Kukkalavan rakentaminen

Tässä osassa puutarhuri näyttää, miten rakennetaan kukkalava, ja sen ympärille laattakäytävä. Opit mittaamaan ja merkitsemään kukkalavan paikan sekä rakentamaan kestävän perustan, jota voi periaatteessa käyttää myös terassin alustana.

Tee aluksi piirustus

Kukkalava rakennetaan valeakaasiasta, joka on erikseen tilattava harvinainen puulaji. Jos sitä ei ole saatavissa, lavan voi rakentaa esimerkiksi lehtikuusesta. Opit tietenkin myös rakentamaan itse kukkalavan ja tekemään laattakäytävään kallistuksen, niin että vesi pääsee valumaan pois. Tällaista kukkalavaa rakennettaessa kannattaa aluksi laatia piirustukset, joihin on merkitty lopulliset mitat.

Puutarhuri on tehnyt piirustukset, joista näemme, miltä kukkalavan on tarkoitus näyttää. Piirustuksessa olevat mitat perustuvat toimitettavaan materiaaliin. Kuten näkyy, kukkalavan koko on 3 kertaa 2,4 metriä.

Puutarhuri alkaa merkitä ulkoreunaa piirustusten perusteella. Molemmille puolille jätetään 10 cm ylimääräistä, niin että siihen jää hyvin tilaa työskennellä. Siksi ensimmäiset kaksi tolppaa isketään maahan 2,60 metrin päähän toisistaan. Tämä viiva merkitsee rakennelman takareunaa. Seuraavaksi merkitään pituus, ja siihen käytetään kahta mittanauhaa.

Käytä Pythagoraan lausetta

Toisen nauhan pituus on 3,2 metriä, joka vastaa 3 metrin pituutta, johon on lisätty molempiin päihin 10 senttimetriä. Toinen nauha on 4,12 metriä pitkä, mikä vastaa rakennelman lävistäjää Pythagoraan kaavan mukaan, jossa a2 + b2 = c2. Puutarhuri asettaa tolpan tarkalleen mittanauhojen leikkauskohtaan. Näin varmistetaan, että rakennelmasta tulee täysin suorakulmainen.

Viimeistä tolppaa varten mitataan pituus ja leveys kahdella mittanauhalla, ja tolppa lyödään nauhojen risteyskohtaan. Mittaamalla ristiin varmistetaan, että myös toisen lävistäjän pituus on 4,12 m. Seuraavaksi määritetään, mille korkeudelle kivetty käytävä tulee.

Selvitä laattojen oikea korko

Koska pohja on verraten epätasainen, korkeus määritetään alueen ylimmän pisteen mukaan, jolloin saadaan parhaan näköinen lopputulos. Kahden ensimmäisen tolpan väliin pingotetaan lanka ja tarkistetaan vesivaa'an avulla, että se tulee suoraan. Kuten näkyy, lanka tulee yhden tolpan kohdalta hieman maanpinnan yläpuolelle.

Se johtuu siitä, että se on alueen matalin kohta. Nyt lanka pingotetaan koko matkalta niin, että se on täysin vaakasuorassa. Alueen korkeimmalta kohdalta täytyy poistaa hieman ruohoa, niin että lanka pääsee kulkemaan vapaasti tolppien välillä.

LUE LISÄÄ: Näin rakennat upeat ja halvat istutuslaatikot

Säilö multa lähelle

Kun korkeus on merkitty, on kaivettava maata langoista mitattuna runsaan 20 cm syvyydeltä. Irtomaata ei kannata kuljettaa kovin kauas, sillä sitä tarvitaan myöhemmin kukkalavaan. Kun suurin osa kuopasta on kaivettu, se tasoitetaan niin, että se on kauttaaltaan runsaat 20 cm syvä.Kuoppa on nyt valmis, ja työn helpottamiseksi sen keskelle isketään kaksi tolppaa, niin että se jakautuu kahteen osaan.

Täytä murskeella

Näin korkeuden voi mitata sekä keskeltä että reunoilta. Sitten kuoppa täytetään kantavalla soralla. Sitä tulee noin 10 senttimetrin kerros, joka vastaa vajaata kuutiometriä. Sora jaetaan tasaisesti kuoppaan, ja sitten tarkistetaan pinnan etäisyys langoista.

Tässä etäisyys on 8 cm, mutta kun soraa juntataan, pinta laskee 2 cm alemmaksi. Kukkalavan kohdalta soraa ei saa juntata liian tiiviiksi, joten nyt on merkittävä kiveyksen paikka. Kiveys nimittäin pitää täryttää perusteellisesti. Kun käytävä on merkitty, sen kohdalta ajetaan pienellä tasotäryttimellä, jota on aika helppo ohjata käytävää pitkin.

Käytä tärylevyä

Aluksi tärytetään itse käytävä perusteellisesti, ja lopulta ajetaan kertaalleen siitä kohdasta, johon kukkalava tulee. Kantava sora pakkautuu tiiviimmin, jos se on hiukan kosteaa, ja jos työskentelet lämpimänä kesäpäivänä, sora kannattaa kastella ennen täryttämistä. Kun alue on tärytetty, tarkistetaan syvyys.

Nyt se on 10 cm, eli sora on laskeutunut tärytettäessä odotetusti 2 cm.Seuraavaksi merkitään rakennelman tarkat mitat ilman, että reunoille jätetään 10 cm. Lavan etuosan tekeminen aloitetaan mittaamalla 10 cm aiemman langan sisäpuolelta, johon isketään uusi tolppa. Sama toistetaan toisella puolella. Siitä mitataan 2,4 m toiselle puolelle, johon isketään myös tolppa.

Mittaa penkki

Toisessa päässä käytetään taas kahta mittanauhaa, joista toinen mittaa pituuden, eli 3 metriä, ja toinen lävistäjän, joka on 3,84 m. Näin varmistetaan, että ensimmäinen tolppa sopii yhteen kahden muun kanssa.

Lopuksi isketään viimeinen tolppa, kun mitataan mittanauhojen avulla pituus ja leveys täysin samalla tavalla kuin tehtäessä merkintöjä ensimmäisellä kerralla. Sitten kiinnitetään langat sisempänä oleviin tolppiin. Kun langat vedetään aiempiin lankoihin saakka, varmistetaan, että uudet langat tulevat samalle korkeudelle.

Tarkista tolpat

Kun langat on kiinnitetty koko matkalta, tolpat kannattaa tarkistaa yksitellen, niin että langat ovat varmasti oikein.Sen jälkeen uloimmat merkinnät voi poistaa. Seuraavaksi merkitään kiveys ja kukkalavan paikka. Sitä varten mitataan 60 senttimetriä reunassa olevasta langasta, johon isketään vielä yksi tolppa.

Sama tehdään toisella puolella. Myös lavan etupuolelle tulee 60 senttimetrin levyinen kiveys. Siksi myös sivuille isketään kaksi tolppaa. Sisempänä olevien tolppien välille pingotettavat langat tulevat 2 cm ulompana olevia ylemmäs.

Lapioi sora

Näin käytävään saadaan kallistus kukkalavalta reunoille päin.Lankojen risteyskohdassa tarkistetaan, että ne ovat samalla korkeudella. Jos jompaakumpaa lasketaan tai nostetaan, sen ei pitäisi vaikuttaa vastapäiseen lankaan. Nyt on merkitty sekä kukkalavan että käytävän sijainti. Käytävän kohdalle tulee 5 cm tavallista soraa.

Ensimmäisellä kerralla sitä levitetään kuitenkin 6 cm, niin että etäisyydeksi lankaan tulee 4 cm. Tärytettäessä sora laskeutuu noin senttimetrin verran. Sora levitetään tasaisesti pitkin käytävää. Kukkalavan kohdalle soraa täytetään vain uloimpien 10-12 senttimetrin kohdalle, johon lavan tukipalkit tulevat.

Tiivistä uudestaan

Kuopan keskiosaa ei täytetä. Sora tasoitetaan asfalttilanalla, niin että siitä tulee mahdollisimman tasainen. Voit käyttää myös leveän haravan takapuolta. Kun sora on levitetty, se pitää täryttää.

Täryttimellä voi kulkea myös lankojen yli, kunhan ne muistaa painaa alas, kun kone kulkee niiden yli. Kun tärytys on valmis, sora on laskeutunut senttimetrin verran, niin että etäisyys lankoihin on 5 cm, mikä sopii hyvin, sillä kiveyksessä käytettävien tiilien paksuus on 5 cm. Seuraavaksi alusta pitää tasoittaa, mihin käytetään kahta pitkää putkea.

Tee kaato

Maahan kaivetaan pieni ura, johon putki juuri ja juuri mahtuu. Putki asetetaan siihen ja tarkistetaan, että siitä on täsmälleen 5 cm lankaan. Aluksi kummaltakin laidalta ja lopuksi keskeltä.

Sitten putki peitetään niin, että se pysyy paikallaan. Sama tehdään nyt käytävän toiselle puolelle. Tässä lanka on siis 2 cm alempana, niin että perustaan tulee kallistus. Sitten vedetään oikolaudalla putkien päälltä. On pidettävä huoli siitä, että soraa on tarpeeksi, kun lautaa vedetään.

Kulmassa kallistus viettää sekä sivulle että eteenpäin, jolloin oikolaudan vasen reuna pidetään paikallaan sisäkulmassa samalla kun toista päätä vedetään putkea pitkin. Putkia siirretään nyt, niin että ne tulevat kukkalavan päätyihin. Tässä on apua ylimääräisestä putkesta. Kulman voi nyt tehdä valmiiksi pitämällä oikolaudan toista päätä edelleen samassa kohdassa.

Tasainen osuus tehdään samalla tavalla kuin aiemminkin. Seuraavassa kulmassa siirretään taas putkea samalla tavoin kuin edellisessäkin. Kun käytävän perusta on tiivistetty ja tasoitettu kaikilta kolmelta puolelta, putket poistetaan ja jäljelle jääneet kapeat urat täytetään soralla.

Pohja on valmis

Sen jälkeen koko käytävä tasoitetaan vielä lanalla. Tähän voi käyttää myös lapiota. Lopuksi poistetaan ylimääräinen sora. Perusta on valmis, ja nyt voidaan aloittaa kukkalavan rakentaminen. Kukkalava tehdään valeakaasiapuusta, joka on erittäin kovaa, eikä sitä tarvitse kyllästää. Testeissä sen on todettu kestävän vähintään 25 vuotta suorassa kosketuksessa maahan. Itse kukkalava on valmiiksi mitattu ja leikattu, ja se tarvitsee enää koota.

    Lisää samasta aiheesta Istutuslaatikko