Sisäänkäyntiportti, jossa on puinen köynnössäleikkö

Tässä on rakennusohje kaarevalle sisäänkäyntiaukolle, jossa on leveät laidat ja säleikkö köynnöskasveille. Rakenne on yksinkertainen ja koostuu vain kolmesta eri materiaalista.

Vaikeusaste
Vie aikaa
3 päivää
Hinta
60 euroa

Johdanto

Köynnöskasvien koristama kaariportti on kuin tervetulotoivotus puutarhaan. Ensin teimme yksinkertaisen runkorakenteen, joka koostui kahdesta tolpasta ja päällyslankusta. Lisäsimme vielä toisen tolppaparin, jotta saimme paikan portin päälle tulevalle kaarevalle päällyslankulle. Sen ansiosta portti sai kauniin pergolamaisen muodon.

Voit halutessasi pystyttää vielä useampia tolppia ja näin syventää porttia kulkusuunnassa, jotta saat siitä vieläkin suuremman viherkatoksen.

Pihaportti tilanjakajana

Portti toimii puutarhan tilanjakajana, kun se asennetaan keskelle aitaa, mutta sen voi pystyttää myös omaksi itsenäiseksi, koristeelliseksi osaksi puutarhaa.

Portin rakenne on erittäin yksinkertainen, joten sen rakentaminen käy helposti. Voit myös itse säätää poikkiruoteiden ja köynnöskasvien määrän avulla, kuinka avoin portin rakenteesta tulee.

Ohjeet

01
Sahaa kaaret 3 Vaihe

Kaarevat kattopalkit luovat portille ilmettä ja tekevät siitä ainutlaatuisen näköisen. Kaari vaatii hieman ylimää-räistä piirustus- ja sahaustyötä, sillä sen työstämiseen tarvitaan kaava, jota pit-kin voi piirtää ja sahata. Kaava on hel-pointa kiinnittää ruuvipuristimilla piir-tämisen ajaksi, niin saat piirustuksesta varmasti tarkan.

Kaarevat päällyspalkit tehdään 45 x 195 mm palkeista, jotka sahataan pistosahalla. Kun palkit on sahattu, ne hiotaan pinnaltaan tasaisiksi.

1

Piirrä palkkiin kaari (B). Tämä on helpoin tehdä niin, että valmistaa pahvikaavan, jonka mukaan voi piirtää. Aseta kaava palkille ja piirrä puoliväliin asti. Käännä sitten kaava peilikuvaksi, jotta voit piirtää kaaren palkin loppupuolikkaaseen.

2

Sahaa kaareva muoto pistosahalla. Nyt et enää tarvitse kaavaa. Kun sahaat toisen kaaripalkin, merkitse kaaren muoto sahaamasi kaaripalkin mukaan.

3

Hio kaaret tasaisiksi. Työ sujuu nopeimmin nauhahiomakoneella, mutta voit hioa myös käsin hiomapaperilla.

02
Asenna tolpat 5 Vaihe

Tämän porttirakenteen pystyttämiseen tarvitaan neljä tolppaa, kaksi kummalle-kin puolelle. Tässä kaksi tolpista oli jo valmiina, ja niitä voitiin jatkojalostaa tätä varten. Maahan on siis upotettava vain kaksi lisätolppaa. Ne sijoitetaan ”vanhojen” tolppien jatkoksi.

Kun olet ottanut mitat tolppia varten, kaiva tolpille kuopat. Niiden pitää olla vähintään 90 cm syvät, jotta tolpat saa-daan roudattomaan syvyyteen. Huomioi paikallinen routasyvyys ja maan laatu. Tolppien on seistävä suorassa. Tarkista suoruutta jatkuvasti vesivaa’alla.

Täytä tolppien ympärille maata, ja tii-vistä se kunnolla, että tolpat asettuvat tukevasti paikoilleen.

1

Ota mitat tolppia (A) varten. Uudet tolpat sijoitetaan 60 cm:n päähän vanhoista. Käytä levypalaa apuna, jotta saat uudet tolpat suoraan kulmaan vanhoihin nähden ja iske pari keppiä niihin kohtiin, joihin tolpat kaivetaan.

2

Kaiva tolpille kuopat. Kuoppien pitää olla vähintään 90 cm syviä (roudaton syvyys). Reikien teko sujuu helpoiten maakairalla.

3

Aseta tolpat (A) maahan ja tarkista, että ne tulevat suoraan. Kiinnitä kaksi listaa (D) puristimilla tolppiin, kun tarkistat suoruutta vesivaa’alla. Täytä tolppien ympärille maata ja tamppaa se kunnolla. Käytä esim. rimanpätkää apuna.

4

Kiinnitä tolppiin kaksi apulistaa. Ne vakauttavat tolppia työskentelyn ajaksi. Sahaa listat mittaan, tässä 125 cm, ja ruuvaa ne kiinni kahden uuden tolpan väliseen aukkoon.

5

Sahaa tolpat pituuteen käsisahalla. Mittaa ensin vesivaa’alla, mistä kohtaa tolpat on katkaistava. Tässä esimerkissä on huomioitava vanhat tolpat, joiden kanssa uudet tolpat on saatava samaan tasoon.

03
Kaaret ja listat 5 Vaihe

Jäljellä on enää kaarien ja poikkilistojen asennus. Tämä sujuu helpoiten, jos kiin-nität ensin kaaret tolppien päälle puristimilla. Näin voit helposti säätää niitä niin, että ne ovat juuri oikealla kohdalla, ennen kuin ruuvaat ne kiinni.

Kahden kaaren päälle sijoitetaan seit-semän listaa. Ne sijoitetaan sopivin etäi-syyksin toisistaan, ja ne saavat työntyä hieman kaarien sivujen yli. Listoihin tehdään kaarien paksuutta vastaavat lovet molempiin päihin, jotta listat voi-daan painaa lovista kaariin kiinni. Lovet tehdään sahaamalla kaksi uraa ja talt-taamalla niiden väli auki.

Köynnöskasvit löytävät itse parhaan reitin ylös, mutta voit auttaa niitä alkuun sitomalla kasveja hieman kiinni.

1

Kiinnitä toinen kaari (B) tolppiin (A) parilla puristimella niin, että se on samassa tasossa tolppien yläreunan kanssa. Kiinnitä se 6 x 100 mm ruuveilla. Muista esiporata ruuveille reiät.

2

Kiinnitä toinen kaari samaan tapaan. Se sijoitetaan vanhojen tolppien päälle.

3

Tee listoihin (C) lovet kiinnitystä varten. Sahaa ensin kaksi viiltoa listojen kumpaankin päähän kohtaan, joista listat asetetaan kaarille. Talttaa sitten lovet auki terävällä taltalla.

4

Sijoita listat (C) kaarille (B). Mittaa ensin, mihin kohtaan kaaria ne sijoittu-vat, jotta ne asettuvat tasaisesti. Napauta ne paikoilleen, tarvittaessa varovasti vasaralla. Kiinnitä listat lopuksi 4 x 50 mm ruuveilla.

5

Kiinnitä sivuihin poikkilistat (D). Jaa ne tasaisin välein ja tarkista, että ne asettuvat suoraan. Ruuvaa listat tolppiin kiinni 4 x 50 mm ruuveilla. Pohjusta tämän jälkeen pohjustusöljyllä ja maalaa kahteen kertaan puunsuojalla.

Materiaalit

75 x 75 mm painekyllästettyjä tolppia:
• 2 tolppaa (A) á 280 cm (jos rakennat alusta alkaen, tarvitset 4 tolppaa)

45 x 195 mm palkkia:
• 2 kaaripalkkia (B) á 160 cm

19 x 45 mm listaa:
• 7 kattolistoja (C) á 100 cm
• 16 poikkilistoja (D) á 75 cm

Lisäksi:
• 4 x 50 mm ja 6 x 100 mm ruuveja
• 2 apulistaa
• Pohjustusöljyä ja puunsuojaa

Vie aikaa

2-3 päivää riippuen siitä, rakennatko myös aidan.

Hinta

Noin 60 €

Vaikeusaste

Tätä sisääntuloporttia ei ole vaikea rakentaa. Kaari toki vaatii lisähuolellisuutta.

Piirustus

Näin työstät kappaleeseen kaaren...

Kun halut tehdä puukappaleeseen kaaren, valmista ensin haluamasi muotoinen kaava. Piirrä kaari pahvinpalalle ja jaa pahvinpala ruutuihin, niin muoto on helpompi piir-tää tarkasti. Leikkaa pahvikaava ja aseta se puukappaleen päälle niin, että voit piirtää muodon puuhun - ensin toiselle puoliskolle ja sitten peilikuvana toiselle puoliskolle.

Näin työstät kappaleeseen kaaren...

Katto koostuu kahdesta kaaresta (B), jotka on kiinnitetty tolppiin (A). Kaarien päälle on asennettu poikkilistat (C). Listojen päissä on lovet, joista ne napautetaan kaariin kiinni.

Sisääntuloportissa on neljä tolppaa (A). Niistä syntyy kaksi sivua, joihin kiinnitetään poikki-listat (D). Portin molemmilla sivuilla on aita, joka sekin on tehty poikkilistoista. Listat on sijoitettu samoin etäisyyksin kuin portin sivuilla.

Vinkit & niksit

Lehtiversio

Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.

    Muut lukevat juuri nyt …

    Lisää samasta aiheesta Köynnössäleiköt