Kuivausteline - täysin irti nurmikosta

Jos pihallasi on vähän tilaa, voit rakentaa seinälle ripustettavan pyykinkuivaustelineen. Näin et joudu rikkomaan nurmikkoa tolppien takia.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
120 euroa

Johdanto

Tämä kuivausteline muistuttaa kahta suurta hyllynkannatinta, joiden väliin on kiristetty nailonvaijeri. Teline koostuu pystytolpista, joiden päällä on yläpalkit sekä alempana olevista lyhyemmistä kappaleista, joihin on porattu reikiä kannattimien väliin kiristettävälle vaijerille.

Kannattimien väli on tässä 2,95 m, joten pyykille on paljon tilaa. Märkä pyykki painaa kuitenkin paljon, joten telineen tulee olla vankka. Tämän vuoksi yläpalkkeja tuetaan vinotuilla, joihin tehdään lovet, jotta ne eivät liiku ja jotta rakenteesta saadaan vankka.

Ohjeet

01
Mittaus 5 Vaihe

Ota ensin mitat seinästä, johon kuivausteline on tarkoitus kiinnittää, jotta tie-dät, kuinka suurelle telineelle on tilaa. Tämän jälkeen voit ryhtyä rakentamaan.

Telineen “kannatin” kannattaa piirtää levylle. Näin saat käyttöösi kaavan, jota voit rakentaessasi seurata. Kaavan avulla saat telineen kahdesta osasta varmasti täysin yhdenmukaiset. Rakenteeseen tehdään useita viistolovia, joiden ansiosta rakenteesta tulee riittävän vankka, eivätkä kappaleet siirry paikoil-taan. Lovien mitoitus on syytä tehdä huolellisesti, jotta osien kokoamisessa ei loppuvaiheessa synny ongelmia.

1

Mittaa kuivaustelineelle tarkoitettu seinä, jotta näet, kuinka paljon tilaa kuivaustelineelle on. Kuvassa näkyy hyvä, vapaa vajanseinä. Kuivaus teline koostuu kahdesta “hyllynkannatti mesta” ja niiden väliin kiristetystä nailonvaijerista.

2

Piirrä kannatin vanerilevylle mitta -suhteessa 1:1, niin saat siitä kaavan teli-neen rakentamista varten. Kaavan avulla mo-lemmista kannattimista saadaan identti set. Levy pitää asettaa täysin tasais esti, sillä valmiista työstä tulee levyn mallinen.

3

Piirrä levyyn vinotuki (C), jotta tiedät tarkasti, mihin kohtaan tolppia työstät lovet. Vinotuet asennetaan tolppiin 45°:n kulmassa. Piirrä loville paikat 50 cm:n päähän tolppien yläreunasta ja ylä palkkien (B) päädystä.

4

Merkitse lovi vinotukeen (C). Sijoita poikkituki levyylle ja merkitse kohta, jossa sen ylä- ja alareunat osuvat tolppiin (A) ja yläpalkkeihin (B). Vinotuen lovi on viisto ja 1,7 cm leveä takareunastaan (vastaa nivelmitan leveyttä).

5

Merkitse loven paikka myös yläpalkkeihin (B). Myös ylä-palkkeihin tehdään lovet, joiden syvyys vastaa nivelmitan leveyttä vinotuen takareunan kohdalla.

02
Sahaa ja työstä 6 Vaihe

1

Sahaa käsisahalla tolppaan (A) viisto viilto kohtaan, johon vino tuen (C) lovi sijoittuu. Kun tolppaan on sahattu te rä vä viilto, lovi on helppo taltata siistiksi.

2

Työstä viisto lovi terävällä taltalla. Talttaa lovi viistoon viiltoon asti ja poista puuainesta vähän kerrallaan, kunnes lovi on oikean kokoinen.

3

Merkitse lyhyisiin vaakakappaleisiin (D) loven paikka. Tee mer­ kinnät suorakulman ja terävän lyijykynän avulla. Sahaa tämän jälkeen tolp piin kaksi viiltoa ­ loven ylä­ ja alalinjan kohdalle. Nämä lovet ovat 35 mm syviä.

4

Työstä lovi terävällä taltalla. Käännä tolppa ensin syrjälleen, jotta voit paremmin taltata puuta vähän kerrallaan irti. Poista irrottamasi puuaines.

5

Tässä mitoitetaan yläpalkin päädyn pyramidimaista kärkeä, jotta lopputulos näyttää hienolta. Piirrä tolpan ympäri viiva suorakulman avulla ja ole huolellinen, jotta saat merkkiviivan päätymään tarkasti aloituskohtaan.

6

Sahaa yläpalkit katkaisu/ jiirisahalla. Säädä saha 15 asteen kulmaan ja sahaa merkkiviivaa pitkin. Käännä tolppa ja sahaa samaan tapaan kaikki sivut. Hio päädyt sahauksen lopuksi. Käytä mielellään epäkeskohiomakonetta.

03
Kokoa osat 3 Vaihe

1

Kokoa osat liimalla ja ruuveilla. Sivele yhdistettäviin osiin hyvää, veden­ kestävää liimaa ja kiinnitä ne 6 x 180 mm ulkokäyttöön tarkoitetuilla ruuveilla.

2

Sahaa yläpalkkeihin (B) ja lyhyisiin kappaleisiin (D) ura, johon vaijeri kiinnitetään. Ura pitää sijoittaa tolppien keskelle niiden ulkopintaan. Käytä pyörö­ sahaa ja ohjainta ja säädä syvyys 4 mm:iin. Sahaa näin koko pituudelta.

3

Merkitse sahausuran pohjaan vaijerien kiinnitysreiät. Kun olet tehnyt reiät toiseen telineeseen, aseta se toista telinettä vasten, niin voit helposti siirtää merkinnät. Poraa reiät pitkällä 4 mm:n poralla. Tässä reikien väli on 10 cm.

04
Asenna teline 6 Vaihe

Maalaa kuivausteline, ennen kuin asen-nat sen. Tämä teline on tehty lehtikuusesta, ja se on maalattava tai öljyttävä, jotta se ei värjäänny. Me öljyämme teli-neen saman väriseksi kuin vaja, jotta teline on mahdollisimman huomaama-ton, kun siinä ei ole pyykkiä.

Teline kiinnitetään kahdella pultilla kummastakin ”hyllynkannattimesta”. Kaksi ylimmäistä kannattelevat hyllyn-kannattimiä ja alaosan ohjainruuvi pitää ne paikoillaan. Pulteille esiporataan reiät vajan kulmatolppien läpi, jotta teline saadaan vankasti kiinni.

Yläpalkkien päätyyn kiinnitetään vesiputki välikkeeksi. Se toimii myös rakenteen jäykistäjänä.

1

Kiinnitä kannatin väliaikaisesti parilla ruuvipuristimella. Merkitse kannattimeen esiporattujen reikien läpi, mihin kohtaan seinää on porattava. Poista kannatin jälleen.

2

Poraa reiät seinän läpi 12 mm:n poralla. Teline on pultattava kiinni vajan kulmatolppiin kahdella pultilla kummankin pystytolpan yläosasta.

3

Mittaa kahden yläpalkin välisen putken pituus. Mittaa yläpalkkien välinen etäisyys ja lisää lukuun molem pien yläpalkkien reikien syvyys. Sahaa putki mittaan, aseta se reikiin ja paina telineet yhteen putken ympärille.

4

Vedä vaijeri rei'istä läpi. Aloita yläpalkin uloimmasta reiästä ja työskentele taaksepäin vajan seinää kohti. Kiristä vaijeri jokaisen läpivedetyn pituuden jälkeen. Kiinnitä vaijeri lopuksi seinän helaan, joka vain ruuvataan kiinni.

5

Kiinnitä pystytolpat lopuksi alareu noista, kun olet kiinnittänyt vaijerin. Alareunan ruuvit toimivat vain ohjureina, jotka pitävät pystytolpat suorassa linjassa.

6

Kuivausteline on musta kuten seinä, johon se on kiinnitetty. Näin telinettä ei edes huomaa, kun pyykit on poistettu.

Materiaalit

90 x 90 mm lehtikuusta (tai esim. 48 x 98 mm puutavaraa):
• 2 tolppaa (A) á 121 cm
• 2 yläpalkkia (B) á 120 cm
• 2 vinotukea (C) á 60 cm
• 2 vaakakappaletta (D) á 51,5 cm

Lisäksi:
• Pultti, 10 x 250 mm (ulkokäyttöön)
• Ruuveja, 6 x 180 mm (ulkokäyttöön)
• Vesiputkea, 22 mm
• Muovipinnoitettua vaijeria, muovihela, 2–3 mm paksu + vaijerilukko
• Puuliimaa, puuöljyä (mustaa)

Vie aikaa

Noin 2-3 päivää sisältäen maalauksen ja kuivumisajan.

Hinta

Noin 120 €

Vaikeusaste

Mittaukset ja sahaukset kan nattaa tehdä erityisen huolellisesti, jotta osat sopivat hyvin yhteen.

Piirustus

Multimedia

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta Puutarha