. Jokainen lauta kiinnitetään muutamalla ruuvilla ja tarkistetaan, että ne ovat siinä, missä pitääkin, jonka jälkeen loput ruuveista kiinnitetään paikoilleen.

6

Loppusilaus. Laiturin sivut verhoil-laan kahdella toistensa kanssa noin kahden sentin etäisyydellä päällekkäin olevalla laudalla (K). Ne jäävät yläpuolelta piiloon reunalautojen (J) alle.

04
Rakenna penkki 6 Vaihe

Mukava puupenkki
Ei laituria ilman penkkiä. Tässä rakennamme sen metrin pituisista 95 x 95 mm:n tolpista. Ne sovite-taan kiinnitettäväksi laituriin oikealla olevan kuvan mukaisesti.

1

Tolpan (L) pää sahataan vinoon kulmaan, jolloin siitä tulee siistimpi. Sahaus onnistuu helpoiten katkaisu-/jiirisahalla, muttta myös käsisahalla pärjää.

2

Kuusiokantaruuveille esiporataan reiät, muussa tapauksessa puu saattaa haljeta ruuveja kiinnitettäessä. Käytä 10 mm:n poranterää ja pidä hyvin kiinni koneesta (sen me unohdimme, joten jouduimme sukeltamaan järven pohjaan!).

3

Tolpat kiinnitetään paikoilleen. Aluslaatalla varustettu 10 x 120 mm:n kuusiokantaruuvi pitää osat tukevasti pai-kallaan.
TÄRKEÄÄ! Tolpan on oltava aivan pystysuorassa ennen sen kiinnittämistä.

4

Sitten kootaan kehys 45 x 75 mm:n palkeista (M). Palkkia pidetään toivotussa kulmassa ja merkitään kohta, jossa se osuu penkkiin. Toinen pää leikataan vinoon kulmaan.

5

Toisen pään sovittamiseksi paikoilleen palkkia pidetään kehikkoa vasten ja merkitään poissahattavat osa. Sahaamisen jälkeen palkki sopii pituudel-taan penkin alle ja V:n muotoinen lovi osuu kehyksen etureunaan.

6

Nurkka vaatii tukea, koska tässä istuinlaudat (N) yhtyvät toisiinsa. Kehyksen päälle laitetaan hieman ylipitkä palkki, johon merkitään sahauskohta alapuolelta. Palkin keskikohdan pitää olla liitoskohdassa suorassa kulmassa.

05
Kiinnitä tikkaat 2 Vaihe

Kätevät uimatikkaat
Uimalaiturissa eniten rasitusta kohdistuu juuri tikkaisiin. Niiden on oltava liukumattomat ja on hyvä, jos ne voi nostaa talveksi ylös. Tämän vuoksi me hankimme laituriimme tehdasvalmisteiset alumiinitikkaat. Tikkaat on kiinni-tetty kiskoihin, jotka helpottavat niiden poistamista. Käyttömuka-vuutta ajatellen tikkaissa on hyvä olla kolme askelmaa vedenpinnan alapuolella.

1

Kiskot kiinnitetään laituriin. Näin tikkaat on helppo laittaa paikoilleen vuodesta toiseen. Tikkaat asetetaan kiskoihin ja tikkaita sovitetaan laituriin, tehdään merkinnät, irrotetaan kiskot tikkaista ja ruuvataan kiskot laituriin kiinni.

2

Tikkaat asetetaan takaisin kiskoihin. Neljän ruostumattoman kuusiokantaruuvin avulla tikkaiden kiinnittäminen ja irrotus käy kätevästi. Ja eikun uimaan…

Materiaalit

Painekyllästettyä puuta (A-luokka):
• Tolppia (A), 95 x 95 mm
• Laatikon sivut (B, C + D), 45 x 145 mm
• Lankut (E) + tukilaudat (F), 45 x 170 mm
• Välilaudat (G), kansilaudat (H) + reunalaudat (J), 28 x 120 mm
• Sivulaudat (K), 21 x 95 mm
• Penkkitolpat (L), 95 x 95 mm
• Kehyspalkit (M), 45 x 70 mm
• Istuimet + selkänoja (N + P), 28 x 95 mm

Lisäksi:
• Ruost. kuusiokantaruuveja, 10 x 120 mm
• Neliskulmaisia aluslaattoja
• Ruost. terassiruuveja, 4 x 55 mm
• Ruost. ruuveja, 5 x 100 mm

Vie aikaa

Viikko, jos työntekijöitä on kaksi. Lisäapu on tarpeen.

Hinta

Laiturimateriaalit: noin 800 €. Tikkaat: noin 400 €

Vaikeusaste

Suurin haaste on suunnitella kaikki työvaiheet huolella ennen kuin aloittaa urakan.

Piirustus

L-kirjaimen muotoinen laiturimme on sivuiltaan yhdeksän ja viisi metriä. Laiturin molempiin päihin ja penkin alle nurkkaan laitetaan kivillä täytetyt ”puulaatikot” perustaksi.

Video

TYÖKALUT: Näin käytät katkaisu- ja jiirisirkkeliä

Tällä videolla näytetään, miten säädät ja käytät sahaa oikein. Jiirisirkkeli on loistava työkalu lautojen ja lankkujen katkaisemiseen sarjatyönä. Sirkkelillä voi sahata suoraan, viistoon ja kallistetulla terällä. Voit sahata muun muassa puuta, metallia, kuitusementtiä ja laminaattia joko poikki tai tiettyyn syvyyteen asti.

VINKIT: Stoppari katkaisusirkkelille

TYÖKALUT: Näin käytät iskuruuvinväännintä

Iskuruuvinväännin on tavallista ruuvinväännintä vahvempi ja monipuolisempi työkalu. Tällä videolla näytetään, miten käytät konetta isojen ja syvien reikien poraamiseen sekä pitkien ruuvien vääntämiseen. Siihen tarvitaan vain oikeat tarvikkeet ja asetukset.

TYÖKALUT: Näin käytät upotussahaa

Videolla esitellään puusepän suosikkisaha. Upotussahaa työnnetään aina ohjainkiskoa pitkin, joten sahauslinjoista tulee suorat. Upotussahalla voi sahata sekä suorassa että viistossa kulmassa, ja sahaamisen voi aloittaa levyn reunasta tai keskeltä. Upotussaha sopii sekä lautojen halkaisemiseen että terassin pään suoristamiseen.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Lisää samasta aiheesta Laituri