Rakennusohjeet
Helppo
Vaikea

Tämä kuivausteline muistuttaa kahta suurta hyllynkannatinta, joiden väliin on kiristetty nailonvaijeri. Teline koostuu pystytolpista, joiden päällä on yläpalkit sekä alempana olevista lyhyemmistä kappaleista, joihin on porattu reikiä kannattimien väliin kiristettävälle vaijerille.

Kannattimien väli on tässä 2,95 m, joten pyykille on paljon tilaa. Märkä pyykki painaa kuitenkin paljon, joten telineen tulee olla vankka. Tämän vuoksi yläpalkkeja tuetaan vinotuilla, joihin tehdään lovet, jotta ne eivät liiku ja jotta rakenteesta saadaan vankka.